اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن


به گزارش عصرپرس ، مجید عشقی در این جلسه اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار را در حوزه‌های مختلفی همچون شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری و صندوق ها، نهادهای مالی خدمات دهنده، توسعه نهادی و نظارتی، بهبود ریزساختارها و کارکرد تأمین مالی بازار سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری اطلاعات و پژوهش، آموزش و ترویج سواد مالی توضیح داد.

همه چیز در خصوص عرضه و پذیرش در بورس تهران

پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهاداروناشر آن با شرایط مندرج در دستور العمل مربوطه،به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است .بر اساس مقررات بازار سرمایه ،شرکت هایی که متقاضی پذیرش اوراق بهادار خود در بورس یا بازار خارج از بورس هستند،تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش ،دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بورس واوارق بهادار انجام می دهند.به بیان دیگر مشاوران پذیرش ،به عنوان رابط میان ناشران اوراق بهادار متقاضی پذیرش وبورس ها عمل می کنند

به طور کلی شرکتها می توانند در بازار بورس تهران و یا فرابورس،که هر دو شرکت زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند مورد پذیرش و عرضه قرار گیرند.

شرکتها با توجه به تفاوتهایی از جمله سایز شرکت، جمع دارایی ها ، میزان سود آوری، تعداد سهامداران و … در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران مورد پذیرش قرار می گیرند.

انواع-بازار.jpg

مزایای مرتبط با ناشر (شرکت متقاضی)

معافیت-مالیاتی.jpg

وثیقه.jpg

انگیزه.jpg

مزایای مرتبط با سهامداران

بازده.jpg

مزایای مرتبط با کل اقتصاد

تجهیز.jpg

شرایط عمومی پذیرش:

 • سهامی عام باشند.
 • ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده باشند.
 • اظهار نظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورتهای مالی داشته باشند.
 • برخورداری از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت
 • داشتن صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و دستور العمل های اجرایی سازمان بورس
 • عدم محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام شرکت
 • نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
 • سهام با نام و بهای اسمی آن تماما پرداخت شده باشد.
 • دارای حسابرس معتمد سازمان
 • نداشتن دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی

شرایط اختصاصی پذیرش در بازارهای اول و دوم بورس:

سرمایه.jpg

شرایط اختصاصی پذیرش در تابلوهای مختلف فرابورس

پذیرش.jpg

شرایط پذیرش در بازارهای ابزارهای نوین مالی

شرح.jpg

فرایند پذیرش شرکت ها در بورس / فرابورس ایران

 • ارائه درخواست از طریق سامانه پذیرش توسط مشاور پذیرش
 • بررسی اجمالی توسط کارشناسان بورس/فرابورس
 • جلسه حضوری با مدیران شرکت
 • ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز پذیرش مندرج ئر سایت بورس / فرابورس
 • تهیه گزارش کارشناسی توسط اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن بورس/فرابورس
 • ارسال گزارش کارشناسی بورس/فرابورس به هیئت پذیرش ظرف مدت 45 روز از تاریخ تکمیل مدارک
 • برگزاری جلسه هیئت /کمیته پذیرش و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت
 • اعلام نتیجه و شروط درج هیئت /کمیته پذیرش به صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش
 • اعلام نتیجه هیئت پذیرش حداکثر ظرف مدت 45 روز حق اعتراض شرکت به رای ،حداکثر ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ تصمیم
 • تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
 • ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سرمایه گذاری مرکزی و تسویه وجوه
 • افشای اطلاعات مالی در ساملنه کدال
 • به روز رسانی امید نامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت جلسه هیئت /کمیته پذیرش
 • درج نام شرکت ظرف مدت 6ماه از زمان پذیرش
 • درج شرکت در فهرست نرخ های فرابورس ایران
 • عرضه سهام شرکت حداقل 5 روز و حداکثر چهار ماه پس از تاریخ درج
 • عرضه اولیه /حراج
 • گشایش نماد/قیمت ثابت

خدماتی که در راستای پذیرش شرکتها مشاور پذیرش کارگزاری اقتصاد بیدار انجام میدهد:

1- ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص فرآیند پذیرش به منظور انطباق وضعیت آن با مقررات؛

2- سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش در بورس/فرابورس؛

3- ارایه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس/فرابورس به نمایندگی متقاضی در فرایند پذیرش و انجام پیگیری‌های مربوطه مطابق با مقررات؛

4- مشاوره و تهیه امیدنامه/طرح تجاری متقاضی منطبق با استانداردهای سازمان بورس/فرابورس؛

5- مشاوره در جهت تبدیل هویت حقوقی متقاضی از سهامی خاص به سهامی عام؛

6- مشاوره جهت ثبت متقاضی نزد سازمان مطابق قانون ؛

7- انجام اقدامات لازم به‌منظور درج نام متقاضی در فهرست نرخ‌های بورس/فرابورس؛

8- ارائه مشاوره به متقاضی جهت معارفه متقاضی در بازار سرمایه.

9- انجام مراحل ثبت،انتشار ،و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوط به انجام فرایندهای آن نزد مراجع قانونی

خدماتی که در راستای عرضه سهام شرکتها، مشاورعرضه کارگزاری اقتصاد بیدار انجام میدهد:

1-بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر

2-ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

3-ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیحی

4-تهیه بیانیه ثبت یا در خواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار

5-نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار

6-انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار ،شرایط انتشار ،نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق ،زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار

اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

به گزارش شهر بورس، بر اساس اطلاعیه شماره یک سازمان بورس و اوراق بهادار آزمون استخدامی در این سازمان جهت جذب علاقه مندان و متخصصان این حوزه برگزار خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در رشته‌های زیر می‌نماید:

* لازم به ذکر است متقاضیان محترم حداکثر در دو گروه تحصیلی مجاز به ثبت نام می‌باشند.

اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط عمومی داوطلبان

 • عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام
 • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
 • آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان
 • تسلط بر رایانه و مهارتهای ICDL
 • متولد سال 1369 و پس از آن

مراحل آزمون استخدامی

 • شرکت و قبولی در آزمون الکترونیکی (برگزاری در شهر تهران)
 • شرکت در تست شخصیت‌شناسی
 • مصاحبه‌های عمومی و تخصصی

* مفاد آزمون استخدامی و سایر جزئیات برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

* زمان برگزاری آزمون تیرماه 1401 می‌باشد.

* جهت استفاده از فایل راهنمای ثبت‌نام به نشانی https://testcenter.semedco.ir/PageView5?t=Help مراجعه نمایید.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در آزمون استخدامی به نشانی testcenter.semedco.ir مراجعه نمایید.

آشنایی با رشته «بورس و اوراق بهادار» در شاخه کاردانش

رشته «بورس و اوراق بهادار» در گروه بازرگانی و امور اداری از زمینه خدمات شاخه کاردانش می‌باشد. در این گروه رشته هایی مانند «امور اداری» و «حسابداری مالی» قرار دارد.

رشته «بورس و اوراق بهادار» در گروه بازرگانی و امور اداری از زمینه خدمات شاخه کاردانش قرار دارد. در این گروه رشته هایی مانند «امور اداری» و «حسابداری مالی» قرار گرفته است.

با توجه به نقش کلیدی بازار سرمایه در اقتصاد کشور، لزوم تربیت کارشناسان و نیروهای کارآمد برای فعالیت در این بخش از مهم‌ترین ضروریات است.

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای ایفای رسالت خود در زمینه توسعه فراگیر آموزش‌های مرتبط با بازار سرمایه و یا درک شرایط حاکم بر بازار سرمایه، برای نخستین بار در کشور با همکاری شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار) اقدام به طراحی این رشته مرتبط با بازار سرمایه نموده است.

سطح آموزشی مهارت‌ها

قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان:

- شناخت قونین و مقررات معامله‌گری

- انجام کار با نرم‌افزار معاملات

- شناخت ابزارهای مالی

- شناخت قوانین و مقررات معامله‌گری

- تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی بنگاه و بازارهای داخلی و بین‌المللی

- پیش‌بینی روند شاخص‌ها و قیمت‌ها بر اساس روش‌های کمی

- انجام کار با نرم‌افزارهای تحلیل و پیش‌بینی

- شناخت قوانین و مقررات سبدگردانی

- مدیریت ریسک با بهره‌گیری از ابزارهای مالی

- ارزش‌گذاری اوراق بهادار

هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دروس عمومی و پایه مشترک، مهارت‌های زیر را می‌آموزند:

