به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟


آنها صرفا ضرر کردن را می بینند در حالی که دلیل ضرر کردن را به هیچ عنوان جویا نمی شوند؟! آیا فردی که ضرر کرده اصلا چیزی از تحلیل تکنیکال یا بنیادی می دانسته؟ آیا با اصول مدیریت سرمایه آشنا بوده؟ یا اینکه برای خرید سهم تحلیل کرده یا فقط چون فلان آقا یا فلان کانال تلگرامی گفته که سهمی برای خرید خوب است اقدام به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ به خرید کرده و در نهایت ضرر کرده.

دولت بدهی خود به سازمان را زودتر بپردازد/ بازنشستگان «عیدی کارگری» می خواهند

نزدیک هفت ماه تاخیر در پرداخت- بازهم همین امروز پرداخت سریع اهمیت دارد چراکه بازهم شرایط معیشتی بازنشستگان تا پایان سال به پرداخت بدهی دولت بستگی تام دارد.

- دولت بدهی خود به سازمان را زودتر بپردازد/ بازنشستگان عیدی کارگری می خواهند با وجود همه تاخیرهای رخ داده –نزدیک هفت ماه تاخیر در پرداخت- بازهم همین امروز پرداخت سریع اهمیت دارد چراکه بازهم شرایط معیشتی بازنشستگان تا پایان سال به پرداخت بدهی دولت بستگی تام دارد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا، فعلاً همه چیز فقط در حد یک دستور است؛ با سپری شدن هفت ماه از سال، تازه دستوری صادر شده تا بند (واو) تبصره 2 قانون بودجه 1401 مراحل اجرایی شدن را طی کند.

هجدهم مهرماه، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، رییس جمهور گفت: رد دیون دولت به تامین اجتماعی سرعت می یابد.

در همان نشست، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مقرر کرد در اجرای تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، اقدامات لازم برای پرداخت این بدهی ها انجام شود.

مصائب تاخیر در پرداخت مبلغی که در بند (واو) تبصره 2 قانون بودجه 1401 برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، فقط 90 هزار میلیارد تومان است، به عبارت دقیق، کمتر از یک چهارم کل بدهی دولت به این سازمان ابربیمه گر.

با گذشت به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ نیمی از سال، حتی هزار میلیارد تومان از این 90 هزار میلیارد تومان به سازمان تفویض نشده است.

علیرغم مشکلات بسیار سازمان در زمینه پرداخت مستمری بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سایر سطوح که تامین اعتبار آن ماه ها طول کشید، دولت اهتمامی برای رد دیون به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ در حد همان الزامات قانون بودجه از خود نشان نداد؛ در ماه هایی از سال، مساله، مساله ی تامین اعتبار فقط در حد 3 یا 4 هزار میلیارد تومان بود اما پرداختی صورت نگرفت و بازنشستگان مجبور شدند به خاط اهمال دولت منتظر بمانند.به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟

در عین حال، مساله درمان بازنشستگان نیز همواره مشکلی حاد بوده است؛ اگر 90 هزار میلیارد تومان به موقع و به صورت نقد یا راحت نقد شونده به سازمان پرداخت می شد، علاوه بر پرداخت به موقع و قانونی مستمری ها، واقعاً سازمان تامین اجتماعی چند درمانگاه و مرکز درمانی ملکی می توانست بخرد یا بسازد؛ چقدر می توانست وام ضروری بازنشستگان کم درآمد را که امروز فقط 15 میلیون تومان است، افزایش دهد؛ تا کجا می توانست چتر حمایتی خود را بر سر بیمه شدگان گسترش دهد و چه میزان تسهیلات رفاهی می شد در اختیار مستمری بگیران این سازمان قرار بگیرد؟ مدیران سازمان باید مطالبه گری کنند اینها همه ضررهای انباشته ای است که تاخیر در پرداخت بدهی متوجه تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن کرده است؛ به گفته ی حسن صادقی (به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، مدیران راس هرم تامین اجتماعی همگی دولتی و منصوب دولت هستند و به همین دلیل است که در مقام دفاع از منافع بیمه شدگان و سازمان برنمی آیند؛ کار این مدیران باید مطالبه گری از دولت می بود تا در ماه های گذشته 90 هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت می شد.

او تاکید می کند: برآورده شدن مطالبات بازنشستگان از سازمان، به تادیه مطالبات سازمان از دولت گره خورده است و مدیران سازمان باید فشار را آن طرف بگذارند یعنی با قدرت از دولت بخواهند که بدهی خود را سر وقت و با کیفیت مناسب بپردازد تا این سمت، فشار مضاعف به بازنشستگان و بیمه شدگان کم درآمد وارد نیاید.

گذشته از همه اینها، امروز سوال این است که با دستور رییس جمهور برای فراهم شدن مقدمات اجرای رد دیون، واقعاً چه زمانی این 90 هزار میلیارد تومان به دست سازمان تامین اجتماعی می رسد؛ امروز علاوه بر لزوم پرداخت معوقات پنج ماهه بازنشستگان کارگری، معضل دارو و درمان بیمه شدگان هر روز بغرنج تر می شود؛ از سوی دیگر، به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ با نزدیک شدن به پایان سال، بحث پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری پیش می آید؛ پرداختی که اگر باز دولت تعلل کند و اگر باز مدیران سازمان نخواهند از دولت مطالبه گری موثر داشته باشند، می تواند به یک معضل بدل شود.

