سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم


دکتر علی سلیم، سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- آثار سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد میزبان به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. تاثیر مستقیم شامل دسترسی بیش‌تر به منابع مالی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر، درآمد مالیاتی بیش‌تر و . می‌باشد. تاثیرات غیرمستقیم شامل سرریزها در بهره‌وری، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی، توسعه سرمایه‌انسانی، اثرات بیرونی پولی برای کسب‌وکارهای محلی، تشویق نوآوری و مسیرهای یادگیری جدید می‌شود. بررسی تجارب موفق کشورها در بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور حاکی از تاکید آن‌ها بر بیشینه‌سازی اثرات مثبت غیرمسقیم سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه اثرات سرریز فناوری به صنایع این‌ کشورها است. ۱- عملکرد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی ایران در ارتباط با اثرات مستقیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاکی از وجود شکاف فاحش میان پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عملکرد آن می‌باشد. بر اساس گزارش جهانی سرمایه‌گذاری که با استفاده از ۱۲ شاخص مختلف انجام شده، پتانسیل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۰۹ در میان ۱۴۱ کشور ۵۳ و در مرتبه ای بهتر از هند، برزیل و ترکیه قرار می‌گیرد. این در حالی است که عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی کشور در بین ۱۴۱ کشور مورد بررسی در این سال ۱۱۹ است و در بهترین حالت سهم ایران از جریان سالیانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان تنها حدود ۳/۰ درصد بوده است. روند متوسط سالیانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دهه گذشته قبل از دولت یازدهم، حدود ۲ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۷۵% در قالب ترتیبات قراردادی در بخش‌های انرژی شامل نفت و گاز بوده است. این در حالی است که طی همان دهه کشورهای رقیب منطقه‌ای، از جمله عربستان و ترکیه، به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. ۲- عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی بر انتقال فناوری؛ به لحاظ اثرات سرریز فناوری سوالات مطرح است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به چه میزان منجر به انتقال توان‌مندی فناورانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی شده است؟ در صورت ارتقاء توان‌مندی فناورانه ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی، آیا سرریز فناوری به صنایع کشور رخ داده است؟ پژوهش انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که در پاسخ به سوال اول، تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که سرمایه گذاری خارجی در ایران منجر به ارتقاء توانمندی تکنولوژیک در سطح عملیات تولید شده است. اما توان‌مندی این شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرایند تولید و طراحی و توسعه محصول جدید شکل نگرفته است. به عبارت دیگر سطح توان‌مندی فناورانه۷ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در ایران، در حدی است که ارزش افزوده بالایی را در سطح صنعت ایجاد نمی‌کند و عموما این شرکت ها توان‌مندی مونتاژ و تولید را کسب کرده‌اند. لذا شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی که عموما در جستجوی بازار به ایران وارد شده‌اند، اکثرا مزایای اولیه FDI شامل تامین منابع مالی را برای کشور به همراه داشته‌اند ولی در غیاب سیاست‌های فعال دولت، دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم مزایای بالقوه FDI شامل انتقال فناوری، ایجاد پیوند با اقتصاد محلی و در نهایت، ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنایع کشور رخ نمی‌دهد. ۳- توصیه‌هایی برای ایران؛ بررسی شرایط پساتحریم در ایران حاکی از رفت و آمدهای گسترده هیات‌های اروپایی، آسیایی و عربی برای سرمایه‌گذاری در ایران است. هرچند اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به ایران در شرایط پساتحریم هنوز محدود است، اما این موضوع نباید به ایجاد محدودیت برای این رفت‌وآمدها و جدی نگرفتن مذاکرات دولت و بخش خصوصی با طرف‌های خارجی منجر شود. لذا با توجه به فرصت تاریخی به وجود آمده و در نظر داشتن رقابت تنگانگ منطقه‌ای برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی، تشویق شرکت‌های خارجی برای اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند سیاست فعالانه و اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های مسئول است. برخی از این سیاست‌ها با توجه به توصیه‌های مطرح شده در بخش اول این مقاله شامل موارد زیر می‌شود. تمرکز بر سیاست‌های بازاریابی فعال و وجهه سازی: یکی از اولویت‌های کلیدی اطلاع‌رسانی لازم به هیات‌های مراجعه کننده در ارتباط با بخش‌های صنعتی اولویت‌دار کشور و بنگاه‌های داخلی موفق در این بخش‌ها می‌باشد تا زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مشترک- به ویژه در صنایع کارخانه‌ای کشور مانند خودروسازی که در مرحله میانی صنعتی شدن هستند- ایجاد شود. این نکته قابل توجه است که در بخش‌های منتخب و با تکنولوژی‌های خاص که توان‌مندی‌های بنگاه‌های محلی محدود است، تشویق سرمایه‌گذاری بکر یا جدید توصیه می‌شود. در این چارچوب مناسب است تدابیر لازم برای ایجاد رقابت میان شرکت‌های خارجی و هم‌چنین جلوگیری از رقابت مخرب میان شرکت‌های داخلی اندیشیده شود. لزوم تدوین بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری مشترک با در نظر داشتن الزامات عملکردی: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از سیاست‌های کلیدی در تجارب کشورهای موفق (عمدتا کشورهای شرق آسیا) در بهره‌مندی از مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی شامل سرریز‌های مثبت از قبیل اشتغال، آموزش نیروهای محلی، پیوند بنگاه‌های محلی با شرکت‌های چندملیتی، اهداف صادراتی و انتقال فناوری مشاهده می‌شود "تشویق شکل‌گیری شرکت‌های مشترک با در نظر سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم داشتن الزامات عملکردی" به ویژه صادرات و ارتقای محتوای داخلی است. الزامات محتوای داخلی برای صنایع کارخانه‌ای کشور می‌تواند موجب ارتقاء توانمندی فناوارنه بنگاه‌های داخلی و سطح توسعه صنعتی به مراحل بالاتر ارزش افزوده شود. تدوین بسته‌های آموزشی و توان‌مندسازی ارتقاء آمادگی شرکت‌های محلی برای رقابت یا تعامل با شرکت‌های چندملیتی: با توجه به محدود بودن ظرفیت جذب بنگاه‌های داخلی برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری مشترک، ضروری است آمادگی‌های لازم شامل توان‌مندی‌های سازمانی(از جمله مدیریتی، حقوقی، مذاکراتی و استانداردهای تولیدی)، فناورانه (از جمله انجام تحقیق وتوسعه درون شرکتی، یادگیری فناوری از شریک خارجی) و ارتقاء کیفی زنجیره تامین داخلی؛‌کسب شود. در این چارچوب دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند بسته‌های آموزشی هدف‌مند برای شکل‌گیری این آمادگی‌ها را بویژه در بنگاه‌های منتخب داخلی دارای پتانسیل‌های اولیه- سازماندهی و اجرا کنند.

روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر

سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول در سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم طول زمان از دغدغه‌های هر فردی در هر کجای جهان است. در ایران نیز با تغییر نسل و آمدن نسل جوان از یک سو و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در طول زمان، همه به دنبال پیدا کردن راهکاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری هستند. هر فردی نیز برای سرمایه‌گذاری معیارهای مختلفی را دارد که وابسته مواردی مثل سطح ریسک‌پذیری، تعهدات فرد، سبک زندگی است. بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر فرد خواهد رسید این است که چه بازاری برای سرمایه گذاری مناسب است؟

بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد از بازار طلا و ارز، مسکن و بورس گرفته که جزو بازارهای سنتی برای سرمایه گذاری به شما می آیند تا بازارهای جدیدی مثل بازار ارزهای دیجیتال! با توجه به افزایش قیمت مسکن و شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، بازار بورس و ارزهای دیجیتال رشد فزاینده‌ای را در بین مردم داشته‌اند.

اما باید توجه داشته باشید که سرمایه گذاری موفق در دو بازار بورس و ارزهای دیجیتال وابسته به دانش بالا، تجربه معاملاتی و اختصاص وقت زیاد است. اما همیشه راهی برای سرمایه گذاری آسان در این بازارها وجود دارد که نه نیاز به دانش دارد نه تجربه. حتما با خودتان می پرسید چه راهی؟

سرمایه گذاری غیر مستقیم بهترین راهی است که شما می توانید به وسیله سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم آن از سود بالایی برخوردار شوید. پس بگذارید با روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم آشنا شویم.

