وظایف تحلیل گر بین بازاری


امکانات یا تسهیلات تحلیل­گر شبکه ، مشکلاتی از این نوع را درک کرده و حل می ­نماید.

بررسی کسب و کار، مدیریت چابک، و مدیریت پروژه نوین

در این ویدئو که لایو اینستاگرامی دکتر محمد احمدزاده می باشد، ایشان به بررسی موضوعات کسب و کار و مدیریت پروژه به شرح زیر پرداختند:

 • بررسی وضعیت شغلی تحلیلگر کسب و کار در بازار ایران
 • کدامیک: BABOK یا PBA؟
 • اسکرام، اجایل یا دواپس؟
 • بررسی تغییرات 2020 و اثر آن بر کسب و کار های ایرانی
 • تغییرات استاندارد PMBOK7
 • بررسی تغییرات سال 2021 آزمونهای بین المللی ACP، PMP و CBAP (آنلاین – از داخل ایران)

بررسی وضعیت استخدام تحلیلگر کسب و کار در شرکت های ایرانی

بررسی وضعیت استخدام تحلیلگر کسب و کار در شرکت های ایرانی

در این ویدئو که لایو اینستاگرامی دکتر احمدزاده میباشد، ایشان به بیان توضیحاتی در ارتباط با وضعیت استخدام ت حلیلگر کسب و کار در شرکتهای ایرانی میپردازند همچنین با دانشجویان سابق خود و همچنین افراد شاغل در این حوزه به بحث و گفتگو میپردازند. در پایان هم توضیحاتی در مورد دوره پیش رو تحت عنوان تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK ارائه میدهند.

مقایسه تطبیقی دوره تحلیل هوشمند کسب و کار (مبتنی بر داده) و استخدام در ایران

مقایسه تطبیقی دوره تحلیل هوشمند کسب و کار

(مبتنی بر داده) و استخدام در ایران

با توجه به افزایش حجم تولید داده های متنوع در عصر حاضر، استفاده از داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات و بینش در سازمان‌ها، به دغدغه مدیران و صاحبان کسب و کار تبدیل شده است. چرا که این موضوع، نیاز به متخصصین با مهارت بالا در حوزه تحلیل کسب و کار و واکاوش داده دارد تا بتوانند به جمع‌آ‌وری، حفظ و نگهداری، تحلیل و استخراج دانش از داده های موجود بپردازند. اهمیت این موضوع در داخل کشور نیز در حال افزایش است و سازمان ها به دنبال جذب متخصصین و مشاوران با مهارت بالا در حوزه های تحلیل داده و تحلیل کسب و کار می‌باشند. هدف از برگزاری دوره آموزشی تحلیل هوشمند کسب و کار مبتنی بر داده، آموزش توامان مهارت تحلیل کسب و کار و تحلیل داده داده با استفاده از ابزارهایی مانند Power-BI و پایتون و همچنین استانداردهای بروزی مانند BABOK و راهنمای BDA به دانش پژوهان است. با توجه به انتقال مفاهیم بصورت تئوری و کاربردی، این امکان برای فراگیران ایجاد خواهد شد که پس از گذراندن دوره بتوانند مسائل واقعی سازمان ها در حوزه تحلیل داده را حل نمایند. به منظور تبیین اهمیت این موضوع، دکتر محمد احمدزاده در این ویدئوی آموزشی، به مقایسه تطبیقی دوره تحلیل هوشمند کسب و کار (مبتنی بر داده) و وضعیت استخدام تحلیل گر کسب و کار و تحلیل گر داده در ایران پرداخته اند. جهت ثبت نام این دوره به آدرس: https://utperm.com/course/thkdata/ مراجعه نمائید.

راهکارهایی برای کسب و کارهای ایرانی در دوران کرونا (دکتر احمدزاده و دکتر هزاوه)

راهکارهایی برای کسب و کارهای ایرانی در دوران کرونا

(دکتر احمدزاده و دکتر هزاوه)

یدئوی حاضر، لایو اینستاگرامی و مشترک دکتر محمد احمدزاده و دکتر بابک هزاوه با موضوع راهکارهای عملی برای کسب و کارهای ایرانی در دوران کرونا می باشد.

تحلیل تاثیرات ویروس کرونا بر کسب و کار های ایرانی در سال ۱۳۹۹

در پایان سال 2019 شیوع ویروس کرونا مردم، خانواده ها و کسب و کار های مختلف را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از صاحبان کسب و کار با نگرانی رخدادهای ابتدای سال 2020 را نظاره کرده و نگران شیوع سریع ویروس کرونا و تأثیر آن بر ریسکها، چالش ها و فرصتهای پیش روی کسب و کارشان هستند. ضرورت توجه به این موضوع موجب گردید تا شرکت معظم مک کنزی در اولین فرصت، اقدام به تهیه گزارشی از شیوع این بیماری مهلک و اثرات آن بر کسب و کار جهانی نماید.

از سوی دیگر و با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان و ضرورت بررسی و تحلیل تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی در سال 1۳99 ، دکتر محمد احمدزاده، با استفاده از استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK و برمبنای آخرین گزارش شرکت مک کنزی که در 9 اسفند 1۳9۸ چاپ شده است نحوه مواجه با این شرایط را مورد بحث قرار دادند. در این

ویدئوی آموزشی، اهمیت بکارگیری استاندارد BABOK در شرایط کنونی با ارجاع به گزارش اخیر مک کنزی تحلیل گردیده و راه کارهای پیشنهادی جهت مقابله با اثرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد تولید درسال ۱۳۹۹ تشریح می گردد.

