روی پلید استراتژی نوسان گیری


persiannlp

بزرگراه مسدود است HIGHWAYS BLOCKED

گزینه ی اشعار رُزا جمالی 1392-1375- قابل دانلود
شعر فارسی- شعر دیگر- شعر پیشرو- جهان تازه ی شعر
گزینه ای از پنج کتاب " این مرده سیب نیست یا خیاراست یا گلابی"،"دهن کجی به تو " ، " برای ادامه ی این ماجرای پلیسی قهوه ای دم کرده ام " ، " این ساعت شنی که به خواب رفته است " و" " شهر ممنوعه " که قریب به پانزده سال حیات شعری یک شاعر را در دوره های مختلفی بازنمایی و گردآوری کرده است.

اما بزرگترین حقیقتی اثار رزا جمالی را در دو کتابِ اولش تحت تاثیر قرار می داد زبان انتزاعی اوست، البته زبان شاید تا اندازه ای تحت تاثیر ساخت های پیشنهادی براهنی قرار داشته باشد.گزاره ها و تصویرهای انتزاعی در سر تا پای شعر او موج می زند و مخاطب در نهایت با هوشیاری و کشف به ارتباط با کارهای او می رسد. گزاره ها و تصویرهای انتزاعی مانند:

برحجمی از اتو کشیدگی خواهرم لب پس می دهم از چشم زخمی که تو تعویذ گفتی،/ شاید سردرد گرفته ام از لرزش لبان بر قیچی سکون/ قطعا از کف دست من می زند بیرون، دلواپسی چهارگوشت، مربع های مفقود شدنم

چیزی که در رزا جمالی جالب به نظرمی رسد و نمی توان در شعرهای بسیاری از مردان ان دهه نیز پیدا کرد، گستردگی دایره ی واژگانی این شاعر است. ذهنیت او از این لحاظ فوق العاده عمل کرده و کتاب هایش تبدیل به نوعی دایرة المعارف واژگان شعری رزا جمالی شده است ، و جالب است که با جرئت و شهامتی مثال زدنی از واژگان استفاده می کند. ضمنا اگرچه ترکیب های انتزاعی به اثارش ضربه می زند ، اما وی از معدود شاعران دهه ی هفتاد است که از این طریق بسیار کلمه سازی کرده است. موضوعی که هیچکس به ان توجهی نمی کند. کلمات و ترکیباتی تازه همچون:

مدلول های کج _ كسوف گرد _ پلک برگردان _ رشته های روانی_ انگشت بعید_ناخن های ملايم_ چسبیدگی ام_ اِشغالم _ شانه ی کال _ گوشواره های منفرد_ دلواپسی چاهار گوش _ مدادهای جادو_ ماهِ دراز _ جوهر سیب _مثلث های اضافی _ترافیک سه رنگ

مازياز عارفاني ( به نقل از آوارستان)

به نظر من رزا جمالي در "اين مرده سيب نيست يا خيار است يا گلابي" هيچ ربطي به نظريه ي زبانيت براهني ندارد . جمالي در "اين مرده سيب نيست" سويه هاي شديد پاپ آرتي دارد. به كانسپچوال آرت پهلو مي زند اما چون داراي يك آگاهي تئوريكي از پاپ آرت و كانسپچوال آرت نيست ، نمي تواند آن را به نفع شعر خود تئوريزه كند و چون براي شعر خود دنبال تئوري مي گردد ، مرجعيت تئوريك براهني را به عنوان رهبر بحران نقد ادبي مي پذيرد و در دام بحث هاي او مي افتد. شما وقتي كه نتوانيد تئوري شعر خود را پيدا كنيد و به يك تئوري كه به شعر شما ربطي ندارد پناه ببريد شعر خود را تباه كرده ايد . رزا جمالي مي چرخد و يك دفعه از توي كتاب "دهن كجي به تو" سر در مي آورد كه كتاب قابل تاملي است. اما سخت به سوي تئوري شعر براهني آمده است. جمالي در "اين مرده روی پلید استراتژی نوسان گیری سيب نيست " از اين رو براي من اهميت دارد كه بيرون از پارادايم مسلط شعر براهني ايستاده است و اين خيلي مهم است . وضع جمالي كه خوب است چون او بعد از طاهره صفارزاده مهمترين شاعر زني ست كه در ايران پديد آمده است. اتفاقا ارزش آدم هايي چون رزا جمالي در اين است كه از رهگذر اين پاپ آرت و كانسپچوآل آرت به ديدار گشودگي مفهوم ها و فرم ها رفته است و از كلاسيسيم براهني جسته است . هر چند گاه در آن گير افتاده است . به نظر من آينده ي شعر فارسي از اين راه است كه مي گذرد . اين عرفان يك عرفان انزوا گرا نيست . يك عرفانِ زنده و عيني ست كه در زندگيِ روزمره حضور دارد و بنابراين اشياء در آن خيلي مهم اند . اشيائي كه كاركرد مفهومي دارند . مخلص كلام: كانسپچوال آرت.

خليل درمنكي( به نقل از ميزگرد شماره ي 13 ام نشريه ي گوهران)

رزا جمالي‌ در مجموعه‌ي‌ «براي‌ ادامه‌ي‌ اين‌ ماجراي‌ پليسي‌ قهوه‌اي‌ دم‌كرده‌ام‌ چاپ‌ اول‌ ـ 1380، نشر آرويج‌) در شعر بلندي‌ با همين‌ عنوان‌، تركيبي‌ لابيزنتي‌ ازنمايش‌ نامه‌، مؤلفه‌هاي‌ ژانرپليسي‌ در آبستره‌اي‌ از شعر عاشقانه‌ پديد مي‌آورد.

اين‌ شعر ـ نمايشنامه‌ به‌ نمايشنامه‌هاي‌ يونان‌ باستان‌ شبيه‌ است‌ و نگاه‌ شاعر به‌جنايت‌،نگاهي‌ست‌ كه‌ در يونان‌ باستان‌ وجود دارد كه‌ جنايت‌ براي‌ رستگاري‌ اتفاق‌ مي‌افتدو بيش‌ از همه‌ نمايش‌ «مده‌ آ» را تداعي‌ مي‌كند. در صحنه‌ي‌ شعر جمالي‌ همزمان‌ با خلق‌شعر ـ نمايش‌، اجرايي‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ اتفاق‌ مي‌افتد؛ آن‌ قدر زنده‌ كه‌ حتي‌ انتراكت‌ بين‌صحنه‌ها براي‌ خواننده‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

برداشت‌ اول‌: موهايم‌ كمي‌ از روسري‌ بيرون‌ زده‌ بود / مي‌گفتند شكل‌ ظرف‌ها را از بر بودآن‌ زن‌ / دكمه‌ هايش‌ بي‌ قرار مي‌افتادند / و قلب‌ اش‌ به‌ شكل‌ 5 وارونه‌ مي‌شد / تو درچرخشي‌ معكوس‌ خواب‌ مرا دزديده‌اي‌؟ / اولين‌ عاشقانه‌ام‌ / يادم‌ رفت‌. / اسم‌ رمزت‌ /يادم‌ رفت‌. / اولين‌ حرفي‌ كه‌ به‌ زبان‌ آوردم‌ / يادم‌ رفت‌ / حتا شناسنامه‌ام‌ / يادم‌ رفت‌ /راست‌ بگو، تو اسم‌ مرا دزديده‌اي‌

برداشت‌ دوم‌: من‌ كه‌ به‌ پلك‌هاي‌ فراري‌ پناهنده‌ شدم‌ / تمام‌ مي‌كنيد؟ / در اين‌ سرزمين‌جواهري‌ دفن‌ كرده‌ بودم‌ / هواپيما تكه‌اي‌ از زمين‌ مرا دزديد / پنجره‌هاي‌ مخفي‌ / عكس‌هاي‌آخر اين‌ سرزمين‌ اند.

