اوراق سلف چه کاربردی دارند؟


کنترل بازار نقد با انتشار اوراق سلف موازی سکه

مدیر اداره امور بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان برای انتشار اوراق سلف موازی سکه در بورس کالا آمادگی لازم را دارد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، محمودرضا خواجه نصیری با اشاره به پیشنهاد ارایه شده به بانک مرکزی برای انتشار اوراق سلف موازی سکه در بورس کالا گفت: در صورتی که بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کند، اوراق سلف موازی سکه جایگزین عرضه نقدی سکه در بورس کالا می شود.
خواجه نصیری با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز نظر خود را در این خصوص اعلام نکرده است، تصریح کرد: اوراق سلف موازی سکه با سازوکاری شبیه اوراق سلف نفتی منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه تمام اقدامات اجرایی در بازار سرمایه انجام شده است افزود: از نظر فرایند مقرراتی و عملیاتی تمام مراحل انجام شده و اگر عرضه کننده که بانک مرکزی محسوب می شود با این موضوع موافقت کند، اوراق را منتشر و عرضه می کنیم.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه قرارداد سلف موازی دارای سررسید است، تصریح کرد: بر این اساس اوراق سلف موازی برای تحویل در روز مشخص توسط عرضه کننده، منتشر می شود.

مدیر اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه عرضه کننده باید دارای توانایی تحویل سکه را داشته باشد، خاطرنشان کرد: خریداری که اوراق را خریداری می کند آن را برای دوره مشخص خریداری می کند و باید کل وجه را هم پرداخت کند.

خواجه نصیری با تاکید بر اینکه این اوراق قابل معامله در بازار دست دوم هستند، تصریح کرد: خریدار تا اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ قبل از سررسید می تواند اوراق را به شخص دیگری منتقل کند.

وی با بیان اینکه قراردادها بر اساس تعداد مشخصی از سکه طراحی شده است، اظهار داشت: تا زمان سررسید، قراردادها قابل معامله هستند اما بعد از سررسید خریدار با مراجعه به بورس می تواند درخواست تحویل را ارایه کند یا اوراق را تسویه کند.

مدیر اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه تسویه اوراق به قیمت روز سکه انجام می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس عرضه کننده به قیمت روز پول را پرداخت می کند.

وی با اشاره به اینکه اوراق به صورت سلف منتشر می شود و به همین دلیل با قیمت روز اختلاف دارد، اظهار داشت: زمانی که فروشنده به صورت سلف اقدام به فروش می کند نرخ سودی که به وجه مربوط است از قیمت کسر می شود.
خواجه نصیری خاطرنشان کرد: از آنجاییکه که خریدار می تواند اوراق را قبل از سررسید به فروش برساند قیمت پایین تر از قیمت نقد خواهد بود.

مدیر اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه اوراق سلف از بازار نقد تبعیت می کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه انتشار این اوراق بخشی از نیازها در بازار نقد را پوشش می دهد می تواند تاثیر مثبتی بر کنترل این بازار داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران بازار نقد می توانند به جای خرید سکه به صورت نقدی اوراق سلف موازی را خریداری کنند، تصریح کرد: با توجه به این موضوع نیاز به سکه کم می شود و به دلیل کم بودن سکه در بازار داخل دیگر شاهد اوج گیری قیمت در بازار نقدی نخواهیم بود.

خواجه نصیری افزود: از سوی دیگر نیاز به ضرب سکه هم در بازار کم شده و التهابات موجود در بازار نقدی کاهش می یابد.

فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می‌شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن‌کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع‌بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است.
این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد بنیادی ـ کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به‌منظور رد ادعای ضعیف‌بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب‌اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی ‌به‌منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره‌مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می‌‌کنند.
با توجه به تملیکی‌بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می‌رسد امکان به‌کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش‌های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله‌گران با شروط سه‌گانه ذکرشده به‌منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این‌گونه راه‌حل‌ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sale of Object before Due Date in Futures Contract

نویسندگان [English]

  • Gholamali Masumi nia 1
  • Seyyed Sadegh Tabatabaei Nejad 2

2 Graduate of the Qom Seminary and PhD in Monetary Economics at the Kharazmi University of Tehran; (Corresponding Author);[email protected]

Salaf or Salam (Futures Contract) is one of the types of sale and is opposite of credit transaction. According to Fuqahā (jurists) object of sale in futures contract is a general descriptive in seller’s debt which is sold for cash and for a due date. In addition to general sale rules and regulations, it is imposed special rules for this sale such as taking all prices in contractual meeting before buyer and seller separating from each other, determining the delivery time, possibility of delivering the goods at the due time and prohibition of selling the object before the due time. While expressing a valid available ʼIjmāʻ (consensus) in this issue and referring to different jurisprudential books in order to refute the claim that agreement of the jurists is weak, this article in an analytically-descriptive method and with a fundamental-applied approach has discussed the presented reasons in this sub-jurisprudence among the two major sects (of Shi’a and Sunni). Considering the effectiveness of futures contract in financing production and moving towards the removal of usury from economic relations and in order to solve problem of not-allowing the reselling of object before the due time and benefit from this contract in capital market, Islamic economists اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ suggest the use of contracts such as compromising the object of sale, non-gratuitous donation and parallel salam. It seems, considering being appropriative of futures contract and affirmative barriers of parallel salam and non-gratuitous donation and compromise, that it is impossible to apply this type of contract in capital market due to frequent resale of object of sale in secondary market and discrepancy of traders’ mentality with three mentioned conditions for correction of parallel salaf and such solutions has conventional union with the examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Contracts
  • Parallel Salaf
  • Selling the Object before the Due Time
  • Salaf Documents

عنوان مقاله [العربیة]

بیع المبیع قبل حلول الأجل فی عقد السلف

چکیده [العربیة]

السلف أو السلم من أقسام البیع وهو عکس النسیئة، بناء على أقوال الفقهاء فإنّ المبیع فی السلف یکون کلیا موصوفا فی ذمّة البائع، والذی یباع إلى أجل معیّن مقابل ثمن معجّل، مضافا إلى أحکام وقواعد البیع فإنّ لهذا النوع من البیع شروط وضوابط خاصة؛ منها قبض کامل الثمن فی مجلس العقد قبل التفرّق، وتعیین أجل التسلیم، وإمکان تسلیم المبیع وقت حلوله، ومنع بیع المبیع قبل حلول الأجل المعین.

یحاول هذا البحث بأسلوب تحلیلی وصفی وبمنهج بنیوی تطبیقی تقدیم تقریر صحیح للإجماع الموجود فی المسألة، وبالرجوع إلى الکتب الفقهیة فی مختلف الطبقات یدحض البحث ادعاء ضعف اتفاق الفقهاء فیها، ویبین أدلة فقهاء الفریقین فی هذا الفرع الفقهی، وبالنظر إلى فاعلیة عقد السلف فی التأمین المالی للإنتاج، وفی إطار التوجه نحو إلغاء الربا من المعاملات الاقتصادیة، یقترح الاقتصادیون المسلمون استخدام مجموعة من العقود کالصلح على المبیع والهبة المعوّضة والسلف الموازی بهدف رفع مشکلة عدم جواز إعادة بیع المبیع قبل حلول الأجل، والاستفادة من هذا النوع من البیع فی سوق الاستثمار.

بالنظر إلى تملیکیة عقد السلف وإلى الموانع الإثباتیة فی السلف الموازی والصلح والهبة المعوّضة یظهر عدم إمکانیة استخدام هذا النوع من العقود فی سوق رأس المال، وذلک بسبب عملیات إعادة البیع المتجددة والمتکررة المسلمة فی السوق الثانویة، وعدم وجود تطابق بین عقلیة المتعاملین والشروط الثلاثة المذکورة بهدف تصحیح السلف الموازی، ومثل هذا النوع من الحلول تفتقد للاتحاد العرفی مع المصادیق.

