آموزش الیوت نئو وی


با سروصدای زیادی که فضای دیفای این‌ روزها در فضای کریپتو به راه انداخته، ما شاهد روش‌های جدیدی برای کسب درآمد در کریپتو بوده‌ایم. یکی از این روش‌ها Yield Farming است. اما آیا استفاده از این آموزش الیوت نئو وی روش، کار آسانی است یا بسیار پیچیده؟ اولین بار ایده اجرای این روش از طریق پلتفرم کامپوند اجرا شد که در آن کاربران با قرار دادن دارایی در پلتفرم، توکن این پلتفرم را پاداش می‌گرفتند. اما را‌ه‌های بدست آوردن سود از طریق کدامند؟

گلن نیلی ؛ تفاوت سبک نئوویو گلن نیلی با امواج الیوت کلاسیک

امواج الیوت در میان تحلیل گران بازارهای مالی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطلب به بررسی تفاوت آموزش الیوت نئو وی های بین سبک الیوت کلاسیک و سبک نئوویو ابداع شده توسط گلن نیلی پرداخته می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش امواج الیوت

فهرست عناوین این مطلب

تاریخچه

امواج الیوت در سال 1930 توسط آقای رالف الیوت طراحی گردید. او بر روی تغییرات قیمت متمرکز شد و به این نتیجه رسید که این تغییرات از نظم آموزش الیوت نئو وی خاصی برخوردار است. از این رو نظریه امواج الیوت را پایه گذاری نمود تا بتواند رفتار آینده بازار را پیش بینی نماید. پس از او افراد دیگری در این مورد به مطالعه و تحقیق پرداختند تا این نظریه را تکمیل نمایند. یکی از مهمترین این افراد رابرت پریچر است که با ارائه مفاهیم کاربردی در مورد امواج پیشرو و اصلاحی نظریه امواج الیوت را بسیار کاربردی نمود. از جمله دیگر افراد محقق و تاثیرگذار در توسعه نظریه امواج الیوت می توان به رابرت بالان اشاره کرد.

با تمام تلاش هایی که در جهت کاربردی کردن نظریه امواج الیوت برای معامله گران صورت گرفت اما باز هم برای یک چارت تحلیل های الیوتی متنوعی صورت می گرفت و کمتر تحلیل گران به یک تحلیل یکسان می رسیدند و اکثرا در موج شماری دچار اختلاف می شدند و البته همچنان نیز به همین صورت است.

در ادامه گلن نیلی با ایجاد قوانین آموزش الیوت نئو وی بیشتر و ارائه ضروریت هایی در موج شماری از هر گونه حدسیات و احتمالات جلوگیری کرد تا تحلیل گر تنها بر پایه قوانین موج شماری کند. سبک ابداعی گلن نیلی در موج شماری سبک نئوویو نام گرفت. بنابراین نئوویو روشی جدای از امواج الیوت نیست و گلن نیلی با تلاش های خود نظریه امواج الیوت را توسعه داد.

سبک نئوویو گلن نیلی

قواعد اصلی امواج الیوت سبک نئوویو گلن نیلی

در این قاعده در هنگام موج شماری و برچسب زدن به یک موج بایستی الگوی قبل از آن در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر موج شماری منطقی باشد. به عنوان یک مثال ساده هر موج پیشرو بایستی با یک موج اصلاحی دنبال شود.

خود تعریفی

در این قاعده بایستی تناسب بین الگوهای کوچک و بزرگ از نظر زمان و تغییر قیمت در نظر گرفته شود.

خود تاییدی

هر الگو با توجه به الگوی بعدی خود بایستی خود را تایید کند وگرنه تحلیل بایستی اصلاح گردد.