اين‌ شعر با اجرايي‌ صحنه‌ به‌ صحنه‌ پيش‌ مي‌رود، راوي‌ يكي‌ از بازيگران‌ صحنه‌ي‌ تئاتري‌شعر است‌ و سهمي‌ بيش‌ از ديگر بازيگران‌ شعر ـ نمايش‌ ندارد، زبان‌ شعر خطابه‌اي‌ بامصراع‌هايي‌ بلند، كش‌ دار و نفس‌ گير است‌ كه‌ به‌ بيان‌ تئاتري‌ نزديك‌ است‌، هر چند دربخش‌هايي‌ طنين‌ سطرهاي‌ كتب‌ مقدس‌ را به‌ ذهن‌ متبادر مي‌كند. / پرده‌ها را بكش‌ و فوت‌كن‌ به‌ آسمان‌ كه‌ سقفش‌ كوتاه‌ است‌ / ارابه‌هاي‌ مرگ‌ روي‌ قبرهاي‌ ما مي‌نويسند: اين‌هاعاشق‌ بودند / سقف‌ آسمان‌ كوتاه‌ بود / كه‌ خواب‌ هايم‌ را خوب‌ به‌ ديوار ميخكوب‌ كردي‌ /كه‌ آه‌ از نهاد زني‌ در فنيقيه‌ برخاست‌ / خرابه‌هاي‌ بعلبك‌ توي‌ چشم‌هايم‌ آتش‌ مي‌گيرد/ توداود شده‌ بودي‌، من‌ شولميت‌. (بخش‌ ديگري‌ از همان‌ شعر ص‌: 42

مهرنوش قربانعلي ( به نقل از وازنا)

عواملي كه سبب شده است شعرِ" دهن كجي به تو" شعرِ موفقي باشد:

الف- اين شعرِ تغزلي هم از بيان هاي رايج شعرهايي از اين دست فاصله گرفته و هم لحني ظاهرا روی پلید استراتژی نوسان گیری تغزل ستيزدارد . مي توان آن را شعرِ عاشقانه ي ضد عاشقانه ناميد . خصلتِ ضدِ عاشقانگيِ اين شعر در اشرافي ست كه شاعر بر سماجتِ عاشق نماهايِ سينه چاكِ عصرِ حاضر دارد :

ته كفشم ميخكوب شده اي تو و من كفشم را مي كنم كه فراموش شوي

( دهن كجي به تو ، ص 78)

ب- تداعي ها ، موثر و مطبوع و از ظرفيتي نمايشي بر خوردار است:

چشم هايم بي اختيار مي سوزد ( شرط بدون شرط)

سه بار از فرق سرم تا بنِ كفشم تكرار مي شوي كه يادت نروم بيچاره ، چه كنم ؟/ ميخكوب شده اي داخلِ من / خارج نمي شوي؟

ج- شاعر خواسته است و توانسته است كه عبارت هايِ غيرِ موزون شعر را به لحني موسيقيايي برساند :

زبان درازي مي كني از بس، خط مي كشم روي مشقت

( به كلمات قول داده ام فراموشت كنم ، قول )

سراسيمه بخشيدمت به شعري كه از من گذشت و من هول بودم كه زود بنويسمش آخر نشد- يادم رفت!/ پلكم بر گشته است

عجيب بر گشته است و چشمك مي زند به همه

د- عنصرِ طنز به موقع و رندانه به كار گرفته شده است:

اين خارشِ خسته كننده ي كلمات است كه آزارم مي دهد . اين بوسه ي خارج از محدوده ي توست كه آزارم مي دهد ، مي خواهي مثلِ يك توپ / با من بازي كني؟ / زبان درازي مي كني از بس خط مي كشم رويِ مشقت

ه- روابطِ تازه اي بينِ كلمات فاقدِ تصنع و در نتيجه با نوعي طراوت همراه است:

پلكِ چشم هايم مي پرد از سرما، دوست داشتن يخ مي زند ، من يخ مي زنم شبيه آدمكي گچي / جا پايِ من نقش مي شود در تمامِ دنيا ، يادگاري مي مانم از اين هوايِ سرد و دهن كجيِ تو ، توامان

و- شاعر به تشبيه و استعاره سازيِ متداول، متوسل نشده است و بر فاصله گيري از اين نوع عناصر يا اهرم هايِ شعري كمابيش اصرار دارد.

به قسم خوردنم قسم/ تاكيد كردم به كوه ها و عناصرِ برگشت خورده از زمين قلمبه شده ، دعا كرده به آسمان، من به تمامِ آياتم ارجاع دادم تو را ، اي مسلمِ كلمه/ اي بي دليل / و شد!/ شد!/ شد!

علي باباچاهي ( به نقل از كتابِ گزاره هاي منفرد)

رزا جمالي شاعري ست كه اولين مجموعه شعرش در سال 1377 در آمده است . مجموعه اي با 19 شعر ( در حدودِ پنجاه صفحه ) . تمام شعرهايِ اين مجموعه تاريخ دارد . از 27/11/75 تا 24/7/76 . يعني جمعا مدت نه ماه ( همان مدتي كه برايِ رشد يك جنين لازم است ) . يعني به طور ميانگين هر 14 روز يك شعر . البته گاهي هم در يك روز دو شعر سروده است . دفتر بعدي اش هم در همين سال به چاپ رسيده است . يعني اين بار علاوه بر سرايش شعرها ، چاپ و انتشارِ آن نيز در همان نه ماه يا كمتر انجام شده است . من اين مجموعه ي دوم را نديده ام و نمي دانم آيا اين مجموعه ي دوم هم آن دوره ي نه ماهه ي جنيني را طي كرده است يانه ؟ اما در آن مجموعه ي اول نيرويِ شعري را ، درست مثلِ ضربان حيات در يك جنينِ رشد يافته احساس كردم چيزي كه اين روزها در كمتر مجموعه شعري مي توان يافت . من در نوشته ي ديگري به اين نيروي رشد يافته اشاره كرده ام و نيازهاي حياتي را كه به نظرم براي برومندي و ماندگاري آن لازم است برشمرده ام . يعني گفته ام كه مثلا در شعر لاله ، چگونه واژه در شعر منفجر مي شود و پس لرزه هاي آن در تقريبا در تمامِ سطرها و در بسياري از ديگر واژه ها احساس مي شود. انگار "لاله" پس از گذشتن از "لايه " و "لاي" و "لام" و"لالايي " فقط همان نيمه ي دوم "له " از آن باقي مانده است . در آنجا اين را هم ياد آور شده ام كه چطور مي شود از راه و رسمي نو با همان عبارت هاي معمول سخن گفت ؟ شعر را نمي توان توضيح داد ، همانطور كه عشق را . ناگزير بايد خود شعرها را خواند . خلاصه اينكه احساس مي كنم در پشتِ اين پوستِ پاره پاره ، در اين رگ هاي از هم گسيخته ، چيزي جاري ست كه شايد همان شعر امروز و فردا باشد . چيزي مثلِ خون.

