الگوهای سر و شانه های مرکب


الگوهای سر و شانه های مرکب

در الگو قرار دادن شخصیتی در زندگی، و برای بهره گیری از صفات و ویژگی هایش، سه مسئله مورد توجه اساسی و محوری است:

1. شخص الگو، 2. الگو گیرنده (کسی که دنبال الگو و مقتدا است)، 3. چیزهایی که باید الگو برداری شود.

جوانانی که می خواهند حضرت زینب (س) را الگوی الگوهای سر و شانه های مرکب خویش قرار دهند، ضروری است، ابتدا آن حضرت را بشناسند، از ویژ گی ها و خصایص اخلاقی و برنامه ها و اهدافی را که آن حضرت در زندگی به آنها اهتمام می ورزید، آگاهی پیدا کنند، سپس با شناخت کامل آنها را سر لوحه زندگی خویش قرار داده، تا بتوانند با تأسی و اقتدا به این بانوی قهرمان و نمونه، یک زندگی سالم و با سعادت داشته باشند.

برخی از مهم ترین خصایص و صفات بارز حضرت زینب (س) که برای تأسی و اقتدای جوانان ضروری است، از این قرار است:

3. فهم بالای سیاسی و اجتماعی

4. شناخت تام و کامل نسبت به اهداف نهضت حسینی و ارزش های معنوی این قیام

5. اطاعت و پیروی از امام (ع)

6. تقدیم فرزندان در راه نهضت حسینی

7. حقیر و کوچک نمودن طاغوت ها

8. صبر و مقاومت در برابر مشکلات و مصائب

9. تبلیغ و روشنگری از قیام کربلا و تحکیم آن

بر جوانان مسلمان است، به این صفات حضرت؛ یعنی تحصیل علم، صبر، شجاعت، شناخت مسئولیت، تبلیغ دین، اطاعت و پیروی از امام و . اقتدا کنند، تا آنان نیز در سایه الطاف الاهی بتوانند زندگی توأم با موفقیت و سعادت داشته باشند.

هدف اساسی و نهایی تمام پیامبران، تربیت صحیح انسان ها برای تکامل و سعادت ابدی است. در این مسیر یکی از روش های اساسی و راهکارهای عملی، پرورش و تربیت از طریق الگوها است.

با مراجعه به قرآن کریم و روایات وارده از امامان معصوم (ع) مشاهده می شود که به تربیت انسان از الگوهای سر و شانه های مرکب طریق الگو بسیار تأکید شده است.

قرآن کریم در موارد متعدد پیامبران، انسان های صالح و امت ها را به عنوان الگو و نمونه معرفی کرده است: " مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى‏کنند" . " براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهیم و کسانى که با او بودند وجود داشت، در آن هنگامى که به قوم (مشرک) خود گفتند: «ما از شما و آنچه غیر از خدا مى‏پرستید بیزاریم ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنى همیشگى آشکار شده است تا آن زمان که به خداى یگانه ایمان بیاورید!- جز آن سخن ابراهیم که به پدرش [عمویش آزر] گفت (و وعده داد) که براى تو آمرزش طلب مى‏کنم، و در عین حال در برابر خداوند براى تو مالک چیزى نیستم (و اختیارى ندارم)!- پروردگارا! ما بر تو توکّل کردیم و به سوى تو بازگشتیم، و همه فرجامها بسوى تو است" . [1]

در سنت نیز، فراوان از امامان (ع) در این باره روایت به ما رسیده است که در این جا به یک نمونه از روایات، از سرآمد الگوهای تاریخ بشریت؛ یعنی امام علی (ع) که تمام آنات و لحظات زندگی اش در همه ابعاد برای ما الگو و سرمشق است، اکتفا می کنیم. آن حضرت در نهج البلاغه در باره الگو بودن پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید: "برای الگو گرفتن و رسیدن به دلایلی روشن بر عیب های دنیا و بدی ها و رسوایی های بسیارش، در سیره پیامبرت (ص) سرمایه ای بسنده است، آن جا که دنیا همه از حضرتش دریغ گردید و گرده زمین بار سواری دیگران را بر دوش کشید، از شیر دنیا بازش گرفتند و از زرق و برق جهان بر کنار ماند . اینک، پیامبرت را الگو گیر که پاک و پاکیزه ترین است، نمونه جریان را کامل ترین نماد است، و تبار خواهان فخر جوی را بهترین تبار. خدای را محبوب ترین بنده کسی است که به پیامبرش اقتدا کند و گام بر جای گام او نهد . ، حضرتش در فرازی دیگر چنین می فرماید: بی گمان سیره رسول خدا (ص) بر بدی ها و عیب های دنیا، تو را دلیلی بسنده دارد، آن جا که خود و خاصانش گرسنگی کشیدند و با آن مقام بلند و نزدیکیش به حق، در نزدش و در تمامی زندگیش، از زر و زیور دنیا هیچ نشانی نبود. . پس هر آن که الگویی می طلبد، پیامبرش را سرمشق خویش قرار دهد و گام در جای گام او بگذارد و راهی را که او پیموده است بپیماید . ". [2]

منظور از تأسی و الگو قرار دادن، حالتی است که انسان، از هر جهت به مقتدایش اقتدای تام و تمام کند. در آیه: " مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى‏کنند "، مراد آن ست که پیامبر (ص) برای شما الگوی تام و کامل است، و شما می توانید با اقتدا به آن حضرت و پیروی از او - در اطاعت از پروردگار، جهاد در راه خدا و. - کارها و اعمالتان را اصلاح کرده و بر صراط مستقیم گام بردارید. [3]

