دارایی‌های مالی بازار سرمایه


توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، رضا عیوضلو در چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور اعلام کرد: رویدادهای سرمایه گذاری فرصت مناسبی برای مشارکت کنندگان در دارایی‌های مالی بازار سرمایه زنجیره تامین مالی است تا بتوانند با اشتراک گذاری برنامه و دستاورد‌های خود به توسعه هم افزایی بازار مالی کمک کنند.
وی اظهار داشت: صحبت‌های امروز بر ٢ محور یعنی اهمیت بستر سازی رشد سرمایه گذاری برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و اهمیت ثبات مالی درباره تصمیم گیران سیاست گذاران پولی و مالی خواهد بود.
عیوضلو با تاکید بر اینکه به شدت با کاهش تشکیل سرمایه ثابت روبرو خواهیم شد، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور از سال ٩ تا کنون به طور متوسط ٩ دهم درصد بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران افزود: تشکیل سرمایه از سال ٩ تاکنون نزدیک ٥ درصد (تقریبا نصف) شده است و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از ٤ درصد به حدود ١٨ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اگر به عوامل تشکیل دهنده تقاضا در تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم شاهد هستیم که مصارف عمومی و مخارج دولت ظرفیت مناسب برای رشد اقتصادی ندارد و تنها راه دستیابی به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری است.
عیوضلو به وضعیت تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: راه حل مثبت کردن تراز تجاری و کمک به رشد اقتصادی مربوط به بحث سرمایه گذاری است بستر سازی باید از سوی سیاستگذاران صورت بگیرد و باید چشم انداز سودآوری بنگاه‌ها و طرح‌ها به گونه‌ای شفاف و روشن باشد تا سرمایه گذاران توجیه پذیری خود را آشکار ببینند.
وی با بیان اینکه برای سرمایه گذاری نیازمند بسترسازی مناسب برای رشد اقتصادی هستیم که از سوی سیاست گذاران اقتصادی صورت می‌گیرد گفت: شفاف سازی باید به گونه‌ای باشد که مسئولیت رقابتی ذاتی صنایع در آن دیده شود.
عیوضلو با بیان اینکه ثبات مالی از حمله مسائل مدنظر اقتصاددانان دنیا است، گفت: یک سیستم مالی زمانی می‌تواند با ثبات باشد که نوسانات را به طور مناسب کنترل کند و در مقابل نوسانات ماندگار باشد.
وی گفت: بازار مالی زمانی می‌تواند در یک سیستم با ثبات مالی فعالیت کند که دارایی مالی بدون انحراف با اهمیت از ارزش‌های ذاتی معامله شود و مشارکت کنندگان آن بازار با اطمینان نسبی نسبت به مبادله دارایی‌ها اقدام کنند.
عیوضلو دارایی‌های مالی بازار سرمایه با بیان اینکه توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است، افزود: توسعه پایدار با توسعه و ثبات بازار‌های مالی ارتباط مستقیم دارد.
وی معتقد است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به بازار سهام توجه ویژه‌ای دارد.