اوراق سلف نفتی همزمان با بورس انرژی عرضه می شود

دستكاری شاخص ها در زمان شایعه بركناری رییس كل بانك مركزی صحت ندارد/بیش از سی نفر مجرم قطعی در بازار سرمایه هستند که حکم لازم الاجرا آنها صادر شده و دستگاه قضایی به خوبی به جرایم بورسی رسیدگی می کند.

اوراق سلف نفتی همزمان با بورس انرژی عرضه می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از رشد 74 درصدی ارزش بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی صالح آبادی در نشست خبری که صبح امروزدر وزارت اقتصاد برگزار شد، با ارایه آماری از فرآیند بورس در سال جاری اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار سرمایه از 111 هزار میلیارد اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ تومان به 169 هزار میلیارد تومان و ارزش فرابورس از 12 هزار میلیارد تومان به 45 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

به گفته وی ارزش بورس از 123 هزار میلیارد تومان به 214 هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 74 درصدی ارزش بازار سرمایه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس از 28 هزار میلیارد تومان از ابتدای سال جاری در بورس کالا به 53 هزار میلیارد تومان و در کل به 81 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد رشد 68 درصدی ارزش معاملات در بورس هستیم.

صالح آبادی با اشاره به تعداد دفعات معاملات در بورس و فرابورس تصریح کرد: پنج میلیون و پانصد و بیست و شش دفعه معامله امسال صورت گرفته که این میزان در سال گذشته 4 میلیون و 936 دفعه بوده که با رشد 12 درصدی همراه شده است.

وی با اشاره به رشد شاخص کل در سال جاری،تصریح كرد: شاخص کل بورس از ابتدای سال 44 درصد افزایش داشته که بیانگر میزان نقد شوندگی بازار سرمایه نسبت به سال گذشته است.

صالح آبادی با بیان اینكه نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی ارتقاء یافته، گفت: ارزش بازار سرمایه هم در بورس و هم در فرابورس نسبت به تولید ناخالص داخلی 50 درصد رشدداشته که این میزان در سال گذشته تنها 16 درصد بوده است.

به گفته وی در بحث تامین مالی از ابتدای سال تاکنون 10 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته ایم که هم اکنون به 11 هزار میلیارد تومان رسیده است.

حذف سیستم كاغذی از بورس

رییس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به الکترونیکی کردن فرایند ها در بازار اولیه گفت: از دی ماه در این سیستم کاغذ حذف شده و از طریق سامانه کدآل اطلاعات شرکت ها دریافت و مجوزها صادر می شود.

صالح آبادی با بیان اینکه در حوزه ناشران بورسی از ابتدای سال 10 هزار و 14 اطلاعیه صادر شده گفت: ناشران فرابورسی شرکت های بازار پایه و بازار اول و دوم در مجموع 2600 اطلاعیه به بازار صادر کرده است و در مجموعه 472 مجمع برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان كرد: بورس انرژی تا پایان سال راه اندازی می شود که در این زمینه حوزه برق موضوعات ناشناخته ای وجود داشت که با برگزاری جلسات کارشناسی اصلاحات لازم صورت گرفته است.

صالح آبادی یادآورشد: در حوزه نظارت بر حسابرسان از ابتدای سال 4 موسسه حسابرسی از لیست حسابرسان معتمد حذف شدند و در حوزه صلاحیت ها نیز از ابتدای سال 191نفر تایید صلاحیت و 11 نفر رد صلاحیت حرفه ای شدند.

به گفته وی 63 رای در کمیته تخلفات صادر شد و در هیات داوری هم 28 رای صادر شده است.

وی افزود: بحث صندوق تضمین معاملات تصویب و اجرایی شده است تا جایی که تاخیرها در تسویه به صفر نزدیک شد ه همچنین دستورالعمل معاملات اعتباری نیز تصویب و ابلاغ شده است.