با این مقدمه کوتاه در بیان اهمیت الگو، می گوییم: در بحث الگو و اسوه قرار دادن شخصیتی؛ مانند پیامبر (ص)، ائمه (ع) و بزرگان دین، و اقتدا به آنها، شناخت سه موضوع ضروری به نظر می رسد:

1. خود الگو و مقتدا: شخصیتی را که باید به عنوان الگو و سرمشق زندگی قرار دهیم و به او اقتدا کنیم، بدیهی است که باید دارای این ویژ گی ها باشد: علم و دانش، ایمان به خدا، معاد، الگوهای سر و شانه های مرکب پیامبران الاهی و جانشینان آنان، صداقت و راست گویی، ادای امانت، و. ؛ به عبارت کوتاه، باید دارای تمام خوبی ها باشد. ازاین رواست که روایات، ما را از الگو قراردادن گروهی از افراد بر حذر داشته است.

امام باقر (ع) می فرماید: "پدرم، امام سجاد (ع) خطاب به من فرمود: ای پسرم، با پنج طایفه مصاحبت، همنشینی، رفاقت و دوستی مکن. گفتم: پدرم آنان چه کسانی هستند؟ امام سجاد (ع) فرمود: بر تو باد دوری از مصاحبت با دروغ گویان؛ دروغ گو مانند سرابی است که، دور را به تو نزدیک می نماید و نزدیک را از تو دور جلوه می دهد. بپرهیز از همنشینی فاسقان؛ چرا که فاسق تو را به لقمه ای، یا کمتر از لقمه ای می فروشد، و دوری کن از مصاحبت و همنشینی با احمق، احمق قصدش آن است که به تو نفعی برساند، اما ضرر می زند. و بپرهیز از مصاحبت با قاطعان رحم؛ چرا که من آنها را در کتاب خدا (قرآن) در سه جا ملعون یافتم". [4]

2. اقتدا کننده: یعنی کسی که باید به بزرگی اقتدا کند: اقتدا کننده، یا الگو بردار نیز - باید کسی را که الگو و سرمشق خویش قرار می دهد، و اعمال و صفاتی را که باید از وی الگو برداری کند، - ضروری است، نخست نسبت به آن شخصیت شناخت و آگاهی داشته باشد و با علم و آگاهی به او اقتدا کند. شاید امام صادق (ع) آن جا که می فرماید: " انجام دهنده کار بدون شناخت و آگاهی، مانند کسی است که به بی راهه می رود، هر چه سرعت بگیرد، از مقصد و هدفش دورتر می شود"، [5] منظورش همین باشد.

این چنین است که قرآن کریم پیروی و تقلید کورکورانه از اجداد و نیاکان را مورد سرزنش قرار می دهد: " هنگامى که به آنها گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده است، پیروى کنید!» مى‏گویند: «نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروى مى‏نماییم.» آیا اگر پدران آنها، چیزى نمى‏فهمیدند و هدایت نیافتند (باز از آنها پیروى خواهند کرد)"؟! "و مى‏گویند: «اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقّل مى‏کردیم، در میان دوزخیان نبودیم ". [6]

3. صفات، خصایص و چیزهایی که باید مورد الگو قرار گیرد: اما در باره این که چه چیزهایی را باید سرمشق و الگو قرار داد، باید گفت: هر آنچه را که مورد پذیرش و رضایت الاهی باشد؛ از خوبی ها و کارهای نیک و پسندیده، در تمام زمینه ها، اعم از اعمال عبادی؛ مانند نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و . ، و اخلاق و رفتار. قرآن کریم در این باره می فرماید: ". به خدا و روز دیگر ایمان مى‏آورند امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنند و در انجام کارهاى نیک، پیشى مى‏گیرند و آنها از صالحانند". ". و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما، (مردم را) هدایت مى‏کردند و انجام کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیم و تنها ما را عبادت مى‏کردند". [7]

بنابراین، اقتدا به حضرت زینب (س) باید از طریق شناخت و آشنایی به صفات و ویژگی های آن حضرت باشد که در این جا به تعدادی از خصایص و صفات بر جسته او اشاره می کنیم:

1. اولین و مهم ترین صفت حضرت زینب (س) که باید به آن توجه داشت، ایمان حضرت است. زینب کبرا در قله بلند ایمان ایستاده بود. شاهد و دلیل این مدعا صلابت و ایستادگی در برابر مصیبت های بزرگ کربلا است که کوه های سخت و با صلابت را از پای در می آورد. زینب کبرا در مثل این مصایب بزرگ مانند کوه ایستادگی کرده و هرگز تزلزل در وی مشاهده نشد. در اوج مصایب کربلا لحظه ای از یاد خدا غافل نشد، تا جایی که در شب شام غریبان که دیگر توان ایستادن نداشت، نماز شب را که انجامش مستحب است، نشسته خواند.

2. علم و دانش حضرت زینب (س)

زینب کبرا (س) دارای علم و دانش فراوان بود، او علم و دانش را از خاندان وحی؛ یعنی امام علی، فاطمه و حسنین (ع) آموخته بود. وی احاطه علمی به قرآن داشت و برای بانوان کلاس درس تفسیر برگزار می نمود. [8] در سنت و روایت، علم لغت و . دارای تبحر بود. تبلیغ و نشر نهضت حسینی و رسوا نمودن یزید و یزیدیان میسر نمی شود، مگر این که حضرت با علم و آگاهی به فلسفه قیام امام حسین (ع) بتواند آن را نشر و ترویج کند.