عیوضلو تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که بین حرکت بازار سهام و انتظارت سیاست‌گذار پولی به این دلیل رابطه وجود دارد که بازار سرمایه محرک اقتصاد و تولید است و نیز بازار سرمایه قدرت پیش‌بینی‌کننده خوبی از متغیر‌های اقتصادی را دارد. نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، رضا عیوضلو در چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی اعلام کرد: رویداد کیش اینوکس فرصت مناسبی برای مشارکت کنندگان در زنجیره سرمایه گذاری است تا بتوانند با اشتراک گذاری برنامه و دستاورد‌های خود به توسعه هم افزایی بازار مالی کمک کنند.
وی اظهار داشت: صحبت‌های امروز بر ٢ محور یعنی اهمیت بستر سازی رشد سرمایه گذاری برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و اهمیت ثبات مالی درباره تصمیم گیران سیاست گذاران پولی و مالی خواهد بود.
عیوضلو با تاکید بر اینکه به شدت با کاهش تشکیل سرمایه ثابت روبرو خواهیم شد، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور از سال ٩ تا کنون به طور متوسط ٩ دهم درصد بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران افزود: تشکیل سرمایه از سال ٩ تاکنون نزدیک ٥ درصد (تقریبا نصف) شده است و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از ٤ درصد به حدود ١٨ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اگر به عوامل تشکیل دهنده تقاضا در تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم شاهد هستیم که مصارف عمومی و مخارج دولت ظرفیت مناسب برای رشد اقتصادی ندارد و تنها راه دستیابی به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری است.
عیوضلو به وضعیت تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: راه حل مثبت کردن تراز تجاری و کمک به رشد اقتصادی مربوط به بحث سرمایه گذاری است بستر سازی باید از سوی سیاستگذاران صورت بگیرد و باید چشم انداز سودآوری بنگاه‌ها و طرح‌ها به گونه‌ای شفاف و روشن باشد تا سرمایه گذاران توجیه پذیری خود را آشکار ببینند.
وی با بیان اینکه برای سرمایه گذاری نیازمند بسترسازی مناسب برای رشد اقتصادی هستیم که از سوی سیاست گذاران اقتصادی صورت می‌گیرد گفت: شفاف سازی باید به گونه‌ای باشد که مسئولیت رقابتی ذاتی صنایع در آن دیده شود.
عیوضلو با بیان اینکه ثبات مالی از حمله مسائل مدنظر اقتصاددانان دنیا است، گفت: یک سیستم مالی زمانی می‌تواند با ثبات باشد که نوسانات را به طور مناسب کنترل کند و در مقابل نوسانات ماندگار باشد.
وی گفت: بازار مالی زمانی می‌تواند در یک سیستم با ثبات مالی فعالیت کند که دارایی مالی بدون انحراف با اهمیت از ارزش‌های ذاتی معامله شود و مشارکت کنندگان آن بازار با اطمینان نسبی نسبت به مبادله دارایی‌ها اقدام کنند.
عیوضلو با بیان اینکه توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است، افزود: توسعه پایدار با توسعه و ثبات بازار‌های مالی ارتباط مستقیم دارد.
وی معتقد است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به بازار سهام توجه ویژه‌ای دارد.
عیوضلو تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که بین حرکت بازار سهام و انتظارت سیاست‌گذار پولی به این دلیل رابطه وجود دارد که بازار سرمایه محرک اقتصاد و تولید است و نیز بازار سرمایه قدرت پیش‌بینی‌کننده خوبی از متغیر‌های اقتصادی را دارد.

اطلس ثروتمندان جهان

در مقدمه این گزارش آمده است؛ هیچ کشوری در جهان منبعی جامع از اطلاعات مربوط به ثروت شخصی افراد ندارد و بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و میانه شواهد مستقیم بسیار اندکی از هرشکل در این رابطه ارائه می‌کنند، با این‌حال شمار رو به افزایشی از کشورها، از جمله هندوستان و چین و نیز بسیاری از کشورهای با درآمد بالا آماری مرتبط از بسیاری از منابع دارند که با اهداف این گزارش همخوان است.

جدیدترین گزارش کردیت‌سوئیس از توزیع ثروت در دنیا نشان می‌دهد آمریکای‌شمالی ثروتمندترین منطقه جهان و در مقابل، قاره آفریقا فقیرترین جای دنیاست. چین، بالاترین جمعیت با ثروت متوسط را در اختیار دارد و هند در کشورهای فقیر دسته‌بندی می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۴میلیون ایرانی ثروتی بالای ۱۰۰هزار دلار دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، کردیت‌‌‌‌‌سوئیس یک موسسه مالی اعتباری است که از سال‌۲۰۰۰ ثروت خانوار و فردی در سطح جهان را بررسی می‌کند و سیزدهمین ویراست گزارش آن به‌تازگی منتشرشده است. این گزارش بنا به ادعای خود و تایید بسیاری از منابع خبری آماری یگانه را در اختیار جهان قرار می‌دهد؛ برآوردی از ثروت افراد که مفهومی پیچیده‌تر از خالص درآمد سرانه است و از تقسیم خالص درآمد یک واحد جغرافیایی بر تعداد افراد آن حاصل نمی‌شود، بلکه با تقسیم‌بندی‌‌‌‌‌های مختلف جوانب گوناگون از پراکندگی ثروت درمیان افراد جهان را شامل می‌شود.

اطلاعات کلی این گزارش تایید آن چیزی است که به شکل کلی از جهان می‌دانیم؛ در سال‌۲۰۲۱ آمریکای‌شمالی ثروتمندترین قاره جهان و آفریقا فقیرترین جای کره‌‌‌‌‌زمین است. چنانچه به شکل کلی می‌دانیم بخشی قابل‌توجه از ثروت جهان در اختیار دهک اول بوده و در این دهک نیز عمده ثروت در اختیار یک‌درصد است.