محمد رحيم اخوت( به نقل از نشريه كارنامه )

" اين مرده سيب نيست . " مكاشفه و مكالمه ايست با خود يا با اشياء و طبيعتِ شهر . اما با سلسله تداعي هاي گسترده ي ذهني كه تلاش مي كند " آن ها " و لحظه هاي زيسته يا نزيسته را واگويه كند و از تركيبِ آنها بي آنكه به كليتي چشم داشته باشد چشم اندازي در هر حال متفاوت را ايجاد كند . هسته ي فكري شاعر البته بي مجامله و عجيب و دامنه دار او با طبيعت و اشياء است كه به جان دار پنداشتن همه ي پيرامون آغشته شده ، راهي برايِ رهايي يا گامي در قلمروي دهن كجي. اما مي دانيم كه ذهن سراينده درگيريِ گسترده اي با شكلِ ديگر اشياء و نوعي ديگر از روابطِ ميان آنها دارد . در غياب معنايي قابل دسترس يا دور از دسترس طنز قدرت مي گيرد . اگر بخواهيم رد پا و سابقه اي برايِ اين سروده ها پيدا كنيم ، البته در راهي دورتر از برخي شاعران معما گويِ دوره ي صفوي و معماكارن هندي آن دوره و دوره ي بعد ، غالبا نه در ايران بلكه در قلمروي شرقي زبان فارسي شبيه بيدل دهلوي و پيچيدگي هاي شبكه هاي تو درتوي ذهني- زباني اش.

روی پلید استراتژی نوسان گیری

persiannlp

"زنان به قدری بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می دهند که به سختی می توان باور داشت که اگر این امر در مورد زنان صادق نباشد ، این امر می تواند صادق باشد."

"دولت از هیچ قانونی که منجر به کاهش چشمگیر توانایی کشورمان در استفاده از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی برق فعلی و آینده شود ، پشتیبانی نخواهد کرد."

"روش‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به دو دسته الگوریتمهای دقیق (exact) و الگوریتم‌های تقریبی (approximate algorithms) تقسیم‌بندی می‌شوند."

"گرچه بسیاری از اختلافات یاد شده در بین فقها برسربحث ستر صلاتی بوده است، اما اختلافات آنها در بحث کمّیت پوشش برای نماز به بحث کمّیت پوشش از نگاه نیز سرایت کرده است."

"تیقیلر، کچارلی (به لاتین: روی پلید استراتژی نوسان گیری Tığıllar, Koçarlı) یک منطقهٔ مسکونی در ترکیه است که در Koçarlı واقع شده‌است."

"وزیر کشور عراق در ادامه با بیان اینکه ایران رنج‌های زیادی بابت تحریم‌های اقتصادی مواجه شد اظهار کرد: اما ایران رهبر فرزانه و حکیم دارد که توانست از همه مشکلات عبور کند."

""سیف" کتب و مقالات بسیاری در زمینهٔ اقتصاد، سیاست و تاریخ مشروطه به رشتهٔ تحریر درآورده یاترجمه کرده ‌است."

"امروز اینجا اقامتگاهی تفریحی و دلپذیر از هتل ها و ویلاهای متوسط و زیبا است که همه به طرز خارق العاده ای کنار هم واقع شده اند."

"تئودمیر پس از مرگ فرمانروای پیش از خود ویدمیر، سه امپراتوری گوتی پانونیا را به زیر فرمان خود درآورد و به‌طور مشترک با برادرانش، والامیر و ویدمیر بر آنها حکومت نمود."

"اما به مراتب با زیاد شدن فاصله آن‌ها با سیاره زمین، این امواج باید برای رسیدن به زمین مدت زمان بسیاری را طی کنند."

"یک مسیر باریک سنگفرش ۵۸۷ پله ای از شهر به سمت بندر کوچک در پایین، که در حال حاضر محل گروهی از الاغ‌هایی است که منتظر هستند تا مسافران مسافر کشتی را به داخل شهر منتقل کنند، منتهی می شود."

"درحمله ای جداگانه در بزرگراه پايتخت به فرودگاه مردان مسلح به دو اتومبيل که احتمالا حامل پيمانکاران غير نظامی بود، حمله کردند."

"سهم بازار در کل دارای تغییرات بسیاری است و شما ممکن است زمانی در مقام نخست باشید اما در شش ماه بعد، این جایگاه عوض شود."

"خوب ، من حدس می زنم که من بهتر است یک اتومبیل ، یک شیک اش را بخرم ، مانند یک راننده لباس بپوشم و در بیرون بگردم."

"فکر می کنم ممکن است یک ماشین ارزان بخرم و مشاغل خدمات رانندگی خودم را راه اندازی کنم ، شاید پول خوبی کسب کنم."

"رسوب اسیدی یا باران اسیدی وقتی که SO2 و NOx در اتمسفر با آب، اکسیژن،و اکسیدان ها واکنش می دهند و ترکیبات اسیدیتشکیل می دهند، به وجود می آید."

"اگر چه در ابتدا این خبر به زندگی او صدمه می‌زند، اما کریستینا/صوفیه در نهایت خود را باز می‌یابدو برای مراقبت از الیسا و شروع به تحقیقات دربارهٔ سرنوشت پدر و مادرش می‌کند."

"با وجود آن‌که اساس آن تعلیمات بر تفسیر داوود قیسری بر فسوس بنا شده بود، اما خمینی تأیید کرده‌است که شاه‌آبادی بخشی از بینش و بصیرت شخصی خود را نیز در این آموزش دخیل کرده‌بود."

"بعد از آن، به‌دنبال درخواست‌های پیاپی او، شاه‌آبادی راضی می‌شود که به او و چند طلبهٔ برگزیدهٔ دیگر فصوص‌الحکم ابن عربی را آموزش دهد."

"عصر روز سوم شهریور و در حالی که پیشروی قوای بریتانیا و شوروی در شمال و جنوب خاک ایران ادامه داشت، رجبعلی منصور با مشاهده بحرانی بودن اوضاع تصمیم به استعفاء گرفت."

"ولی وی اضافه ميکند که رساندن اين کمکها در ميان بيمارستانها بعلت مشگلات امنيتی کاری بس دشوار خواهد بود."

"لومیا ۹۲۰ دارای یک صفحه نمایش انحنا دار ۴٫۵ اینچی با دقت ۱۲۸۰×۷۶۸ است که به تکنولوژی جدید نوکیا یعنی PureMotionHD+ نیز مجهز شده است."

"بچه فیل های نر در دوازده سالگی گله را ترک می کنند، اما فیل های ماده تمام طول عمر خود را با گله سپری می کنند."

"مأموریت علاء در پاریس، سه سال به طول انجامید و در بازگشت از آنجا به ریاست هیئت مدیره بانک ملی ایران گماشته شد."

"من همیشه شنیده ام که شما انقلابیون زندگی را ارزان پنداشته اید ، اما به نظر می رسد وقتی پای زندگی خود شما در میان باشد، قضیه فرق میکند"

"هنگامی که طغرل بر ولی نعمت خود عبدالرشید شورید، ابراهیم و برادرش فرخزاد در زندان برغند در بند بودند."

"همیشه به نظرم می رسد که آن دسته از افرادی که باید بیشترین حقوق را دریافت کنند معلم ها هستند چراکه آینده ما در دست آنهاست. اما این اتفاق نمی افتد. همچنین فکر می کنم سیستم آمورشی کاستی های دارد."

"بله ، تابستان گذشته خرگوش داشتیم و او را او واگذار کردیم ، زیرا دختران علاقه شان را به او از دست دادند وما به خرگوش حساسیت نشان دادیم.همینطور بسختی برای او اسم انتخاب کردیم. اسمش را شوگرخ گذاشتیم که از عقب خرگوش می شود. "

"کارکیا سید احمد بن علی (حکومت: ۹۴۳–۹۷۵ و ۹۸۵–۱۰۰۰) به دستور شاه تهماسب مذهب اثنی عشری را جایگزین زیدیه کرد ولی وقتی شروع به توطئه با عثمانیان کرد و خواست برای حمله به قزوین به شیروان و لاهیجان سرباز بفرستند از چشم شاه افتاد."

"توطئه با عثمانیان و فرستادن سرباز به شیروان و لاهیجان برای حمله به قزوین توسط کارکیا سید احمدبن علی، باعث شد از چشم شاه تهماسب بیفتد."

"شکل گیری صفحات قاره ای و توسعه مناطق مختلف آب و هوایی را تجربه کنید ، سپس تعامل های پیچیده و پویا را که باعث می شود سیاره ما کار کند را کشف کنید."