موضوعات قابل بحث در دوره آموزشی

فهرست مطالب ویدئوی آموزشی تحلیل تاثیرات ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹، عبارت است از:

 • هرم کسب و کار چیست؟ تحلیل گر کسب و کار کیست؟
 • معرفی استاندارد مرجع تحلیل کسب و کارها در دنیا BABOK
 • حوزه های ۶ گانه تحلیل کسب و کار
 • منظرهای ۵ گانه تحلیل کسب و کار
 • تحلیل گزارش اسفند 9۸ گروه مک کنزی در خصوص اثرات ویروس کرونا بر
 • تاثیر بحران کرونا بر مدیریت کسب و کار های ایرانی در سال 99
 • اثرات بحران ویروس کرونا بر لجستیک جهانی و بازار تولید و فروش
 • آنالیز ۳ سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه پیش روی کسب و کارها در سال 99
 • تحلیل استراتژی مناسب سال 99 برای کسب و کارهای ایرانی
 • معرفی کسب و کارهائی که در سال 99 کمترین آسیب می بینند
 • معرفی کسب و کارهائی که در سال 99 بیشتر و طولانی تر آسیب می بینند
 • برنامه مناسب و پیشنهادی برای کسب و کارها با تمرکز بر نیروی انسانی
 • برنامه مناسب و پیشنهادی از منظر مالی
 • برنامه مناسب بازاریابی و فروش کسب و کار درسال وظایف تحلیل گر بین بازاری 99 چگونه باید باشد؟
 • زنجیره تامین کسب و کار درسال 99 چگونه باید باشد؟
 • سایر برنامه های کسب و کار در سال 99 چگونه باید باشد؟

همایش فصلی مدیریت پروژه با رویکرد تحلیل کسب و
کار در سازمان های پروژه محور

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با همکاری دکتر محمد احمدزاده و مهندس رضا آتش فراز، اولین همایش فصلی مدیریت پروژه با رویکرد تحلیل کسب و کار در سازمان های پروژه محور را در 5تیر ماه از ساعت 17:00 الی 20:00 در محل سالن همایش های جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار کردند.

تحلیل گر کسب و کار ، نقشی است که مسئولیت تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازی نیازمندی ها و الزامات کسب و کار، سازمان یا یک فرآیند سازمانی و همچنین ارائه راه حل مناسب، در جهت پاسخگویی به نیازمندی ها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده را بر عهده دارد.

تحلیل گر کسب و کار از استاندارد مرجعی به نام BABOK که مخفف Business Analysis Body of Knowledge است، بهره میگیرد تا فرایند تجزیه و تحلیل کسب و کار به درستی انجام شود. در واقع استاندارد BABOK، مرجعی است که متخصصان می توانند به منظور توافق و اطمینان از درستی فعالیت آنالیز و تجزیه و تحلیل کسب و کار از آن بهره گیرند.

این استاندارد، مهارت ها و دانشی که یک تحلیل گر کسب و کار باید دارا باشد را تعریف می کند. به عبارتی چارچوبی است که تشریح می کند چگونه یک تحلیل گر کسب و کار وظایف خود را انجام دهد تا برای سازمان، ارزش خلق نماید. امکان تحلیل حرفه ای کسب و کار با اجرای 6 حوزه دانشی مشخص شده در این استاندارد، فراهم می گردد.

این 6 حوزه دانشی عبارتند از:

 1. برنامه ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار
 2. استخراج نیازمندی ها و تعاملات
 3. مدیریت چرخه حیات الزامات
 4. تجزیه و تحلیل استراتژی
 5. اجزیه و تحلیل الزامات و تعریف طراحی
 6. ارزیابی راه کارها

علاوه بر موارد بالا، عناوین کلیدی زیر نیز توسط دکتر محمد احمدزاده ارائه شدند:

عنوان سخنرانی: کاربردها و نتایج تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

 • معرفی استاندارد BABOK
 • مقایسه مدارک بین المللی CBAP و PBA (محاسن، معایب، آینده شغلی)
 • معرفی زمینه های شغلی تحلیل گر کسب و کار
 • نحوه پیاده سازی استاندارد BABOK در سازمان های پروژه محور

تربیت تحلیل گر کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V 3
(با همکاری جهاد دانشگاهی شریف)

تربیت تحلیل گر کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V 3
(با همکاری جهاد دانشگاهی شریف)

تحلیل گران برای اجرای فرآیند تحلیل در حوزه کسب و کار ، سازمان ، سیستم ها، توسعه نرم افزارها و … از استانداردها و روش های مختلفی استفاده می کنند.

یکی از این استانداردها، BABOK است.کلمه BABOK، مخفف شده عبارت Business Analysis Body Of Knowledge به معنای پیکره دانش تحلیل کسب و کار است.

BABOK، استانداردی بین المللی است که در جهان برای تجزیه و تحلیل کسب و کار به رسمیت شناخته شده است.

این استاندارد، بخش های مختلف دانش تحلیل کسب و کار ، فعالیت ها، وظایف و مهارت های لازم برای اجرای اثربخش آنها را تشریح می نماید.

هدف اصلی استاندارد BABOK، تعریف حرفه تحلیل کسب و کار است.

این استاندارد، یک اصل پایه است که متخصصان به منظور توافق و اطمینان از درستیِ کاری که باید انجام شود و دارا بودن مهارت های لازم برای انجام کارها، از آن استفاده کنند.

این استاندارد، مهارت ها و دانشی که یک تحلیل گر کسب و کار باید دارا باشد وظایف تحلیل گر بین بازاری را تعریف می کند.

به عبارتی دیگر چارچوبی است که تشریح می کند چگونه یک تحلیل گر کسب و کار، وظایف خود را انجام دهد تا برای سازمان، ارزش خلق نماید.

نوع وظایف و دستوراتی که باید انجام شوند، اهمیت نسبی وظایف و خیلی چیزهای دیگر ممکن است متفاوت باشند اما همه وظایف، یک هدف کلی را وظایف تحلیل گر بین بازاری دنبال می کنند.

دکتر محمد احمدزاده با همکاری جهاد دانشگاهی شریف، دوره تربیت تحلیل گر کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V3 (پیش نیاز آزمون CBAP) را با هدف آموزش اجزای تشکیل دهنده هر یک از حوزه های شش گانه استاندارد BABOK-V3 (ورودی ها-ابزارها-تکنیکها-خروجی ها-فرمها و …) طراحی نمودند که در این ویدئو جزئیات آن تشریح شده است.

