نقدشوندگی و هزینه معاملاتی


نقدشوندگی و انواع معیارهای آن

یکی از عوامل مهم و کلیدی در مباحث قیمت‌گذاری و بازدهی بازارهای بدهی و سهام، نقدشوندگی است. دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند در مقایسه با دارایی‌های با نقدشوندگی پایین‌تر، با یک صرف نقدشوندگی معامله می‌شوند. به‌عبارتی دارایی‌های با نقدشو ندگی پایین‌تر با قیمت کمتری معامله می‌شوند، این موضوع بر قیمت‌ها و رفتار بازار اثرگذار بوده و برای بسیاری از فعالان بازار از جمله سرمایه‌گذاران، معامله‌گران، کارگزاران و سیاست‌گذاران بازار حائز اهمیت است.

در طول سه دهه گذشته، مفهوم نقدشوندگی همچون مفهوم ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی به طور فزاینده‌ای در ادبیات رشد داشته است. علی‌رغم مطالعات زیادی که در این زمینه وجود دارد، به ویژه پس از بحران مالی سال 2008، هنوز درک درستی مبنی بر اینکه مفهوم نقدشوندگی شامل چه جنبه‌های مختلفی است، بوجود نیامده است. اینکه چه نوع معیار و شاخصی برای اندازه گیری هر وجه مناسب‌تر است، چه داده‌ها و روش‌های محاسبه‌ای موردنیاز است، تحت چه شرایطی و چه نوع نتیجه‌ای تولید می‌شود. درک اینکه نقدشوندگی اندازه‌گیری شده در ارزیابی یک دارایی موثر است، یک مسئله عملی مرتبط با فعالان است. حداقل استانداردهای نقدشوندگی که توسط نهادهای نظارتی و نهادهای بین المللی ارائه شده و گنجانده شدن در بیانیه‌های خط مشی سرمایه‌گذاری خصوصی نیز از دیگر مباحث داغی است که نیاز به شناخت کافی از ادبیات نقدشوندگی دارد.

در واقع، از آن‌جا که نقدشوندگی در نقدشوندگی و هزینه معاملاتی زمینه‌های مختلف مالی و اقتصادی وجود دارد، به عوامل و ویژگی‌های دارایی مختلفی از جمله میزان شناوری، سن، مدت تا سررسید، وضعیت انتشار، چرخه فعالیت اقتصادی، نوسان نرخ بهره یا ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار بستگی دارد. این واقعیت باعث می‌شود نقدشوندگی یک مفهوم گریزان با ماهیتی انتزاعی داشته باشد و به راحتی قابل اندازه‌گیری نباشد که شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف است. بر این اساس، طیف گسترده ای از تعاریف وجود دارد که سعی در پرداختن به این مسئله چند وجهی دارد، که جمع‌آوری آن در یک تعریف یا شاخص دشوار است. علاوه براین، نقدشوندگی دارایی ثابت نیست و به مرور در طول زمان هم برای اوراق منفرد و هم برای کل بازار متغیر است.

تعریف ساده و خلاصه‌ای وجود دارد که به قابلیت معامله حجم قابل توجه‌ای از دارایی‌ها در مدت زمان کوتاه و با هزینه معاملاتی پایین، نقدشوندگی گفته می‌شود، اما باید در نظر داشت که بُعد‌های مختلفی از نقدشوندگی وجود دارد که هرکدام با دیگری متفاوت است. مطابق نظرات سار و لیبک[1] (2002) و برواس[2] (2006)، یک بازار با نقدشوندگی بالا پنج بعد مختلف را ارائه می‌دهد: پهنا[3]، عمق[4]، چابکی[5]، انعطاف[6] و فشردگی[7]. همه این ابعاد در ذات خود با یکدیگر متفاوت‌اند.

پهنای بازار به حجم معاملات سفارش‌های موجود در قیمت‌های مختلف می‌پردازد. بازار وقتی گسترده نامیده می‌شود که در بازار سفارشات خرید و فروش بی‌شماری در حجم‌های زیاد ارائه شده باشد.

عمق بازار بیان‌گر تعداد سفارشاتی است که حول قیمت‌های تعادلی وجود دارد و همچنین تحت تاثیر فشار تقاضا و ریسک موجودی اوراق است. وقتی تعداد بی‌شماری خریدار و فروشنده حول قیمت‌های تعادلی سفارش ارائه می‌دهند، اصطلاحا می‌گوییم بازار عمیق است.