عیدی کارگری یک مطالبه جدی است سیداحمد حسینی (بازنشسته کارگری اهواز) در این رابطه می گوید: پرداخت عیدی کارگری یکی از اصلی ترین مطالبات بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی است؛ سال هاست که بر خلاف قانون به کارگران بازنشسته عیدی کارمندی می پردازند؛ فردی که سال ها کارگر بوده و براساس قانون عیدی کارگری گرفته چرا در زمان بازنشستگی باید عیدی کارمندی بگیرد؛ مگر ما بازنشستگان کارگری از تمام مزایا و امکانات کارمندان بازنشسته برخورداریم که به ما عیدی کارمندی می دهند؛ تنها وام هایی که به آن ها می پردازند را در نظر بگیرید؛ سطح مستمری آن ها را حساب کنید؛ ناعادلانه است که عیدی ما برابر کارمندان دولت باشد او به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ اضافه می کند: مطالبه ما پرداخت عیدی کارگری است؛ بنابراین دولت باید در همین یکی دو ماه، 90 هزار میلیارد تومان را به سازمان بپردازد تا سازمان بهانه ای برای نبودن نقدینگی نداشته باشد و مجاب شود؛ توقع داریم امسال عیدی ما را کارگری به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ بپردازند.

انباشت بدهی ادامه دارد با وجود همه تاخیرهای رخ داده نزدیک هفت ماه تاخیر در پرداخت- بازهم همین امروز پرداخت سریع اهمیت دارد چراکه بازهم شرایط معیشتی بازنشستگان تا پایان سال به پرداخت بدهی دولت بستگی تام دارد؛ حالا که رییس جمهور دستور تسریع در پرداخت داده بایستی مقدمات کار در عرض یک یا دو هفته فراهم شود؛ این بدهی این ماه پرداخت شود، بهتر از ماه بعد است.

و در پایان این را هم در نظر بگیریم که با وجود پرداخت این 90 هزار میلیارد تومان، بازهم بدهی دولت به سازمان بیش از 350 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ چرا که دولت هیچ زمان بدهی جاری خود را که ماهی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است، ماهانه پرداخت نکرده و تا زمانیکه این پرداخت منظم و ماهانه در دستور کار قرار نگیرد، انباشت بدهی همچنان ادامه خواهد داشت و با پرداخت های جزیی و دلبخواه متوقف نمی شود.

آیا بورس ایران قابل تحلیل است؟

متاسفانه در ایران دیدگاه منفی در ارتباط با بورس وجود دارد که کسب سود از بورس را غیر ممکن جلوه میدهد.در حالی که این دیدگاه کاملا اشتباه میباشد.اصولا افرادی که این دیدگاه را دارند یا خودشان یا یکی از دوستان و آشنایان رو می شناسد که در بورس ضرر کرده است.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد : چگونه جلوی ضرر کردن در بورس را بگیریم؟

آنها صرفا ضرر کردن را می بینند در حالی که دلیل ضرر کردن را به هیچ عنوان جویا نمی شوند؟! آیا فردی که ضرر کرده اصلا چیزی از تحلیل تکنیکال یا بنیادی می دانسته؟ آیا با اصول مدیریت سرمایه آشنا بوده؟ یا اینکه برای خرید سهم تحلیل کرده یا فقط چون فلان آقا یا فلان کانال تلگرامی گفته که سهمی برای خرید خوب است اقدام به خرید کرده و در نهایت ضرر کرده.

شاید اگر برای کار کردن در بورس نیاز به گذراندن چند دوره مانند پزشکی یا مهندسی بود و طرف بعد از گذراندن دوره می توانست کد اقتصادی تهیه کند و سپس شروع به کار کند دیگر ضرری وجود نداشت و دیدگاه منفی نسبت به بورس هم از بین می رفت.

در بورس طرف امروز اقدام به دریافت کد از کار گذاری میکند و بعد از دو روز آماده معامله کردن می شود.با هیجان و شوق فراوان که من وارن بافت ایران خواهم شد و میتوانم بهترین نتیجه را از بورس بگیرم بدون خواندن حتی یک کتاب یا گذراندن حتی یک دوره سهمی را می خرد. اول کار هم ده درصدی سود میکند و خود را دیگر در قامت یک فرد حرفه ای در بورس میبیند و خانه خود را فروخته پولش را وارد بورس کرده و پول خود را از دست میدهد.( پیشنهاد می شود این مطلب را حتما بخوانید: تحمل زیان واقعی برای اجتناب از زیان روانی در بورس )

پس برای موفق شدن در بورس باید زمان و انرژی برایش بگذارید.باید آموزش ببینید و تحلیل کردن یاد بگیرید.باید یاد بگیرید که چگونه به احساسات خود غلبه کنید و با کنترل حس ترس و طمع معامله کنید.اگر بورس ایران تحلیل بردار نیست چطور این همه صندوق سرمایه گذاری با سرمایه های چند صد میلیاردی در حال کار و کسب سود هستند.؟