وبینار تحلیل هوشمندانه کسب و کار مبتنی بر داده-با همکاری دانشگاه تهران

وبینار تحلیل هوشمندانه کسب و کار مبتنی بر داده

(با همکاری دانشگاه تهران)

افزایش حجم تولید داده، استفاده درست از داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات و بینش در سازمان‌ها را به دغدغه مدیران و صاحبان کسب و کار تبدیل نموده است. چرا که این موضوع، نیاز به متخصصین با مهارت بالا در حوزه تحلیل کسب و کار و واکاوش و تحلیل داده دارد تا بتوان ضمن جمع‌آ‌وری، حفظ و نگهداری داده،‌ نحوه تحلیل و استخراج دانش- بینش و تصمیم گیری های صحیح از داده های موجود را فرا گرفت. اهمیت این موضوع در داخل کشور نیز در حال افزایش است و سازمان ها به دنبال جذب متخصصین و مشاوران با مهارت بالا در حوزه های تحلیل داده و تحلیل کسب و کار می‌باشند. مزایای تجزیه و تحلیل داده های کسب و کار هم کم نیست:

۱-تاثیرگذاری بر نحوه تصمیم گیری مدیران
۲- ایجاد محصولات و خدمات جدید
۳- ایجاد بازارهای جدید
۴- تاثیرگذاری در بازارهای موجود
۵-ایجاد امنیت برای تدوام
۶-افزایش کارایی-اثربخشی و بهره وری در کسب و کار
۷-امکان ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتری
۸-شناسایی فرصت های رشد
۹-ایجاد نوآوری
۱۰-بهبود مدیریت ریسک.

تحلیلگر بازار سرمایه: بورس در بحران‌ها به داد کشور خواهد رسید

کاهش نرخ دلار در اقتصاد ایران سبب شده تا برخی بر این باور باشند که بورس بازهم افت می‌کند و بخش دیگری از سرمایه مردم را به باد می‌دهد؛ در حالیکه بورس قلک مهربان پس انداز‌های خرد به شمار می‌رود.

بازارسرمایه پس از افت دلار

دیدارنیوز ـ افت پرسرعت قیمت دلار ظرف روز‌های گذشته برخی نگرانی‌ها در حوزه رفتار‌های هیجانی دولت برای تنظیم بخشی از کارنامه اقتصادی خود در ماه‌های پایانی دولت را افزایش داده و به موازات، سناریوی شکل‌دهی ائتلاف‌های نانوشته میان دولت و صاحبان خصولتی ارز در اقتصاد ایران را تقویت کرده است.

ریزش یکباره نرخ ارز در فاصله چند روز از یک سو و عدم وجود فاکتور‌های اقتصادی اثرگذار از سوی دیگر منجر به شکل‌گیری برخی گمانه‌ها در حوزه دستکاری نرخ در بازار شده و همزمان رفتار‌های هیجانی را هم از سوی بازیگران این بازار نمایان کرده است.

حال واقعیت هر چه که باشد مردم در تمامی بازار‌های موازی انتظارات کاهشی را شکل داده و بر این باورند که سرمایه‌های خرد و پس‌انداز‌های اندک آن‌ها در حال از بین رفتن است و موج آن در حال رسیدن به بازار سرمایه برای تشدید افت ارزش بازار به دلیل کاهش نرخ وظایف تحلیل گر بین بازاری دلار است.

افشین دهقان، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفتگویی با اشاره به روند کاهشی قیمت دلار در بازار معتقد است که طلا هم همچون دلار و مسکن ریزش خواهد کرد؛ در حالیکه بورس با توجه به رفع تحریم‌های شرکت‌ها و روانسازی شرایط تجاری با رشد مواجه خواهد شد.

وی می‌افزاید: بورس قلک مهربان پس انداز کشور بوده و رونق بازاری آن در آینده، باز هم در بحران‌ها به داد کشور خواهد رسید؛ بنابراین تمامی مسئولان در نهاد حاکمیتی و فعالان بازار‌های موازی باید بدون منفعت طلبی شخصی یا جناحی، با مهربانی در مورد بورس که صندوق پس‌انداز ملی است، اظهار نظر کرده و نگاه خصمانه نداشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیش‌بینی‌ها بر این است که بعد از برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، بورس با یک رشد قوی و سازگار همراه خواهد شد که متأثر از دسترسی به منابع مالی ایران و رفع تحریم شرکت‌های صادرات محور است؛ به نحوی که آن‌ها به راحتی بتوانند ارز حاصل از فروش محصولات خود در بازار‌های جهانی را وارد کشور و شرکت‌های خود را توسعه دهند.

به گفته دهقان، در این میان، سازمان بورس و اوراق بهادار باید به عنوان نهاد متولی و ناظر، از تمام ابزار‌های خود جهت صیانت از سرمایه‌های مردم استفاده کرده و وظایف نظارتی که برعهده این نهاد قرار دارد را به درستی اجرایی نماید تا عدالت اجتماعی در بازار از سوی نهاد ناظر برقرار ساخت.

دهقان با بیان اینکه سرمایه‌های مردم نباید در بازگشایی‌های غیرمعقول آسیب ببیند، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه باید صورت گیرد آن است که حتی اگر معاملات ابطال شود، روی تابلو نباید باروح و روان سهامداران بازی شود؛ چراکه مردم به قدر کافی مشکلات معیشتی داشته و ذهن و روان خسته‌ای دارند.

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه بسیار به لحاظ قیمتی و حتی دلاری ارزنده است و به نظر می‌رسد خرید سهام در کوتاه مدت و میان مدت برای سرمایه گذاران، با سود همراه خواهد بود.