اما پیچیدگی این آمار رفته‌رفته در این گزارش، نمایان می‌شود. برای نمونه در آمریکای‌شمالی نزدیک به نیمی از جمعیت، ثروتی بالای ۱۰۰‌هزار دلار دارند و جمعیت فقیر آن، یعنی جمعیت با ثروت زیر ۱۰‌هزار دلار در آن حتی در نسبت با اروپا نیز کمتر است. بنا به آمار دارایی‌های مالی بازار سرمایه این گزارش در آمریکای‌شمالی ۲۲‌درصد از جمعیت، ثروتی زیر ۱۰‌هزار دلار دارند و در اروپا ۳۲‌درصد. جمعیت زیر ۱۰‌هزار دلاری جهان در چین از آمریکای‌شمالی نیز کمتر است و ۱۸‌درصد از جمعیت چین را شامل می‌شود.

می‌توان این آمار را چنین تعبیر کرد؛ در کشوری مانند ایالات‌‌‌‌‌متحده برخلاف تصور عمومی توزیع عادلانه‌‌‌‌‌تری از ثروت وجود دارد. این تفسیر با در نظر نگرفتن تقسیم‌بندی‌‌‌‌‌های جغرافیایی که همچنان توزیع ثروت در آن ناعادلانه است و آفریقا در نسبت با آمریکای‌شمالی ثروتی بسیار کمتر دارد و درنظرگرفتن پراکندگی ثروت تنها در یک واحد جغرافیایی صحیح است. هرچند این تفسیر تاحدی در تعبیر خاص ما از عدالت -که همواره مفهومی ویژه است- ریشه دارد.

همچنین بر اساس یافته‌‌‌‌‌های این گزارش عمده جمعیت با ثروت بالاتر از متوسط جهان امروز در چین سکونت دارند. بنا به آمار ارائه‌شده در این گزارش ۴۴‌درصد از افرادی که در دهک‌‌‌‌‌های ۷ تا ۹ جهانی قرار می‌گیرند امروز در چین زندگی می‌کنند.

در مورد ایران نیز آماری وجود دارد که تصورات عموم را تایید می‌کند نظیر اینکه ثروتمندان بسیاری در آن زندگی می‌کنند. درمیان کشورهای منتخب مورد بررسی این گزارش، ایران از نظر تعداد ثروتمند در جایگاه بیستم جهان قرار دارد. این گزارش می‌نویسد نزدیک به ۴‌میلیون نفر در ایران ثروتی بالای ۱۰۰‌هزار دلار دارند و ۱۴۷‌هزار نفر ‌میلیونر حقیقی با مقیاس جهانی در آن هست، یعنی افرادی که ثروتی بیش از یک‌‌میلیون دلار دارند.

اما آمار خلاف‌تصور عموم این گزارش می‌گوید؛ ایران به‌طور کلی ملتی ثروتمند است. بر اساس آمار کردیت سوئیس هم بر پایه ناخالص تولید که نزدیک ۲۵‌هزار دلار برای هر بزرگسال است و هم برپایه ناخالص ثروت که در سال‌۲۰۲۱، رقمی بالاتر ۳۹‌هزار دلار برای هر بزرگسال گزارش شده است، ایران، مجموعا و در سطح جهان کشوری در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط محسوب می‌شود.

گزارش کردیت‌سوئیس، در مورد ثروتمندترین افراد جهان که همواره مورد‌توجه ویژه خبری هستند - برای نمونه لیست پرطرفدار مجله فوربس- می‌نویسد دستیابی به تعداد آنها بسیار دشوار است اما بر اساس تحلیل آن، تعداد و ثروت این افراد هرچه می‌خواهد باشد، واضح است که پراکندگی آنها درمیان همه کشورهای جهان است، با این‌حال شکل زندگی آنها بسیار مشابه است: همگی از یک بازار لوکس مشترک استفاده می‌کنند و دارایی‌‌‌‌‌ آنها در قالب سهام عمومی شرکت‌هایی است که سهام آنها به شکل بین‌المللی معامله می‌شوند.

این تشابه رفتاری در سطح کلان‌‌‌‌‌تر نیز تاحدی برقرار است، به این معنی که درحالی‌که دارایی‌های افراد در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته عمدتا دارایی‌های مالی است، رفتار جامعه به نسبت فقیر مانند هند متفاوت است و بیش از سه‌چهارم دارایی‌های افراد در آن دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌ای است.