دلیل این مطلب همان بس که حاضران در مجلس سخنرانی اش، وی را چنین توصیف می کنند: "شاهد بودم که زینب دخت علی (ع) در نهایت عفت و حجاب در حال سخنرانی بود، چنان بلیغ و رسا سخن می گفت که گویی زبان علی (ع) در کام دارد". [9] بدیهی است که پدرش بزرگوارش علی (ع) سرآمد عالمان، فصیحان، بلیغان و. بود و تشبیه حضرت زینب (س) به پدر بزرگوارش کشف از شخصیت والای حضرتش دارد.

3. بینش سیاسی و اطلاع از مسائل روز

تفسیر و برداشت صحیح و درست از جامعه و مسائل روز و تبلیغ و دعوت به حق، از دیگر ویژگی های بانوی بزرگ کربلا بود. هنگامی که ابن زیاد خطاب به او گفت: خدا را سپاس که شما را رسوا نمود و. ، آن حضرت مثل صائقه بر او غرید و فرمود: خداوند فاسقان و فاجران را رسوا و مفتضح می کند که آنها ما نیستیم.

شیخ مفید، جواب حضرت زینب به ابن زیاد را چنین نقل می کند: "سپاس خدای را که گرامی داشت ما را به پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص) و ما را از پلیدی پاک گردانید، همانا خداوند فاسقان را رسوا می کند. " و زمانی که ابن زیاد از دخت گرامی علی (ع) پرسید: کار خدا را با برادر و خاندانت چگونه دیدی؟ در جوابش فرمود: "جز زیبایی چیزی ندیدم . ". [10]

این عکس العمل و سخنان، از یک طرف بیانگر شخصیت والای ایشان، و از طرف دیگر نشان دهنده توان فوق العاده وی بر مناظره و گفت و گو است.

4. آشنایی با اهداف و برنامه های نهضت امام حسین (ع)

حضرت زینب با اهداف و برنامه های نهضت امام حسین (ع) و ارزش و جایگاه آن آشنایی کامل داشت و می دانست که به زودی تاریخ را تغییر می دهد و طومار خلافت اموی ها را در هم می پیچد. با اعتقاد به این که عاقبت و سرانجام کار در دنیا و آخرت از آن مؤمنان و صالحان است. این به روشنی از سخنان حضرتش در مجلس یزید پیدا است: "کید و مکر خود را اجرا کن، سعی و تلاشت را انجام ده، به خدا قسم که، هرگز نام و یاد ما محو نخواهد شد، و. ". [11]

5. اطاعت و پیروی از امام و پیشوایش

حضرت زینب (س) با این که ازدواج کرده بود و دارای شوهر و فرزند بود، در عین حال در قیام امام حسین (ع) در مقابل ظلم و ستم یزید، همگام با آن حضرت و در کنار وی بود. این میسر نمی شود، مگر آن که انسان بداند که پیروی از امام و حمایت از وی، وظیفه و مسئولیتی است که باید به آن عمل نمود. البته این بدان معنا نیست که وی بدون اجازه شوهرش اقدام به این مسئولیت نمود، بلکه با اذن و رضایت شوهر به وظیفه اش عمل کرد. این بیانگر آن است که حضرت در ادای وظیفه و مسئولیت هیچ تردیدی به خود راه نداده و دنبال عذر و بهانه نبود، تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بلکه با اطمینان کامل به برادرش ملحق شد؛ چرا که وی می دانست که قیام در برابر ظلم و ستم و امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی است که باید به این تکلیف عمل نمود.

6. زینب کبرا علاوه بر احساس مسئولیت و همراهی سید الشهداء در نهضت حسینی، خود در این نبرد با تقدیم دو شهید (پسرانش) حضور نظامی نیز داشت. [12]

7. صبر و پایداری

حضرت زینب (س)، در برابر مشکلات و مصائب آن چنان صبور و پایدار بود که سرآمد صابران تاریخ قرار گرفت و هر جا که صحبت از صبر و مقاومت می شود، زینب کبرا به عنوان الگوی صابران معرفی می گردد.

تحقیر و کوچک شمردن ظالمان و ستمگران، دفاع جانانه و تلاش وافر برای استمرار امامت و حفظ جان امام سجاد (ع) در مواقع مختلف خطر، تبلیغ و نشر قیام عاشورا و تحکیم مبانی و ارزش های آن، از دیگر صفات ممتاز و برجسته شیر زن کربلا است.

دکتر عائشه عبدالرحمان (بنت الشاطی) در کتاب خویش چه زیبا بانوی کربلا را توصیف نموده است. وی می گوید: ". زینب (س) آیینه تمام نمای یک خانم شجاعی است که در لحظات بسیار سخت و بحرانی، کاری کارستان انجام داد. وی را شیرزن کربلا نامیدند؛ چراکه وی اولین خانمی است که در لحظات سخت با یتیمان و اسیران همدردی می کرد، بربالای سر محتضران حاضر شد، برای انتقام خون شهیدانی که بدن هایشان عریان در کربلا مانده بود قیام کرد، و نگذاشت خون های به ناحق ریخته آنان به هدر رود و پایمال شود. زینب کبرا (س) علی رغم عمر کوتاهش بعد از حادثه عاشورا (یک سال ونیم)؛ توانست حزن و اندوه آن حادثه عظیم را در دل شیعیان آن چنان شعله ور کند که تا دنیا باقی است، این شعله خاموش نخواهد شد. آن بانوی بزرگ در این مدت کوتاه توانست مسیر تاریخ را عوض کند، و لذت پیروز ظاهری و موقتی را برکام ابن زیاد و یزید و بنی امیه، چنان تلخ کند که منجر به فضاحت و رسوایی دولت اموی گردد. ". [13]

بر جوانان مسلمان، بلکه بر هر انسان آزاده است، با الگو گیری و سرمشق قرار دادن آن حضرت در تمام زمینه ها، اعم از فردی و اجتماعی، اولاً: خود راه سعادت و خوشبختی را پیموده، ثانیاً: برای احیا و پیاده کردن ارزش ها در جامعه به وظایف و مسئولیت خویش عمل کرده کنند.