چابکی بازار بیان‌گر سرعت اجرای سفارشات در بازار است. سرعت فرآیند انجام معامله از زمانی‌که سفارش در سیستم ثبت می‌شود تا زمانی‌که سفارش انجام گردد، چابکی بازار را نشان می‌دهد. چابکی وابسته به عرضه و تقاضا یا همان تمایل فروشندگان و خریداران به انجام معامله دارد.

بُعد انعطاف، ظرفیت بازار در جهت بهبودی و بازیابی بعد از اتفاقات غیرمنتظره را می‌سنجد. انعطاف‌پذیری بازار به توانایی بازار در جذب و بازیابی شوک‌های غیرمنتظره دارایی‌ها مربوط می‌شود. اگر سفارشات زیادی برای پاسخگویی به تغییرات قیمت و برای اصلاح عدم تعادل سفارشات ناشی از شوک‌های دارایی وجود داشته باشد، بازار انعطاف پذیر است.

فشردگی بازار، مقدار هزینه‌های معاملاتی حول یک موقعیت معاملاتی را بررسی می‌کند. اختلاف بین بهترین قیمت خرید با بهترین قیمت فروش بیان‌گر فشردگی بازار است. شکاف بین قیمت‌های خرید و فروش به‌معنی هزینه‌های معاملاتی کم‌تر بوده و سطح پایینی از فشردگی بازار را نشان می‌دهد. مطابق شکل 1، هرچقدر شکاف بین بهترین قیمت خرید با بهترین قیمت فروش کم شود و به سطح دارایی نقدشونده برسد، بهترین حالت نقدشوندگی در این بُعد است. بازارهای فشرده‌تر، بازارهایی هستند که در آن فعالان بازار هنگام خرید یا فروش یک دارایی با هزینه‌های معاملاتی زیادی مواجه می‌شوند.

در بین ابعاد مختلف عدم‌نقدشوندگی، پهنا و عمق به دلیل این‌که بر تعداد سفارشات در قیمت‌های تعادلی متکی‌اند، به‌هم پیوسته‌اند. در عین حال، پهنا و عمق با چابکی مرتبط هستند، به این صورت که به‌هنگام سفارشات متعدد از سوی خریداران و فروشندگان، ممکن است که معامله‌ای با حجم نقدشوندگی و هزینه معاملاتی معین و در قیمتی مطلوب بلافاصله و یا کمی بعد انجام گیرد. علاوه بر این، چابکی نیز با انعطاف‌پذیری ارتباط دارد، زیرا یک بازار منعطف‌تر قادر خواهد بود به سرعت پس از شوک‌های دارایی‌ها قیمت‌ها را به سطح طبیعی خود بازگرداند، به این معنی که سفارشات فروشندگان و خریداران در بازه زمانی کوتاهی اجرا می‌شود. ارتباط متقابل قوی بین بعضی از این ابعاد، محاسبه نقدشوندگی از طریق هر یک از این ابعاد را ضروری می‌کند. درواقع، به‌عنوان شاخصی برای نقدشوندگی بایستی ابعاد مختلف باهم، به‌منظور ایجاد یک چشم‌انداز کلی اندازه گرفته شوند.

با توجه به این ماهیت چند بعدی نقدینگی، ادبیات موجود بر اساس این ویژگی‌ها با هدف پرداختن به جنبه‌های مختلف نقدشوندگی، شاخص‌ها و اندازه‌گیری‌های متفاوتی انجام داده و توسعه یافته است.

3- طبقه‌بندی معیارها و شاخص‌های نقدشوندگی

طبقه‌بندی ابعاد مختلف نقدینگی به‌عنوان راهنمایی برای طبقه‌بندی معیارها و شاخص‌های نقدینگی عمل می‌کند که هر معیاری به یک یا چند جنبه نقدینگی می‌پردازد. علاوه بر این، تفاوت در نوع داده‌های مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های نقدشوندگی هم جهت طبقه‌بندی صحیح آن‌ها کمک‌کننده است. با این حال طبقه‌بندی صریحی مبنی بر این‌که کدام وجه نقدشوندگی توسط چه شاخصی ارزیابی می‌شود، وجود ندارد. این اختلاف ممکن است به این دلیل باشد که برخی از شاخص‌ها، به عنوان مثال شاخص‌های پیچیده مبتنی بر حجم یا قیمت، نمی‌توانند به‌طور صریح به یک بعد اختصاص داده شوند، زیرا همان شاخص می‌تواند بیان‌گر بیش از یکی از جنبه‌های مختلف نقدشوندگی باشد. شاخص‌های تک بعدی هم وجود دارند که فقط یک بعد از نقدشوندگی را محاسبه می‌کنند، مانند شکاف مظنه خریدو فروش که فشردگی را اندازه‌گیری می‌کند، یا حجم معاملات که نشان‌دهنده عمق است. از طرفی شاخص‌های دو بعدی که توانایی اندازه‌گیری دو وجه از نقدشوندگی را دارند، مانند شاخص گاما که با استفاده از کواریانس تغییرات قیمت‌ها، انعطاف و فشردگی را اندازه می‌گیرد. همچنین با توجه به بازه زمانی داده‌ها، روش­های اندازه­گیری نقدشوندگی را می­توان به دو گروه پربسامد [1] و کم­بسامد [2] تقسیم کرد. روش­های پربسامد از داده­های درون­روزی [3] و روش­های کم بسامد از داده های روزانه یا طولانی­تر برای اندازه­گیری نقدشوندگی استفاده می­کنند.