- حسابداری عمومی مقدماتی

- کاربر نرم افزار اداری

- حسابدار عمومی تکمیلی

- بورس و اوراق بهادار

آینده تحصیلی و شغلی

فارغ‌التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه‌های مختلفی همچون سرمایه‌گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی(ارائه روش‌های نوین مالی)، تأمین مالی و اعتباری و . می‌توانند در پست‌های مرتبط سازمانی از جمله معاونت مالی(در مفهوم جدید آن) و معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اعتبارات مالی در بانک‌ها و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول به کار شوند.

این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی است امکان ادامه تحصیل در این رشته وجود دارد.

ساعت آموزش

رشته «بورس و اوراق بهادار» دارای ۱۰۸ ساعت آموزش به شرح زیر است:

42 ساعت دروس عمومی (دینی، عربی، فارسی، زبان خارجه، جغرافی، تاریخ، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، انسان و محیط زیست، تفکر و سواد رسانه‌ای، سلامت و بهداشت، آمادگی دفاعی، مدیریت خانواده و سبک زندگی)

53 ساعت شایستگی‌های فنی (درس‌های مهارتی)

4 ساعت شایستگی‌های پایه فنی (ریاضی)

9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی (الزامات محیط کار، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، مدیریت تولید، اخلاق حرفه‌ای). این درس‌ها به صورت پودمانی ارائه می‌شوند.

جدول مواد درسی و ساعت‌های تدریس هفتگی رشته «بورس و اوراق بهادار» را در فایل ضمیمه ببینید.

علی دهقان‌دهنوی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شد

بورس

آقای دهنوی پیش از این عضو هیات‌مدیره بانک مسکن بود و هم اکنون معاون وزیر اقتصاد است.

او همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد.

انتصاب اخیر یک هفته پس از آن است که حسن قالیباف اصل، رییس سابق سازمان بورس از سمت خود استعفا داد و دلیل استعفای خود را "اقدامات سیاسی و ورود غیر حرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به بازار سرمایه" عنوان کرد.

حسن قالیباف اصل در فروردین ماه امسال ریاست جدید بورس اوراق بهادار تهران را به عهده گرفته بود و حدود ۱۰ ماه ریاست بورس را بر عهده داشت.

این اتفاق بعد از افت متوالی بورس در ماه‌های اخیر بود؛ بعضی از اعضای شورای عالی بورس استعفای آقای قالیباف را پاسخ به مطالبه سهامداران به ویژه سهامداران خرد که در چند ماه اخیر اعتراضاتی برگزار کرده بودند و خواستار استعفای مسئولاناین سازمان شده بودند، می‌دانند.

شاخص کلی بازار بورس اوارق بهادار تهران در فروردین ماه امسال حدود ۵۰۰ هزار واحد بود که با افزایش تقاضا، این شاخص در مرداد ماه به بالای ۲ میلیون واحد هم رسید

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کلی بازار بورس اوارق بهادار تهران در فروردین ماه امسال حدود ۵۰۰ هزار واحد بود که با افزایش تقاضا، این شاخص در مرداد ماه به بالای ۲ میلیون واحد هم رسید ولی پس از آن افت کرد و به کانال یک میلیون صد هزار واجدی هم رسید.

علت رشد شاخص در ماه‌های ابتدایی سال تشویق دولت به سرمایه‌گذاری در این بازار برای جبران کسری بودجه بود که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران، منابع مالی این کشور به شدت افت کرده بود.

دولت ایران سعی کرد ضمن تشویق به سرمایه‌گذاری در این بازار، با افزایش عرضه‌ صندوق‌های قابل معامله دولتی از ابتدای امسال نقدینگی زیادی را از این طریق جذب کند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در اردیبهشت ماه گفته بود: "بورس ایران خوب شده عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس برهم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به دلیل تلاش همه شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌ های بزرگ است."

بسیاری از منتقدان از همان ابتدا این رشد را "حباب" خواندند و گفته بودند که جهش این بازار با واقعیات اقتصادی ایران انطباق ندارد؛ آنها از جمله به شرکت‌های زیان‌ده اشاره کرده بودند که طی مدت کوتاهی ارزش سهام آنها چندین برابر شده بود.