رییس سازمان بورس اوراق بهادار همچنین گفت: رشته کاردانی بورس در دانشگاه جامع علمی و کاربردی در بهمن ماه راه اندازی می شود.

شاخص دستكاری نشده است

صالح آبادی درپاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دستکاری در شاخص ها در زمان شایعه بركناری بهمنی رییس بانک مرکزی اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد و آن را تکذیب می کنم.

وی همچنین درپاسخ به خبرنگاری در خصوص تاثیر فاز اول ودوم هدفمندی یارانه در بورس گفت:‌در فاز اول هزینه های ناشی از انرژی شرکت ها افزایش یافت و برخی از انها به سمت اصلاح ساختارهایشان رفتند؛ هرچند برخی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز با رشد سودآوری مواجه شده است.

او در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: وزارت اقتصاد در خصوص فاز دوم هم از ما گزارشاتی خواسته که به زودی آنها را تهیه و ارایه می دهیم.

صالح آبادی با بیان اینکه زمان عرضه اوراق سلف نفتی مشخص نیست، افزود: مجوز اوراق سلف نفتی در قانون بودجه سال 91 وجود دارد و نیازی به مجوز جدید نیست.

به گفته وی این اوراق با هماهنگی بانک مرکزی عرضه خواهد شد و ممکن است افتتاح بورس انرژی با عرضه اوراق سلف نفتی دریک زمان انجام شود.

وی درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری که چرا این نشست خبری در وزارتخانه اقتصاد و دارایی برگزار شد، افزود: درست است که سازمان بورس دولتی نیست اما به دلیل مناسبت های هفته دولت و ارایه عملکرد دستگاهها این نشست در وزارت اقتصاد برگزار شد و رییس سازمان بورس اوراق بهادار هم تراز با معاون وزیر است.

وی افزود: هم اکنون بیش از سی نفر مجرم قطعی در بازار سرمایه هستند که حکم لازم الاجرا آنها صادر شده و دستگاه قضایی به خوبی به جرایم بورسی رسیدگی می کند.

وی با اشاره به عرضه هلدینگ خلیج فارس نیز گفت: پنج درصد از عرضه هلدینگ خلیج فارس رقم قابل توجهی است و بسیار مهم است اگر نمادی متوقف می شود.

صالح آبادی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره شایعه مطرح شدن وی به عنوان وزیر اقتصاد آینده،گفت: چنین شایعه‌ای کاملا کذب بوده و نه در حال حاضر و نه در آینده وزیر اقتصاد نخواهم شد.

عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان

عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن ۱۴ شرکت ذوب‌آهن اصفهان (سهامی عام) در نماد «عذوب ۳» به تعداد ۸۱۷ هزار و ۶۹۴ قرارداد و با قیمت ۲ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۹۰۰ ریال انجام می‌شود.

میزان هر قرارداد، صد کیلو گرم بوده و از طریق شرکت کارگزاری امین‌آوید طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ مرداد‌ماه عرضه می‌شود.این گزارش به نقل از اطلاعیه بورس کالای ایران حاکی است، دامنه نوسان قیمت در عرضه اولیه ۳ درصد مثبت و منفی خواهد بود و در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه بخشی از اوراق پذیره‌نویسی نشود، متعهد پذیره‌نویسی، مکلف به خرید اوراق باقی‌مانده به قیمت تعیین شده در بازار است. همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره‌نویسی اوراق صورت نگیرد، متعهد پذیره‌نویسی، مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود.

از آنجا که عرضه اولیه به روش گشایش است و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه باشد، اما قیمت پایه به‌عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازار گردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت.

بازدهی اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است در صورتی‌که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت ۵/ ۱۱۸ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام کنند، این اوراق برای سرمایه‌گذاران در سررسید بازدهی یک‌ساله حداقل ۵/ ۱۸ درصد سود خواهد اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ داشت.