توزیع جهانی ثروت

در مقدمه این گزارش آمده است؛ هیچ کشوری در جهان منبعی جامع از اطلاعات مربوط به ثروت شخصی افراد ندارد و بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و میانه شواهد مستقیم بسیار اندکی از هرشکل در این رابطه ارائه می‌کنند، با این‌حال شمار رو به افزایشی از کشورها، از جمله هندوستان و چین و نیز بسیاری از کشورهای با درآمد بالا آماری مرتبط از بسیاری از منابع دارند که با اهداف این گزارش همخوان است. هدفی مبنی‌بر محاسبه میزان و شکل ثروت فردی و خانوار در جهان. تمرکز این گزارش بر ۲۱۷سرزمین است که از نظر اقتصادی خودگردان هستند، یعنی عمده کشورهای عضو سازمان‌ملل و سرزمینی مانند هنگ‌‌‌‌‌کنگ که جمعیت آن به وسیله سازمان‌ملل ثبت می‌شود و نیز آماری از تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز دارند.

ترکیب آمار نمونه‌‌‌‌‌های مختلف از همه کشورهای جهان نشان‌دهنده خصوصیات کلی توزیع جهانی ثروت است. بر اساس این آمار دارایی ۸.۳۶۰دلاری در پایان سال‌۲۰۲۱ کافی است که شخصی در نیمه جمعیتی ثروتمند جهان قرار بگیرد، اما برای قرارگرفتن درمیان ۱۰‌درصد جمعیت ثروتمند جهان باید ثروتی معادل ۱۳۸.۳۴۶ دلار داشته باشید و برای قرارگرفتن درمیان یک‌درصد ثروتمند جهان باید ۱.۱۴۶.۶۸۵ دلار ثروت اندوخته باشید.

بر اساس این گزارش نیمه پائینی جمعیت جهان تنها یک‌درصد از کل ثروت جهان را دارند. در مقابل، دهک بالای ثروتمند جهان ۸۲‌درصد از کل ثروت دنیا را در اختیار دارند. یک‌درصد از این دهک صاحب ۴۶‌درصد از کل مجموع دارایی‌های جهان هستند. تحلیل مبتنی بر دهک و پراکندگی ثروت به تفکیک منطقه در جهان برخی خصوصیات جالب‌‌‌‌‌توجه از توزیع ثروت را نشان می‌دهد. از جمله اینکه چین با توجه به جمعیت، نیمی از جمعیت طبقات بالاتر از متوسط ثروت جهان را اشغال کرده است. بر اساس این گزارش ۴۴‌درصد از جمعیت دهک‌‌‌‌‌های ۷ تا ۹ جهان چینی هستند. در مقابل، جمعیت هندوستان حضوری چشمگیر در نیمه پائینی ثروت جهان دارد. از هر ۴ نفر که در نیمه پائینی هرم ثروت جهان قرار گرفته‌‌‌‌‌اند، یک نفر هندی است.

تحلیل داده‌های این گزارش نشان می‌دهد ساکنان آمریکای‌لاتین به شکل مساوی درمیان هرم ثروت جهان پراکنده شده‌اند. روند توزیع ثروت در منطقه آسیا-پاسیفیک (با در‌نظر نگرفتن چین و هند) مطابق با شکل کلی توزیع ثروت در سطح جهان است.

اما بررسی این روند کلی حاکم بر منطقه آسیا پاسیفیک، نمونه‌‌‌‌‌های استثنایی و دو قطبی‌‌‌‌‌های موجود در این منطقه را بازتاب نمی‌دهد. از جمله اینکه در این منطقه یک دوقطبی میان کشورهای ثروتمند مانند هنگ‌‌‌‌‌کنگ، ژاپن و سنگاپور در مقابل کشورهای با درآمد پایین نظیر بنگلادش، اندونزی، پاکستان و ویتنام وجود دارد. در واقع امر درست‌تر این است که با حذف کشورهای با درآمد بالا از کشورهای آسیاپاسیفیک رویه توزیع ثروت دراین منطقه بیشتر شبیه هندوستان، یعنی فقر کلی است، تا روند کلی توزیع ثروت در جهان.

ساکنان آفریقا حضوری بسیار سنگین‌‌‌‌‌ در نیمه پایینی ثروت جهان دارند؛ نیمی از جمعیت آفریقا درمیان دو دهک پایینی جهان از نظر ثروت قرار دارد، در مقابل و برعکس این قاره، دو قاره آمریکای‌شمالی و اروپا قرار دارند که به شکل اساسی به نیمه بالایی ثروت جهان گرایش دارند. این دو قاره در مجموع ۵۲‌درصد از جمعیت دهک‌‌‌‌‌های بالای ثروت جهان را در خود جای داده‌اند که از این میزان که در دهک‌های بالا هستند، ۷۲‌درصد از جمعیت دهک دهم در این دو قاره زندگی می‌کنند.