روش های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم

الف- کپی ترید

احتمالا اسم کپی ترید یا معاملات رونوشت چندان برای شما آشنا نباشد. این روش که جزو روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در جهان محسوب می‌شود، هنوز در ایران آنچنان فعال نشده است و به همین دلیل است که اغلب افراد یا با آن اشنایی ندارد و یا حداقل آشنایی را با آن دارند. به همین دلیل است که هنوز در ایران جا نیفتاده است و اغلب افراد با کپی ترید آشنایی ندارند. در مقاله چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم در مورد اینکه کپی ترید چییست و چطور می توانیم از آن استفاده کنیم صحبت کردیم اما اجازه بدهید باز هم گریزی کوتاه به تعریف سامانه کپی ترید بزنیم.

سرمایه گذاری آسان با کپی ترید

کپی ترید چیست؟

در معاملات کپی ترید یا رونوشت، سرمایه گذار یک معامله گر حرفه ای را برای کپی تمام معاملات او انتخاب می کند از آن به بعد تریدر یا معامله گر حرفه ای انتخاب شده، هر خرید و فروشی که در سامانه خود انجام دهد بالافاصله در پرتفوی سرمایه گذار نیز اعمال می شود. به عبارت دیگر سرمایه گذار فقط باید شخص معتبری را برای کپی معاملات انتخاب کند و از این پس معاملات شخص انتخاب شده توسط سامانه کپی تریدینگ در حساب سرمایه گذار اعمال می شود و سرمایه گذار با کپی کردن خودکار معاملات معامله گر انتخاب شده سود خواهد کرد. خبر خوب این است که سهمتو به عنوان نخستین سامانه کپی ترید ایرانی، امکان کپی ترید ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال را برای کاربران خود فراهم کرده است.

ب- سبد گردانی

سرمایه گذاری غیر مستقیم به روش سبد گردانی یکی از راه های متداول در ایران است. شما با یک سبد گردان که معمولا یک شخص حرفه ای در بازار است قرارداد سود و زیانی امضا می کنید و آن تریدر، مدیریت سبد سهام شما را بر عهده می گیرد. به عبارت دیگر برای شما خرید و فروش می کند و بعد از پایان دوره قرارداد، شما بر اساس قراردادی که امضا کرده اید بخشی از سود را به سبدگردان می دهید. اما باید دقت داشته باشید که سبد گردان‌های رسمی و شرکتی معمولا حداقل مبالغ ورودی بالایی برای سرمایه دارند و برای سرمایه‌گذاری خرد چندان توصیه نمی‌شوند.

ج- صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری معمولا توسط کارگزاران رسمی بورس تاسیس می‌شوند و مدیریت آن بر عهده افراد کاربلد و متخصص است. در واقع آن ها سرمایه‌ای که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهید را روی سهام یا سایر اوراق بهادار دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این نوع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم شما به پرتفو و سبدسهامی که صندوق سرمایه‌گذاری برای شما خریداری کرده است، دسترسی ندارید.

مزایای سرمایه گذاری غیر مستقیم:

1- مدیریت حرفه ای دارایی ها:

نخستین مزیت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، مدیریت حرفه‌ای سرمایه شماست. شما با خیالی راحت سرمایه و مدیریت آن را به یک تیم حرفه‌ای و آشنا به بازارهای مالی سپرده‌اید.

2-کاهش ریسک سرمایه گذاریها :

شما اگر وقت کافی یا تخصص کافی برای خرید و فروش در بازارهای مالی مانند بورس و ارز دیجیتال نداشته باشید، سرمایه‌ خود را به خطر انداخته‌اید. در واقع ترید در بازارهای مالی به خودی خود ریسک سرمایه‌گذاری شما را افزایش می‌دهد. اما شما با سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مانند کپی ترید، سبدگردانی، صندوق های سرمایه‌گذاری با انتقال مدیریت سرمایه خود به افراد متخصص ریسک سرمایه‌گذاری خود را به شدت کاهش خواهید داد.

3- نقد شوندگی بالا:

سرمایه‌گذاری به روش غیرمستقیم این امکان را به شما می‌دهد که خیلی زود سرمایه خود را نقد کنید. اما سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم اگر شما سهامی را در بازار ایران خریداری کرده باشید، ممکن است سهم به صف فروش برود و شما تا مدت‌ها نتوانید سرمایه خود را نقد کنید.