حامیان بورس اما با رد "حباب" بالا رفتن قیمت ارز را عامل افزایش دارایی شرکت‌ها و یکی از دلایل اصلی رشد بورس عنوان کرده بودند.

مهمترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۰

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد به تشریح مهمترین اقدامات انجام شده این سازمان در سال جاری و برنامه‌های در دست اقدام برای سال آینده پرداخت و در پایان به پرسش‌های خبرنگاران حوزه بازار سرمایه پاسخ داد.

مهمترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۰

به گزارش عصرپرس ، مجید عشقی در این جلسه اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار را در حوزه‌های مختلفی همچون شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری و صندوق ها، نهادهای مالی خدمات دهنده، توسعه نهادی و نظارتی، بهبود ریزساختارها و کارکرد تأمین مالی بازار سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری اطلاعات و پژوهش، آموزش و ترویج سواد مالی توضیح داد.

او تجهیز منابع را نخستین موضوع در رسالت بازارسرمایه برشمرد و گفت: با وجود نوساناتی که در سال جاری داشتیم از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع به روش های مختلف سرمایه‌ای و بدهی داشتیم. در این میان کل اوراق بدهی که منتشر شده حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

عشقی با بیان اینکه یکی از پرسش های جدی اثر اوراق بر بازار و میزان نقدینگی جذب شده توسط آن است، گفت: تا کنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد اوراق در بازار و در سال جاری تسویه شده است، به این معنی که دولت این پول را به سیستم مالی کشور (بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری) واریز کرده که فروش اوراق نقدی نزدیک به ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مازاد بر مبالغ منتشر شده، به سیستم مالی بازپرداخت داشته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از اقدامات جدی سازمان بورس در سال جاری را موضوع انحصار زدایی از فعالیت ها و ارائه خدمات در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: نزدیک به ۱۲ سال، کارگزاری جدیدی تاسیس نشده بود که از آبان ۸ مجوز موافقت اصولی کارگزاری صادر شده که با احتساب یک مجوز در همین زمینه و در گذشته، در مجموع در سال جاری ۹ مجوز موافقت اصولی کارگزاری صادر شده است. از این میان مجوز اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن موافق اصولی ها یک مجوز به تاسیس کارگزاری نیز منجر شده است.

رییس سازمان بورس افزود: ۲۹ مجوز تأسیس یا تبدیل نهاد مالی به عنوان شرکت سرمایه گذاری یا هلدینگ در حوزه صندوق ها، ۱۵ موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری، ۲۹ مجوز تأسیس صندوق سرمایه گذاری و ۲۵ مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری در این مدت ارائه شده است.

عشقی ادامه داد: در حوزه نهادهای مالی خدمات دهنده نیز ۸ موافقت اصولی تأسیس شرکت سبدگردان، ۳ موافقت اصولی تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری، ۶ مجوز تأسیس شرکت سبدگردان، یک مجوز موافقت اصولی تأسیس شرکت تأمین سرمایه، ۴ مجوز فعالیت شرکت سبدگردان و دو مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی نیز طی سال جاری اعطا شده است. رویکرد سازمان این است که با ارائه این مجوزها بتوانیم خدمات بهتر و موثرتری را برای جامعه سهامداران ارائه دهیم.

او افزود: در حوزه صندوق‌ها، در تلاشیم صندوق‌های مختلفی را راه اندازی کنیم تا اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن افراد با برنامه‌های سرمایه‌گذاری مختلف بتوانند از این ابزارها بهره ببرند. بر همین اساس، در حوزه املاک و مستغلات اولین موافقت اصولی صندوق املاک و مستغلات طی سال جاری صادر شد، همچنین اولین مجوز پذیره‌نویسی و فعالیت صندوق سهامی اهرمی و اولین مجوز پذیره نویسی و فعالیت صندوق در صندوق در حوزه صندوق های سرمایه گذاری در این مدت صادر شد. همه این ابزارها می توانند به مدیریت ریسک سرمایه گذاران و پوشش گستره بیشتری از سرمایه گذاران کمک کند.