"فصل ، ما به دو مورد اساسی روی می آوریم. چه مواردی را برای واقع بینی و کلی بودن در مطالعات موردی باید در نظر بگیریم؟"

"پس از استقرار بر اسکله تبادل آتش گسترده صورت گرفت. در نتیجه، تعدادی از عراقی‌ها فرار کردند و تعدادی نیز اسیر شدند."

"احمد خرم نیز پس از استانداری خوزستان، به استاندار همدان شد و در دولت دوم سید محمد خاتمی به‌عنوان وزیر راه و ترابری انتخاب شد."

"توان تولید روزانه گاز این میدان، برابر با ۲/۱۵ میلیون متر مکعب و تولید میعانات گازی آن، ۱۱۴۹۰ بشکه‌ است."

"میدان گازی نامبرده در حال حاضر هم گاز مورد درخواست داخلی را تولید میکند و هم مقداری از آنرا به کشورهای همسایه میفروشد. "

"تا پایان سال این تک‌آهنگ ۸۵۴٬۰۰۰ نسخه فروش رفت که البته بیشترین فروش نبود اما جزو پرفروش‌ترین‌ها محسوب می‌شد."

"پس از انقلاب ۱۸۶۸ اسپانیا ایزابلای دوم خلع‌شد، یک دولت موقت و یک نیابت سلطنت تحت فرمان فرانسیسکو سرانو ای دومینگس ایجاد شد، که به‌عنوان رئیس کشور عمل می‌کرد، از ۸ اکتبر ۱۸۶۸ تا ۴ دسامبر ۱۸۷۰ هنگامی که از او برای عنوان فرمانروای جدید خواسته‌شد."

"همچنین پدرش گاهی قطعه‌هایی زیبا و لطیف از کتاب‌های خارجی جمع می‌کرد و پس از ترجمه آن‌ها به فارسی، پروین را تشویق می‌کرد تا آن را به صورت شعر درآورد."

"به گفته وی شاخص های بورس به عنوان تابعی از وضعیت کلی اقتصاد کشور و همین طور شاخص پیش بینی کننده بازارسرمابه بر اساس وضعیت کنونی اقتصاد کشور چشم انداز روشنی پیش رو ندارد البته ممکن است که رشد بازار و حرکت نقدینگی به سوی آن در بلند ملت صورت گیرد اما این امر به سه عامل مهم در اقتصاد کلان کشور بستگی دارد."

"با این وجود تعدادی از شیوه ها و استراتژی های جایگزین وجود دارد که مدیران ارشد سازمان های پیشرو برای کمک به تعریف و ایجاد مواضع CIO خود به منظور برآورده کردن نیازهای شغلی کمک می کنند."

"هم اکنون هیچ روش و استراتژی ای وجود ندارد که بتواند به CIO ها کمک کند تا نیازهای تجاری را برآورده سازند."

"مرد مسلح، که دانشجوی سابق یک دانشگاه حومه شیکاگو بود، روز پنجشنبه با دو هفت تیر و یک تفنگ شکاری به سالن سخنرانی مملو از دانشجویان رشته علوم وارد شد و پس از کشتن پنج تن و زخمی کردن ۱۶ تن دست به خودکشی زد."

"مقامات ایالت ایلینوی آمریکا میگویند یک مرد مسلح در یکی از دانشگاههای حومه شیکاگو به روی دانشجویان آتش گشود و پنج تن را کشت."

"اگر برای مقاصد توریستی به روسیه رفته باشید میتوانید با تورهای خاصی به مناطق جنگلی خاصی رفته و سورتمه سواری با سگها را تجربه کنید. "

"خبرگزاری عربستان سعودی گزارش می دهد ملک فهد در بيمارستان بستری شده است، اما حال او در پی آزمايشات پزشکی رضايتبخش است."

"هوشيار زباری وزيرامورخارجه عراق می گويد نيروهای تحت رهبری آمريکا پس از۳۰ ژوئن وانتقال حاکميت به دولت موقت عراق بايد همچنان برای برقراری امنيت درعراق باقی بمانند."

"موقعیت جغرافیایی روستای کران: روستای کران دارای مساحت ۱۱۳٫۶ هکتاری بوده و ساختار مسکونی روستا ساختاری خطی است."

"او رهبر گروه جنایتکار ۱۰۰ است و در کنار پیروانش با بتمن، تیم ابرقهرمانی آوت‌سایدرز و همچنین ثورن مبارزه کرده است."

"مرگ او به علت سرطان ریه بود.اگر چه در تاریخ اجراهای تلویزیونی به نام کافن به عنوان یک کمدین نگریسته می‌شود، اما او خود را یک کمدین نمی‌دانست و خود را با نام «مرد رقص و آواز» لقب داده بود."

""یوتی‌ایر اوییشن"، یک شرکت هواپیمایی روسی است که در سال ۱۹۶۷ توسط خطوط هواپیمایی آئروفلوت تأسیس شد و در حال حاضر روزانه به ۷۲ مقصد، در آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا و اروپا پروازهای مستقیم دارد."

"در واقع بیشتر سپتاها به صورت منحنی هستند و نمای حباب صابونی یا کندوی عسل را ایجاد می‌کنند اما دیدن یک یا دو سپتای مستقیم می‌تواند به تشخیص افتراقی این تومور کمک شایانی کند."

"نولا دارلينگ زن جوان بی بند و بار و آزاده ايست که ۳ تا دوست پسر يا معشوق دارد، اما بقدری مستقل و آزاديخواه است که حاضر نيست به دام هيچکدامشان بيفتد."

"سویا ممکن است سطح قندخون را پایین بیاورد پس افراد دیابتی یا کسانیکه قندخون پایینی دارند باید با احتیاط آن را مصرف کنند."

"پس از این ارزیابی سپس مشارکت کنندگان به مجموعه دیگری از شبیه‌سازی‌ها برای استفاده مهارت‌های آموخته شده توجه داده می‌شوند."

"چندی پیش یک قلاده توله ببر بنگال در خیابان امامت مشهد مشاهده و فیلم آن در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی انتشار یافت و با اقدام سریع اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ظرف کمتر از 48 ساعت ردیابی محل فیلمبرداری محقق شد."

"این بیانیه می افزاید: با توجه به تمایل دو کشور همسایه در زمینه پیشبرد و رشد و توسعه روابط اقتصادی و تجاری و فعال کردن توافقنامه های دوجانبه مشترک که نقش بسزایی در افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور داشته، میزان مبادلات تجاری با ایران به طور روزافزون در حال افزایش است."

"بیزانسی‌ها با استفاده از نابسامانیهای موجود تا عمق قلمروهای خسرو انوشیروان پیشروی کردند. حتی نیروهای آبی خاکی را در آنسوی دریای خزر هم تدارک دیدند."

"اما من هرگز احساس نیاز به پوشیدن لباسهایی به آن گرمی را ندارم، برای کار به سفری به ان طول نیاز ندارم، اوههم اووووم در در در مورد لباسهای زمان زمستان چطور؟"

"امیر مفخم از ناصرالدین‌شاه قاجار، مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه قاجار احکام مختلفی دریافت نمود؛ ولی اوج قدرت و نفوذ وی، به زمان پادشاهی محمدعلی‌شاه یعنی در فاصله سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ هجری شمسی بازمی‌گردد."

"رضاخان پس از این جنگ به شهر فارسان (فارسون)رفته و برای مدتی در آنجا به حکم محمد رضاخان چالشتری به حکومت آن منطقه می پردازد."

"دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند."

"از دهه ۱۹۲۰، بیشتر ترابری دریایی روسیه از دریای سفید به بندر جدید مورمانسک (که به‌طور رسمی در سال ۱۹۱۶ تأسیس شد) منتقل شد، زیرا آب دریا در اطراف این بندر در زمستان منجمد نمی‌شود."