خلاصه آن که؛ زینب کبرا، دخت علی مرتضی (ع) از نور معرفت و ایمان بیت نبوت و رسالت بهره گرفته؛ بنابراین بر جوانان است که از نور ایشان برای پیمودن راه سعادت و کمال روشنایی گیرند.

[1] احزاب، 21؛ ممتحنه، 4.

[2] نهج البلاغه،(خورشید بی غروب) ترجمه، معادیخواه، عبدالمجید، خطبه 159.

[3] مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج 17، ص 243؛ تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ بیستم، 1381؛ خطیب، عبدالکریم، التفسیر القرآنی للقرآن، ج 11، ص 678.

[4] کلینی، کافی، ج 2، ص 376 – 377، طهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365 ش.

[6] بقره، 170؛ ملک، 10.

[7] آل عمران، 114؛ انبیاء، 73.الگوهای سر و شانه های مرکب

[8] مجله دیدار آشنا، سید نژاد، سید صادق، شماره 25.

[9] ابن نما الحلی، مثیر الاحزان، ص 86، قم، مدرسة الامام المهدی، (عج)، 1406ق.

[10] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 45، ص 376 – 377، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.

[12] امین، سید محسن، اعیان الشیعة، ج 7، ص 137، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

الگوهای سر و شانه های مرکب

برای بررسی عملکرد فعالیت و امتیازات خود باید در وب سایت وارد باشید. در صورت عضویت از بخش بالای صفحه وارد شوید، در غیر این صورت از دکمه پایین، مستقیم به صفحه ثبت نام وارد شوید.

زیر مجموعه ها

کاربران برتر هفته

سوالات متداول

معنی کلمه اطلس

معنی واژه اطلس

اطلاعات بیشتر واژه
واژه اطلس
معادل ابجد 100
تعداد حروف 4
تلفظ 'atlas
نقش دستوری اسم
ترکیب (اسم) [معرب، مٲخوذ از یونانی]
مختصات (اَ لَ) [ معر - یو. ] (اِ.)
آواشناسی 'atlas
الگوی تکیه WS
شمارگان هجا 2
منبع لغت‌نامه دهخدا
نمایش تصویر معنی الگوهای سر و شانه های مرکب اطلس
لغت‌نامه دهخدا

معنی اطلس . [ اَ ل َ ] (اِخ ) در میتولژی یونانیان نام یکی از گروه جباران است که با خدایان نافرمانی آغاز کردند، آنگاه خدایان اطلس را بدان کیفر دادند که آسمان را بر سر و شانه های خویش حمل کند و پرسیوس را بر وی رحمت آمد و او را بکوههایی انتقال داد وکوههای مزبور همان جبال اطلس است که بدین سبب بنام وی خوانده شده است . و در قرن 16 م . که در اروپا کتب جغرافیا با نقشه انتشار یافت صورت اطلس را بر پشت جلد کتب مزبور ترسیم کردند در حالی که کره ٔ زمین را حمل میکند و از آن پس کتب مشتمل بر نقشه ٔ جغرافیا را اطلس خواندند. رجوع به الموسوعه و اعلام المنجد شود.
مترادف 1- نقشه 2- پرنيان، حرير، ديبا
انگلیسی satin, atlas
عربی صقيل، الأ طلس، ساتان نسيج حريري، ملمع، أطلساني
مرتبط جلا، دبیت، اطلس نما

مطالب مرتبط

اطلس . [ اَ ل َ ] (ع ص ) سر بی موی و لغسر کل . (ناظم الاطباء).

چرخ اطلس

چرخ اطلس . [ چ َ خ ِ اَ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) فلک الافلاک . (ناظم الاطباء). فلک نهم .

اطلس شکن

اطلس شکن . [ اَ ل َ ش ِ ک َ ] (اِ مرکب ) نوعی جامه ٔ پنبه ای . قسمی منسوج . قسمی پارچه

اطلس رخ

اطلس رخ . [ اَ ل َ رُ ] (ص مرکب ) آن که رویی لطیف چون اطلس دارد : وجود

اطلس پوش

اطلس پوش . [ اَ ل َ ] (نف مرکب ) آن که اطلس پوشد. پوشنده ٔ جامه ٔ اطلس : شبه

فلک اطلس

فلک اطلس . [ ف َ ل َ ک ِ اَ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) عبارت از فلک الافلاک است

جعبه لام تا کام

تبلیغات توضیحی

اقتصاد رفتاری بررسی روشهای تاثیرگذار بر رفتار کاربران
مردم همیشه به دنبال چیزهایی هستند که نمیتونن اونارو داشته باشن، و با به سادگی نمیتونن اون رو به دست بیارن.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان. جی. مورفی در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط مؤسسه مالی نیویورک منتشر شد. این کتاب بیش از ۵ سال عنوان پرفروش‌ترین منبع آموزشی چاپی در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده و تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است. به زعم بسیاری از معامله‌گران حرفه‎ای و دانشجویانی که آن را مطالعه نموده‌اند، اثر جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و ابزار مختلف مالی است. جهت آشنایی بیشتر با کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، در ادامه سرفصل‌های اصلی کتاب را به صورت مختصر معرفی خواهیم نمود.

