انواع معاملات در بازار ارز


جهت کسب اطلاعاتی در مورد ربات تریدر، مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

دانشگاه آزاد شاهین دژ

بطور مثال در زمانی که ارزش برابری جفت ارزی EUR/USD معادل 100 پیپ کاهش پیدا کند در واقع همانند آن است که ارزش دلار نسبت به یورو معادل یکصد پیپ افزایش پیدا کرده باشد. فرض کنید که شما معادل یک Lot از جفت ارزی GBP/USD را به فروش رسانیده باشید. این بدان معناست که شما با فروش پوند در قبال دلار در حالی که هنوز خریدی بر روی دلار انجام نداده اید، در حقیقت اقدام به خرید یک Lot دلار در مقابل پوند انگلستان کرده باشید. حال در زمان بستن معامله فوق بدان معناست که شما دلارهای خریداری شده را به فروش رسانده و در قیمت جدید اقدام به خرید پوند نموده اید.

حال به معرفی و شرح مختصری از معاملات در بازار ارز می پردازیم:

 1. معاملات نقدي ( Spot Transactions )
 2. معاملات سلف ( Forward Transactions )
 3. معاملات والور روز ( Same-day Transactions )
 4. معاملات والور فردا ( Tomorrow (TOM) Transactions )
 5. معاملات آتي ( Future Transactions )
 6. معاملات تعويضي ( Swap Transactions )
 7. معاملات اختياري ( Option Transactions )

1 -معاملات نقدي : در اين معامله، تاريخ سررسيد و تسويه (Value Date) معامله دوروز كاري پس از تاريخ انجام معامله (Deal Date) مي باشد، كه عمده معاملات بانكها از اين دسته مي باشد. اگر تبادلات بزرگ و كلان باشد، بازار مربوطه را بازار عمده فروشي ارز (wholesaler) و نرخ مربوطه را اصطلاحاً نرخ بين بانكي (interbank exchange rate) مي گويند و اگر تبادلات در سايز كوچك و خرد باشد، بازار مربوطه را بـازار خـرده فـروشــي ارز (retail sale) و نــرخ مربــوطـه را اصـطلاحاً نـرخ تجـاري (commercial exchange rate) مي نامند. اين نوع معاملات تقريباً يك سوم بازار معاملات ارز جهاني را تشكيل مي دهند.

2-معاملات سلف : به معاملاتي اطلاق مي شود كه سررسيد آنها بيش از دو روز كاري (از سه روز تا يكسال) مي باشد. در زمان انجام معامله سلف نوع ارزهاي مورد معامله، سررسيد (والور پرداخت)، نرخ برابري دو ارز در سررسيد ( Outright ) (براساس نرخهاي اعلام شده در بازار نقدي) و ميزان ارز معامله و تاريخ سررسيد مي بايست مورد توافق طرفين قرار گيرد.

معاملات سلف معمولا برای دوره های يک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه يکساله و طولاني تر انجام می شوند. دراين معاملات ريسک ناشی از نوسانات ارز برای طرفين معامله حذف میشود.

معمولا هنگام انجام اين معاملات، نرخ سلف آنها اعلام نمی شود بلکه نرخهای نقدی (Spot) و تفاوت آنها با نرخهای سلف ذکر می شوند.مثال:

ريال سعودی ين ژاپن
---------------------------------------------------------|------------
۰۳-۳.۷۴۹۸ ۵۵-۱۵۳.۴۵ | نقدی
- ۲۵-۳۰ | يک ماهه
۴۰-۱۰ ۵۲-۵۷ | دو ماهه
۸۰-۵۰ ۷۹-۸۴ | سه ماهه
۱۹۰-۱۴۰ ۱۶۵-۱۷۰ | شش ماهه
۳۹۰-۳۴۰ ۳۲۰-۳۴۰ | يکساله

اختلاف بين نرخهای سلف و نقدی را (Forward Differentials) يا (Forward Margins) ،Swap Rates و بالاخره Premium يا Discount می گويند.

در صورتيكه برابري نرخ يورو/ دلار در معامله سلف کمتر بوده و بدين ترتيب ارزش يك يورو در معامله سلف کمتر از ارزش يك يورو در معامله نقدي باشد، ارز يورو در معامله سلف درحالت کسری ( Discount) است. درحالت کسری، نرخ بهره ارز يورو افزایش مي يابد.

و چنانچه برابري نرخ يورو/دلار در معامله سلف بيشتر بوده و بدين ترتيب ارزش يك يورو در معامله سلف بيشتر از ارزش يك يورو در معامله نقدي باشد، ارز يورو در معامله سلف در حالت فزوني ( Premium ) است. در حالت فزوني، نرخ بهره ارز يورو كاهش مي يابد.

نحوه محاسبه نرخهای سلف

در يک قاعده کلی ارزش سلف کليه ارزهائی که نرخ بهره آنها از نرخ بهره ديگر ارزها بالاترباشد در حالت Discount نسبت به ارزهای ديگر است وبالعکس. مثلا در جدول فوق دلار نسبت به ين در حالتDiscount و نسبت به ريال سعودی در حالت Premium است. بنابراين برای محاسبه نرخ سلف ين بايد Forward Margins را از نرخ Spot آن کم کنيم و در برابر ريال سعودی بايد با آن جمع شود.

برای محاسبه نرخهای سلف درمواردی که عددسمت راست Forward Margins ازعدد سمت چپ کوچکتر باشد از نرخها نقدی (Spot) کسر و درموارد عکس با آن جمع می کنيم.

نحوه محاسبه Forward Margins

طبق نظريه برابری نرخهای بهره،اختلاف نرخهای بهره عامل تعيين کننده در تعيين ارزش سلف دوارز نسبت به يکديگراست. مثال:

فرض می کنيم که نرخ نقدی ين ژاپن در مقابل دلار ۴۵-۱۳۸.۳۵ و نرخ بهره سپرده اروپائی دلار و ين به ترتيب (۴/۱)۷ و (۸/۱)۴ درصد باشد نرخ سلف ين درمقابل دلار عبارت خواهد بود از:

مدت * نرخ Spot * اختلاف نرخهای بهره دو ارز
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰۰

۳۰*۱۳۸.۳۵*(۸/۱)۳
۰.۳۵ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰۰

بانکها برحسب بازارروزخودمقداری به اين ۰.۳۵ می افزايند و يا آنرا نرخ Swap متوسط فرض نموده و مقداری به آن اضافه يا از آن کسر می کنند.