"برای بهره مندی از تأثیر کامل مهارت معمار ، از طریق دروازه ای که روی هیپودروم باز می شود وارد حیاط شوید."

YAML Metadata Warning: The task_categories "textual-entailment" is not in the official list: text-classification, token-classification, table-question-answering, question-answering, zero-shot-classification, translation, summarization, conversational, feature-extraction, text-generation, text2text-generation, fill-mask, sentence-similarity, text-to-speech, automatic-speech-recognition, audio-to-audio, audio-classification, voice-activity-detection, image-classification, object-detection, image-segmentation, text-to-image, image-to-text, image-to-image, unconditional-image-generation, video-classification, reinforcement-learning, robotics, tabular-classification, tabular-regression, tabular-to-text, table-to-text, multiple-choice, text-retrieval, time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering, zero-shot-image-classification, other

YAML Metadata Warning: The task_categories "natural-language-inference" is not in the official list: text-classification, token-classification, table-question-answering, question-answering, zero-shot-classification, translation, summarization, conversational, feature-extraction, text-generation, text2text-generation, fill-mask, sentence-similarity, text-to-speech, automatic-speech-recognition, audio-to-audio, audio-classification, voice-activity-detection, image-classification, object-detection, image-segmentation, text-to-image, image-to-text, image-to-image, unconditional-image-generation, video-classification, reinforcement-learning, robotics, tabular-classification, tabular-regression, tabular-to-text, table-to-text, multiple-choice, text-retrieval, time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering, zero-shot-image-classification, other

YAML Metadata Warning: The task_ids "textual-entailment" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering

Dataset Card for PersiNLU (Textual Entailment)

A Persian textual entailment task (deciding sent1 entails sent2 ). The questions are partially translated from the SNLI dataset and partially generated by expert annotators.

سهامداران "وسپهر" مراقب باشند

خرید بی‌رویه سهم‌های بی‌کیفیت، یونیت صندوق‌های بازارگردانی و شرکت‌های گروه مانند انرژی سپهر نشانه‌هایی از رویه مدیریتی غیرمنطقی این شرکت به شمار می‌رود.

سهامداران

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز ، علیرغم شناسایی و تحقق سود خالص ۱.۰۹۸ ریالی به ازای هر سهم شرکت تازه وارد سپهر صادرات در ۶ماهه نخست سال جاری، نگاهی به نحوه خرید‌های معنادار و البته به اصطلاح بازارگردانی سهام بانک صادرات در ماه‌های گذشته حاکی از احتمال بالای عدم تقسیم سود‌های محقق شده و حتی شناسایی کاهش ارزش سهام خریداری شده از این شرکت در ماه‌های آتی است.

خرید بی‌رویه سهم‌های بی‌کیفیت، یونیت صندوق‌های بازارگردانی و شرکت‌های گروه مانند انرژی سپهر نشانه‌هایی از رویه مدیریتی غیرمنطقی این شرکت به شمار می‌رود.

"اساسا نگاهی به سهام خریداری شده توسط این شرکت در ۶ ماهه نخست، این ظن را به ذهن متواتر می‌سازد که ماهیت این شرکت عمدتا بازارگردانی سهام گروه بانک صادرات بوده تا سودآوری برای سهامداران خرد".

تضاد منافع و سود‌هایی که به بهانه بازارگردانی سوخت می‌شوند:

از مجموع ۳۲.۹۴۴ میلیارد ریال درآمد‌های عملیاتی شرکت بیش از ۳۱.۵۳۸ میلیارد ریال مربوط به درآمد‌های ناشی از فروش سهام زیر مجموعه‌ها بوده که با توجه به شرایط عجیب بازارسرمایه در دو سال اخیر افزایشی در حدود ۴.۰۶۹درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

تضاد منافع و سود‌هایی که به بهانه بازارگردانی سوخت می‌شوند:

همانگونه که در جدول ذیل نیز ملاحظه می‌شود سود ناشی از سهام زیر مجموعه این شرکت عمدتا مربوط به فروش سهام بانک صادرات، ایران ترانسفو، پالایش نفت اصفهان، گروه مپنا و ملی مس است.

تضاد منافع و سود‌هایی که به بهانه بازارگردانی سوخت می‌شوند:

اما آنچه نگرانی در خصوص تضاد منافع عملکرد مدیران گروه مالی سپهر صادرات را با سهامداران خرد این شرکت بیش از پیش آشکار می‌سازد نحوه خرید سهام بانک صادرات و شرکت‌های گروه و اتلاف صد‌ها میلیارد تومان منابع این شرکت است.

بد نیست نگاهی به نحوه خرید و یا به اصطلاح بازارگردانی سهام بانک صادرات و یا یونیت‌های صندوق‌های بازارگردانی گروه بیاندازیم تا این تضاد منافع بیش از پیش ملموس شود:

تضاد منافع و سود‌هایی که به بهانه بازارگردانی سوخت می‌شوند:

"پایین بفروش و بالا بخر " استراتژی خرید و فروش سهم بانک صادرات توسط مدیران شرکت، نمونه‌ای آشکار از تضاد منافع مدیران این شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان حقوق بگیران بانک صادرات و سهامداران خرد شرکت کننده در عرضه اولیه سهام این شرکت است.

حال نتیجه‌گیری از اینکه چرا سهام بانک صادرات را در قیمت‌های ۲.۵۹۹ ریالی می‌فروشند و آن‌ها را با تعدادی بسیار بیشتر در قیمت‌های ۳.۲۱۱ ریالی بازخرید می‌کنند را بر عهده خوانندگان محترم می‌گذاریم.

خرید ۹.۸۳۴ میلیارد ریالی یونیت صندوق‌های بازارگردانی برای خرید مجدد سهام بانک صادرات و شرکت‌های زیر مجموعه هم به مبالغ اتلاف شده بالا اضافه کنید تا عمیق فاجعه بیشتر شود.

اما خرید سهام با قیمت بالا و تحمیل ریسک بالای سهام شرکت‌های بی ارزش به سهامداران خود توسط این شرکت به منظور شناسایی سود توسط دیگر شرکت‌های گروه تنها به سهم بانک صادرات ختم نمی‌شود.

نگاهی به خرید سهام سرمایه‌گذاری پارس آریان و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی آن هم با قیمت‌های حبابی بیندازید تا تلاش دولت برای خصوصی‌سازی شرکت‌های سراسر ابهام را بیش از پیش درک کنید.

تضاد منافع و سود‌هایی که به بهانه بازارگردانی سوخت می‌شوند:

زیان ناشی از خرید سهام شرکت پارس آریان خریداری شده توسط سپهر صادرات برای سودسازی سرمایه‌گذاری خوارزمی با قیمت‌های کنونی (۱۶۰۰۰ ریال) در حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده که سهم سهامداران محترم است.

بانک صادرات، شرکت انرژی سپهر، سرمایه گذاری مسکن، سرمایه گذاری پارس آریان، صندوق پارند سپهر، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه عمده خرید‌های سهام گروه توسط این شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که روی پلید استراتژی نوسان گیری در نوع خود جالب توجه است.

تضاد منافع و سود‌هایی که به بهانه بازارگردانی سوخت می‌شوند:

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، با ادامه روند مدیریت فعلی این شرکت اصلا نقدینگی در شرکت نمی‌ماند که تقسیم سودی در مجمع وجود داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود سهامداران استراتژی خرید و یا فروش سهام این شرکت را با استناد به شرایط تشریح شده اتخاذ نمایند و نه بر پایه شناسایی سود اغوا کننده ناشی از فروش این شرکت.