دهقان با بیان اینکه بخشی از نقدینگی بازار به علت بی اعتمادی، به سمت ارز‌های دیجیتال رفته، اظهار داشت: از دیدگاه من ارز‌های دیجیتال پشتوانه مالی نداشته و تولیدی نیستند؛ ضمن اینکه همراهی با آن‌ها حباب روی حباب گذاشتن است و ورود به کریپتوکارنسی‌ها با ریسک زیاد همراه است که قطعاً در آینده مال باختگان زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: شاخص بورس با حمایت و تصویب بسته حمایتی سازمان بورس در کنار نسبت ارزندگی بازار یک موج صعودی قوی را شروع خواهد کرد که در کوتاه مدت و بلندمدت، این بازار را رونق خواهد داد؛ ضمن اینکه سهام بازار بسیار ارزنده هستند و مردم باید قدر سهم‌های خود را بدانند.

دهقان گفت: بازار سرمایه برای پویایی و سلامت خود و جلوگیری از مداخلات غیر کارشناسانه نیازمند تشکیل کانون سهامداران خرد است و هر چه زودتر باید این مهم انجام شود؛ اگر کسی با این موضوع مخالفت می‌کند، به فکر سواستفاده از این بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اصلاح بازار در ریزش اخیر نسبت دلاری بازار را به شدت ارزنده کرده و سهامداران نباید نگران اصلاح قیمت دلار باشند؛ به خصوص اینکه بازار سرمایه از رفع احتمالی تحریم نفع خواهد برد.

تحلیلگر شبکه چیست و چه کارهایی انجام می دهد؟

با استفاده از اکستنشن تحلیلگر شبکه ArcGIS می­ توان به سوالاتی از این قبیل پاسخ داد:

 • سریع­ترین راه برای رسیدن از نقطه A مثلاً شهر اصفهان به نقطه B مثلاً شهر تهران کدام است؟

 • کدام خانه­ ها تا ایستگاه آتش­نشانی ۵ دقیقه مسافت دارند؟
 • کدام ناحیه­ ی اقتصادی، به تجارت (کسب و کار) می ­پردازد؟

تحلیلگر شبکه چیست و چه کارهایی انجام می دهد؟

 • فردی قصد رفتن به یک فروشگاه را دارد. این مشتری بالقوه بهتر است به کدام شعبه برود تا زمان راه پیمودن برایش به حداقل برسد؟ این سوال را تحلیلگر شبکه پاسخ می دهد.
 • کدامیک از آمبولانس­ ها یا ماشین ­های گشت موجود می­ توانند سریع­تر به یک حادثه برسند؟

 • وسایل نقلیه یا حمل­ و­ نقل تندرو چگونه می­ توانند خدمات مشتری را بهبود داده و هزینه ­های حمل و نقل را به حداقل برسانند؟

 • در کدام منطقه با افتتاح یک فروشگاه می ­توان بخش بازار را به توسعه حداکثری رساند؟

اگر یک شرکت مجبور به کاهش تولیدات خود شود بهتر است کدام فروشگاه ها را ببندد، تا اکثر تقاضاها را حفظ کند؟

محل ­های کسب و کار، خدمات عمومی و سایر سازمانها از تحلیل­گر شبکه به خوبی می ­توانند سود ببرند، چرا که به آنها کمک می­ کند تا کارهای خود را با بازدهی بیشتری انجام داده و تصمیمات استراتژیکی بهتری بگیرند. این سازمانها بهتر می­ توانند بازارهای پویا، چه جاری و چه بالقوه را درک کنند؛ چرا که می­ دانند چه کسی می ­تواند به کالاها یا خدمات آنها دسترسی داشته باشد. هزینه­ های حمل و نقل را با توقف­ های متوالی بهینه و یافتن کوتاه­ترین مسیر بین توقف­ گاه ها با توجه به در نظر گرفتن محدودیت هایی چون پنجره و زمان، ظرفیت وسیله نقلیه و بیشینه زمان پیمودن می ­توان کاهش داد. در مجموع، از طریق زمان پاسخ ­دهی سریع تر یا موقعیت هایی که امکاناتی نزدیک­تر دارند م ی­توان خدمات­رسانی به مشتری را بهبود بخشید.

امکانات یا تسهیلات تحلیل­گر شبکه ، مشکلاتی از این نوع را درک کرده و حل می ­نماید.

پژوهشگران و تحلیل­گران معمولاً از قابلیت تحلیل­گر شبکه در تعیین مسیرهای شبکه ­ای با حداقل هزینه بین چند مبدأ و مقصد سود می ­برند. آرایه ­های هزینه­ ای مبدأ- مقصدی که تحلیل­گر شبکه ایجاد می ­کند، اغلب درونداد تحلیل ­های بزرگتر می­ شوند. به طور نمونه، پیش­ بینی رفتار مسافرت، اغلب مسافت­ هایی را یکپارچه م ی­کند که افراد نیاز دارند طی کنند تا به جاذبه های خاص برسند این مساف ت­های شبکه در عبار ت­های ریاضیاتی بکار می­روند تا بتوان پیش ­بینی­هایی از مسافرت بعمل آورد.

همچنین، برخی تحلیل ­ها در آماره ­های فضایی، هنگامی­ که مساف ت­های شبکه ­ای به مسافت­های خط مستقیم تبدیل می­ شوند، نتایج دقیق­تری ارائه می­ دهند. به عنوان یک مثال، تحلیل رخداد ترافیک را در نظر بگیرید که هدف آن خوشه ­های موقعیتی رخدادهای ترافیک، مشخص کردن دلایل آنها و اقدام جهت کاهش تعداد رخدادهاست. از آنجایی که ماشین ها روی جاده ­ها طی مسیر می­ کنند، مشخص کردن خوشه­ های (دسته­ های) رخدادهای ماشین با مسافت­ های شبکه­ ای، کمتر موثر است تا استفاده از مسافت­ های خط مستقیم. قبل از انجام تحلیل­ های شبکه ­ای برای پاسخ به سوالاتی چون سوالاتی که در بالا ذکر شدند، نیاز به یک مجموعه داده­ ی شبکه ­ای دارید که یک شبکه حمل و نقل را مدلسازی کند.