سخن پایانی:

بیشتر افراد جامعه وقت کافی به بازارهای مالی صرفا به عنوان بازاری برای سرمایه گذاری نگاه می کنند و دوست ندارند برای آن وقت بگذارند. همچنین اغلب آن ها نیز دانش و تجربه کافی برای خرید و فروش مناسب در بازارهای مالی را ندارند لذا بعد از مدتی با ضرر از بازار خارج می شوند. برای این دسته از افراد، سرمایه گذاری غیر مستقیم بهترین راه به شمار می رود . اگر شما هم وقت و تخصص کافی را ندارید کافیست از بین کپی ترید، سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری یکی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی در ایران

روزنامه جهان اقتصاد

اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی در ایران

دکتر علی سلیم، سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- آثار سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد میزبان به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. تاثیر مستقیم شامل دسترسی بیش‌تر به منابع مالی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر، درآمد مالیاتی بیش‌تر و . می‌باشد. تاثیرات غیرمستقیم شامل سرریزها در بهره‌وری، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی، توسعه سرمایه‌انسانی، اثرات بیرونی پولی برای کسب‌وکارهای محلی، تشویق نوآوری و مسیرهای یادگیری جدید می‌شود. بررسی تجارب موفق کشورها در بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور حاکی از تاکید آن‌ها بر بیشینه‌سازی اثرات مثبت غیرمسقیم سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه اثرات سرریز فناوری به صنایع این‌ کشورها است. ۱- عملکرد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی ایران در ارتباط با اثرات مستقیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاکی از وجود شکاف فاحش میان پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عملکرد آن می‌باشد. بر اساس گزارش جهانی سرمایه‌گذاری که با استفاده از ۱۲ شاخص مختلف انجام شده، پتانسیل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۰۹ در میان ۱۴۱ کشور ۵۳ و در مرتبه ای بهتر از هند، برزیل و ترکیه قرار می‌گیرد. این در حالی است که عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی کشور در بین ۱۴۱ کشور مورد بررسی در این سال ۱۱۹ است و در بهترین حالت سهم ایران از جریان سالیانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان تنها حدود ۳/۰ درصد بوده است. روند متوسط سالیانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم طی دهه گذشته قبل از دولت یازدهم، حدود ۲ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۷۵% در قالب ترتیبات قراردادی در بخش‌های انرژی شامل نفت و گاز بوده است. این در حالی است که طی همان دهه کشورهای رقیب منطقه‌ای، از جمله عربستان و ترکیه، به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. ۲- عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی بر انتقال فناوری؛ به لحاظ اثرات سرریز فناوری سوالات مطرح است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به چه میزان منجر به انتقال توان‌مندی فناورانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی شده است؟ در صورت ارتقاء توان‌مندی فناورانه ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی، آیا سرریز فناوری به صنایع کشور رخ داده است؟ پژوهش انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که در پاسخ به سوال اول، تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که سرمایه گذاری خارجی در ایران منجر به ارتقاء توانمندی تکنولوژیک در سطح عملیات تولید شده است. اما توان‌مندی این شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرایند تولید و طراحی و توسعه محصول جدید شکل نگرفته است. به عبارت دیگر سطح توان‌مندی فناورانه۷ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در ایران، در حدی است که ارزش افزوده بالایی را در سطح صنعت ایجاد نمی‌کند و عموما این شرکت ها توان‌مندی مونتاژ و تولید را کسب کرده‌اند. لذا شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی که عموما در جستجوی بازار به ایران وارد شده‌اند، اکثرا مزایای اولیه FDI شامل تامین منابع مالی را برای کشور به همراه داشته‌اند ولی در غیاب سیاست‌های فعال دولت، دیگر مزایای بالقوه FDI شامل انتقال فناوری، ایجاد پیوند با اقتصاد محلی و در نهایت، ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنایع کشور رخ نمی‌دهد. ۳- توصیه‌هایی برای ایران؛ بررسی شرایط پساتحریم در ایران حاکی از رفت و آمدهای گسترده هیات‌های اروپایی، آسیایی و عربی برای سرمایه‌گذاری در ایران است. هرچند اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به ایران در شرایط پساتحریم هنوز محدود است، اما این موضوع نباید به ایجاد محدودیت برای این رفت‌وآمدها و جدی نگرفتن مذاکرات دولت و بخش خصوصی با طرف‌های خارجی منجر شود. لذا با توجه به فرصت تاریخی به وجود آمده و در نظر داشتن رقابت تنگانگ منطقه‌ای برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی، تشویق شرکت‌های خارجی برای اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند سیاست فعالانه و اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های مسئول است. برخی از این سیاست‌ها با توجه به توصیه‌های مطرح شده در بخش اول این مقاله شامل موارد زیر می‌شود. تمرکز بر سیاست‌های بازاریابی فعال و وجهه سازی: یکی از اولویت‌های کلیدی اطلاع‌رسانی لازم به هیات‌های مراجعه کننده در ارتباط با بخش‌های صنعتی اولویت‌دار کشور و بنگاه‌های داخلی موفق در این بخش‌ها می‌باشد تا زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مشترک- به ویژه در صنایع کارخانه‌ای کشور مانند خودروسازی که در مرحله میانی صنعتی شدن هستند- ایجاد شود. این نکته قابل توجه است که در بخش‌های منتخب و با تکنولوژی‌های خاص که توان‌مندی‌های بنگاه‌های محلی محدود است، تشویق سرمایه‌گذاری بکر یا جدید توصیه می‌شود. در این چارچوب مناسب است تدابیر لازم برای ایجاد رقابت میان شرکت‌های خارجی و هم‌چنین جلوگیری از رقابت مخرب میان شرکت‌های داخلی اندیشیده شود. لزوم تدوین بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری مشترک با در نظر داشتن الزامات عملکردی: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از سیاست‌های کلیدی در تجارب کشورهای موفق (عمدتا کشورهای شرق آسیا) در بهره‌مندی از مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم خارجی شامل سرریز‌های مثبت از قبیل اشتغال، آموزش نیروهای محلی، پیوند بنگاه‌های محلی با شرکت‌های چندملیتی، اهداف صادراتی و انتقال فناوری مشاهده می‌شود "تشویق شکل‌گیری شرکت‌های مشترک با در نظر داشتن الزامات عملکردی" به ویژه صادرات و ارتقای محتوای داخلی است. الزامات محتوای داخلی برای صنایع کارخانه‌ای کشور می‌تواند موجب ارتقاء توانمندی فناوارنه بنگاه‌های داخلی و سطح توسعه صنعتی به مراحل بالاتر ارزش افزوده شود. تدوین بسته‌های آموزشی و توان‌مندسازی ارتقاء آمادگی شرکت‌های محلی برای رقابت یا تعامل با شرکت‌های چندملیتی: با توجه به محدود بودن ظرفیت جذب بنگاه‌های داخلی برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری مشترک، ضروری است آمادگی‌های لازم شامل توان‌مندی‌های سازمانی(از جمله مدیریتی، حقوقی، مذاکراتی و استانداردهای تولیدی)، فناورانه (از جمله انجام تحقیق وتوسعه درون شرکتی، یادگیری فناوری از شریک خارجی) و ارتقاء کیفی زنجیره تامین داخلی؛‌کسب شود. در این چارچوب دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند بسته‌های آموزشی هدف‌مند برای شکل‌گیری این آمادگی‌ها را بویژه در بنگاه‌های منتخب داخلی دارای پتانسیل‌های اولیه- سازماندهی و اجرا کنند.