پس بورس ایران تحلیل بردار است فقط گاو نر میخواهد و مرد کهن

ما در کاریمو آکادمی به دنبال این هستیم تا با سلسله مطلب افراد موفق در بورس به همراهان عزیز نشان دهیم که با تلاش ٬ کنترل هیجانات و از همه مهم تر آموزش دیدن می توان به کسب درآمد خوبی رسید. حرف آنهایی که میگویند بورس ایران تحلیل بردار نیست را فراموش کنید. از این افراد بپرسید آیا تا حالا اصلا سهمی را خریده اند؟ سود کرده اند یا ضرر؟ آیا حتی یک کتاب در ارتباط با بورس خوانده اند که در ارتباط با آن نظر می دهند؟

در ادامه با زندگی افراد موفق بورسی آشنا می شوید. با خواندن سرگذشت زندگی این افراد با انگیزه و تلاش بیشتری به مسیری که در آن قدم گذاشته اید حرکت کنید.

چالش قطع زنجیره تولید مانع مهم در راه صنایع نظامی آمریکا

به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای سی ان بی سی؛ با اینکه ایالات متحده بالاترین بودجه نظامی در جهان را دارد، ارتش و صنایع جنگ افزارسازی آن در برابر چالش های زنجیره تامین، آسیب ناپذیر نیستند، به گونه ای که برخی منتقدان تصور می کنند حتی با این بودجه بالا و پرسش هایی در باره نحوه هزینه کرد بودجه در وزارت دفاع آمریکا "پنتاگون"، افزایش بودجه هم شاید مشکلی را حل نکند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

شناسایی ناکارآمدی ها، پیشروی به سوی برنامه های موثر و کنار راندن طرح هایی که کارآیی ندارند، می تواند راهی برای رویارویی با دشواری هایی باشد که تاکنون بر برنامه های هزینه بر، چنبره زده است.

به گفته جولیا گلدی تحلیل گر در مرکز اطلاعات دفاعی در سازمان نظارتی دولت آمریکا گفته است که بودجه امنیتی سال آینده (۲۰۲۳) شاید به نزدیک یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار برسد و کنگره قصد دارد با نhدیده گرفتن این واقعیت که پنتاگون بارها نشان داده که مدیریت موثری بر امور مالی و هزینه های خود ندارد، ده ها میلیارد دلار دیگر به این بودجه بیفزاید.

پنتاگون به درخواست اظهارنظر سی ان بی سی در باره این نوشتار، پاسخ نداده است.

برچسب‌ها اوکراین کنترل تسلیحاتی پنتاگون تایپه چین ایالات متحده آمریکا تحولات اوکراین فروش تسلیحات تایوان وزارت دفاع آمریکا بحران اوکراین پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای جنگ اوکراین و روسیه پروندهٔ خبری تازه‌ترین تحولات اوکراین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آمریکا ۷۲۵ میلیون دلار دیگر به اوکراین کمک نظامی می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد کشورش ۷۲۵ میلیون دلار دیگر کمک نظامی به اوکراین اختصاص داده است.

تجمع زنان و دختران نبوی در کرمانشاه برگزار شد

تجمع زنان و دختران نبوی در کرمانشاه برگزار شد

ایسنا/کرمانشاه تجمع زنان و دختران نبوی، در حمایت از عفاف و حجاب و محکومیت اغتشاشات اخیر، امروز(20 مهر) در کرمانشاه برگزار شد.

بانوان و دختران کرمانشاهی حاضر در این به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ تجمع، با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن حمایت از حجاب و عفاف در جامعه، اقدامات اخیر اغتشاشگران را محکوم کردند.

بانوان و دختران کرمانشاهی ضمن محکوم کردن ساختارشکنی های اخیر و اهانت به قرآن کریم، با سر دادن شعارهای "مرگ بر آشوبگر" ،"مرگ بر فتنه گر" و. حرکت آشوبگران را محکوم کردند.

"ای پرچمت ما را کفن"، "وای اگر رهبرم حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد"،"این همه لشگر آمده، به عشق رهبر آمده"، "تا خون در رگ ماست، خامنه به چه افرادي معامله گر گفته مي شود؟ ای رهبر ماست"، "ای رهبر آزاده، آماده ایم، آماده"، از دیگر شعارهای بانوان حاضر در این تجمع بود.

تجمع کنندگان همچنین با در دست داشتن دست نوشته های "آتش به اختیاریم، از فتنه گر بیزاریم"، "زن، عفت، افتخار" و . حمایت خود را از موضوع عفاف و حجاب اعلام کردند.

حضور اقشار مختلف بانوان از پیر و جوان گرفته تا افراد میانسال و دانش آموز و حتی دختران خردسال چادری که دست در دست مادرانشان داشتند، از جلوه‌های این تجمع در شهر کرمانشاه بود.

سخنران این مراسم که از مسجد جامع به سمت میدان آزادی شهر کرمانشاه برگزار شد، دکتر محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.