یک تحلیل‌گر داده‌ ها به چه مهارت‌های کاربردی نیاز دارد؟

data analyst

جمع‌آوری، مدیریت، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی، پردازش و به‌کارگیری داده‌ها به یکی از الزامات دنیای تجارت تبدیل شده و انتظار می‌رود این روند در آینده با آهنگ سریع‌تری تداوم پیدا کند. به همین دلیل، یادگیری مهارت‌های مرتبط با داده‌کاوی نقش تاثیرگذاری بر آینده شغلی بسیاری از متخصصان دارد. اگر در گذشته به دلیل فقدان فناوری‌های کاربردی، داده‌ها به شکل پراکنده یا تنها از سوی طیف خاصی از مشاغل استفاده می‌شدند، امروزه حیات بخش اعظمی از کسب‌وکارها منوط به پردازش داده‌ها است.

وابستگی مفرط به داده‌ها باعث شکل‌گیری مفاهیم نوظهوری همچون علم داده‌ها شده است. علم داده‌ها دانش میان‌ رشته‌ای است که فرآیندها، الگوریتم‌ها و مدل‌های مختلف را به کار می‌گیرد تا از دل داده‌های فاقد ساختار و ساخت‌یافته اطلاعات را استخراج و پردازش کند و بینشی قابل فهم در اختیار سازمان‌ها قرار دهد. زمانی‌که درباره کاربرد علم داده‌ها صحبت می‌کنیم، مخاطب صنایع یا سازمان‌های خاص نیستند، بلکه هر سازمانی می‌تواند با استناد به داده‌های پردازش شده به شکل دقیق‌تری برنامه‌های استراتژیک خود را تدوین کند.

بهتر است بخوانید :
مهندس شبکه کیست و چگونه یک مهندس شبکه خبره شویم ؟
آشنایی با چهار شغل مهم و پردرآمد در حوزه امنیت اطلاعات
چطور در زمان استخدام برای دریافت حقوق بالاتر مذاکره کنیم
۶ زمینه تخصصی داغ در حوزه مشاغل شبکه و امنیت

در حوزه تجارت این دانش می‌تواند در تدوین خط‌مشی‌ها، ارزیابی فعالیت‌های تجاری رقبا، شناسایی بازارهای هدف، استمرار خط تولید یا متوقف کردن خط تولید یک محصول و موضوعات مشابه استفاده شود. در شرایطی که سازمان‌ها به شکل فزاینده‌ای به بزرگ داده‌ها وابسته هستند، مهارت در تحلیل داده‌ها به یکی از تخصص‌های کلیدی مورد تقاضای کسب‌وکارها تبدیل شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در آینده نزدیک مشاغل مرتبط با داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها در صدر آگهی‌های شغلی قرار می‌گیرند.

یکی از پارامترهای مهم مشاغل فناوری‌اطلاعات در آینده، تسلط بر اینترنت اشیا و مفاهیم مرتبط با این صنعت است. اینترنت اشیا تحول تاثیرگذاری بر جوامع بشری گذاشته و اجازه داده مصرف‌کنندگان به شکل مستقیم با تجهیزات غیر هوشمند به تعامل بپردازند. پریز هوشمندی را تصور کنید که گزارشی درباره میزان مصرف برق دستگاه‌های متصل به پریز ارائه می‌کند و هر زمان درجه حرارت دستگاه متصل به پریز افزایش پیدا کرد (وظایف تحلیل گر بین بازاری به‌طور اتصال آداپتور لپ‌تاپ به پریز برق که در فصل تابستان گرم زیادی تولید می‌کند) برق دستگاه را قطع می‌کند. تجهیزاتی که پیش از این غیر هوشمند بودند، امروزه حجم زیادی از داده‌ها را تولید می‌کنند. داده‌هایی که برای سرورهای ابری ارسال می‌شوند تا کارشناسان آن‌ها را تحلیل کنند. اگر به دنبال شغلی منحصر به فرد هستید که دستمزد خوبی داشته باشد و حتا اجازه دهد از راه دور کار خود را انجام دهید، تسلط بر تحلیل داده‌ها در پیشبرد این هدف کمک می‌کند. برای آن‌که به یک تحلیل‌گر داده‌ها تبدیل شوید به یکسری مهارت‌های کاربردی نیاز دارید و باید بدانید اولین گام ورود به این مسیر چیست.

تحلیل‌گر داده‌ها چه کاری انجام می‌دهد؟

تحلیل‌گر داده‌ ها، فردی است که الگوها و تصاویر مفیدی از بزرگ داده‌ها ترسیم می‌کند. به بیان دیگر، تحلیل‌گر داده‌ ها اعداد را به زبان ساده و قابل فهمی ترجمه می‌کند. تحلیل‌گران برای نمایش اطلاعات موردنظرشان به گزارش و عناصر گرافیکی داده‌ها را تبدیل می‌کنند تا ارتباط میان داده‌ها آشکار شود. سازمان‌ها از این اطلاعات برای تدوین خط‌مشی‌های تجاری یا تغییر الگوهای جاری استفاده می‌کنند. به‌طور مثال، در ارتباط با حوزه‌ای همچون بازاریابی، تحلیل‌گر داده می‌تواند به کشف این موضوع بپردازد که چند درصد از مشتریانی که محصول مشخصی را خریداری کرده‌اند، جوان و دانشجو بوده‌اند. در مرحله بعد می‌تواند برای بازاریابی‌های آینده جمعیت بیشتری که قرار است مشتریان هدف باشند را پیشنهاد دهد.