1-3- شاخص‌های نقدشوندگی با بسامد بالا

2-3- شاخص‌های نقدشوندگی با بسامد پایین

4- نتیجه‌گیری

در این گزارش سعی شد مروری دقیق و مختصر بر ابعاد مختلف نقدشوندگی که عبارت‌اند از پهنا، عمق ، چابکی، انعطاف و فشردگی داشته باشیم و همچنین تعدادی از شاخص‌ها و معیارهای نقدشوندگی موجود که قادر به بیان تجربی هر یک از این ابعاد بودند به همراه روش‌های آماری و اطلاعات موردنیاز، شمرده شدند. اگرچه ادبیات موجود بر ابعاد مختلف نقدشوندگی اتفاق نظر دارند، اما به‌نظر می‌رسد که در مورد مناسب‌بودن هر معیار برای گرفتن هر بعد اتفاق نظر وجود ندارد. معیار مورد نظر بستگی به بعد خاصی دارد که شخص می‌خواهد به آن بپردازد و همچنین به ویژگی‌های بازار مورد مطالعه و سوال تحقیق بستگی دارد.

به طور کلی، مطالعات مختلف نشان می‌دهند که با توجه به اینکه نقدشوندگی یک پدیده چند وجهی است و بازارهای مالی کاملاً ناهمگن هستند، معیار یا شاخصی کلی برای محاسبه نقدشوندگی وجود ندارد. در واقع، این دیدگاه چند وجهی بیان‌گر این است که برای داشتن یک دید کلی نسبت به نقدشوندگی نیاز است که نقدشوندگی در ابعاد مختلف و به‌طور همزمان سنجیده شود.

نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط

معاملات بر خط تحولی بزرگ در داد و ستدهای بازار سرمایه به شمار می رود که دسترسی آسان و کاهش هزینه معاملات را به همراه داشته است. پژوهش حاضر سعی دارد رفتار بازار سرمایه اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را قبل و پس از اجرایی شدن معاملات برخط یا معاملات آنلاین مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است که از سال فروردین 1388 تا اسفند 1391 در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران حضور داشته و در بازه مذکور، در هر ماه حداقل یکبار معامله شده باشند. با توجه به محدودیت های فوق، در مجموع 3792 مشاهده شرکت – ماه که شامل 79 شرکت فعال طی دوره پژوهش بوده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که وجود معاملات بر خط اثر مثبت و معنی داری بر حجم و تعداد معاملات سهام داشته است و لذا موجب افزایش نقدشوندگی بازار شده است. همچنین ایجاد معاملات بر خط باعث کم شدن میزان بازده غیرعادی سهام شده است. هرچند نتایج پژوهش نشان از تاثیر ایجاد سامانه معاملات برخط بر افزایش فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* پورحیدری، امید؛ صفی پور افشار، مجتبی؛ تله جردی، علی گودرز؛ صفی پور افشار معصومه (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه های اولیه. حسابداری مالی. 7 (26). صص 31-51.

* سعیدی، علی و دادار، ام‌‌البنبن (1389). بررسی رابطه بین نقد‌‌شوند‌‌گی سهام با شاخص نقد‌‌شوند‌‌‌گی دوره‌‌های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 6(16).

* شیخ محمد جواد، محمد حسن صفرپور (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‏گذاری بر عملکرد شرکت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهـادار تهران، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، دوره 14 ،شماره 50 :99 – 118

* قلیزاده، محمدحسن؛ رمضانپور، اسماعیل؛ موسوی نیا، سیدمرتضی و رنجی، فریبرز (1395). تاثیر معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های حسابداری مالی. 1 (27). صص 91-111

* نصیرزاده، فرزانه و موسوی گوکی، سیدعلی (1396). بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت. مجله دانش حسابداری. دوره 9، شماره 3، مقاله آماده انتشار.

* Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock return: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31–56.