3-معاملات والور روز : تاريخ معامله و تاريخ تسويه در يكروز، يعني روز انجام معامله مي باشد.

4-معاملات والور فردا: تاريخ تسويه، روز كاري بعد از انجام معامله خواهد بود.

5-معاملات آتي : معاملات آتي به آن دسته از قراردادهاي سلفي اطلاق مي شود كه سررسيد آنها از دو روز كاري بيشتر بوده، اما تسويه آنها براي مبالغ از پيش تعيين شده در تاريخهاي مشخص مي باشد.

البته دو معامله سلف و آتي از نظر بنيادين تفاوت چنداني نداشته و عملكرد تقريباً يكساني دارند. بدين‌ترتيب كه در هر دو معامله ، خريدار و فروشنده ، نوع خاصي از دارايي (Asset) را در زماني معين و با نرخي مشخص مي‌خرد/ مي‌فروشد.

در حقيقت سررسيد معاملات آتي، صرفاً چهار بار در سال در چهارشنبه سومين هفته ماههاي مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر مي باشد و لذا برخلاف معاملات سلف، امكان تعيين تاريخ سررسيد به غير از تاريخ مذكور بين طرفين معامله وجود ندارد. در معاملات آتي، خريداران و فروشندگان، اتاق پاياپاي بورس را به عنوان واسطه معامله تعيين نموده و مي بايست بابت انجام هر قرارداد آتي، وجه نقد يا سپرده اي را به عنوان وديعه نزد اتاق پاياپاي بگذارند.

بعبارت دیگر تفاوت دو معامله فوق‌الذكر، در نوع ترتيبات به عمل آمده و جزئيات معامله است. اولاً‌ ، معاملات آتي (Futures) در بورس يا مكان مشخصي صورت مي‌پذيرند كه به همين دليل معاملات استاندارد و نظام‌مندي هستند. اين در حالي است كه معامله سلف (Forward) ، با توافق غيررسمي بين دو طرف معامله انجام شده و تابع قانون يا قاعده سفت و سختي نمي‌باشد و به همين لحاظ هميشه امكان دبّه كردن يك طرف معامله در اين نوع معاملات و تخطي از توافق به عمل آمده وجود دارد. در معاملات آتي (Futures) معامله انجام شده در بورس يا اتاق پاياپاي معاملات ثبت گرديده و بدين‌خاطر ، احتمال تخطي هريك از طرفين از توافق به عمل آمده تقريباً به صفر مي‌رسد.

از جمله تفاوت‌هاي ديگر دو معامله سلف و آتي مي‌توان به نحوه تسويه اين معاملات اشاره نمود. در معامله سلف ، تسويه قرارداد و معامله در پايان انجام معامله صورت مي‌پذيرد در حالي‌كه ارزش معاملات آتي هر روز به روز شده و با توجه به ارزش روز بازار تعديل مي‌گردد به اين معني كه تغييرات نرخ و ارزش مورد معامله ، تا زمان سررسيد معامله با توجه به تغييرات ارزش بازار تعديل گرديده و با تغييرات مزبور هماهنگ مي‌گردد. ضمناً ، تسويه معاملات آتي مي‌تواند طي تاريخ‌هاي متعددي صورت پذيرد ولي معاملات سلف فقط يك تاريخ سررسيد دارند.

نهايتاً از آنجايي‌كه معاملات آتي اكثراً توسط سفته‌بازها استفاده شده و به‌كار گرفته مي‌شوند و آن‌ها با توجه به پيش‌بيني خود از نوسان آتي ارزش دارايي مورد معامله به اين نوع معاملات مي‌پردازند ، معمولاً‌ تسويه معامله قبل از سررسيد نهايي صورت گرفته و نقل و انتقال دارايي مورد معامله تقريباً هرگز انجام نمي‌شود. از طرف ديگر، معاملات سلف (Forward) بيشتر مورد كاربرد پوشش‌دهندگان (Hedgers) بوده كه به منظور اجتناب از كاهش ارزش دارايي به اين معاملات مي‌پردازند و نقل و انتقال دارايي يا تسويه نقدي آن معمولاً صورت مي‌پذيرد.

6-معاملات تعويضي : در صورتيكه معامله گر به طور همزمان اقدام به خريد و فروش يك ارز با تعيين سررسيدهاي مختلف بپردازد، به اين نوع معامله، معامله تعويضي يا سوآپ گفته مي شود. در حقيقت، در يك معامله سوآپ، معامله گر ارزي را در مقابل يك ارز ديگر بصورت معامله نقدي خريداري نموده و يا مي فروشد و بطور همزمان آن ارز را در يك معامله سلف در مقابل ارز قبلي فروخته و يا خريداري مي نمايد. در اين نوع معاملات ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز وجود نداشته، چرا كه نرخ ها از انواع معاملات در بازار ارز پيش توافق مي شوند و هزينه اين نوع معامله ناشي از تفاوت بين نرخ معاملات نقدي و نرخ معاملات سلف مي باشد.

7-معاملات اختياري : در معاملات اختياري، حق خريد و فروش ارز براساس نرخ و تاريخ از پيش تعيين شده به خريدار معامله واگذار شده و اين در حاليست كه اعطاي اين حق، هيچگونه تعهدي براي وي ايجاد نخواهد نمود. به عبارت ديگر، اگر نرخ به نفع خريدار نباشد، وي مي تواند از انجام معامله اختياري صرف نظر نمايد. قراردادهاي منعقد شده در معاملات اختياري مانند قراردادهاي بيمه بوده كه در آن خريدار موضوع معامله خود يعني نرخ خريد يا فروش ارز خود را در مقابل ريسك ناشي از نوسانات نرخ با پرداخت حق بيمه به فروشنده ارز پوشش مي دهد.