به عبارت ساده‌تر، به سازمان‌ها پیشنهاد دهند برای جذب بیشتر جوانان و دانشجویان چه محصولات مشابهی را آماده عرضه کند. تحلیل‌گران داده‌ها می‌توانند با استمرار این فرآیند روندهای دیگر در حال شکل‌گیری را شناسایی کنند و متوجه شوند گروه‌های سنی مختلف به چه محصولات یا خدماتی علاقه‌مند هستند. این همان بینشی است که به یک کسب‌وکار اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری ایمن انجام دهد، حتا در شرایطی که رقبا اطلاع چندانی در این زمینه ندارند. یک مثال، مشهود در این زمینه سایت forecastwatch.com است. این سایت هزاران گزارش پیش‌بینی هوا را گردآوری کرده و در ادامه گزارش‌های به‌دست آمده را با نمونه‌های مردمی مرتبط با شرایط جوی مقایسه می‌کند تا پیش‌بینی‌ها را به شکل دقیق‌تری در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. در حالت کلی سازمان‌ها انتظار دارند تحلیل‌گر داده‌ها در زمینه جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها، تحلیل نتایج، گزارش نتایج به مدیران و سایر ذی‌نفعان، شناسایی الگوها و رویه‌های موجود در مجموعه داده‌ها و کار با تیم‌های کسب‌وکار و مدیریتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای تجاری تجربه و مهارت کافی را داشته باشد.

منابع داده و نقش‌ها

بزرگ داده‌ها از منابع مختلفی جمع‌آوری می‌شوند که از آن جمله می‌توان به آمار فروش، کارت‌های هدیه، حساب‌های کاربری، بازخوردهای مشتریان، اطلاعات دریافتی از برنامه‌های کاربردی، تحلیل ترافیک سایت، تحقیقات میدانی بازار، مطالعات آزمایشگاهی، شبیه‌سازی‌های مبتنی بر داده‌های پیشین و موارد دیگر اشاره کرد. یکی از وظایف مهم تحلیل‌گران داده‌ها، آماده‌سازی گزارش‌هایی است که اشاره به بینش و روندهایی دارند که برای مدیران اجرایی قابل استفاده است.

تحلیل‌گران داده‌ها زمانی که داده‌های موجود در منابع مختلف را جمع‌آوری کردند در مرحله بعد باید داده‌ها را به گونه‌ای پردازش کنند که در اصطلاح رایج داده‌ها حرف بزنند. در این فرآیند لازم است داده‌های غیرمرتبط و نادرست حذف شوند و داده‌ها کاملا غربال‌گری شوند تا همسو با اهداف سازمان شوند. تحلیل‌گر داده‌ها در گروه شغل‌های جذاب و پر تقاضای آینده است، زیرا نقش تاثیرگذاری بر خط‌دهی استراتژی‌های سازمانی دارد، با این‌حال ممکن است برای همه مردم جالب نباشد. به‌طور مثال، گاهی اوقات در جست‌وجوی جدولی هستید که درون برنامه‌های صفحه‌گسترده پنهان شده و لازم است زمان زیادی صرف پیدا کردن جدول شود. بدیهی است همه مردم به انجام چنین کاری علاقه چندانی ندارند. به همین دلیل نقش و مسئولیت‌های یک فرد به عنوان تحلیل‌گر داده ‌ها بسته به سازمانی که در آن استخدام می‌شود و جایگاهی که برای شغل او تعریف شده بستگی دارد.

تحلیل‌گر داده‌ها و متخصص علوم داده‌ها دو مفهوم متفاوت از هم هستند

برخی از مردم تصور می‌کنند تحلیل‌گر داده و متخصص علوم داده‌ها دو اصطلاح یکسان و مترادف یکدیگر است، در حالی که این‌گونه نیست. درست است که مرز میان تحلیل‌گر داده ‌ها و متخصص علوم داده‌ها خیلی به هم نزدیک است، اما در حالت کلی متخصص علوم داده‌ها، عمدتا با مواردی همچون یادگیری ماشین و مدل‌های پیش‌بینی‌کننده وقایع در ارتباط است. این افراد از داده‌های در دسترس برای پیش‌بینی اتفاقات آینده استفاده می‌کنند و به‌طور کلی در زمینه ریاضیات، علوم آماری و برنامه‌نویسی پیش‌زمینه قوی دارند. بخش اعظمی از وقت این افراد در ارتباط با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین سپری می‌شود. یادگیری ماشین از الگوریتم‌های خاصی استفاده می‌کند تا به جست‌وجوی الگوهای مستتر در بزرگ داده‌ها بپردازد. این کنکاش می‌تواند برای شناسایی عناصر خاصی در تصاویر (شبیه به شناسایی علایم بیماری‌ها در تصاویر) یا تصمیم‌گیری در ارتباط با تبلیغات باشد. متخصصان علوم داده‌ها عمدتا از پایتون، آر و اس‌کیو‌ال برای دستیابی به داده‌های مدنظر و به‌کارگیری آن‌ها استفاده می‌کنند. گزارش سایت Indeed.com نشان می‌دهد میانگین درآمد یک تحلیل‌گر داده در ایالات متحده ۶۵ هزار دلار در سال است، در حالی که میانگین درآمد متخصص علوم داده‌ها بیش از ۱۲۰ هزار دلار در سال است.

تحلیل‌گر داده‌

تحلیل‌گر داده‌ها به چه ابزارها و مهارت‌هایی نیاز دارد؟

در حالت کلی، سازمان‌های بزرگ افرادی را استخدام می‌کنند که در رشته‌های ریاضیات، علوم کامپیوتر، آمار، اقتصاد یا تجارت فارغ‌التحصیل باشند، البته این شرط به تدریج در حال کم رنگ‌ شدن است و برای برخی از سازمان‌ها تنها تخصص افراد ملاک عمل است. در رابطه با مهارت‌های کاربردی اکثر سازمان‌ها سخت‌گیر هستند و به دنبال افرادی هستند که مسلط به مهارت‌های زیر هستند:

در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد، اما بخش اعظمی از وقت تحلیل‌گران داده‌ها صرف کار با اکسل، ساخت جداول در این برنامه و انجام محاسبات دقیق می‌شود. زمانی‌که به عنوان کارورز یا تحلیل‌گر داده ‌ها در شرکتی مشغول به کار می‌شوید، مشاهده خواهید کرد که تسلط بر اکسل یک مهارت اجتناب‌ناپذیر است.