سجاد بهزادی – روزنامه‌نگار– مردم مهم‌ترین عنصر سیاسی هر کشوری محسوب می‌شود، حتی اگر این عنصر از نگاه ماکیاولی «ذاتا گرگ صفت» باشد یا که در جایگاه «ولی نعمتان» یک جامعه باشند. اما کدام مردم؛ و چگونه است که هر سیاستمداری می‌تواند به آسانی [بیشتر]

مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم همراه پیشینه

مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم همراه پیشینه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم همراه پیشینه آماده دانلود است. تعداد صفحات ۲۴ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

۲-۴- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۳۵
۲-۴-۱- کارایی بازار پول و بازار سرمایه و اهمیت آن در توسعه اقتصادی ۳۵
۲-۴-۲- اشکال مختلف سرمایه¬گذاری خارجی ۳۶
۲-۴-۳- منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در بازار بورس اوراق بهادار ۳۷
۲-۴-۴- منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بر سرمایه‌گذاران داخلی ۳۸
۲-۴-۵- منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بر شرکت¬های داخلی ۳۸
۲-۴-۶- منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بر کشور میزبان ۳۸
۲-۴-۷- ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی ۳۹
۲-۴-۸- تهدیدات بالقوه حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ۳۹
۲-۴-۹- نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه کلی ۴۰
۲-۴-۱۰- نقش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی در رشد و توسعه اقتصادی ۴۰
۲-۴-۱۱- مزایا و مشوقهای سرمایه گذاری خارجی درایران ۴۲
۲-۴-۱۲- عوامل تعیین کننده سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی ۴۲
۲-۴-۱۳- مروری بر روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و کشورهای صادر کننده نفت ۴۲
۲-۵- پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۵-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۴۳
۲-۵-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ۴۷
منابع لاتین و فارسی
-۴- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۲-۴-۱- کارایی بازار پول و بازار سرمایه و اهمیت آن در توسعه اقتصادی
بازار کارآمد پول و سرمایه بازاری است که مکانیزم عمل آن به نحو مناسب موجبات استفاده بهینه از منابع کمیاب پولی و مالی را فراهم آورده و حصول به رشد مطلوب اقتصادی را ممکن سازد. بعبارت دیگر، در این بازارها بدلیل امکان دسترسی همگان به منابع کمیاب پولی و مالی تحت شرایط مشابه که از وجود رقابت سالم و اطلاعات فراوان نشات می گیرد، این اجازه به سرمایه گذار داده می شود که منابع پس انداز جامعه را در بهترین یا مطلوب ترین امکانات موجود سرمایه گذاری کند
در این محیط تعداد و تنوع ابزارهای مالی در حدی است که سرمایه گذار برحسب نوع سرمایه گذاری، مدت و خطر سرمایه گذاری و سلیقه خود می تواند با استفاده از یکی از این ابزارها، سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم تحت شرایط مساوی و رقابتی نیاز مالی خود را با سهولت تامین نماید. در این محیط هیچ مصرف کننده ای بر دیگری رجحان ندارد.
۲-۴-۲- اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری بین المللی یا جریان سرمایه، در چهار شکل عمده انجام می شود:
الف) وامهای تجاری : وامهای بانکی به شرکتها یا سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم دولتهای خارجی
ب) جریانهای رسمی : شامل کمکهای توسعه ای کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه
ج) سرمایه گذاری مستقیم خارجی : نوعی سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که در آن شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقر در یک کشور، سهم و منافع پایدار مرتبط با یک بنگاه مستقر در کشور دیگر را به خود اختصاص می‌دهد. سهم و منافع پایدار، عبارت است از برقراری یک ارتباط بلندمدت میان سرمایه‌گذار مستقیم و بنگاه و نفوذ قابل توجه سرمایه‌گذار در اداره بنگاه. در این‌جا، معیار قابل استفاده برای تشخیص سرمایه‌گذاری مستقیم از انواع دیگر سرمایه‌گذاری این است که “سرمایه‌گذاری مستقیم زمانی صورت گرفته است که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی ١٠ درصد یا بیش‌تر از سهام عادی یا حق رای مربوط به یک بنگاه ثبت شده یا معادل آن، مستقر یا مقیم در یک کشور، را از یک بنگاه ثبت نشده در اختیار داشته باشد.” تمامی معاملات بعدی میان واحدهای زیر پوشش، ثبت شده یا ثبت نشده، در طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری مستقیم قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم نیز خود به سهام سرمایه‌ای، درآمدهایی که به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص یافته‌اند و بقیه سرمایه تقسیم می‌شود. سهام سرمایه‌ای عبارت است از سهام سرمایه‌گذار در شعبه‌ها، واحدهای زیر پوشش و واحدهای وابسته به استثنای سهام ممتاز غیرشراکتی که به عنوان اسناد بدهی از آن استفاده می‌شود و بقیه سهم سرمایه‌گذار از کل سرمایه. سرمایه‌گذاری معکوس یا دادوستدهای متقابل در مجموعه مطالعات و تعهدات سرمایه‌گذاری مستقیم قرار می‌گیرد.
درآمدهایی که به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص یافته‌اند، عبارتند از سهم سرمایه‌گذار مستقیم از درآمدهایی که توسط واحدهای تابعه یا شرکت‌های وابسته به صورت سود تقسیمی‌توزیع نشده‌اند و یا درآمدهایی که از شعبه‌ها به سرمایه‌گذار مستقیم بازگردانده نشده است. بقیه سرمایه سرمایه‌گذار (یا معاملات اسناد بدهی بین شرکت‌ها) نیز تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های وجوه وام‌ها میان سرمایه‌گذاران مستقیم و واحدهای تابعه، شعبه‌ها و شرکت‌های وابسته را شامل می‌شود (سنگینیان، فخرآبادی، ۱۳۷۸).
د) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی : سرمایه‌گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می‌گیرد. هدف از این نوع سرمایه‌گذاری، تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی، تنها در برگیرنده آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، در اوراق بهادار و تنها به منظور کسب سود از طریق خرید و فروش این اوراق، صورت می‌گیرد(عبده تبریزی، ۱۳۸۲). بنابراین، آن دسته از سرمایه‌گذاریهای خارجی در اوراق بهادار که به منظور اداره یا مدیریت شرکت (بیشتر از ۱۰% کل سهام شرکت) انجام می‌شوند، مشمول این مفهوم قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، در این نوع سرمایه‌گذاری خارجی، برخلاف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نمی‌باشد. علاوه بر ویژگی‌های ذکر شده، سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی دارای ویژگی‌های دیگری نیز می‌باشد که آن را از سایرانواع سرمایه‌گذاری خارجی متمایز می‌نماید. مهمترین ویژگی این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی، فرار بودن آن است(بهکیش، ۱۳۸۰). به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار خارجی (در صورت عدم وجود قوانین و مقررات مناسب ) در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه‌اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل نماید. در تاریخ بورسهای جهان، مصداقهایی از این موضوع که گاهی موجب ایجاد بحران برای کشور میزبان شده است، وجود دارد. همچنین، در این نوع سرمایه‌گذاری، معمولا سرمایه‌گذار به دنبال کسب سود و بازده زیاد در دوره زمانی کوتاه مدت بوده و در برخی موارد حتی در کشور میزبان حضور فیزیکی نیز ندارد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانکهای خارجی، از انواع سرمایه‌گذاری در سبد مالی هستند(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۳).