قبل از شروع مطالعه‌ی تکنیک‌ها و ابزارهای مرسوم مورداستفاده در تحلیل تکنیکی، لازم است ابتدا مشخص شود که تحلیل تکنیکی چیست. باید در ابتدا تفاوت‌های میان تحلیل تکنیکال و بنیادی را شناسایی و مشخص کنیم و در ادامه به انتقاد‌های وارده به این روش بپردازیم. اعتقاد نویسنده‌ی کتاب این است که درک روشن از تحلیل تکنیکال باید هم‌راستا با توانایی این روش باشد.

شاید مهم‌تر از آن، فلسفه یا منطقی باشد که بر اساس آن ادعاها استوار است. در ابتدا بحث را با این سؤال آغاز می‌کنیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ تجزیه و تحلیل فنی عملکرد بازار، در درجه‌ی اول از طریق استفاده از نمودارها، به منظور پیش‌بینی روند قیمت‌های آینده است. اصلاح عملکرد بازار سه اصل اولیه برای تکنسین‌ها دارد: قیمت‌ها، حجم معاملات موجود و سود و بهره. اصلاح رفتار قیمت در بازار، بر روی نمودارها بسیار باریک و کوچک به نظر می‌رسد، چراکه تکنسین‌ها معمولاً حجم معاملات و بهره‌ی آزاد را اجزایی جداناپذیر در نظر می‌گیرند.

پی دی اف کتاب تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

یکی از دغدغه‌های اصلی افراد حین شروع یادگیری مباحث علمی مختلف، دسترسی به مراجع آموزشی معتبر است. اگر این منابع را به دوره‌‌ها و کتب آموزشی محدود کنیم، معمولاً همه اشخاص و به صورت هم‌زمان توانایی دسترسی به تمام این موارد را ندارند.

بنابراین تألیف و انتشار منابع جامع و پایه‌ از الزامات اولیه فرآیند یادگیری در هر زمینه‌ای است. در حال حاضر با توجه به گسترش همه جانبه ضریب نفوذ بازارهای مالی در زندگی مدرن انسان، همواره شاهد ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار هستیم و از آنجایی که سرمایه گذاری در بورس یک فعالیت کاملاً تخصصی است؛ وجود نیاز روزافزون به منابع آموزش تحلیل و معامله‌گری در این بازار غیرقابل انکار می‌باشد. در این مطلب به معرفی یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تحلیل بازار مالی تحت عنوان «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان. جی. مورفی می‌پردازیم.

بسیاری از دانشجویان سرمایه‌گذاری اغلب از این گلایه می‌کنند؛ که علی‌رغم مطالعه منابع فراوان و شرکت در دوره‌های متعدد، هنوز آمادگی انجام معاملات واقعی را نداشته یا پس از ورود به بازار ضررهای سنگینی متقبل شده‌اند. حتی اگر دلیل عمده این وضعیت ناشی از خطاهای فردی معامله‌گر باشد، اما فقدان آموزش صحیح در این زمینه کاملاً ملموس است.

«جان. جی. مورفی» کیست؟

جان مورفی، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است، که پدر تحلیل تکنیکی بین‌ بازاری خوانده می‌شود. وی کتب معتددی در زمینه تحلیل بازارهای بورس تألیف و منتشر نموده و از این لحاظ یکی از شاخص‌ترین تحلیل‌گران بازار مالی محسوب می‌شود. او پس از فارغ‌التحصیلی در شرکت مالی CIT به عنوان دستیار سبدگردان و تحلیل‌گر نموداری مشغول به کار شد. مورفی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد شرکت مریل لینچ شده و بعدها به عنوان مدیر بخش تحلیل تکینکال ارتقاء یافت. جان پس از کسب شهرت و در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود به مؤسسه مالی نیویورک رفت، تا به برگزاری دوره‎‌های آموزشی و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

۱- فلسفه تحلیل تکنیکال

فصل ابتدایی شامل تشریح فلسفه وجودی تحلیل نموداری، مزایای آن در مقابل سایر روش‌ها و برخی انتقادات پیرامون تحلیل تکنیکال است.

۲- نظریه داو

در فصل دوم تاریخچه، اصول مقدماتی و مشکلات احتمالی نظریه اساسی تحلیل تکنیکال به همراه مثال‌های نموداری واقعی آن ذکر شده‌اند.

۳- ساختار نمودار

با مطالعه فصل سوم ساختار و انواع مختلف نمودار قیمت، تایم‌فریم‌ها و تأثیر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را به خوبی درک خواهید نمود.

۴- مفاهیم مقدماتی روند

در این فصل به منظور ایجاد توانایی تشخیص صحیح جهت حرکات قیمت در خوانندگان کتاب، به شرح مفهوم روند قیمت، خطوط روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی، نسبت‌های فیبوناچی و سایر ابزار مهم تحلیل نموداری سنتی پرداخته شده است.

۵- الگوهای مهم برگشتی

تشخیص نقاط بازگشت یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های تحلیل‌گران نموداری است. با مطالعه این فصل دیدگاه مناسبی در مورد منطق تشکیل الگوهای قیمتی، انواع آن‌ها و نحوه تعیین اهداف حرکات قیمت بر اساس این الگوها پیدا خواهید کرد.