عشقی با اشاره به این که برخی اقدامات در حوزه های نظارتی از دوره های قبل باقی مانده بود که در این مدت در حال تکمیل است، گفت: ابلاغ آراء بازارگردان ها و سایر آراء معطل یکی از این موارد بوده، این آرا صادر شده اما به دلایلی هنوز ابلاغ نشده بود که در این مدت به تدریج در حال ابلاغ است. تصویب و ابلاغ الزامات مربوط به تأیید صلاحیت مدیران ناشران یکی دیگر از این موارد است؛ براین اساس، سلب صلاحیت از ناشرینی که دارای حداقل های قانونی نیستند در دست اقدام است و از سال جدید اجرا خواهد شد.

رییس سازمان بورس اذعان کرد: تهیه ضوابط ارجاع پرونده های کیفری به میانجیگری، تدوین لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه، اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی و پیشنهاد اصلاح قانون بازار از دیگر اقدامات سازمان بورس در سال رو به پایان است که در حوزه نظارتی انجام شده، هرچند این موارد هنوز نهایی نشده است اما سازمان با همکاری مجلس در تلاش است تا این قوانین تصویب شود.

او با اشاره به اینکه یکی از خلاهای قانونی در خصوص پرداخت سود از طرف سجام به طور الکترونیکی بوده، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده و کمک مجلس شورای اسلامی این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد شده و امیدوارم پس از این سودها در بستر الکترونیکی و متمرکز از این طریق پرداخت شود و سهامداران به دنبال دریافت سود خود از شرکت های متعدد سرگردان نباشند. البته طی دو سال گذشته اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام شده است.

عشقی بیان کرد: طی سال ۹۹ تقریبا ۱۳۲ نماد، سودِ حدود ۲۵ میلیون نفر را پرداخت کردند، سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۲۸۶ شرکت سود خود را از طریق سجام پرداخت کرده اند که تا اخر هفته انجام می شود.

او در خصوص واریز سود سهام عدالت تصریح کرد: ۴۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۲۱ نفر سهام‌دار عدالت داریم که یا در سجام ثبت‌نام کرده‌اند یا شماره شبای بانکی خود را از طریق سامانه سهام عدالت در اختیار ما گذاشته‌اند. عملیات واریز سود سهام عدالت این افراد از شب گذشته شروع شده و برای دارندگان پورتفوهای مختلف سود در حال واریز است.

عشقی تاکید کرد: تا پایان امروز و با همکاری شبکه بانکی این سود برای همه افراد دارای سهام عدالت واریز خواهد شد. برای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی ۵،۳۲۰،۳۹۹ ریال، برای پرتفوی ۵۳۲ هزار تومانی ۵،۷۵۲،۹۴۴ ریال و برای پرتفوی یک میلیون تومانی ۱۰،۸۱۳،۸۷۱ ریال سود واریز خواهد شد. این ارقام برای سهام‌دارانی است که پرتفوی سهام عدالت خود را تغییری نداده‌اند و برای سایر افراد این ارقام کمتر خواهد بود.

رییس سازمان بورس در ادامه تصریح کرد: بنابر مصوبات انجام شده، از ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ عمق مظنه برای همه سهامداران نمایش داده می شود. همچنین از اوایل سال آینده به صورت تدریجی دامنه نوسان افزایش خواهد یافت و در مقاطع سه ماهه این موضوع با توجه بازخورد بازار، بازبینی می‌شود.

او افزود: جذب سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی استارتاپ ها از بازار سرمایه، پذیرش نخستین معدن طلای بازار سرمایه در فرابورس، راه اندازی تابلوی معاملات قراردادهای آتی نفتا و متانول در بورس انرژی و راه اندازی اداره میز صنعت و رتبه‌بندی ناشران در سازمان بورس به منظور حل مسائل، مشکلات و چالش های صنایع مختلف، را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه بهبود ریزساختارها و کارکردهای تامین مالی در بازارسرمایه که در سال جاری انجام شده، عنوان کرد.