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم همراه پیشینه به آراداک اطلاع دهید.

سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم

تکذیبیه مدیرعامل دیجی‌کالا؛ ولادیمیر پوتانین مستقیم یا غیرمستقیم، سهامی در شرکت ما ندارد

حمله روسیه به اوکراین، بهانه‌ای شد برای انتشار مطالب خلاف واقع از حضور ولادیمیر آلگوویچ پوتانین، یکی از افراد ثروتمند روس در بین سهامداران دیجی‌کالا. حمید محمدی هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجی‌کالا با انتشار توئیتی، حضور مستقیم یا غیرمستقیم این فرد در بین سهام‌داران گروه دیجی‌کالا را تکذیب کرد.

مدیرعامل دیجی‌کالا با انتشار رشته توییتی توضیحات زیر را ارئه داد:

«ولادیمیر آلگوویچ پوتانین، سهام‌دار دیجی‌کالا نیست.

1. بنیان‌گذاران (حمید و سعید محمدی)

2. شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی سرآوا پارس

3. صندوق سرمایه‌گذاری اروپایی IIIC

4. ده‌ها نفر از مدیران کلیدی گروه دیجی‌کالا

IIIC متشکل از چند شرکت سرمایه‌گذاری اروپایی است.

یکی از سرمایه‌گذاران IIIC شرکت سوئدی پامگرانت‌ است. پامگرانت سهامی عام و سهام آن تحت نظارت سازمان بورس سوئد است. در نتیجه هر شرکت یا فردی، طبق مقررات این کشور (با بررسی صلاحیت سرمایه‌گذاران یا مشمول نبودن آن‌ها در تحریم) می‌تواند سهام این شرکت را خریداری یا نگه‌داری کند. طبق اطلاعات موجود، پوتانین مالک ‌اینترروس است و یکی از صندوق‌های اینترروس به نام وینترز کپیتال در گذشته یکی از سهامداران خرد پامگرانت بوده است. بر طبق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم وینترزکپیتال دیگر سهام‌دار پامگرانت نیست. بنابراین پوتانین حتی به طور غیرمستقیم هم سهام‌دار یکی از سرمایه‌گذاران اروپایی که به صورت غیرمستقیم در دیجی‌کالا سهام دارد، نیست.»
حمید محمدی در پایان نوشت: «اینها اطلاعاتی بود که لازم می‌دانستیم شفاف اعلام کنیم و پیش از این هم چند مرتبه اعلام کرده بودیم. اما نکته‌‌ عجیب برای من، تلاش افراد و گروهایی است که در هر بحرانی تلاش می‌کنند هر جور شده اکوسیستم استارت‌آپی کشور را میان سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم جریان‌های سیاسی داخلی و‌ خارجی بکشند؛ از بحران کرونا‌ و توزیع ماسک تا حمله روسیه به اوکراین! چرا؟ و به چه هدفی؟»

شگفتانه دولت رئیسی برای افرادی که سهام عدالت دارند | سهامداران منتظر سود سهام عدالت 2.5 برابری باشند + جزئیات

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امسال سود مردم از محل مالکیت سهام عدالت در حوزه شرکت‌های بورسی و غیر بورسی ۲ و نیم برابر افزایش می‌یابد.