۶- الگوهای ادامه‌دهنده

در مقابل الگوهای بازگشتی نمودار قیمت، ساختارهای ادامه‌دهنده قرار دارند. در فصل ششم تعاریف و جزئیات الگوهای مثلث، پرچم، مستطیل، کنج، واگرایی، هم‌گرایی و نحوه استفاده از آن‌ها در جریان مثال‌های واقعی از بازارهای مختلف شرح داده شده‌اند.

۷- حجم معاملات

حجم در عین سادگی یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. فصل هفتم شامل نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن است.

۸- نمودارهای بلندمدت

در جریان مطالعه فصل هشتم شما با انواع افق سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت آشنا می‌شوید. پس از مطالعه این فصل باید بتوانید، بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

۹- میانگین‌های متحرک

جان مورفی پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکالی پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

۱۰- اسیلاتورها

در فصل دهم از کتاب با انواع و کاربرد مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و مکدی (MACD) به طور کامل آشنا می‌شوید.

۱۱- نمودار نقطه و رقم

این نوع از نمودارهای قیمتی بازار مالی برای بسیاری از معامله‌گران گاهاً مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسند. یکی از بهترین منابع آموزشی برای درک ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم، فصل یازدهم این کتاب است

۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی

جان مورفی در فصل دوازهم به تشریح یکی از ابزار تحلیلی مورد علاقه معامله‌گران بازار بورس پرداخته است. در این فصل تعاریف اولیه شمع‌های قیمتی، انواع مختلف الگوهای شمعی و نحوه معامله‌گری با آن‌ها به همراه راهنمای تصویری کامل این ساختارهای قیمت ذکر شده‌اند.

۱۳- نظریه امواج الیوت

در تدوین این کتاب علاوه بر مباحث مقدماتی، مفاهیم و روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازار مالی نیز مورد توجه بوده است. فصل سیزدهم شامل تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت می‌باشد.

۱۴- چرخه‌های زمانی

همواره در کنار تحلیل تحرکات قیمت، بررسی بعد زمان نمودار نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در فصل چهاردهم مفهوم چرخه‌های زمانی، تأثیر آن‌ها بر حرکات بلندمدت روند و نحوه ترکیب آن‌ها با سایر ابزار تکنیکی شرح داده می‌شوند.

۱۵- کامپیوترها و سیستم‌های دادوستد

فصل پانزدهم حاوی اطلاعات مهم و کاربردی در مورد نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری است. در کنار این مباحث، ماهیت سیستم‌های معاملاتی مکانیکی (ماشینی) به همراه معایب و مزایای آن‌ها نیز توضیح داده شده‌اند.

۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله

پس از تشریح کامل مفاهیم مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال، فصل شانزدهم کتاب به تشریح مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق پرداخته است.

۱۷- شاخص‌های بازار سرمایه

در راستای آشنایی با سایر شاخص‌های مهم و جانبی تحلیل تکنیکال، مطالعه دقیق فصل هفدهم مهم تلقی می‌شود. در واقع با تفسیر صحیح ابزاری چون خط پیشرفت-پسرفت (AD)، اسیلاتور مک للان و شاخص آرمز، ارزیابی دقیق‌تری از شرایط حاکم بر بازار خواهید داشت.

جمع‌بندی و خلاصه مطالب

در فصل پایانی کتاب مفاهیم مهمی نظیر رویکرد تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شخصی به منظور ایجاد آمادگی در مخاطبان برای ورود به معاملات واقعی بازار مالی گنجانده شده است.

ترجمه و انتشار کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در ایران

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه توسط آقایان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی ترجمه شده و چاپ اول آن در تابستان سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات چالش منتشر گردید. در مورد کیفیت ترجمه نسخه فارسی این کتاب نیز توجه داشته باشید؛ که با توجه تجربیات و سوابق متصدیان امر، متن با زبانی کاملاً گویا و قابل فهم بازگردانی شده است؛ تا برای همه معامله‌گران اعم از مبتدی و حرفه‌ای کاملاً کاربردی و مناسب باشد

این کتاب توسط نشر چالش نوشته ی جان ج. مورفی، ترجمه ی کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی منتشر شده است؛ و در 18 فصل به رشته ی تحریر درآمده است که در ذیل به تشریح آن ها می پردازیم:

پاور ترید(Power Trade)

یکی از قدرتمند ترین تکنولوژی هایی که از نظر ابعاد مالی رشد بسیاری را طی چند سال گذشته داشته فناوری بلاکچین و ارز های دیجیتال بوده است این بازار به واسطه ماهیت فناورانه خود وغیر متمرکز بودن آن و همچنین عواطف و احساساتی که ابرقدرت های تکنولوژی به آن تزریق می کنند نوسانات شگفت انگیزی دارد که هر کسی را ترغیب به سرمایه گذاری می کند برای اینکه بتوانید از این بازارها سود قابل ‌توجهی کسب کنید، باید بدانید که چه زمانی وارد بازار شده و چه موقع از آن خارج شوید و برای آن باید روندهای صعودی و نزولی بازار را درست شناسایی کنید و نسبت به آن تصمیم بگیرید در دوره ترید (معامله گری) ارز های دیجیتال شما با این مفاهیم آشنا خواهید شد.