امواج الیوت بدون اما و اگر در سبک گلن نیلی

در حقیقت آقای گلن نیلی با افزودن قوانین و منطق به روش کلاسیک، سبک جدیدی ایجاد کرد تا در آن نگاه کمی به امواج الیوت بیشتر شود و تردید و احتمالات کاهش یابد. از این رو برای هر الگو ضوابط و شرایط دقیقی را تعریف کرد. در سبک نئوویو قوانین جدید در مورد امواج پیشرو و تشخیص موج بزرگ تحلیل گر را از ابهامات دور نگه می دارد. در این سبک هر الگو به طور مجزا و همراه با الگوهای مجاور خود به دقت تشخیص داده می شود. همچنین گلن نیلی در سبک نئوویو بر تایید یک الگوی شکل گرفته بر گذشته نمودار تاکید می کند تا در نهایت تحلیل الیوتی پیشبینی با احتمال بالایی از حرکت بعدی نمودار برای تریدر داشته باشد.

در سبک گلن نیلی نگاه روانشناسی و قوانین مربوط به آن اضافه گردید تا در تحلیل الگوهای کارکشن (اصلاحی) پیچیده و ارتباط سازی بین الگوهای مجاور کمک کننده باشد.

اهمیت تحلیل زمانی در سبک گلن نیلی

در روش الیوت کلاسیک تحلیل زمانی اهمیت کمتری دارد و تحلیل گران عمده توجه خود را در موج شماری بر روی شناسایی الگوها و درصدهای فیبوناچی متمرکز می کنند. گلن نیلی با اضافه نمودن قوانین جدید زمان کامل شدن یک الگو را پیشبینی نمود. این نوع رویکرد در تحلیل الگوهای اصلاحی بسیار مهم به شمار می رود.

در امواج الیوت سبک کلاسیک رابرت پریچر معمولا از نمودار میله ای استفاده می شود. این نوع نحوه نمایش در واقع مشمول نمایش زمان در تایم فریم مربوطه نمی شود و علاوه براین در شمارش موج ها در نمودار بار چارت اشتباه و اختلاف نظر پیش می آید. اما در سبک نئوویو کش دیتا برای تحلیل معرفی و ارائه شد. در سبک گلن نیلی ابتدا یک تایم فریم مشخص می شود (مثلا روزانه). بنابراین جریان قیمت و تغییرات آن در طول زمان تایم فریم مشخص شده بررسی می گردد. نکته قابل توجه در تعیین تایم فریم برای تهیه کش دیتا توجه به زمان مرتبط با بازار است. در بازار بورس ایران تقویم شمسی بایستی در نظر گرفته شود نه میلادی. در نمودار کش دیتا فاصله های موج ها در راستای محور زمان یکسان سازی شده است تا بتوان به راحتی از کانال در تحلیل بهره برد. طرفداران سبک نئوویو بر این باورند که کانال بندی در غیر از کش دیتا کاربردی نیست.

کش دیتا با رفع ابهامات شناسایی تک موج که در نمودار بارچارت وجود داشت تریدر را در تحلیل و تشخیص صحیح یک موج کمک می کند. همانطور که اشاره شد برای تهیه کش دیتا ابتدا بایستی تایم فریم تعیین گردد. پس از آن موج در آن تایم فریم از کمترین تا بیشترین قیمت تعریف می گردد.

لازم به ذکر است که ایجاد کش دیتا در کنار مزایای آن باعث می شود که برخی الگوها در ریزموجها از دید تحلیلگر دور بمانند. لذا نیاز به تمرین و کسب مهارت دارد.

روانشناسی هاشملو

به طور کلی در بحث رشد اخلاقی می توان به دو نظریه نئو کلبرگی اشاره کرد :

1) تئوری قلمرویی

2) نظریه کارول گیلیگان

تئوري قلمرويي: تمايز اخلاق و عرف

در اوایل دهه 1970 م، بررسی هاي طولی گروه تحقیقاتی کلبرگ، بی نظمی هایی را در تـوالی مراحل نشان دادند. محققانی که به چارچوب کلبرگ متعهد بودنـد، تـلاش کردنـد تـا ایـن نظمی بی ها را از طریق تعدیل در توصیف مراحـل توجیـه کننـد، امـا سـایر نظریـه پـردازان دریافتند که اقدام گسترده براي حل داده هاي خلاف قاعده، مستلزم تعـدیل هـاي اساسـی در خود تئوري است. یکی از ثمر بخش ترین خطوط تحقیقاتی، تئوري قلمرویی الیوت توریل و همکارانش بوده است.