اين وبلاگ توسط وحیده رحمانی دانشجوي کارشناسی رشته حسابداري دانشگاه آزاد شاهين دژ و با راهنمایی های ارزنده استاد عبدلی طراحي و نوشته مي شود.معرفي و توضيحاتي در مورد دانشگاه آزاد شاهين دژ:اين دانشگاه در سال 1382 تاسيس گرديده و در سال 1382 با پذيرش دانشجو در دو رشته ي حسابداري و كامپيوتر در مقطع كارداني كار خود را در يك مدرسه اجاره اي آغاز كرد.ساختمان آموزشي و اداري اين دانشگاه در مهر ماه سال 88 افتتاح گرديد اين واحد در حال حاضر داراي 10 رشته در مقطع كارداني اعم از(حسابداري-كامپيوتر-عمران-آموزش ابتدايي-امور بانكي-مديريت دولتي-صنعت و معدن. )و در مقطع كارشناسي نيز در 4 رشته(حسابداري-آموزش ابتدايي-مهندسي معدن-مديريت بازرگاني)دانشجو مي پذيرد.رياست اين دانشگاه بر عهده دكتر الله وردي حسين زاده مي باشد البته بايد اضافه كرد اين واحد از اول كار رياست 4 نفر را به خود ديده است(حسيني-احمديان زاده-طالب زاده-حسين زاده).انتظار مي رود با درايت تلاش و همت مضاعف مسئولين امر كم و كاستي هاي اين دانشگاه بر طرف شود.

معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات ارز دیجیتال و نحوه انجام آن سوال بسیاری از کسانی است که به تازگی وارد این بازار شده‌اند. البته دلیل علاقه سرمایه گذاران و مردم به معامله ارزهای دیجیتال را باید در ذات پرنوسان آن‌ها دانست که به آن‌ها رویای کسب درآمدهای بالا دست می‌دهد.

در این بین کسانی نیز هستند که هدف‌شان از معاملات ارز دیجیتال فقط تمرکز بر روی دو ارز بزرگ بازار یعنی بیت کوین و اتریوم است یا گروهی دیگر معامله ارز دیجیتال را فقط با هدف سرمایه گذاری بلند مدت انجام می‌دهند.

هدف شما هر چه که باشد، معامله ارزهای دیجیتال نیازمند نرم افزار‌ها و وبسایت‌های مخصوصی است.

در ادامه به معرفی یک دستورالعمل ساده پرداخته‌ایم که با جستجوی مقالات مرتبط با آن در بورسینس می‌توانید مسیر خود را در معاملات ارز دیجیتال آغاز کنید.

گام 1: انتخاب صرافی

داشتن مقداری سرمایه مهم است اما پس از آن باید محلی برای معامله ارز دیجیتال بیابید. صرافی‌های ارزهای دیجیتال در انواع مختلف چه در داخل ایران و چه خارج از کشور وجود دارند.

برخی از کاربران برای معامله ارزهای دیجیتال از صرافی‌های خارجی مانند کوینکس بهره می‌برند و انواع معاملات در بازار ارز برای نقد کردن درآمد خود از صرافی‌های داخلی مانند نوبیتکس استفاده می‌کنند. اما گروهی دیگر که چندان معاملات ارز دیجیتال را به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنند صرفا از صرافی‌های داخلی برای خرید دارایی و هولد آن استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است نباید دارایی‌های خود را در صرافی‌های ارز دیجیتال نگهداری کنید چرا که خطرات زیادی سرمایه شما را تهدید می‌کند.

ساخت حساب کاربری در اغلب صرافی‌های خارجی بدون نیاز به احراز هویت و صرفا با یک ایمیل و شماره موبایل قابل انجام است اما در صرافی‌های ایرانی، برای معامله ارزهای دیجیتال با حجم سرمایه بالا، انجام احراز هویت ضروری است.

صرافی‌های بایننس، کوینکس و حتی نوبیتکس در دسته صرافی‌های متمرکز قرار می‌گیرند اما روش دیگری نیز برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال بدون نیاز به احراز هویت وجود دارد.

شما می‌توانید با استفاده از ولت‌هایی که از تکنولوژی Web3 پشتیبانی می‌کنند (مانند متامسک، تراست ولت و سیف پال) فقط با بازکردن وبسایت صرافی مانند پنکیک سواپ و یونی سواپ به معامله ارزهای دیجیتال و توکن‌های رایج بازار بپردازید.

اولین تجربه شما در استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز و معامله ارز دیجیتال در آن‌جا ممکن است کمی سخت باشد اما با تکیه بر آموزش‌های بورسینس می‌توانید به راحتی توکن‌های مورد نظر خود را خریداری کنید.

برخی از مهمترین مقالات این بخش:

گام 2: انتخاب کوین کریپتو

از قدیم گفته‌اند که همه تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید، در معاملات ارز دیجیتال نیز رعایت این نکته اهمیت زیادی دارد.

انتخاب چند کوین کریپتو برای سرمایه گذاری و معامله می‌تواند نه تنها در حاشیه سود شما تاثیر مثبتی ایجاد کند بلکه ریسک از دست دادن سرمایه به دلیل مشکلات فنی بلاکچین آن‌ها یا اخبار منفی نیز کاهش پیدا می‌کند.

معامله ارز دیجیتال صرفا با تکیه به یک کوین جایز نیست و بهتر است سرمایه خود را برحسب اهمیت کوین توزیع کنید. برای مثال اختصاص سرمایه زیادی به میم کوین‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که این کوین‌ها اغلب از تحلیل‌های تکنیکال پیروی نمی‌کنند و حرکت آن‌ها بیشتر به احساسات مردم وابسته است.

برخی از مهمترین مقالات این بخش:

گام 3: انتخاب یک استراتژی

معاملات ارز دیجیتال یک حرفه است که صرفا در زدن دکمه خرید و فروش خلاصه نمی‌شود بلکه داشتن نقشه و استراتژی معاملاتی در بلند مدت تاثیر خود را نشان می‌دهد.

معامله ارز دیجیتال یک فعالیت 24/7 بدون توقف است و این تنها برای شما نیست. در خرید یک کوین، ده‌ها هزار تریدر دیگر نیز وجود دارند که شما باید با آن‌ها رقابت کنید تا بتوانید با شکست عمده تریدر‌های بازار، کسب درآمد کنید.

بنابراین خرید و فروش ارزهای دیجیتال صرفا از روی احساسات، شما را به جایی نمی‌رساند به جای آن، باید ابتدا یک استراتژی معاملات ارز دیجیتال ایجاد کنید، البته کار چندان آسانی نیست و در هر دوره زمانی آن استراتژی باید اصلاح شود، اما تنها این روش می‌تواند شما را در این حرفه به کسب سود برساند.

برخی از مهمترین مقالات این بخش:

گام 4: ذخیره ارزهای دیجیتال

قبلا به این موضوع اشاره شد، هولد ارزهای دیجیتال در صرافی‌های متمرکز مانند نوبیتکس، کوینکس یا هر مورد دیگر، ایده جالبی نیست چرا که با هک شدن این صرافی‌ها، سود‌هایی که در معاملات ارز دیجیتال نیز کسب کرده‌اید در چشم به هم زدن از دست می‌روند.