زندگی و پراکندگی ثروتمندان جهان

سوای از فهرست ثروتمندترین افراد جهان که شامل شماری اندک از افرادی است که نام آنها بر سر زبان‌ها است، اطلاعاتی بسیار مختصر از افرادی که ثروتی میان ۵ تا‌۱۰‌میلیون دلار دارند در اختیار است. جزئیات ثبت‌شده از این افراد در بهترین حالت تکه‌‌‌‌‌تکه است و محاسبه ثروتمندترین‌‌‌‌‌ها که عموما برپایه میزان مالیات پرداختی از سوی این افراد محاسبه می‌شود، نظر به ماهیت پیچیده‌‌‌‌‌تر مفهوم ثروت و متعلقات آن، کاملا ناکافی است، اما این گزارش بنا به دو روش محاسبه دیگر، لیست افراد ثروتمند جهان را دقیق‌‌‌‌‌تر کرده است و این افراد را به دو گروه افراد با درآمد بالا و افراد با درآمد بسیار بالا تقسیم می‌کند که گروه اول ثروتی مابین یک تا ۵۰‌میلیون دلار و گروه دوم ثروتی بالاتر از ۵۰‌میلیون دلار دارند.

در فهرستی که از این افراد وجود دارد از تمامی کشورهای جهان افرادی به چشم می‌خورند که در مراحل مختلف هرم سنی قرار دارند، اما پراکندگی این افراد در نهایت در مناطق و کشورهای مشخص بیشتر است که ‌مرتبه نخست را آمریکای‌شمالی و رتبه بعدی را با اختلاف چین اشغال کرده است.

نکته جالب‌‌‌‌‌توجه این است که با وجود پراکندگی جغرافیایی و سنی، از نظر سبک زندگی مشابهت بسیاری میان این افراد وجود دارد. این افراد حتی وقتی در دو منطقه مختلف جهان زندگی می‌کنند از یک بازار جهانی مشترک لوکس استفاده می‌کنند و حتی وقتی یکی جوان و دیگری کهنسال است، جدول مالی آن در نهایت مشابه هم است؛ به این معنی که شکل دارایی‌های آنها یکسان است و تمرکز آن بر دارایی‌های مالی است. به‌طور مشخص این دارایی‌ها سهام شرکت‌های عمومی است که در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شوند.

در بازه یک‌ساله منتهی به سال‌۲۰۲۱ تخمین این گزارش وجود ۲/ ۶۲میلیون نفر بزرگسال با درآمد بسیار بالا در جهان است که دارایی بین یک تا ۵۰‌میلیون دلار دارند. عمده این جمعیت، یعنی ۱/ ۵۴میلیون نفر دارایی بین یک تا ۵‌میلیون دلار دارند. آمریکای‌شمالی سکونتگاه عمده این افراد است که به شکل معنادارتری بالاتر از اروپا قرار دارد که در مقام دوم است و پس از آن آسیاپاسیفیک بدون احتساب چین و هند است.

چین اکنون سکونتگاه ۹/ ۹‌درصد از افراد با درآمد بسیار بالا است و آمریکای‌لاتین، هندوستان و آفریقا سرجمع ۴/ ۳‌درصد از مجموع این افراد را در خود جا داده‌اند. افرادی با دارایی بالای ۵۰‌میلیون دلار اکنون جمعیتی معادل ۲۶۴.۱۸۰ نفر در جهان دارند. ۵۳‌درصد این افراد در آمریکای‌شمالی سکونت دارند و چین در رتبه دوم است و ۱۲‌درصد از افراد با درآمد بسیار بالا را در خود جا داده است.