* Chan, H.W. Faff, R.W. (2005). Asset Pricing and the Illiquidity Premium. The Financial Review, 40, 429-458.

* Chung, K.H. Elder, J. Kim, J.C. (2010). Corporate Governance and Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 45(2), 265-291.

* Copeland, T., and D. Galai, (1983). Information effects on the bid-ask spread, Journal of Finance 38, 1457-1469.

* Datar, V. T. Naik, N.Y. and Radcliffe, R (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1, 203-219.

* Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82, 631–671.

* Stoll, H., (1978). The supply of dealer services in securities markets, Journal of Finance 33, 1133-1151.

Yan, X. S., & Ferris, S. P. (2004). Volatility, Returns and Liquidity: The Relation Between Online Trading and Stock Market Behavior. Working paper, University of Missouri–Columbia

نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1380 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که در طی دوره مطالعه، بین کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها

 • کیفیت سود
 • نقدشوندگی
 • معیارهای معاملاتی
 • معیارهای اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران

20.1001.1.28210166.1389.8.32.1.8

عنوان مقاله [English]

The Role of the Earnings Quality on Improving the Stock Liquidity of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohsen Dastgir 1
 • Seyed Mahdi ParchiniParchin 2
 • Keivan Sheikhi 2

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the effect of the earnings quality on improving the stock liquidity of listed companies in TSE. In this study, the earnings quality based on earnings stability, and two transactional criteria (the trading days and the ratio trading volume) and two informational criteria (the ratio depth and ratio spread) used to measure of the stock liquidity. To conduct this research, 94 listed companies in TSE during 2002-2011 via panel regression models (fixed effects) were investigated.
Findings indicate that there are not significant relationships between the earnings quality and different criteria of the stock liquidity.

اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آگاهی از تاثیر کیفیت افشای شرکتی بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام حائز اهمیت بسیاری است. از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به سزای آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر کیفیت افشای بر نقدشوندگی سهام شرکتها میپردازد. از آنجا که بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میشود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش نقدشوندگی را به همراه دارد، فرض اصلی این پژوهش این است که کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام اثر دارد. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار اجزای گوناگون کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار به موقع بودن و قابل اتکا بودن افشای شرکتی، استفاده شده است و نقدشوندگی سهام با استفاده از پانزده معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی اندازه گیری شد. تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 انتخاب و فرضیه های پژوهش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده اند. نتایج نشان میدهد، کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام اثر مثبت دارد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود اثر مثبت قابل اتکا بودن افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام میباشد.

کلیدواژه‌ها

 • کیفیت افشای شرکتی
 • عدم تقارن اطلاعاتی
 • نقدشوندگی سهام
 • به موقع بودن
 • قابل اتکا بودن

20.1001.1.28210166.1389.8.32.4.1

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Quality of Corporate Disclosure on Stock Liquidity by Tehran Stock Exchange (TSE) listed Companies

نویسندگان [English]

 • Mehdi Moradzadeh Fard 1
 • Mina Aboohamzeh 2

چکیده [English]

Regarding the critical role of liquidity in asset price discovery, sharing of financial risk, increasing of expected return and transaction costs reduction, it is important to know about the effective factors. This study examines the effects of the quality of corporate disclosure نقدشوندگی و هزینه معاملاتی on stock liquidity. Because increasing disclosure quality reduces information asymmetry and reducing information asymmetry increases market liquidity, so the main hypothesis of this study is that disclosure quality has effect on stock liquidity. In this study, for separating various details impacts of disclosure quality, we used timeliness and reliability and to determine stock liquidity, we used 15 different trading and information liquidity measures. 112 Tehran Security Exchange listed companies, from 1384 to 1388 are chosen and research hypothesis was tested by linear multivariable regression in pre and post-test. The results indicate that disclosure quality has positive effect on stock liquidity. Also, they show positive effect of reliability on stock liquidity.

معاملات الگوریتمی؛ افزایش نقدشوندگی و کاهش رفتارهای هیجانی

معاملات الگوریتمی؛ افزایش نقدشوندگی و کاهش رفتارهای هیجانی

از مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت عمل بالا در تحلیل و بررسی بازار، حذف احساسات و عواطف انسانی، امکان گرفتن تست و بهینه‌سازی، امکان مقیاس پذیری اکثر استراتژی ها به راحتی، افزودن تمرکز فکری معامله‌گران و کمک به شکل گیری بازار کاراست.