البته امنیت یک کیف پول نیز به رعایت نکات ایمنی از سوی دارنده آن بستگی دارد. برخی از کیف پول‌ها امکان معامه ارز دیجیتال را برای شما فراهم کرده‌اند که در بورسینس به صورت مفصل به آن پرداخته شده است.

کیف‌پول‌های Web3 معمولا گزینه‌های جالب‌تری هستند چرا که با اتصال به صرافی‌های غیرمتمرکز بزرگ می‌توانید به انجام معاملات ارز دیجیتال بپردازید. بهترین نمونه آن متامسک است که در پلتفرم‌های مختلف وجود دارد.

مقالات مربوط به کیف پول ارزهای دیجیتال را اینجا مطالعه کنید.

یک میانبر در معاملات ارز دیجیتال

یادگیری معامله ارزهای دیجیتال، تعیین استراتژی و دنبال کردن آن به نظر کار سخت و زمان‌بری است. اما بسیاری از مردم راه یک شبه پولدار شدن را بیشتر می‌پسندند.

راه حل آن‌ها نیز خرید میم‌کوین‌های بازار (یا گاها shitcoin) با حجم سرمایه زیاد است. این روش ممکن است در مورد یک یا چند کوین محدود جواب بدهد، اما با اختصاص حجم زیاد سرمایه به آن‌ها، ریسک بالایی متحمل می‌شوند.

معامله ارزهای دیجیتال به خصوص میم‌کوین‌ها اصول خود را دارد که باید آن را دنبال کنید. با نادید گرفتن ریسک‌های موجود، سرمایه‌ای که برای به دست آوردن آن به سختی تلاش کرده‌اید در بازار پرنوسان کریپتو از دست می‌رود و هرگز باز نخواهد گشت.

خطرات معامله ارز دیجیتال

خطرات معامله ارز دیجیتال را نمی‌توان در دو جمله بیان کرد اما به طور خلاصه، ریسک‌های مربوط به امنیت صرافی انتخاب شده، نداشتن نظم در معاملات، نداشتن استراتژی معاملاتی، دنبال نکردن یادگیری دائم، نداشتن آشنایی با ارز‌های دیجیتال و توکن‌های کریپتو از مهم‌ترین اشتباهاتی است که بسیاری از معامله‌گران تازه کار در دام آن گرفتار می‌شوند.

متاسفانه نداشتن شناخت از توکن‌های کریپتو موضوعی است که اخیرا معامله‌گران ایرانی بسیاری را گرفتار کرده است. برای مثال در پروژه‌های کریپتو گیمینگ، برخی از معامله‌گران به جای سرمایه گذاری بر روی توکن حاکمیت پروژه‌ها، بر روی توکن‌های Utility سرمایه گذاری می‌کنند که نتیجه‌ای جز از دست رفتن سرمایه نخواهد داشت.

به دلیل وجود مسائل فنی و مفاهیم مهم و گسترده در این حوزه، شناخت نحوه کار با کیف پول‌ها، نحوه کار صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی حروف الفبای کریپتو به شمار می‌رود.

35 اصطلاح کاربردی بازار ارز های دیجیتال که نیاز است بدانید!

احتمالا شما هم جز کسانی هستید که در این چند سال گذشته اسم هایی نظیر ارز دیجیتال، رمز ارزها، بیت کوین، بلاک چین و. به گوشتان خورده است. امروزه برای کسب سود و درآمد چه در بازار رمز ارزها و چه در سایر بازارها نظیر فارکس و بورس ایران، نیازمند کسب اطلاعات در زمینه مفاهیم اولیه ترید و اصطلاحات بازار مورد نظر می‌باشید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. اگر شما هم جز تازه واردان این بازار هستید ما را در ادامه این مقاله همراهی کنید.

ترید چیست و تریدر به چه کسی می گویند؟

ترید (Trade) در اصطلاح به معنی معامله دو چیز است، یعنی به ازای خرید یک چیز، چیز دیگری بپردازیم. همانند کاری که در یک تجارت یک تاجر انجام می‌دهد. در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی‌ها،Cryptocurrency)، به معامله رمز ارزها با ارزهای فیات (پول قانونی که ارزش خود را از دولت صادر کننده اش می‌گیرد مانند: دلار، یورو و. ) یا سایر ارزهای دیجیتال ترید می‌گویند و کسی که این معاملات را انجام می‌دهد، تریدر نامیده می‌شود. تریدر با توجه به دانشی که دارد اقدام به خرید کرده و با توجه به تغییرات قیمت، سود به دست می‌آورد.

در نتیجه هر تریدر و یا معامله گر برای کسب سود باید اطلاعات بسیار انواع معاملات در بازار ارز زیادی در این زمینه داشته باشد تا بهترین بازده را کسب کند. این کار نیازمند مطالعه زیاد در خصوص اصطلاحات اولیه و پیشرفته در این زمینه می‌باشد. در این مقاله ما سعی داریم با توضیح جامع و کامل همه اصطلاحات و مفاهیمی که یک تریدر برای ترید در بازار رمز ارزها نیاز دارد را، به صورت کامل ارائه دهیم.

انواع ترید ارز دیجیتال

با توجه به مدت زمانی که هر معامله باز و بسته می شود، روش های ترید آن مشخص می شود. این روش ها به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در ادامه به تقسیم بندی ترید ها با توجه به بازه زمانی می پردازیم که شامل موارد زیر می باشد:

 • «پوزیشن تریدینگ» (Position trading)
 • «سوئینگ تریدینگ» (Swing trading)
 • «معاملات روزانه» (Day trading)
 • انواع معاملات در بازار ارز
 • «اسکالپینگ» (Scalping)

پوزیشن تریدینگ(Position trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی و یا ماهانه برنامه ریزی می شود و تریدرها با توجه به «تحلیل فاندامنتال» به انجام این معاملات می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل فاندامنتال می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال در بورس چیست؟ مراجعه بفرمایید. این معامله شباهت زیادی به سرمایه گذاری سنتی دارد، زیرا معامله گران یک دارایی را خریداری کرده و امیدوار هستند که در آینده افزایش قیمت پیدا کند.

سوئینگ تریدینگ(Swing trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی انجام می شود و معامله‌گران از طریق «تحلیل تکنیکال» به بررسی نمودارها پرداخته و اقدام به پیش بینی قیمت ها می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال می توانید به مقاله آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.