شکل دارایی افراد جهان

کشورها برحسب سطح و شکل دارایی‌ها بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین تمایزهایی در سطح دارایی‌های مالی بازار سرمایه منطقه‌ای به چشم می‌خورد. از ابتدای قرن حاضر در سال‌۲۰۰۰ تمامی مناطق شاهد افزایش ثروت بر حسب هر نفر بوده‌‌‌‌‌اند. اگر ثروت برحسب ارزهای محلی محاسبه شود این رشد بدون انقطاع و مستمر بوده است (به‌جز برهه بحران‌های مالی که جز آمریکای‌لاتین همه کشورها شاهد عقبگرد بوده‌‌‌‌‌اند). اگر دارایی‌های مالی بازار سرمایه این رشد را برحسب دلار محاسبه کنیم این مساله شکل متفاوتی پیدا می‌کند. حدفاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ کاهش ارزش دلار موجب افزایش نرخ رشد دارایی‌ها در مناطق دیگر شده است، اما افزایش نرخ برابری دلار در سال‌های اخیر این روند را معکوس کرده است. این امر حاکی دارایی‌های مالی بازار سرمایه از نتایجی در راستای نابرابری ثروت در جهان بوده است. با وجود اینکه سطح ثروت در اروپا و ایالات‌‌‌‌‌متحده همیشه بالاتر از تمامی مناطق دیگر بوده است، به‌ویژه در آفریقا و هندوستان، ناترازی منطقه‌ای در سال‌های نخستین قرن رو به کاهش بوده است. آفریقا، هندوستان و از همه چشمگیرتر چین همگی سهم خود از تجارت‌جهانی را حدفاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ افزایش داده‌اند و این نوید را داده‌اند که امکان کاهش نابرابری منطقه‌ای در سطح جهانی در بلندمدت وجود دارد. سهم یک‌‌درصد بالایی و یک دهک بالایی جهان حدفاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به شکلی چشمگیر کاهش یافته است؛ سهم دهک بالایی برای نمونه از ۳/ ۴۸درصد کل ثروت جهان به ۶/ ۴۲‌درصد در این سال‌ها نزول رتبه داشته است. سهم ۱۰‌درصد بالا پس از بحران مالی سال‌۲۰۰۸ اندکی کاهش داشته است اما سهم یک‌‌درصد بالایی ثروتمند جهان از سال‌۲۰۱۶ شاهد افزایش بوده است.

اما درباره شکل دارایی‌ها آمار این گزارش نشان می‌دهد؛ به‌طور متوسط در سطح بین‌المللی دارایی‌های مالی اکنون ۵۴‌درصد از دارایی‌های خالص جهان را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که دارایی‌های غیرمالی تشکیل‌دهنده ۴۶‌درصد از خالص دارایی‌ها است و دیون و سطح استقراض به ۱۱‌درصد خالص دارایی‌ها رسیده است.

دارایی‌های مالی به نسبت در کشورهای با درآمد بالا دارای اهمیت بیشتری هستند؛ برای نمونه ۷۰‌درصد از خالص دارایی‌ها در آمریکای‌شمالی را تشکیل می‌دهند. در مناطق درحال‌توسعه عمدتا دارایی‌های غیرمالی عمده ثروت خانوار را شامل می‌شود: ۵۴‌درصد از خالص دارایی‌ها در آمریکای‌لاتین و ۷۷‌درصد از خالص دارایی‌های هندوستان دارایی‌های غیرمالی هستند. همچنین ارتباطی نظام‌‌‌‌‌مند میان سطح توسعه‌‌‌‌‌یافتگی و سطح استقراض خانوار برحسب ‌درصد دارایی‌های خالص وجود دارد. این سهم برای آفریقا ۷‌درصد، هندوستان ۸‌درصد و چین ۱۱‌درصد گزارش شده است اما در آسیا‌پاسیفیک، اروپا و آمریکای‌شمالی ۱۲‌درصد بوده است.

عدالت در توزیع ثروت

توزیع ثروت میان مناطق جهان بسیار چشمگیر است. نزدیک ۹۰‌درصد بزرگسالان در آفریقا کمتر از ۱۰‌هزار دلار ثروت دارند و ۷۵‌درصد بزرگسالان در هندوستان در همین رده ثروتی قرار دارند. این سطح از ثروت در اروپا ۳۲‌درصد جمعیت و در آمریکای‌شمالی ۲۲‌درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و در چین تنها ۱۸‌درصد از جمعیت، درآمدی زیر ۱۰‌هزار دلار دارند. از طرف دیگر ۳۲‌درصد جمعیت اروپا و ۴۹‌درصد از جمعیت در آمریکای‌شمالی ثروتی بالاتر از ۱۰۰‌هزار دلار دارند. به این معنی سطح رفاه افراد در ایالات‌‌‌‌‌متحده بسیار بالا و سطح کم‌‌‌‌‌برخورداران آن به نسبت اندک است و می‌توان این توزیع را عادلانه توصیف کرد. توزیع ثروت در آمریکای‌لاتین و منطقه آسیا‌پاسیفیک هر دو نشان‌دهنده همان روند توزیع ثروت جهان در کلیت است که بر بی‌‌‌‌‌عدالتی‌‌‌‌‌هایی مشخص دلالت دارد، نظیر تجمیع ثروت در یک‌درصد بالایی هرم جمعیت و نیز فقر عمومی. بنا بر این آمار در آمریکای‌لاتین ۶۵‌درصد از جمعیت و در منطقه آسیاپاسیفیک ۶۳‌درصد از جمعیت درآمدی کمتر از ۱۰‌هزار دلار دارند.