اس‌کیو‌ال

زبان محاوره ساخت‌یافته SQL سرنام Structure Query Language برای ذخیره و بازیابی اطلاعات پایگاه‌های داده استفاده می‌شود. به‌طور مثال، زمانی که در نظر دارید اطلاعات کاربری را از یک وب‌سایت (فروشگاه آنلاین) بازیابی کنید، محاوره شما روی بانک‌اطلاعاتی ذخیره شده در سرور اجرا می‌شود. این محاوره بر مبنای ترکیب نحوی اس‌کیو‌ال انجام می‌شود. محاوره‌های اس‌کیو‌ال در نگاه اول کمی پیچیده به نظر می‌رسند، اما با صرف کمی وقت قادر به انجام کارهای قدرتمندی با اس‌کیوال هستید.

تجزیه‌ و تحلیل ترافیک با Google Analytics

سرویس گوگل آنالیتیکس یکی از ابزارهای کاربردی موردنیاز متخصصان سئو و مدیران وب‌سایت‌ها است. ابزاری که اجازه می‌دهد به دقیق‌ترین شکل ممکن به تجزیه و تحلیل عملکرد وب‌سایت بپردازید. سرویس فوق اطلاعاتی در ارتباط با تعداد بازدیدکنندگان، مکانی که افراد به سایت یا برنامه شما مراجعه کرده‌اند، صفحاتی که بیشتر مشاهده کرده‌اند، نوع دستگاهی که برای ورود به وب‌سایت از آن استفاده کرده‌اند و…. ارائه می‌کند. ابزار فوق گزارش کامل و دقیقی درباره صفحاتی که بازدیدکنندگان به آن‌ها مراجعه کرده یا در آن محصولی را خریداری کرده‌اند به‌دست آورید.

پایتون

تمامی متخصصانی که شغل آن‌ها با هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و علم داده‌ها عجین شده مجبور هستند به یک یا دو زبان برنامه‌نویسی مسلط باشند. پایتون انتخاب اول متخصصان هوش مصنوعی، متخصصان علوم داده‌ها و تحلیل‌گران داده‌ها است. یادگیری پایتون کمک می‌کند تا داده‌ها را به شکل دقیق‌تری از منابع مختلف استخراج کنید، از داده‌ها به شکل کارآمدتری استفاده کنید یا داده‌ها را در قالب عناصر گرافیکی زیبا به مشتریان یا مدیران نشان دهید. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره است که ترکیب نحوی ساده‌ای داشته و کدهای آن خوانایی زیادی دارند.

آپاچی هدوپ

هدوپ مجموعه‌ای از ابزارهای متن‌باز طراحی شده توسط بنیاد آپاچی است. ابزار فوق کمک می‌کند تا بزرگ داده‌هایی که به شکل توزیعی در سرورهای مختلف ذخیره شده‌اند را دستکاری و ویرایش کنید. در زمان کار با بزرگ داده‌ها که برای ذخیره‌سازی آن‌ها به چند سرور نیاز است، هدوپ ابزار کاملا کاربردی و قدرتمندی است. هدوپ با استفاده از مدل نرم‌افزار نگاشت‌کاهش (MapReduce) یک چارچوب نرم‌افزاری برای ذخیره و پردازش بزرگ‌داده‌ها ارائه می‌کند. در شرایطی که هدوپ در ابتدا برای استفاده از رایانش‌خوشه‌ای روی سیستم‌های ضعیف و متوسط استفاده می‌شد، به مرور زمان در سخت‌افزارهای پرقدرت نیز به کار گرفته شد. آپاچی هدوپ قابلیت کار با هزاران گره و چندین پتابایت داده را دارد. هدوپ با الهام از نگاشت‌کاهش (یک چارچوب نرم‌افزاری که توسط شرکت گوگل برای پشتیبانی از رایانش توزیعی‌ ارائه شده ‌است. این رایانش روی مجموعه‌های داده که متشکل از خوشه‌های کامپیوتری است انجام می‌شود.) و برخی مستندات شرکت گوگل طراحی و پیاده‌سازی شده ‌است.

آپاچی اسپارک

یک چارچوب رایانش توزیعی متن‌باز است که ابتدا توسط دانشگاه کالیفرنیا، برکلی توسعه داده شد و بعدها کد آن در اختیار بنیاد نرم‌افزاری آپاچی قرار گرفت. اسپارک یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی برای برنامه‌نویسی تمام خوشه‌ها با موازی‌سازی داده‌های ضمنی و تحمل خطا فراهم می‌کند. اسپارک از حافظه اصلی برای نگهداری داده‌های برنامه استفاده می‌کند تا برنامه‌ها سریع‌تر اجرا شوند. یکی دیگر از مواردی که باعث افزایش کارایی اسپارک می‌شود، استفاده از مکانیسم حافظه نهان هنگام استفاده از داده‌هایی است که قرار است دوباره در برنامه استفاده شوند. رویکرد فوق کاهش سربار ناشی از خواندن و نوشتن از دیسک را به همراه دارد. یک الگوریتم برای پیاده‌سازی در مدل نگاشت/کاهش، ممکن است به چندین برنامه مجزا تقسیم شود و در هنگام اجرا هر بار باید داده‌ها از دیسک خوانده شده، پردازش شوند و دوباره در دیسک نوشته شوند. اما با استفاده از مکانیسم حافظه نهان در اسپارک، داده‌ها یکبار از دیسک خوانده می‌شوند، در حافظه اصلی کَش می‌شوند و عملیات‌های متفاوت روی آن‌ها اجرا می‌شود. در نتیجه استفاده از این روش باعث کاهش وظایف تحلیل گر بین بازاری چشمگیر سربار ناشی از ارتباط با دیسک در برنامه‌ها و بهبود کارایی می‌شود. ابزار فوق به بهترین شکل با مجموعه برنامه هدوپ هماهنگ شده تا متخصصان مشکل خاصی از بابت کار کردن با آن نداشته باشند.