معاملات روزانه(Day trading)

این نوع معامله به صورت روزانه انجام می شود و معامله گران از نوسانات روزانه برای کسب سود استفاده می کنند. در این حالت هر پوزیشن بیشتر از چند ساعت باز نیست و تمام تریدرها در این بازه اقدام به معامله می کنند.

اسکالپینگ(Scalping)

در این نوع معامله، نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

اصطلاحات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال

برای درک آسان‌تر مفاهیم در بازار ارزهای دیجیتال، لیستی از واژه‌های اصلی ایجاد کرده ایم. در این واژه نامه کلمات و اصطلاحات پایه ارزهای دیجیتال به صورت کامل بیان شده است. این قسمت هر روزه در حال بروزرسانی می باشد. در صورتی که اصطلاحی در لیست ما وجود ندارد لطفا در بخش کامنت ها به ما اطلاع دهید.

Cryptography (رمزنگاری)

روشی که در آن برای محافظت از اطلاعات، از کدهای امنیتی برای رمزگذاری استفاده می شود را رمزنگاری می گویند. این فرآیند باعث می شود که تنها کسانی که به این رمزها دسترسی دارند آن را خوانده و پردازش کنند.

Cryptocurrency (رمزارز)

ارز رمزنگاری شده یا به اصطلاح کریپتوکارنسی، نوعی پول مستقل از هر بانک یا مرجع مرکزی است. این پول به عنوان اطلاعات رمزگذاری شده و دیجیتالی عمل می کند. از روش های پیچیده ریاضیات برای تنظیم، ایجاد، و انتقال وجه استفاده می شود.

Bitcoin (بیت کوین)

از معروف‌ترین و اولین رمز ارزهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال می توان به بیت کوین اشاره کرد. این رمزارز به صورت غیر متمرکز و بدون دخالت شخص عمل می کند. بیت کوین در سال 2009 توسط شخص یا شرکت ناشناس به نام “ساتوشی ناکاموتو” فعالیت خود را آغاز کرد.

BTC (بیت)

در پلتفرم معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال، هر رمز ارز با نماد 3 حرفی نمایش داده می شود. به عنوان مثال BTC نماد اختصاصی بیت کوین می باشد.

Satoshi Nakamoto (ساتوشی ناکاموتو)

نام خالق بیت کوین ساتوشی ناکاموتو می باشد. اما تا به حال مشخص نیست که این نام مختص یک فرد است یا یک شرکت و هویت آن هنوز فاش نشده است.

Satoshis (ساتوشی)

ساتوشی کوچکترین واحد بیت کوین معرفی شده است.. هر ساتوشی0.00000001 بیت کوین می باشد.

Distributed Ledger (دفتر کل توزیع شده)

سیستمی که در آن تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌ها و تراکنش‌ها ثبت می شود را دفتر کل توزیع شده می گویند. روش توزیع اطلاعات در این دفتر باعث افزایش امنیت و کاهش خطر هک شدن آن‌ها می شود.

Blockchain (زنجیره بلوک یا بلاک چین)

بلاک‌ چین(blockchain)، یک دفتر دیجیتالی برای یک مرز ارز می باشد که در آن تمام معاملات انجام شده ثبت می شود.این بلاک‌ها از طریق امضای رمز‌نگاری به یکدیگر متصل می شوند. بلاک‌ چین یک فناوری غیرمتمرکز بوده زیرا هیچ نسخه ای از آن در جایی خاصی وجود ندارد. در نتیجه همه نسخه های آن با هم برابر می باشند.

Block (بلاک)

بلاک(Block)، پایگاه داده‌ای از کلیه معاملات انجام شده است که هر بلاک آن دائمی و تغییرناپذیر هستند. هر یک از این بلاک‌ها کلیه معاملات را تا زمانی که پر نشده است نگهداری می کنند.

Coin (کوین)

کوین‌‌ها، رمز ارزهایی هستند که به صورت مستقل عمل می­‌کنند و بلاک‌ چین اختصاصی دارند؛ مانند بیت کوین و اتریوم.

Token (توکن)

توکن­‌ها، رمز ارزهایی هستند که بلاک‌ چین اختصاصی ندارند و بر روی بستر سایر رمز ارزها کار می­‌کنند؛ مانند تتر.

StableCoin (کوین‌هایی با قیمت ثابت)

استیبل کوین، رمز ارزهای هستند که ارزش آنها با یک دارایی ثابت مانند دلار برابر است. این کوین‌ها با هدف کاهش نوسانات بازار ایجاد شده است که برخلاف سایر رمز ارزها از سرمایه معامله گران در برابر نوسانات محافظت می کند. از نمونه‌های استیبل کوین می توان به ارز دیجیتال تتر اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارز دیجیتال تتر می توانید به مقاله ارز دیجیتال تتر(tether)| حفظ سرمایه در برابر نوسانات مراجعه بفرمایید.

ICO(عرضه اولیه سکه)

ICO یا همان عرضه اولیه سکه، که از عبارت Initial Coin Offering گرفته شده است، روشی برای تامین مالی پروژهای مرتبط با ارز دیجیتال می باشد.در این روش سرمایه‌گذاران می توانند با استفاده از سایر رمز ارزها مانند بیت کوین و یا ارزهای فیات مانند دلار بر روی پروژه‌های مورد نظر سرمایه گذاری کرده و توکن های مربوط به پروژه را از شرکت مربوطه خریداری کنند.

Hard Fork (هارد فورک)

هارد فورک، زمانی ایجاد می شود که ماینرها تصمیم به ایجاد قوانین جدید در خصوص رمز ارزها می‌گیرند. افرادی که این قوانین جدید را می پذیرند، وارد فورک جدید می شوند.اما افرادی که مخالف هستند از همان نسخه قبلی استفاده می‌کنند.

Hash (هش)

هش(Hash)، به خروجی گفته می شود که از اطلاعات ورودی بدست می‌آید. الگوریتم های هش، اطلاعات ورودی را که به هر اندازه باشد دریافت کرده و به یک خروجی با اندازه ثابت تبدیل می کنند. هش را می توان به عنوان اثر انگشت که از طریق پردازش اطلاعات توسط تابع هش ایجاد می شود، در نظر گرفت. این عبارت به این معنی است که از طریق هش نمی توان به دادهای اصلی دست پیدا کرد.