انتشار بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی و غیر نقدی در سال جاری

طبق اعلام خزانه داری کل کشور، تاکنون بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر شده که حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی و ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بوده است.

خبرگزاری میزان – طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و دومین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به ۲۷ مهر ۱۴۰۱ برگزار شد که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیره نویسی مبلغ ۲.۴۸۹ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تا کنون در مجموع ۸۸ هزار و ۳۰ میلیارد تومان شامل ۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.دارایی‌های مالی بازار سرمایه

همچنین در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون مجموعاً ۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۳ درصد از طریق بازار پول و ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد.

با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۸۸ هزار و ۳۰ میلیارد تومان است.

گفتنی است؛ در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱۰۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

مجمع بوعلی ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه چه شد؟

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی با حضور ۹۲.۱ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای فامیلی برگزار گردید، گزارش افزایش سرمایه به صورت زیر ارائه گردید:

هدف از انجام افزایش سرمایه

بر اساس استاندارد‌های حسابداری ایران، شرکت‌ها موظف اند تا ارزش دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه گذاری بلندمدت شرکت خود را بر اساس بهای تمام شده تاریخی لحاظ کنند. این در حالی است که کشور ما در طول سنوات گذشته همواره با تورم ۲ رقمی روبرو بوده است. این موضوع منجر به این شده است که ارزش افشا شده دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه گذاری‌های بلندمدت شرکت در صورت‌های مالی طی این سالها، به خوبی بیانگر ارزش واقعی آن‌ها نباشد و این امر مانعی برای ارائه تصویر مطلوبی از وضعیت مالی شرکت قلمداد می‌شود. ارائه گزارش‌های مالی شفاف و هماهنگ با واقعیات شرکت می‌تواند منجر به ارتقای سطح کارایی بازار سرمایه و در نهایت باعث افزایش آگاهی و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شود. بر اساس استاندارد‌های مذکور، شرکت‌ها مجاز هستند با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، شرایط مالی شرکت را هماهنگ با واقعیات جامعه به سهامداران ارائه نمایند. اکنون با توجه به فراهم شدن ظرفیت قانونی ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از معافیت مالیاتی در فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراهم گردیده است. برای این منظور شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد با استفاده از این ظرفیت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها (سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق بهادار) نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین دارایی‌های مالی بازار سرمایه آن

مجمع بوعلی ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه چه شد؟

چشم انداز برنامه‌های آتی

  • راه اندازی پروژه بازسازی واحد پارازایلین.
  • مدیریت تله‌های بخار.
  • طراحی و ساخت مبدل‌های - ۵۰۰۸E و -۵۰۱۴E.
  • تغییر متریال تیوب کوره‌های -۲۰۰۱,۲.
  • پروژه به سازی محوطه فلر.
  • استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک RBI.
  • تقویت و توانمندسازی کمیته خودکفایی.
  • آماده سازی سطح و رنگ آمیزی مخازن و خطوط لوله.
  • طراحی، خرید و ساخت فیلتر‌های مغناطیسی.

در انتها افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴.۳۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۱۰ درصد) از محل تجدی ارزیابی سهام شرکت تندگویان مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

سوالات مطرح شده در مجمع

نرخ میعانات نفتای شرکت چقدر می‌باشد؟ اگر تغییر نرخی بوده است علت عدم افشا چیست؟ قیمت بر اساس اعلام وزارت نقت به علاوه ۵ درصد برای فروش صادراتی، برای شرکت‌هایی که فروش ندارند تفاوت بین نرخ اعلامی و نرخ مجله دارایی‌های مالی بازار سرمایه می‌باشد. قیمت ۶ ماهه تا کنون اعلام نشده است. شرکت در بدبینانه‌ترین حالت ممکن برای ۶ ماهه تفاوت نرخ مجله و نرخ اعلامی را در نظر گرفته است.