الگوریتم‌ها را می‌توان از منظر کاربرد به چند دسته تقسیم کرد؛ الگوریتم‌های سیگنال که در آن کامپیوتر به سادگی می‌تواند مجموعه‌ای از شرایط مانند اطلاعات تابلو یا اطلاعات تکنیکال و بنیادی سهام را پایش، در صورت تغییر معنادار به کاربر اطلاع‌رسانی یا سیگنال خرید و فروش صادر کند و نوع دوم الگوریتم‌های اجرای معاملات که پس از انتخاب سهام، خرید و فروش با دقت بالا، به‌دور از هیجان و با قیمت مناسب را انجام می‌دهند، مثلا گذاشتن حد سود و ضرر یا گذاشتن سفارشات شرطی و یا خرد کردن سفارش با هدف کاهش تأثیر در بازار و خرید با قیمت پایین‌تر و فروش با قیمت بالاتر. نوع سوم الگوریتم‌های بازارگردانی است که برای افزایش نقدشوندگی، کاهش فاصله خریدار و فروشنده و هزینه معاملات، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و در نهایت افزایش منافع سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند. بازارگردان‌ها معمولا سهامداران عمده، ناشران و صندوق‌هایی هستند که در جهت افزایش نقدشوندگی سهم با هدف افزایش توجه صحیح بازار به سهم و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
از مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت عمل بالا در تحلیل و بررسی بازار، حذف احساسات و عواطف انسانی، امکان گرفتن تست و بهینه‌سازی، امکان مقیاس پذیری اکثر استراتژی ها به راحتی، افزودن تمرکز فکری معامله‌گران و کمک به شکل گیری بازار کاراست.
معایب استفاده از معاملات الگوریتمی هم اینکه اگر سیستم به‌طور مناسبی آماده نشده و به‌خوبی مورد تست و آزمایش قرار نگرفته باشد، می‌تواند موجب ضرر به سرمایه‌گذار شود بنابراین توصیه می‌شود در این زمینه از شرکت‌های صاحب‌نام و محصولات بسیار تست شده و قدیمی‌تر استفاده شود تا یک محصول استارت‌آپی جدید. گاهی غیرممکن است که قوانین قطعی را در قالب کد درآورد چون توسعه و بهبود سیستم معاملاتی هوشمند را مشکل می‌کند؛ به عنوان مثال آوردن اخبار یا تحلیل های پیچیده فاندمنتال در قالب الگوریتم مشکل است؛ این مهم در سال‌های اخیر توجه دانشمندان در آمریکا به ویژه دانشجویان ریاضی، آمار، کامپیوتر، فیزیک و دیگر رشته‌های مرتبط با این صنعت که به خاطر کسب درآمد و گاه به خاطر چالش‌انگیزی است را به خود جلب کرده است و می‌گویند جلوی رشد علمی این دانشمندان را گرفته است چون می‌خواهند پول در بیاورند! و اگر برای همه نباشد موجب نابرابری در دسترسی به بازار می‌شود.

در ایران اما بهتر است در فاصله ۲ سال از حضور در بازار برای همه در دسترس باشد، برای فعال شدن کامل نیاز به تراکنش و سرعت بالا دارد که فعلا با قوانین موجود در بازار سرمایه‌ کشور امکانش وجود ندارد همچنین مشکلات محدود کننده‌ای مثل دامنه نوسان ، شناور کم، یک طرفه بودن و عمق کم بازار باعث از بین رفتن صرفه استفاده از الگوریتم‌هاست و هزینه سرمایه‌ای بالایی دارد. معمولا برای راه‌اندازی و استفاده از این نوع معاملات هزینه بسیار بالای زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تیم هوش مصنوعی و برنامه‌نویس نیاز است.
در حال حاضر افرادی از الگوریتم در معاملات خود استفاده می‌کنند، لزوماً پول‌های بزرگ در اختیار ندارند و حجم معاملاتی که با استفاده از الگوریتم در بازار فعالیت می‌کنند حدود ۲ درصد بیان می‌شود. الگوریتم چیزی به جز ذهنیت سرمایه‌گذاران نیست و معاملات الگوریتمی به تنهایی تأثیری بر روند کلی بازار سرمایه ندارد و آنچه روند کلی این بازار را تعیین می‌کند، پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از روند سوددهی سهام و پارامترهای مختلف اقتصادی و مالی است. معاملات الگوریتمی از طرفی باعث افزایش نقدشوندگی بازار و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار می‌شود. به عنوان مثال به جای رنج کشیدن یک الگوریتم می‌تواند آرام و با حوصله خرید را انجام دهد یا ابزاری که به سبدگردان داده می‌شود باعث می‌شود بتواند مردم را به‌صورت غیرمستقیم درگیر بازار سرمایه کند و اثر هیجان را کم می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.