Hash Rate (نرخ هش)

نرخ هش، نشان دهنده این است که توان کامپیوتر شما و عملکرد آن چقدر است. در نتیجه نرخ هش مهمترین عامل در انتخاب دستگاه‌های استخراج به شمار می‌آید.

Peer 2 Peer (همتا به همتا)

شبکه همتا به همتا، بین دو یا چند کامپیوتر که با یکدیگر در ارتباط هستند و شخص سومی به عنوان واسطه وجود ندارد، انجام می شود.

Decentralization (غیرمتمرکز)

از مهم ترین ویژگی‌های بیت کوین و سایر رمز ارزها، غیر متمرکز بودن آن می باشد. این ویژگی باعث شده است که نسبت به رمز ارزها و ارزهای فیات و. مزیت بخصوصی داشته باشد. از مهم ترین مزیت های این ویژگی، عرضه پول محدود است که باعث افزایش ارزش رمز ارزها می شود.

Wallet (کیف پول)

کیف پول‌های دیجیتالی، امکان دریافت، ذخیره‌سازی و ارسال رمز ارزها را فراهم می‌کند. هر کیف پول کلید خصوصی شما به شمار می‌آید که دسترسی به رمز ارزها را برای شما فراهم می کند.

Address (آدرس کیف پول)

رشته‌های از حروف و اعداد که به عنوان شماره حساب برای معاملات رمزنگاری استفاده می شود را آدرس کیف پول می گویند. هر کوین یک آدرس منحصر به فرد دارد که دادها در آن ذخیره می شود و بر روی بلاک چین قرار می گیرد. این آدرس ها منحصر به فرد بوده و در هر تراکنش می توانید از یک آدرس خاص استفاده کنید. در خرید و فروش رمز ارزها تنها چیزی که در اختیار دیگران قرار میدهید همین آدرس‌ها می باشد.

Private key (کلید خصوصی)

کلید خصوصی، به عنوان رمز عبور کیف پول‌ها به شمار می‌آید. این کلید به عنوان امضای دیجیتال شما به حساب می‌آید که هنگام خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند.

Hot wallet (کیف پول گرم)

کیف پول گرم، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت بوده، انواع معاملات در بازار ارز و به عنوان یک برنامه تحت وب و برنامه موبایلی در دسترس می باشد. کیف پول‌های گرم در مقایسه با سایر کیف پول‌ها از امنیت پایینی برخوردار هستند زیرا ممکن است هکرها از طریق اینترنت به این کیف پول دسترسی داشته باشند.

Cold wallet (کیف پول سرد)

کیف پول سرد، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت نمی‌باشد. این کیف پول را می توان به عنوان یک درایور USB مورد استفاده قرار داد. کیف پول سرد دارای امنیت بسیار بالایی می باشد. زیرا هکرها برای دسترسی به آن نیاز به دسترسی فیزیکی دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیف پول‌ها می توانید به مقاله کیف پول سخت افزاری| بانکی برای ارزهای دیجیتال در جیب شما مراجعه کنید.

Mining (استخراج)

برای تولید رمز ارزها و تایید تراکنش ها، از یک سری محاسبات ریاضی استفاده می شود. به این فرآیند استخراج رمز ارزها می‌گویند.

Miner (ماینر)

کامپیوتر یا تجهیزاتی که بر اساس محاسباتی یک رمز ارز خاص استخراج می کند را ماینر می‌گویند.

Pump & Dump (پامپ و دامپ)

پامپ و دامپ، زمانی اتفاق می‌افتد که در آن گروهی از سرمایه‌گذاران تصمیم بر این قضیه دارند که قیمت رمز ارزها به صورت مصنوعی افزایش یا کاهش دهند. به بیان ساده‌تر، برخی از سرمایه‌گذاران در قیمت پایین اقدام به خرید یک رمز ارز کرده و سپس شروع به تبلیغات دروغین می کنند. در نتیجه قیمت افزایش پیدا کرده(پامپ) و تقاضا بیشتر می شود. سپس این سرمایه گذاران در بالاترین قیمت اقدام به فروش کرده و قیمت کاهش پیدا میکند(دامپ). در این میان افراد بی تجربه سرمایه خود را از دست می‌دهند.

ATH (اوج قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATH مخفف عبارت all-time high می باشد که برای پیگیری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربرد می‌باشد. زمانی از اصطلاح استفاده می شود که ارز دیجیتال به بالاترین قیمت خود رسیده باشد.

ATL (کمترین قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATL مخفف all-time low می باشد که نقطه مقابل ATH است. زمانی از این اصطلاح استفاده می‌شود که ارز دیجیتال به کمترین قیمت خود رسیده باشد.

Mining Pool (استخر استخراج)

اگر تعدادی از ماینرها قدرت محاسباتی خود را کنار هم برای انجام معاملات مورد نظر قرار دهند، در این صورت در یک استخر استخراج قرار می‌گیرند.در این حالت پاداش ماینرها براساس میزان مشارکت، بین کسانی که در استخر قرار دارند تقسیم می‌شود. قرار گرفتن در این استخرها شانس بهتری را برای داشتن هش‌های موفق ایجاد می کند.

Market Cap (ارزش بازار)

مارکت کپ، از ضرب قیمت فعلی ارز انواع معاملات در بازار ارز دیجیتال مورد نظر در تعداد کل ارزها در گردش به دست می‌آید. رمز ارزها بر اساس ارز بازاری که دارند رتبه بندی می‌شوند. ارزش بازار هر ارز دیجیتال را می توانید در سایت coinmarketcap بررسی کنید.

CandleStick(کندل استیک )

کندل استیک که به اصطلاح نمودار شمعی نیز به آن گفته می‌شود، نموداری است که در آن قیمت‌های بالا و پایین، باز شدن و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان داده می شود.

Stop loss(حد ضرر)

سرمایه‌گذاران اغلب با هدف افزایش قیمت سهم یا ارز دیجیتال اقدام به خرید آن می کنند. و بعد از خرید قیمت آن بالا خواهد رفت. اما در بازارهای سرمایه روند حرکتی قیمت در هر لحظه در حال تغییر می باشد. در نتیجه باید در پایین قیمت خرید خود یک محدوده‌ای در نظر بگیرید. به این محدوده قیمتی که برای خروج در نظر می‌گیرید حد ضرر می‌گویند.