بورس‌نیوز رسانه تخصصی بازارسرمایه در روی پلید استراتژی نوسان گیری راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران "وسپهر"، آمادگی درج پاسخ گروه مالی سپهر صادرات را دارد.

دلسرد کردن مردم راهبرد دشمن است

دلسرد کردن مردم راهبرد دشمن است

نماینده ولی فقیه در سپاه ولیعصر(عج)خوزستان گفت: استراتژی دشمن نا امید کردن ملت است.

حجت الاسلام عبدالرضا رستگار امروز در گفت‌ و گو با خبرنگار برنا در اهواز با اشاره به توطئه های دشمن و تشدید تحریم ها ضد ایران، اظهار کرد: نا امید کردن ملت نسبت به آینده انقلاب، استراتژی اصلی دشمن برای صدمه زدن به نظام است.

او گفت: دشمن اکنون تفکر جوانان را هدف قرار داده و تمرکز خود را روی این قشر از جامعه گذاشته است.

نماینده ولی فقیه در سپاه ولیعصر(عج) خوزستان افزود: در نقطه مقابل رهبر معظم انقلاب همواره در سخنان خود با اهمیت دادن به نقش و جایگاه جوانان مانع یاس و نا امیدی آنها شده است.

رستگار افزود: خنثی کردن توطئه های دشمن در نا امید کردن مردم از اقدامات موثری است که باید برای استمرار انقلاب اسلامی در اولویت قرار دهیم.

او ادامه داد: انقلاب اسلامی اکنون از مرز جغرافیایی ایران فراتر رفته و مرزها را در نوردیده و امروز به عنوان تنها حامی مستضعفان جهان به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه درسپاه ولیعصر(عج) خوزستان اضافه کرد: دشمن برای آسیب رساندن به انقلاب اسلامی با هم پیمانان خود در داخل و خارج متحد شده تا از صدور انقلاب جلوگیری کند اما در این مسیر ناکام مانده است.

او تصریح کرد: آمریکا به نوعی توهم مرگ تدریجی را برای انقلاب اسلامی در ذهن خود می پروراند و بخش دیگری از توطئه های خود را به دست اروپایی ها سپرده است.

حجت الاسلام رستگار اضافه کرد: استکبار آینده انقلاب را تاریک توصیف کرده و دشمنان داخلی را به اغتشاش دعوت می کند تا به اهداف خود دست یابد.

او گفت: افزایش قیمت دلار و ایجاد نوسان در بازار از اقدامات دشمنان انقلاب برای آسیب رساندن به پیکره نظام و ضربه زدن به اقتصاد کشور است.

نماینده ولی فقیه درسپاه ولیعصر(عج) خوزستان ادامه داد: با وجود تمامی این توطئه ها، استراتژی رهبر معظم انقلاب مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و تاکنون با توصیه های ایشان به ملت شریف ایران، اهداف پلید دشمن آشکار شده و راه های نفوذ دشمن به حداقل رسیده است.

او افزود: استکبار جهانی در این سال ها با وجود تکنولوژی برتری که ادعای آن را دارند، هنوز نتوانسته مشکلات اطراف خود را برطرف کند.

حجت الاسلام رستگار گفت: آمریکا با 150 هزار نیرو وارد عراق شد و به قول خود ثبات را در این کشور برقرار کرد اما اکنون جایگاهی دراین کشور ندارد و رییس جمهوری آن برای ورود به عراق به صورت شبانه اقدام می‌ کند و این نشان از ضعف و ناتوانی این کشور در عراق است.

او افزود: وزیر امورخارجه عربستان پیش از این اعلام کرده بود که از سال 2001 تاکنون 9 جنگ در منطقه به وقوع پیوسته که فاتح تمامی آنها ایران بوده و این نشان می‌دهد که ابرقدرتی آمریکا رو به افول است.

نماینده ولی فقیه در سپاه ولیعصر(عج) خوزستان توضیح داد: دشمن جنگ سخت را با هدف تجزیه ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی به ما تحمیل کرد اما به برکت خون شهدا ذره ای از خاک ایران اشغال نشد و تا کنون دشمن هر توطئه و تهدیدی داشته برای ما به فرصت تبدیل شده است.

حجت الاسلام رستگار ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی، با پدید آوردن داعش با هدف شکست انقلاب اسلامی و ارتقای امنیت رژیم صهیونیستی بار دیگر به صحنه آمد اما این توطئه نیز پس از 6 سال با رشادت های مدافعان حرم خنثی شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه ولیعصر(عج) خوزستان بیان کرد: دشمن در گام بعدی خود سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد اما بار دیگر با حمایت همه جانبه طیف های مختلف جامعه از سپاه روبه رو شد و مردم و مقامات عالی دولت و نظام با پوشیدن لباس سبز پاسداری، بار دیگر مشت محکمی را بر دهان استکبار وارد کردند.

حجت الاسلام رستگار در پایان افزود: انقلاب اسلامی با وجود تمامی تهدیدها راه خود را سپری می‌کند و اگر دشمن فروش نفت ما را به صفر برساند، باز هم انقلاب به حیات خود ادامه می دهد چرا که با وجود ظرفیت‌های خوبی که در کشور وجود دارد می‌توانیم با تکیه بر تولیدات داخل اقتصاد خود را از خطر آسیب حفظ کنیم.

روی پلید استراتژی نوسان گیری

مصر: تاریخ تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی سده معاصر

November 2, 2022 – 7:07 pm | Comments Off on مصر: تاریخ تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی سده معاصر

سید سلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – لندن

چکیده
مصر یکی از شش قدرت اصلی فرهنگی و نظامی جهان اسلام است. ارتش مصر در سال ۲۰۲۲ دوازدهمین قدرت نظامی جهان و دومین قدرت نظامی جهان اسلام …

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

چاپ دوم کتاب الکساندر دوگین، تئوری چهارم سیاست(روسیه و ایده های سیاسی قرن 21) از سوی انتشارات مرکز بین المللی مطالعات صلح و انتشارات سلمان آزاده منتشر شد

چاپ دوم کتاب الکساندر دوگین، تئوری چهارم سیاست(روسیه و ایده های سیاسی قرن 21) از سوی انتشارات مرکز بین المللی مطالعات صلح و انتشارات سلمان آزاده منتشر شد

چاپ دوم کتاب الکساندر دوگین، تئوری چهارم سیاست (روسیه و ایده های سیاسی قرن 21) از سوی انتشارات مرکز بین المللی مطالعات صلح و انتشارات سلمان آزاده منتشر شد.

لینک خرید کتاب، کد ۱۳۴:

تلفن پخش تهران: 22869217

تئوری چهارم سیاست ورای کمونیسم، فاشیسم و لیبرالیسم است.

در کتاب حاضر که در پنج فصل تدوین شده، مولف سعی نموده تا با بررسی نگرشهای غرب گرایان، روس گرایان ملی گرا و طرفداران نظریه اوراسیاگرایی نظریه خود را که مبتنی بر اوراسیاگرایی است تدوین و تحلیل نماید.

در باب مساله هویت در روسیه امروز ، سخن فراوان است و صاحبان آراء و نظریات مختلف ، دیدگاه های خاصی را در این زمینه نمایندگی می نمایند .

غرب گرایان ، روس گرایان ملی گرا و طرفداران نظریه اوراسیاگرایی را می توان به عنوان سه نحله اصلی در دسته بندی تفکرات و نظریات هویتی روسیه امروز لحاظ نمود .

کتابی که ترجمه آن تقدیم شما می شود ، اثر یکی از برجسته ترین نمایندگان و نظریه پردازان اوراسیاگرای روسیه است که با وضع تئوری اوراسیاگرایی جدید New Eurasianism ، ضمن وارد کردن جدی ترین انتقادهای فلسفی ، جامعه شناختی و معرفتی به آموزه های مدرنیسم ، غرب گرایی و جهانی سازی ، به تعریف مولفه های خاص هویتی برای روسیه می پردازد که قابل تامل است .