مشاور رئیس ‌سازمان بورس در امور سهام عدالت از دو‌برابر شدن سود این سهام خبر داد و گفت: بررسی پرداخت سود سهام عدالت طی دو مرحله در حال انجام است.جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسیدآخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.

سهام عدالت

محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص روند افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی اظهار کرد: هم اکنون سود شرکت‌های غیر بورسی درگیر فرایند افزایش سرمایه است که این سود در کل به میزان 4.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ظرف 2 هفته آینده فرایند افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی انجام می‌شود و سپس تا اواسط آبان ماه منابع ناشی از سود سهام شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت مشخص می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای اینکه چه زمانی سود شرکت‌های غیر بورسی به حساب سهامداران عدالت واریز می‌شود، گفت: امسال سود سهام شرکت‌های بورسی افزایش قابل توجهی داشته به طوری که از 29 هزار میلیارد تومان به حدود 67 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که اگر با سود غیر بورسی‌ها جمع بزنیم، حدود 70 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین هفته گذشته در وزارت اقتصاد پیشنهادی مطرح شده که همزمان با پیگیری پرداخت سود سهام شرکت‌های غیر بورسی، بورسی‌ها هم سریع‌تر کارشان نهایی شود و بعد سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی در یک بازه زمانی به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

سهام عدالت

وعده جدید مسئولین : واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در مراحل پایانی است

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در مراحل پایانی قرار گرفته است و گفته‌های مسئولان حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شده‌اند و منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، نیز مشخص شده است.

باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، باید به عنوان سهام عدالت به افراد فاقد این سهام که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند، واگذار شود.

* چگونه در افزایش سرمایه شرکت‌های سهام عدالت شرکت کنیم؟

وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: بر اساس روش مستقیم یا غیرمستقیم برای سهامداران عدالت، ‌شرکت در افزایش سرمایه نیز متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز به صورت خودکار در افزایش سرمایه‌ها مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.

سهام عدالت

* سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.

ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد ۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد.

ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲.۱۳ درصدی مواجه شد.

این سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش ارزش ۱.۵۵ درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص‌های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد ۲ درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت ۲.۱۵ درصدی داشت.

البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن از سهام شرکت‌های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت ۲.۸۶ درصد مواجه شده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش ۱.۳۹ درصدی در ارزش پشت سر گذاشته است. در حال حاضر و در هفته سوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش ۱.۳۷ درصدی روبرو شده است. ارزش این سهام در هفته چهارم و پایانی تیرماه با افت ۲ درصدی داشته است.

برگه‌های سهام عدالت در هفته ابتدایی مردادماه با کاهش ۲.۶۵ درصدی روبرو شده است؛ در هفته دوم مردادماه ارزش سهام عدالت ۴۶ صدم درصد افت کرد، در هفته سوم مردادماه برخلاف شاخص‌های بورس، ارزش سهام عدالت ۷.۶۲ درصد کاهش یافت. در سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم هفته چهارم مردادماه برخلاف هفته های گذشته، ارزش سهام عدالت با رشد ۷۲ صدم درصدی روبرو شده است. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی مردادماه با کاهش ۱.۶۴ صدم درصدی روبرو شده است.

بورس در ماه های گذشته با وضعیت نزولی همراه بوده است که این مساله بر روند ارزش برگه های سهام عدالت نیز تاثیر زیادی داشته است.

کاهش ارزش سهام عدالت در هفته های اول و دوم شهریور ادامه داشت و ارزش این سهام به ترتیب با کاهش ۱.۸۱ و ۲.۸۹ درصدی روبرو شد. ارزش برگه‌های سهام عدالت در هفته سوم شهریور ماه نیز با کاهش ۱.۳۲ درصدی همراه بوده است. سهام عدالت در هفته های گذشته با توجه به افت در شاخص های بورس با کاهش ارزش مواجه بوده و در هفته چهارم شهریور ماه بیشترین افت در ۶ ماه گذشته را تجربه کرده است. ارزش سهام عدالت در هفته چهارم شهریورماه با افت ۳.۳۶ درصدی همراه بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.