در صورتی که شرکت ذوب‌آهن اصفهان نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت ۱۱۹ درصد ضرب در قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام کند، بازدهی یک‌ساله اوراق سلف در سررسید حداکثر ۱۹ درصد خواهد بود. اوراق سلف استاندارد، سود بین دوره‌ای ندارد.

در معاملات ثانویه نیز بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را به روش حداقل قیمت خرید (قیمت پایه در عرضه اولیه به‌علاوه، ۵/ ۱۷ درصد سود سالیانه روز شمار) برای هر ورق خریداری کرده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه کند. حداقل سفارش انباشته بازار گردان، یک درصد حجم اوراق و سقف تعهد معاملات روزانه بازار گردان ۵ درصد حجم کل اوراق است و دامنه مظنه ۲ درصد تعیین شده و بازار گردان بر‌اساس مدل بازارگردانی حداقل قیمت، نقد‌شوندگی اوراق سلف موازی تیرآهن را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصد سالانه به‌صورت روزشمار به علاوه قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد.کارمزد معاملاتی خرید و فرو ش اوراق نیز بر اساس مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تعیین شده است.

همچنین سررسید اوراق، یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه بوده و تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید است و دوره تحویل نیز یک ماه پس از تاریخ سررسید اعلام شده است.تحویل کالا منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قرارداد‌های سلف موازی استاندارد به ترتیبی که هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌کند و حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق خواهد بود.

همچنین حداقل ۱۰ قرارداد جهت تحویل فیزیکی است و۲۴ هزار قرارداد معادل ۲۴ تن تیرآهن است و تحویل کالا در سررسید در محل کارخانه انجام شده و تمامی شرایط تحویل فیزیکی کالا مطابق با شرایط فروش کالا در بورس کالای ایران بر تحویل فیزیکی این قرارداد حاکم است.

معامله ۱۰۰۰ میلیارد ریالی اوراق سلف در بورس کالا رقم خورد

بر اساس اعلام بورس کالا، مرحله نخست عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی پتروشیمی انتخاب به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال طی روز جاری در بورس کالای ایران به پایان رسید.

معامله ۱۰۰۰ میلیارد ریالی اوراق سلف در بورس کالا رقم خورد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، امروز عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی نسوز شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب، به تعداد ۱۴ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ قرارداد و با قیمت پایه ۶۸ هزار و ۸۵ ریال در هر قرارداد یک کیلوگرمی، به ارزش حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال انجام شد که با توجه به وجود تقاضای خرید بالاتر از میزان عرضه، مرحله نخست انتشار این اوراق با موفقیت پایان یافت.

معاملات ثانویه این اوراق نیز از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ آغاز شده و تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ ادامه خواهد داشت.

براساس اطلاعیه عرضه، قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه برابر است، با قیمت پایه در زمان عرضه اولیه به علاوه ۱۷ درصد سالیانه به صورت روز شمار؛ همچنین بازدهی این اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است.

در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت « ۱۱۷.۵ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام کنند، این اوراق در سررسید برای سرمایه گذاران بازدهی یکساله حداقل ۱۷.۵ درصدی خواهد داشت.

در صورتی که شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت «۱۱۸ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه » اقدام کند، بازدهی سالانه اوراق سلف در سررسید حداکثر ۱۸ درصد خواهد بود.

تامین مالی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی پتروشیمی انتخاب از بورس کالا در حالی در مرحله اول پایان یافت که میزان تقاضا نزدیک به سه هزار قرارداد بیشتر از میزان عرضه بود.

سررسید این اوراق یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه و دوره تحویل حداکثر یکماه پس از سررسید قرارداد است؛ ضمن اینکه دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت، عدم ارایه درخواست جهت تحویل فیزیکی کالا، ۱۰ روز تقویمی پیش از تاریخ سررسید اوراق به منزله انصراف از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی خواهد بود.

این در حالی است که حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی ۲۰ هزار قرارداد معادل ۲۰ تن است.

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.