الکساندر دوگین ، که سخت دلبسته سنت اسلاوی و کلیسای ارتدکس روسیه است و به نقش محوری این عنصر هویتی / تاریخی در شکل دهی مبانی هویتی روسیه اعتقادی ویژه دارد ، با تبعیت از فلاسفه سنت گرای معاصر ، که در تداوم نگاه ویژه مارتین هایدگر ، مدرنیسم و تمامی جلوه های آن را ، به نوعی تظاهر و تبلور دوری آدمی از اصل و منشاء خود دانسته و بازگشت به ارزش های اخلاقی و معرفتی مشرق زمین را ، برای روسیه که در ملتقای دو فرهنگ و تمدن ایستاده است ، تنها راه برون رفت از بحران های اخلاقی ، معنوی و هویتی جاری در مغرب زمین می داند .

استشهادات مکرر دوگین به آراء سهروردی و فلسفه اشراق – که نشان از توجه وی به متفکران اسلامی و آموزه های فلسفی بزرگان حکمت ایرانی دارد – شاکله تئوری وی را برای خواننده ایرانی آشنا و علاقمند به تفکرات و اندیشه های فلسفی و به ویژه علاقمندان فلسفه اشراق جالب توجه می سازد .

مترجم کتاب سرکار خانم مهناز نوروزی و ویراستار آقای سید حسین طباطبایی است.

چاپ اول کتاب در سال ۱۳۹۲ و چاپ دوم کتاب شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده است.

  • نشر این کتاب موید آرای کتاب نیست.

فهرست مطالب تئوری چهارم سیاست

تئوری چهارم سیاست: بودن یا نبودن؟. 14

درآمدی بر تئوری چهارم سیاست

بخش اول- تئوری چهارم سیاست.. 18

اواخر قرن 20 – اواخر عصر مدرن. 18

سه ایدئولوژی اساسی و سرنوشت آن ها در قرن 20. 18

پایان لیبرالیسم و ظهور پسا لیبرالیسم 20

تئوری چهارم سیاست به عنوان نظریه ای در رویارویی با وضعیت کنونی. 22

نبرد بر سر پسامدرن. 24

بازنگری گذشته و بازندگان. 25

بازگشت سنت و الهیات.. 27

اسطوره و عهد باستان در تئوری چهارم سیاست.. 28

هایدگر و “حدوث”. 29

تئوری چهارم سیاست و روسیه. 31

پایان ایدئولوژی های کلاسیک و دگردیسی آن ها

بخش دوم- لیبرالیسم و دگرگونی آن. 35

لیبرالیسم یک تاوان سکولار است. 35

لیبرالیسم به عنوان چکیده تمدن غربی و تعریف آن. 36

لیبرالیسم و ملت.. 40

مبارزه طلبی مارکسیسم 41

پیروزی قاطعانه لیبرال ها در سال های 1990. 44

در آستانه “قرن آمریکایی”. 45

لیبرالیسم و پسا مدرن. 48

لیبرالیسم در روسیه معاصر. 50

لشگرکشی صلیبی بر علیه غرب.. 52

بخش سوم- دموکراسی: مقدس است یا غیر مذهبی (سکولار)؟ 54

دموکراسی به مثابه پدیده ای کهن: 55

دموکراسی، استوار بر نابرابری، “غیر شهروند”. 56

مدرنیزاسیون سیاسی: 56

از دموکراسی تا استبداد 56

تناقض رنسانس: “پیش به دوران باستان”. 57

نشانه های قدیمی و کهن دموکراسی عصر جدید: 58

هیتلر و زنان طرفدار حق رای و انتخاب زنان. 58

دموکراسی جهانی به مثابه حکومت ضد مسیحی. 59

بخش چهارم- استحاله ایدئولوژی های چپ در قرن بیست و یکم 59

فلسفه چپ در بحران. 59

سه شکل گوناگون ایدئولوژی چپ.. 60

چپ های قدیمی امروزی.. 61

(بن بست های ارتدوکس، چشم اندازهای استراتژی تکاملی و رویزیونیسم طرفدار لیبرال) 61

مارکسیست-ارتدوکس های اروپایی. 61

سوسیال دموکرات های اروپایی. 62

سوسیالیست های “راه سوم”. 64

ناسیونال-کمونیسم (تناقض های تصوری و ادراکی، ناهمخوانی ایدئولوژیکی، کارمایه های نهانی) 65

چپ های جدید (ضد جهانی سازی، مسیر های پسامدرنیته، پیچ و خم های آزادی، به سوی ظهور پسابشریت) 69

چپ ها در روسیه معاصر. 74

بخش پنجم- محافظه کاری چیست؟ 76

ما در پسامدرن. 76

قطب آزادی و آزادی انتخاب کانال های تلویزیونی. 76

تناقض های آزادی.. 78

محافظه کاری به مثابه رد منطق تاریخ. 79

محافظه کاری بنیادین سنت گرایی. 80

محافظه کاران بنیادگرای عصر ما 82

محافظه کاری در وضعیت کنونی یعنی محافظه کاری لیبرال. 84

بن لادن به عنوان یک نشانه. 86

شبح چه گوارا 86

انقلاب محافظه کارانه. 87

محافظه کاران باید در راس انقلاب قرار گیرند 88

دازاین (واقعیت خاص انسان،Dasein) و گشتل (Ge-Stell) 89

پایان ناخوشایند نمایش.. 90

محافظه کاری چپ (سوسیال-کنسرواتیسم) 91

پدیده اورآسیا به عنوان یک ساختار معرفتی. 92

پدیده نئواورآسیا 93

بخش ششم- محافظه کاری به عنوان پروژه و اپیستم 94

ناهمخوانی و ناسازگاری تصورات عامه پیرامون محافظه کاری.. 94

فلسفه تاریخ و علم مطالعه همزمانی تاریخی. 94

محافظه کار و روند مستمر. 95

هستی پیشگام تر از زمان. 96

پروژه محافظه کارانه و متافیزیک آن. 96

آینده و آتیه در فرجام شناسی مسیحیت.. 98

پروژه محافظه کارانه در مقابل تکنولوژی.. 99

اپیستم محافظه کارانه. 100

بشردوستی به مانند سلاح محافظه کار. 101

امپراتوری، انسانی بزرگ.. 102

سه بخشی بودن امپراتوری.. 102

ساختار سه گانه اپیستم محافظه کارانه. 104

بافت ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم: تمدن و امپراتوری

بخش هفتم- غرب و ستیزه جویی آن. 107

“غرب” برای ما چه مفهومی دارد؟. 107

اروپا و مدرنیته. 107

اندیشه “پیشرفت” به مثابه تحقق و اثبات سیاست استعمار و راسیسم (نژادپرستی) فرهنگی. 108

ریشه های کهن انحصار غربی. 109

امپراتوری و تاثیر ان بر غرب معاصر. 110

مدرنیزه کردن: برون زاد(اندوژن) و درون زاد (اگزوژن) 111

دو نوع جامعه با مدرنیزاسیون درون زاد 113

نظریه “غرب” و “شرق” در صلح یالتا 115

“غرب” در دهه های 1990 جهانی می شود 118

پسامدرن و “غرب”. 120

فاصله میان تئوری و نحوه عمل گلوبالیسم 123

ایالات متحده و اتحادیه اروپا: دو قطب جهان غرب در آغاز قرن 21. 124

تعیین هویت روسیه: کشور یا؟.. 126

روسیه به عنوان تمدن (گونه فرهنگی-تاریخی) 129

روسیه و غرب در سال های 1990. 130

استراتژی “دولت جهانی” در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی و روسیه. 133