مجید عشقی گفت: با توجه به گسترش بازارسرمایه یکی از حوزه های اصلی بازارسرمایه و ارکان مرتبط با حوزه زیرساخت و IT است. در این زمینه رونمایی از سامانه هوشمند پایش و نظارت بازار سرمایه را خواهیم داشت. عملیاتی کردن برگزاری مجامع الکترونیک نیز یکی دیگر از این موارد است که در سال جاری محقق شد.با توجه به صدور مجوزهای جدید مالی لازم بود تا سامانه هایی برای نظارت موثرتر برای نهادهای مالی داشته باشیم، در حوزه کارگزاری ها این موضوع وجود داشت اما در حوزه های دیگری چون سبدگردانی، صندوق ها و سایر نهادهای مالی با فقدان در این حوزه مواجه بودیم. برهمین اساس در حال حاضر سامانه هوشمند نظارت بر شرکت های سبدگردان برای اولین بار طراحی شده و آماده بهره برداری است.

عشقی افزود: بنابراین، بهره برداری از ابزار پایش هوشمند سامانه های حیاتی ارکان و سامانه های دارای مجوز نهادهای مالی تحت نظارت در دست اجرا است. سامانه بومی معاملات نیز در همین راستا از سال گذشته در حال بررسی و طراحی بوده و اکنون در فاز آزمایش است.

او بیان کرد: ارتقاء سامانه دیده بان سلامت، ایجاد زیرساخت لازم به‌منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی، تکمیل و توسعه سامانه پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس تهران، راه اندازی سامانه جامع سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران، راه اندازی دیتاسنتر بازار سرمایه در بورس تهران و ارتقاء جایگاه سندباکس بازار سرمایه و عنایت ویژه به RegTechها و SupTechها علاوه بر FinTechها از دیگر مواردی است که در این زمینه در حال بررسی و اجرا است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری مربوط به اصلاحات مؤثر بر بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از موارد مهمی دانست که این سازمان تاکنون پیگیری کرده و گفت: تعیین سقف برای نرخ گاز صنایع یکی از موثرترین موارد در این زمینه بود که خوشبختانه انجام شد. در صورت انجام نشدن این مورد ممکن بود تلاطماتی در بازار ایجاد شود.

عشقی ادامه داد: کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، معافیت مالیاتی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس از محل سود انباشته، تثبیت فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن نیز از مواردی بودند که بر شرکت ها اثر جدی دارند و امیدوارم این به افزایش سود دهی شرکت ها منجر شوند.

او تقویت صندوق تثبیت را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که مورد توجه و پیگیری سازمان بورس بوده است و افزود: توثیق سه ساله سهام متعلق به دولت در سمات وجوه به‌عنوان پشتوانه ای برای انتشار اوراق مالی اسلامی دولت توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه، تخصیص ۱۰ درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی برای انجام عملیات بازار گردانی و برای اولین بار تعیین ردیف جداگانه برای حمایت از صندوق تثبیت و موافقت با واریز مالیات دریافتی دولت از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه برخی دیگر از اقدامات فراسازمانی سازمان بورس واوراق بهادار طی سال ۱۴۰۰ بوده است.

براساس گزارش بازارسرمایه، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اهمیت پژوهش، آموزش و ترویج سواد مالی بیان کرد: اجرایی شدن طرح ساماندهی آموزش در فضای مجازی یکی از اقدامات انجام شده در همین راستا بود. تاکنون ۴۷۶ متقاضی در سامانه ثبت نام اولیه کرده و ۲۰۰ مدرس بررسی و مورد تایید قرار گرفته اند. این اقدام سبب می شود تا بدون دغدغه و با نظارت بهتر بتوانیم شاهد تقویت آموزش در بازارسرمایه باشیم.

عشقی در خصوص توسعه آموزش و سواد مالی بیان کرد: توسعه سامانه آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، توسعه مرکز آزمون در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و تبریز، طراحی و راه اندازی پلتفرم آموزشی (تبسم)، تجمیع و ساماندهی مرکز تماس مشتریان و ایجاد اتاق امن برای استفاده پژوهشگران از داده ها بازار سرمایه از دیگر اقدامات سازمان بورس در این راستا در سال ۱۴۰۰ بوده است.

او در ادامه با اشاره به برنامه های در دست اقدام و اهداف کلان استراتژیک سازمان بورس برای سال آینده گفت: برنامه های مفصلی در سه حوزه محوری حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی و افزایش اثربخشی، کارآیی و هوشمند نظام نظارتی تدوین شد، که بخشی از آن در سال جاری دنبال شد که ادامه آن در سال آینده در حوزه های مختلف بازار سرمایه به تقویت و ثبات بازار منجر خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.