نحوه کسب اطلاعات در بازار ارزهای دیجیتال

برای موفقیت در هر نوع بازار مالی نیازمند کسب یک سری اطلاعات آماری و تحلیلی می باشیم. در دنیای رمز ارزها، سایت‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که با مراجعه به آن می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورید. از نمونه سایت‌های محبوب در زمینه ارز دیجیتال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سایت‌هایی وجود دارند که پوشش‌های خبری و تحلیلی در خصوص ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. در ادامه نمونه‌های از پربازدیدترین سایت‌های خبری را معرفی خواهیم کرد:

سخن پایانی

برای ورود به هر بازار مالی در ابتدا نیازمند کسب اطلاعات در زمینه آن می باشید، تا عملکرد مطلوب را به دست بیاورید. بازارهای ارز دیجیتال در صورت داشتن دانش و آگاهی، بازار پر سود انواع معاملات در بازار ارز و رو به رشدی می‌باشند.نکته‌ی آخری که به آن تأکید می‌کنیم این است که هیچ‌گاه تمام سرمایه‌ی‌ خودتان را وارد بازار ارزهای دیجیتال نکنید و از گرفتن تصمیمات عجولانه و احساسی بپرهیزید. امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

تریدر یا معامله گر کیست؟

تریدر یا معامله گر کیست؟

تریدر یا معامله گر، شغلی می باشد که برای کسب ثروت زیاد به دنیا معرفی شده است، در دنیای امروزی سرمایه گذاری یکی از مهم ترین دلایل برای کسب درآمد شده است. تریدر یا معامله گر شخصی است که با تحلیل بر نمودارهای شاخص های یک سهام یا ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی به خرید و فروش آن می پردازد همچنین می تواند از استراتژی های مختلفی برای کسب درآمد استفاده کند. یکی از استراتژی های محبوب برای سرمایه گذاری، استراتژی هودل کردن است، هودل در لغت به معنی نگه داشتن است که در بازارهای مالی به معنای نگه داشتن یک ارز یا سهام در مدت طولانی است، مهمترین رکن برای کسب یک سود مناسب از بازارهای مالی داشتن صبر و شناخت روانشناسی است.

به چه کسی معامله گر یا تریدر می گویند؟

تریدر یا معامله گر

معامله گر فردی است که به خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، چه برای خود یا از طرف شخص یا مؤسسه دیگری مشغول است. تفاوت اصلی بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدت داشته باشند، در حالی که معامله گران تمایل دارند دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

یک معامله گر می تواند برای یک موسسه مالی کار کند، در این صورت با پول و اعتبار شرکت معامله می کند و ترکیبی از حقوق و پاداش به آنها پرداخت می شود. از طرف دیگر، یک معامله گر می تواند برای خودش کار کند، به این معنی که با پول و اعتبار خود معامله می کند اما تمام سود را برای خود نگه می دارد. در واقع تریدر یا معامله گر (Trader) فردی است که سعی می کند با شناخت خود از بازار و با استفاده از نوسانات خرید و فروش در بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) و. سود کسب کند.

معامله گر در بازار رمزارز

تریدر (Trader) در بازار ارزهای دیجیتال به شخصی که به طور روزانه فعالیت می کند و سعی دارد با توجه به تغییرات و قیمت و نوسانات بازار سود کسب کند، گفته می شود.

در بازار مالی ارزهای دیجیتال تریدر (Trader) می تواند از ریزش ارز دیجیتال مورد هدف خود نیز سود کسب کند، این عامل یکی از مهیج ترین اتفاقاتی است که می تواند برای یک معامله گر رخ بدهد. تشخیص زمان صعود و نزول روند بازار به مهارت و شناخت بازار فرد تریدر بستگی دارد، بدیهی است که نحوه عملکرد یک تریدر با تجربه با یک تریدر تازه کار بسیار متفاوت است.

معامله گر رمزارز کسی است که از تغییرات کوتاه مدت در قیمت بازار ارزهای دیجیتال، آلت کوین ها و توکن های ارزشی سود می برد. البته هدف این است که وقتی قیمت‌ ها پایین است خرید کنید و وقتی قیمت‌ ها بالاتر رفت، بفروشید. تجارت می تواند سودآور باشد و بسیاری از افراد با انجام آن ثروت زیادی به دست آورده اند.

انواع تریدر ارزهای دیجیتال

تقسیم بندی معامله گران و تریدرها از طریق رویکردهای رفتاری شناسایی می شود، یک تریدر ویژگی های منحصر به فردی دارد، در بازارهای مالی اصطلاحاتی وجود دارد که در اثر رفتارهای معامله گران یا تریدرها (Trader) به وجود می آید.

رفتار گاو نر در بازار ارزهای دیجیتال

تریدر و رفتار گاوی

شکل ظاهری رفتار گاو نر در جدول بازارهای مالی شبیه به گاوی است که از پایین به سمت بالای جدول در حال شاخ زدن است، امید و انتظار تریدرها در این ویژگی ظاهری به سود بازار است، هدف معامله گران سودی با شیب مثبت است. تریدرها معمولا کوین هایی (Coins) را که در ابتدا معرفی شده اند را خریداری می کنند و منتظر یک سود بسیار مناسب برای ارز دیجیتال مورد نظر خود هستند.

نمونه هایی از این نوع روش در خرید ارز دیجیتال بیت کوین و لایت کوین است که تریدرها در زمان عرضه پول خود را سرمایه گذاری کرده و باور داشتند که موقعیت های بازار باعث بازگشت سودهای زیادی خواهد شد.

رفتار خرس در بازار ارزهای دیجیتال

رفتار خرس در بازار ارزهای دیجیتال

شکل ظاهری رفتار خرس در جدول بازارهای مالی شبیه به خرسی است که از بالا به پایین پنجه می کشد، رفتار خرس در مقابل رفتار گاو قرار می گیرد و تریدرها ارزهای دیجیتال خود را به امید نزول در آینده می فروشند، در واقع استراتژی این افراد "فروش در قیمت بالا و خرید با قیمت پایین" است.

رفتار نهنگ در بازار ارزهای دیجیتال

 رفتار نهنگ در بازار ارزهای دیجیتال

نهنگ ها بزرگ ترین دارندگان ارزهای دیجیتال هستند، این نوع تریدرها بیشتر از هودل کردن ارزهای دیجیتال سودهای بازار را کسب می کنند، این افراد کسانی هستند که ذات ارزهای دیجیتال را فهمیده و در همان آغاز مارکت وارد این حوزه شده اند. میزان نگهداری ارزهای دیجیتال توسط این افراد به قدری بالاست که بالا و پایین شدن نوسانات بازار برای آنها اهمیت زیادی ندارد اما با توجه به نیاز و منفعت شخصی خود، می توانند روند بازار را به طور کلی تغییر دهند.