روسیه و غرب در دوران پوتین. 134

مبارزه طلبی علیه غرب.. 135

شبکه CFR در دوران پوتین. 137

مناسبات روسیه و غرب در آینده 138

بازسازی-2: همگرایی روسیه با غرب گلوبال. 138

روسیه و غرب در تئوری پدیده اورآسیا 141

روسیه و غرب در اپتیک حکومت معاصر روسیه. 145

موضع مغرضانه نویسنده 147

بخش هشتم- “تمدن” به عنوان یک نظریه و مفهوم ایدئولوژیکی. 148

ضرورت تعیین دقیق معنی. 148

تمدن به مثابه فاز توسعه و گسترش جوامع. 148

“تمدن” و “امپراطوری” 149

“تمدن” و شکل کامل و جامع. 149

“تمدن” و فرهنگ… 150

پسامدرن و درک همزمان “تمدن”. 151

ساختارشکنی “تمدن”. 153

امروزه درک همزمان و چند وجهی از “تمدن” غالب آمده است.. 155

بحران مدل های کلاسیک تحلیل تاریخی (طبقاتی، اقتصادی، لیبرال، نژادی) 157

گام به عقب اتوپیست های لیبرال: State–building (تشکیل دولت) 159

جهان مانند شبکه توماس بارنت.. 159

دیدگاه آمریکایی پیرامون ساخت جهان (سه دیدگاه مختلف) 160

محدودیت اندوخته ایدئولوژیکی و آرمانی مخالفان گلوبالیسم و جهان تک قطبی. 162

مفهوم نظریه “تمدن” در مقابله با گلوبالیسم 163

به سوی “فضای گسترده جغرافیایی”. 163

فهرست تمدن ها 164

ایده ال چند قطبی. 166

بخش نهم- اصل “امپراتوری” از نظر کارل اشمیت و تئوری چهارم سیاست.. 168

نظم “فضاهای گسترده جغرافیایی”. 168

دکترین جیمز مونرو. 168

شان حقوقی “دکترین مونرو”. سیاست و حقوق، مشروعیت و حقانیت.. 170

تکامل “دکترین مونرو”. 171

فضای گسترده جغرافیایی و “رایش” از نظر اسمیت.. 173

“فضای گسترده جغرافیایی” شوروی. رایش شوروی.. 176

فوریت و نیاز جدید به تئوری چهارم سیاست.. 177

بخش دهم- پروژه “امپراتوری”. 179

امپراتوری بدون امپراتور. 179

امپراتوری به عنوان ابزاری مطلوب جهت ایجاد جامعه مدنی. 180

تعریف امپراتوری.. 180

امپراتوری نومحافظه کاران (benevolent empire- امپراتوری خیرخواه) 181

انتقاد از “امپراتوری” از نظر مایکل اچ هارت و آنتونیو نگری.. 183

الترناتیوهای امپراتوری جهانی: تمدید وضعیت کنونی یالتا 184

امپراتوری اسلامی (خلافت جهانی) 186

اتحادیه اروپا: امپراتوری در حال نوسان. 187

“بازندگان” روسی. 188

طرفداران ضد امپراتوری سلطه روسیه. 189

امپراتوری اورآسیایی آینده 191

کشورهای مستقل مشترک المنافع: بنیان و شالوده امپراتوری آتی. 193

امپراتوری پس از تسخینوالی. 194

امپراتوری های دوست، محورهای اورآسیایی. 196

پدیده اورآسیا به عنوان ایدئولوژی امپراتوری.. 199

پدیده اورآسیا به منزله شرح ویژه ای از تئوری چهارم سیاست

بخش یازدهم- پدیده اورآسیا (منظومه سیاسی) 202

پدیده اورآسیا به مثابه فلسفه. 202

ملت یعنی عشق. 202

فرد روس به خواب می رود و بیدار می شود 205

فرد روس به عنوان انسان مطلق. 206

دولت مانند جوجه تیغی است.. 207

ما حتی قادر به درک خود نیستیم و عظمت ما در همین نهفته است.. 208

فضا مانند شکل زندگی. 209

مرزهای زنده 210

کوه صربستان. 211

ابدیت در دستان تو. 212

زمان وجود ندارد 212

حمایت از مطلق بودن و مخالفت با نسبی بودن. 213

میهن مطلق و کامل. 213

روسیه: مفهومی هستی شناسی. 214

فردی سازی تجربه مافوق فردیت.. 214

نقشه انتولوژیکی (هستی شناسی) جهان (سهروردی) 215

چاه های تبعید غرب.. 215

سفر به کشور شرق. 216

همگرایی غرب با اروپا (سقوط به جهنم) 216

فرشته ارغوانی رنگ روسیه. 217

تعلیم دینی: دعوت به توبه. 218

حقیقت اورآسیایی. 218

تحلیل اورآسیایی. 219

زبان اورآسیایی. 219

پیش بینی اورآسیایی. 220

نظم و انظباط اور آسیایی: ریشه آزادی.. 220

آتلانتیسم: شر مطلق. 221

کانال تلویزیونی ام.تی.وی (MTV): مظهر و تجسم پلیدی و ویرانی: الزامی نمودن تضعیف.. 222

هستی شناسی انتروپی غرب دور (پشت ستون های هراکلیوس) 223

پلاریته نشانه ها 224

نام مسئله ای جدی است.. 226

یاوه ها و مهملات فردگرایی. 226

انسان، تنها، موجودی شرطی است.. 227

لزوم مبارزه 227

به آن سوی افق خواهیم رفت.. 228

علف روییده در شکاف آسفالت.. 228

کشتی نوح اورآسیا 229

شبکه اورآسیا 229

زبان امور اورآسیا 230

تسهیل پدیده اورآسیا 230

قدرت اورآسیا 232

اهداف اورآسیایی. 232

طرح اجمالی آرمانی و ایده ای سیاست آتی روسی

بخش دوازدهم- ساختار پیدایش و تکوین اجتماعی روسیه. 234

فرمول های پیدایش و تکوین روسیه: ثابت و متغیر. 234

توضیحاتی پیرامون فرمول های ثابت.. 235

توضیحاتی پیرامون فرمول های متغیر. 236

تعابیر دولت.. 237

تعبیر جامعه. 239

اشکال اقتصاد سیاسی بی ربط هستند 240

هسته قومی روس ها: ملت روس، تمدن روسی. 240

محور روسی ثابت.. 241

تمدن و دولت.. 241

کسر جامعه/ملت.. 243

پیدایش و تکوین اجتماعی و تحلیل جامعه امروزی روسیه. 244

تضاد میان “ثابت ها” و “متغیرها” در روسیه معاصر. 245

حزب “ثابت ها” و حزب “متغیرها”. 246

پیش بینی نظام اجتماعی آینده روسیه. 247

بخش سیزدهم- لویاتان روسی (رعد ابرقدرت) 248

ترس به مانند لرزش و دهشت.. 248

گوبس و لویاتان اش.. 249

“هیپوپوتام (اسب آبی) روسی”. 250

چرا سرکوب می کنند؟ چهار دلیل اصلی. 251

سهم ترس در دوران مختلف تاریخ روسیه. 255

درباره ملت آزادی دوست و سرکش روس.. 256

“لویاتان امروزی روسی”. 257

چه باید کرد؟. 260

وجود دارند – باید باشند – راه های برون رفت.. 260

بخش چهاردهم- مدرنیته زیر سئوال. 261

بخش پانزدهم- منافع و ارزش ها پس از تسخینوالی. 268

موج جدید بحث ها 268

منافع و مقررات.. 269

از منافع به ارزش ها 270

ایالات متحده آمریکا منافع خود را ارزش هایی همگانی و اونیورسال اعلام کردند 270

ارزش های غربی همگانی و اونیورسال نیستند، و سایر ملت ها از ارزش های دیگری برخوردارند 271اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.