تحلیل‌گر داده‌

شغل تحلیل‌گر داده‌ها برای چه افرادی مناسب است؟

اگر تعامل با داده‌ها را دوست دارید، این شغل برای شما مناسب است. تحلیل‌گر داده برای افرادی که به دنبال شغلی هستند که به مرور زمان جای پیشرفت داشته باشد و مهم‌تر از آن خطری از بابت جایگزینی آن‌ها را تهدید نکند مناسب است. همان‌گونه که ابتدای مطلب به آن اشاره شد، اینترنت اشیا و یادگیری ماشین نقش تاثیرگذاری در شکل‌دهی بازار کار آینده دارند، به همین دلیل انتخاب شغلی شبیه به تحلیل‌گر داده، تضمین‌کننده امنیت شغلی است. فراموش نکنید، در مقایسه با برخی از مشاغل، امکان انجام کارها از راه دور برای تحلیل‌گران داده‌ها امکان‌پذیر است، البته به شرطی که توان‌مندی‌های خود را برای سازمان مربوطه اثبات کنید.

تجزیه و تحلیل کسب و کار – تعریف، تکنیک ها و نقش تحلیلگر کسب و کار

تجزیه و تحلیل کسب و کار (Business Analysis) را می توان به عنوان یک رشته تحقیقاتی درک کرد که به شما در یافتن نیازهای تجاری و شناسایی راه حل برای انواع مشکلات تجاری کمک می کند. راه حل هایی که تجزیه و تحلیل کسب و کار ارائه می دهد ممکن است شامل توسعه خط مشی، توسعه نرم افزار یا سیستم، وظایف تحلیل گر بین بازاری بهبود فرآیند، تغییرات سازمانی، برنامه ریزی استراتژیک و غیره باشد. در مجموع، شما را قادر می سازد راه حل هایی را برای رفع نیاز به بهبود کسب و کار خود شناسایی کنید.

محصولات تحویلی رایج تجزیه و تحلیل کسب و کار شامل طرح تحلیل کسب و کار، مشخصات نیازمندی های کسب و کار، مورد تجاری، مشخصات عملکردی وظایف تحلیل گر بین بازاری و غیرعملکردی است. یک تحلیلگر تجاری یا BA فردی است که این کار را انجام می دهد. فرآیند تحلیل کسب و کار مفاهیم و بینش هایی را برای ایجاد چارچوب اساسی هر پروژه ارائه می دهد.

تحلیل کسب و کار چیست؟

تعریف : تجزیه و تحلیل کسب و کار به عنوان فرآیندی برای کسب بینش با کمک تکنیک های خاص تجزیه و تحلیل کسب و کار برای شناسایی نیازهای یک کسب و کار، پیشنهاد تغییرات مورد نیاز و ارائه راه حل هایی تعریف می شود که می تواند ارزش را برای همه ذینفعان مرتبط تضمین کند. در مجموع، هدف تجزیه و تحلیل کسب و کار یافتن پاسخ برای مشکلاتی است که باید حل شوند.

از طریق مفاهیم و بینش های حیاتی برای توسعه چارچوب اولیه برای هر پروژه کمک می کند. از این رو، مجموعه ای از وظایف، دانش و روش های مورد نیاز برای شناسایی نیازهای کسب و کار و کشف راه حل برای مشکلات شرکت یا کسب و کار به عنوان تجزیه و تحلیل کسب و کار شناخته می شود. تجزیه و تحلیل کسب و کار یک استراتژی سیستماتیک برای شروع و مدیریت تغییرات در سازمان های انتفاعی، دولتی یا غیر انتفاعی است.

تحلیلگر کسب و کار کیست؟

تحلیلگر تجاری (The Business Analyst) یک عامل تغییر است. تحلیلگران کسب و کار دارای عناوین شغلی مختلفی هستند، از جمله تحلیلگر هوش تجاری، تحلیلگر سیستم، مهندس نیازمندی ها، تحلیلگر فرآیند، مدیر محصول، مالک محصول، تحلیلگر سازمانی، معمار کسب و کار، مشاور مدیریت، تحلیلگر هوش تجاری، دانشمند داده و غیره.

بسیاری از موقعیت‌های اضافی، از جمله مدیریت پروژه، مدیریت محصول، توسعه نرم‌افزار، تضمین کیفیت و طراحی تعامل، به شدت به توانایی ‌های تحلیل کسب‌ و کار متکی هستند.

یک تحلیلگر کسب و کار چه می کند؟

تحلیلگران کسب و کار (BAs) با ارزیابی فرآیندها، تعیین نیازها و ارائه پیشنهادات و گزارش های مبتنی بر داده به مدیران اجرایی و ذینفعان با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها، مسئول پر کردن شکاف بین فناوری اطلاعات و کسب و کار هستند.

مهارت های ارتباط شفاهی و نوشتاری، حل مسئله و تفکر تحلیلی سه استعداد بسیار مهم یک تحلیلگر کسب و کار است. مهارت ‌هایی مانند ارتباط، میانجیگری و مذاکره به همان اندازه مهم هستند که مهارت ‌های فنی مانند استعداد بالا برای آمار و توانایی در انتخاب سریع سیستم‌ ها و فناوری ‌های جدید.

به عنوان یک تحلیلگر حرفه ای کسب و کار، قرار است یک کسب و کار یا سازمان را با مستند سازی سیستم ها و فرآیندها تجزیه و تحلیل کنید. مسئولیت ‌های کلیدی شما همچنین شامل ارزیابی مدل کسب ‌و کار، شناسایی آسیب ‌پذیری و همچنین به اشتراک گذاشتن یک بیانیه واضح و کامل در مورد بهترین راه‌حل‌ های مناسب برای دستیابی به اهداف اولیه کسب‌ و کار در کنار سایر اهداف تجاری مورد نظر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.