برای مثال فروش چندین هزار ارز دیجیتال بیت کوین می تواند روند ارزهای دیجیتال را تغییر دهد و تقریبا بازار سقوط می کند؛ هر عملی که نهنگ ها انجام دهند به عنوان هشداری از تغییرات جهانی قلمداد می شود.

رفتار الک (Elk) در بازارهای دیجیتال

کلمه الک از زبان روسی به معنای "ضرر" گرفته شده است، شخصیت های این نوع رفتار همیشه ضررهای زیادی را متحمل خواهند شد، علت این ضررها در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بدون دانش و غیر قابل درک است.

رفتار گوسفند در بازار ارزهای دیجیتال

این افراد از بازار بسیار ترس دارند، هنگام خرید یک ارز دیجیتال به ارزان شدن آن فکر کرده و از ترس افزایش قیمت جرات فروش آن را ندارند؛ تریدرهایی که این نوع رفتار را از خود در بازار مالی نشان می دهند، سرمایه خود را در نوسانات قدرتمندی که همیشه در جریان است از دست می دهند.

رفتار همستر در بازار ارزهای دیجیتال

این افراد خواستار سرمایه گذاری با قیمت کم هستند اما انتظار سودهای میلیون دلاری در عرض چند روز را دارند، رفتار گوسفند و همستر اغلب با یکدیگر گفته می شود چرا که ویژگی این دو رفتار شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند.

جهت کسب اطلاعاتی در مورد ربات تریدر، مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

رفتار گرگ در بازار ارزهای دیجیتال

رفتار این نوع از تریدرها در آرامش و بدون ایجاد تنش است و سودهای بسیار خوبی نیز از بازار کسب می کنند؛ نام این نوع رفتار معامله گران از فیلم "گرگ وال استریت" گرفته شده است. گرگ ها الگوهای بسیار مناسبی برای معامله گران یا تریدرها هستند که در کمال آرامش سودهای خود را از بازار کسب می کنند، این نوع تریدرها برای آموزش خود سرمایه گذاری زیادی انجام می دهند.

رفتار خرگوش در بازار ارزهای دیجیتال

رفتار تریدرهایی که به این شکل معامله می کنند، همانند یک خرگوش است، به سرعت از یک معامله وارد یک کانال معاملاتی دیگر می شوند، معاملات این افراد کوتاه مدت است.

انواع معامله گر براساس چارچوب زمانی

رفتار تریدرها در بازارهای مالی

رفتار اسکالپینگ (Scalping) در بازار ارزهای دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است، این روش در تایم فریم 1 تا 30 دقیقه انجام می شود، معامله گران این روش، خیلی زود از حالت خرید یا فروش خود خارج خواهند شد.

Swing trading

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌ را تجزیه و تحلیل می‌کند.

Daily trader

تریدرهای روزانه از استراتژی‌ های معاملات روزانه استفاده می‌کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت‌ها باقی نمی‌مانند. معامله‌گران روزانه بازار خرید ارز دیجیتال، از تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نمودار انواع معاملات در بازار ارز و شاخص‌ های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه شامل جرم گیری، معاملات محدوده و معاملات با فرکانس بالا هستند.

Long trader

معاملاتی دو طرفه یا آتی که هم در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی درست کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنند؛ برای این نوع از معاملات می توان از معامله بلندمدت یا کوتاه مدت استفاده کرد، در این نوع معامله شناخت کندل و نوسانات بازار در جدول بسیار با اهمیت است.

جمع بندی:

تریدر یا معامله گر فردی است که با استفاده از دانش و شناخت روانشناسی بازار از سود و ضرر بازار ارزهای دیجیتال می تواند، سودهای بسیار زیادی کسب کند، یکی از ارکان مهم برای معامله گران شناخت روانی بازار است. طوری که در صورت ضرر در یک معامله برای انتقام از بازار وارد معامله بعدی نشود، دیدن فیلم های آموزشی و خواندن کتب مربوط به سرمایه گذاری و کندل شناسی، می تواند کمک شایانی به کسب سود بیشتر بکند.

وبینار انواع معاملات در بازارهای ارز دیجیتال

وبینار انواع معاملات در بازارهای ارز دیجیتال

استاد مهرناز سلطانی

 • نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران
 • مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته
 • بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه
 • تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار
 • نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس
 • کارشناس رادیو اقتصاد سیما
 • سخنران در سمینارها و همایش های مالی
 • نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

این وبینار مناسب چه کسانی است:

 • فعالین بازار کریپتو
 • علاقه مندان به ورود به بازار ارزهای دیجیتال
 • علاقه مندان به یادگیری استراتژی افزایش ریسک
 • افراد با سرمایه کم و ریسک پذیری پایین
 • علاقه مندان به حوزه معامله گری

این وبینار به چه کسانی توصیه نمیشود:

 • افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند
 • کسانی که از درآمد خود راضی هستند و نیازی به کسب درآمد دلاری ندارند
 • افرادی که توانایی کنترل و مدیریت استرس خود را ندارند

در این وبینار چه چیزهایی یاد میگیریم؟

در این وبینار شما با مقدمات اولیه لازم برای شروع معاملات و ایجاد حساب کاربری با برترین صرافی ها و نکات ریز و ظریف معاملات فیوچرز و اسپات و مارجین آشنا خواهید شد و میتوانید جهت کسب سود بیشتر در بازار از آن ها استفاده کنید.

همچنین در این وبینار شما با استراتژی مدیریت معاملات و نحوه به کار بردن هر کدام در بازارهای نزولی صعودی و خنثی آشنا خواهید شد.

سوالات متداول شما عزیزان از این وبینار:

چند نوع معاملات در بازار وجود دارد؟

در بازار کریپتو سه نوع معاملات اسپات فیوچرز و مارجین جزو معاملات متداول است البته معاملات دیگری نیز در کنار آن ها وجود دارد .

چه اهرمی باید در معاملات به کار گرفته شود؟

بستگی به مقدار سرمایه درگیر شده این میزان تغییر و همچنین به نوع بازار خنثی و روند دار نیز بستگی دارد .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.