مخاطبین دوره آموزشی ترید(معامله گری) ارزهای دیجیتال:

  • افرادی که با بازار ارز های دیجیتال آشنا هستند و قصد تحلیل آن را دارند
  • افرادی که با بازار های مالی آشنا هستند و قصد استفاده از تحلیل تکنیکال در سایر بازار ها را دارند
  • افرادی که به تحلیل و ارزیابی بازار های مالی علاقه مند هستند
  • افرادی که سود شانسی از بازار های مالی را ریسک می بینند و به دنبال اصول حرفه ای هستند

پاور ترید(Power Trade)
پیش نیاز های دوره آموزشی ترید(معامله گری) ارزهای دیجیتال:

لازمه شرکت در این دوره آموزشی داشتن آشنایی اولیه با مفاهیم بازار ارز های دیجیتال می باشد و فراگیران باید نسبت به سرفصل های دوره ورود به بازار ارز های دیجیتال تسلط نسبی داشته باشند


مسیر یادگیری دوره در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف:

فراگیران پس از این دوره آموزشی به سطحی از توانمندی تحلیل بازار های مالی می رسند و می توانند نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند و در تحلیل این بازار صاحب نظر باشند همچنین پس از این دوره می توانند در دوره معاملات هوشمند ارز دیجیتال (معاملات الگوریتمی) شرکت کنند و معاملات خود را به صورت هوشمند توسط ربات هایی که طراحی می کنند انجام دهند

دسته بندی

مقدمه پیرامون اثرات غذا و هوا بر سرطان
الف- فصل في الدلائل التي يجب أن يتعرّف منها أحوال الدماغ‌
فصل شناخت کامل نشانه ها وحالات دماغ
نشانه هایی که واجب است دانشجو برای پی بردن به احوال مغز به آن شناخت کامل پیدا کند .
- افعال حسی و سياسي(ذهنی) و حرکتی بیمار
- توجه به فضولات یا ترشحات مغری (از نظر بافت، رنگ و طعم، شوری، تلخی یا . آن است.
ب- بررسی سردرد از کتاب راهنمای بالینی
ج- بررسی خواص بابونه از کتاب الموجز

جلسه دوم
مقدمه ای پیرامون گوشت انواع چهارپایان و پرندگان ، گوشتهای صیدشده، غذاهای مانده
الف- میوه ها و سبزیجات
فصل شناخت کامل نشانه ها وحالات دماغ
نشانه هایی که واجب است دانشجو برای پی بردن به احوال مغز به آن شناخت کامل پیداکند
- افعال حسی و سياسي(ذهنی) و حرکتی بیمار
- توجه به فضولات یا ترشحات مغری (از بینی، چشم و گوش)
- استفاده از کلاه در کمک به بهبود کیفیت ترشحات مغز و عملکرد آن
ب- بررسی خواص بابونه از کتاب الموجز
ج- بررسی سردرد از کتاب راهنمای بالینی،

جلسه سوم
مقدمه ای بر اعتیاد
فصل شناخت کامل نشانه ها وحالات دماغ
نشانه هایی که واجب است دانشجو برای پی بردن به احوال مغز به آن شناخت کامل پیدا کند .
- تاثیر غذای طب سنتی بر افعال حسی و سياسي(ذهنی)دماغ با اشاره الگوهای سر و شانه های مرکب با مطالعات حیوانی
- تعامل قوة متصرفه با سایر قوای ادراکی
- نقش تخمک و اسپرم در تکون صحیح فرد از قول حکیم ابن سینا
- توجه به ترشحات اعضاء موجود در سر(بینی، گوش . ) در پی بردن به حالات دماغ
- اندازه سر و تناسب آن با تنه در دستیابی به حال دماغ.
ب- ادامه بررسی خواص گندم از کتاب الموجز
ج- بررسی بیش فعالی از کتاب راهنمای بالینی

- چشم سفیر یا نماینده دماغ است بنابر این باید به وضعیت رنگ آن، وضعیت عروق، سلامت و بیماری آن، ملمس آن و خواب و بیداری توجه شود


جلسه هفتم

- مروری بر آنچه گذشت(نشانه شناسی دماغ)
توجه به وضعیت مو از نظر حالت، ضخامت، رنگ و سرعت تغییر رنگ آنو پرپشتی و پراکندگی مو
- توجه به ضخامت و سلامت گردن( ورم ها ، غده ها و سختی و نرمی آن، زبان کوچک ، لوزه ها و دندان ها
- وضعیت ، قدرت و عملکرد اندام های عصبی ( دارای اعصاب زیاد) و مشارکت آنها با دماغ مثل رحم، معده و مثانه
ارتباط بیماری های تیروئیدی با وضعیت دماغ
- ارتباط میکروبیوتا و افسردگی
ارتباط میکروبیوتا و افزایش وزن
- الگوهای سر و شانه های مرکب ارتباط بیماری های رحم ،معده و مثانه . با بیماری های مغز و اعصاب

جلسه هشتم
- مشارکت به دو صورت است: یکی از وضعیت عضو مشارکت‌کننده در آنچه به مغز ارائه می کند و دوم از وضعیت
عضوی که در ضعف مغز آسیب دیده است.
- ارتباط ارواح و اخلاط با هم و مناسب ترین غذاهایی که خلط لطیف تولید می کند.
- کاهش اخلاط لطیف با پریودهای نامنظم و اثر آن بر دماغ(غالب سردرد)
- ارتباط بیماری های اعضای بدن و هر چه به آن عضو مربوط می شود با برخی بیماری های مغزی مثل سردرد و بی خوابی، . و چگونگی این ارتباطات(همراه با ارائه نمونه های بالینی)
- بررسی خونریزی رحمی از کتاب راهنمای بالینی طب سنتی ایران

- مواردی مثل طولانی شدن حزن و اندو و وحشت دال بر تغییر وضعیت دماغ و رفتن به سمت مالیخولیا و وسواس و افکار پریشان و قطرب(نوعی جنون) است.