مزایای صکوک و تفاوت آن با اوراق قرضه

صکوک، تأمین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی به منظور تقویت تولید و صادرات را برعهده دارد و کاملاً براساس عقود اسلامی منتشر می‌شود.

مزایای صکوک و تفاوت آن با اوراق قرضه

رشد و توسعه اقتصادی کشور بخشی از دغدغه‌های دولتی و حکومتی است و این مهم زمانی تحقق پیدا می‌کند که در کنار آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح، عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی و توسعه مالی به خوبی احصاء و برروی آنها متمرکز شد. در دنیا برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که اغلب این ابزارها به دلیل برخورداری از ماهیت ربوی، قابلیت استفاده در نظام اقتصادی ایران را ندارند، لذا ضروری است از ابزارهای مالی اسلامی استفاده شود.

طی دهه‌های گذشته در حوزه مباحث پولی و مالی اسلامی تلاش شده ابزارهای تأمین مالی معرفی شوند که با آموزه‌ها و اصول اسلامی سازگار باشند که اوراق بهادار اسلامی یا صکوک یکی از این ابزارهاست. دراصل صکوک ابزاری است برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند تولید و صادرات و سازمان‌های وابسته به دولت کاربرد دارد و این ابزار کاملاً براساس عقود اسلامی طراحی شده است.

صکوک؛ ابزاری برای خلق ارزش

برخلاف فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه که در آن هیچ‌گونه خلق ارزش و کاری صورت نمی‌گیرد، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک به منظور خلق ارزش یا کاری منتشر شده و منابع مالی را به پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های دولتی جذب می‌کند. صکوک وظیفه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد را دارد تا شرایط لازم برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی فراهم شود. به عبارت کامل‌تر صکوک، تأمین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی به منظور تقویت تولید و صادرات را برعهده دارد و کاملاً براساس عقود اسلامی منتشر می‌شود.

از دیدگاه علمای اسلام انتشار «اوراق قرضه» یا «اوراق مشارکت» که مبتنی بر سود ثابت بوده خلاف شرع است. در واقع فقها و مراجع براین باورند انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه مالی منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و بانک‌ها فعل رباخواری را به نحو دیگری انجام می‌دهند. در کشورهای اسلامی برای حل این مشکل اوراق مشارکت برای تأمین مالی یک طرح فیزیکی را منتشر کرده‌اند و طبق این اوراق مالکیت مشاع در یک یا چند دارایی و منافع حاصل از آن اتفاق خواهد افتاد.

مزایای صکوک

همیشه دغدغه مردم این بوده که یک درآمد ثابت غیرربوی داشته باشند و اوراق بهادار اسلامی یا صکوک به پشتوانه قراردادهای اسلامی منتشر شده این دغدغه را به طور کامل مرتفع می‌سازد. یکی از مزیت‌های صکوک این است که می‌توان آن را در بازار اوراق بهادار فروخت و دیگر مزیت صکوک این است کسی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند اگر در میان‌دوره تصمیم به فروش این اوراق بگیرد متحمل جریمه شکست نخواهد شد اما در اوراق قرضه، مشارکت یا سپرده‌های بانکی چنین موضوعی وجود ندارد. از سوی دیگر نرخ سود اوراق صکوک برابر یا حتی بیشتر از این اوراق است.

انطابق بنیادین با عقود اسلامی، معافیت مالیاتی، وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها و رهایی از سود علی‌الحساب از دیگر مزایای اوراق صکوک محسوب می‌شوند.

تفاوت صکوک و اوراق قرضه

صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است، در حالی که اوراق قرضه حاکی از تعهد بدهی بوده و رابطه میان صادرکننده و خریدار اوراق قرضه همانند رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که قطعاً نرخ بهره وام ثابت بوده و ربا را به همراه دارد. همچنین دارایی‌های اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد، ولی در اوراق قرضه هرنوع دارایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست پشتوانه اوراق قرار می‌گیرد. از سوی دیگر اعتبار اوراق صکوک به اعتبار ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی‌های وابسته است.

صکوک را می‌توان در بازار ثانویه یا همان بازار بورس و فرابورس به فروش رساند، چون نوعی دارایی و مالکیت محسوب می‌شود اما فروش اوراق قرضه مصداق فروش بدهی است و مشکل شرعی دارد و اینکه به مرور زمان به واسطه افزایش ارزش اصل دارایی به ارزش اوراق صکوک افزوده خواهد شد اما در اوراق قرضه به دلیل عدم بهره‌مندی از پشتوانه مالی و دارایی چنین امکانی وجود ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.