- عصبانیت بی مورد دال بر ضعف قوای نفسانی است که به زودی به صرع ، مالیخولیا و . می انجامد.(البته باید . )

- ضعف افعال اعضای بدن دلالت بر سردی دماغ می کند و غلظت( در مقابل رقت)روح نفسانی مثل ضعف قوای حسی از تغییر رطوبت بدن و انسداد (در رگ ها، اعصاب )است (همراه با ارائه مثال های بالینی).

- مهمترین عامل رطوبت زا خصوصاً در خانم ها؛ خواب دیر هنگام شب و خواب روزاست که به دنبال آن .

- اگر چشم سالم باشد و فرد آنچه را که وجود خارجی ندارد، مثل، حشرات، شعله های آتش و دود را تصور کند، نشانه بروز آفت دماغی(Hallucinations) است.

- وقتی چیزهایی را می شنود که وجود خارجی ندارد ، مانند شرشر آب یا کوبیدن چوب طبل، . ممکن است مربوط به نشانه آفت در بخش میانی دماغ و یا محبوس شدن ریاح در آن است.(همراه با راهکارهای درمانی)

- وقتی استشمام نمی کند یا بوهایی را حس می کند که در بیرون وجود ندارد، خواه بد بو باشد یا نباشد، نشان دهنده به دام افتادن مواد زاید در جلویی دماغ است که بهترین کار . است

- بررسی خونریزی رحمی از کتاب راهنمای بالینی طب سنتی ایران

جلسه یازدهم
- مروری بر مطالب جلسه قبل
احتباس و به دام افتادن خلط(هضم نشده) در دماغ ( مثل ابتلا به بیماری کرونا) باعث می شود فرد برخی بوها را استشمام نکند و یا بوهایی را استشمام کند که وجود خارجی ندارد.
- درمان رنیت آلرژیک با روش های طب ایرانی و کمک از شربت زوفی بل در هضم چهارم مغزی
- برخی دلایل ابتلا به رنیت آلرژیک
- در مورد مشکلات حس چشایی و لمس بیشتر اختلال در عضو مطرح هست تا دماغ مگر اینکه . (همراه با نمونه های بالینی)
- نشانه های مالیخولیا در بزرگسالان و بچه ها و تدابیر درمانی
- بررسی خواص بارهنگ از کتاب الموجر فی الطب

جلسه دوازدهم
- دلایلی که شخص تصاویری که می بیند(کدورت یا شفافیت) آن تغییر می کند که حاکی از وجود ماده بخاری در . و . است.
- تقسیم بندی آفات حسی به عضوی و دماغی و دلایل هر کدام و تدابیر درمانی .
- دلایل ضعف و نقصان در قوای حسی مثل ( چشایی و لمس و . ) بیمار .
- بررسی هایپر منوره از راهنمای بالینی طب سنتی

جلسه سیزدهم
- ارتباط بین قوای استنباطی(وهم) و گمان(حدس) با مزاج دماغ و برخی تدابیر برای تقویت قوه وهم و حدس
نمونه عملی از شرح حال گیری از بیمار در حیطه بررسی وضعیت قوای دماغی او
- تقویت قوه تدبیر در دختران و پسران
- چرا باید پزشکان قانون ابن سینا را بخوانند.
- بررسی خواص اسطوخودوس از کتاب الموجر فی الطب
بی خوابی از کتاب راهنمای بالینی طب سنتی ایران.

جلسه چهاردهم
- نشانه های سلامت قوة وهم و تصور
- مفردات تقویت کننده ی حافظه (قوه خیال) از دیدگاه ابن سینا و ارائه نمونه مطالعات حیوانی
- تقویت قوه تدبیر در دختران و پسران
- چرا باید پزشکان قانون ابن سینا را بخوانند.
- اشاره به افرادی که با داشتن دماغ قوی دارای قدرت به خاطر سپاری اصوات و مزه ها هستند.
- ادامه بررسی خواص اسطوخودوس از کتاب الموجر فی الطب
بررسی بیش فعالی از کتاب راهنمای بالینی طب سنتی ایران

جلسه پانزدهم
- ارتباط بین قوه لامسه و نبض با قوای دماغی
- نتایج آسیب به قوه خیال و شیوه تشخیص بالینی آن
- ارتباط ضعف قوای دماغی با برخی ضعف های قوا در بیماری کووید(نظیر قوه بویایی).
- نشانه های ضعف و ناتوانی عملکرد دماغ که مربوط به سردی زیاد یا خشکی در جلوی مغز یا . است.
- الگوهای سر و شانه های مرکب بررسی خواص کاسنی از کتاب الموجر فی الطب
فراموشی از کتاب راهنمای بالینی طب سنتی ایران

جلسه شانزدهم
الف - مروری بر مطالب گذشته
ابعاد توانایی های قوه متفکره (توانایی تولید صور محسوسه و غیر محسوسه جدید) و تقویت صور غیر محسوس
- ابعاد توانایی های قوه متفکره (توانایی ارتباط بین صور محسوسه و معقوله)
- ابعاد توانایی های قوه متفکره (قدرت راستی آزمایی)
- بی عقلی و حماقت و علت دماغی آن جهت درمان
ب - معرفی برخی سبزیجات جهت تقویت دماغ
ج – ادامه بررسی فراموشی از کتاب راهنمای بالینی در طب سنتی

جلسه هفدهم(تکمیلی)
(مقاله ارسالی به ژونال معتبر )صحبت های دکتر انصاری پور پیرامون تدابیر پیش و حین بارداری از دیدگاه ابن سینا
د- ادامه بررسی خواص کاسنی از کتاب الموجر فی الطباشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.