در تئوري قلمرویی، میان برداشت هاي در حال رشد کودك از اخلاق و حوزه هاي دیگر دانش اجتماعی، مثل آموزش الیوت نئو وی عرف اجتماعی، تمایز گذارده می شـود. بـر اسـاس تئـوري قلمرویـی، برداشت هاي کودك از اخلاق و عرف اجتماعی، از تلاش هاي کودك براي توجیـه تجـارب اجتماعی متفاوت مرتبط با این دو دسته رویداد اجتماعی، ناشی می شود. اعمـال در قلمـرو اخلاق، مثل آسیب رساندن غیرموجه به یک فرد، بر بهزیستی دیگران آثار ذاتی دارنـد. ایـن آثار ذاتی، صرف نظر از ماهیت قوانین اجتماعی اتفاق می افتـد، از ایـن رو، بـه همـین دلیـل، ویژگی هاي اصلی شناخت اخلاقی بر ملاحظه آثاري که اعمـال بـر بهزیسـتی افـراد دارنـد، متمرکز است. اخلاق بر اساس مفاهیم آسیب، سعادت و انصاف سازمان می یابد.

در مقابل، اعمالی که موضوعات عرف اجتماعی هسـتند، هـیچ پیامـد بـین فـردي ذاتـی ندارند. براي مثال، هیچ امر ذاتی در مورد شیوه مخاطب قـرار دادن اسـتاد دانشـگاه، وجـود ندارد. آنچه شکلی از خطاب را بهتر از شکل دیگـر مـی کنـد، وجـود قـوانین مـورد توافـق اجتماعی است. این عرف ها سلیقه اي هستند؛ به این معنا که هیچ جایگاه ذاتی ندارند، لکـن براي عملکرد مناسب هر گروه اجتماعی اهمیت دارند. عرف هـا از طـریق شـیوه مورد توافق و قابل پیش بینی، راه هایی را براي هماهنگ ساختن مبادله هاي اجتماعی اعضاي گروه، فراهم می کنند. مفاهیم عرفی بر اساس درك کودك از نظام اجتماعی ساخته می شوند .

تحقیقات بیست سال گذشته، این تمایزهاي فرضی را تأییـد کـرده هـا انـد. ایـن بررسـی مصاحبه با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان؛ مشاهدة آموزش الیوت نئو وی تعاملات کودك ـ کودك و بزرگسـال ـ کودك؛ بررسی هاي بین فرهنگی؛ بررسی هاي طولی براي وارسی تغییرات چگـونگی تحـول تفکر کودکان را دربر می گیرد.

اخلاق و عرف، چارچوب هاي تحولی، متمایز و موازي هستند، نه یـک الگـوي واحـد، گونه که آن کلبرگ تصور می کـرد. امـا از آنجـا کـه تمـام رویـدادهاي اجتمـاعی، از جملـه رویدادهاي اخلاقی، در بافت جامعـه وسیع تـر اتفـاق می افتند، استدلال یک شخص دربـاره عمل درست، در هر موقعیت اجتماعی خاص، مستلزم آن اسـت کـه اشـخاص ادراكهـاي خـود را از چــارچوب هـاي متعــدد اجتمـاعی شــناختی کسـب کننــد یـا چــارچوب هــاي اجتماعی شناختی مختلف را هماهنگ نمایند.

براي مثال، اینکه مردم براي تهیـه بلـیط تئـاتر صف بکشند، عمدتاً مسئله اي عرف اجتماعی است. هر کسی که خارج از اروپاي شمالی یـا امریکاي شمالی سفر کرده باشد، می تواند این حقیقت را تأییـد کنـد کـه صـف کشـیدن در فرهنگهاي مختلف، هنجار اجتماعی مشترکی نیسـت. بـراي مثـال، در ایـالات متحـده یـا انگلستان، صف کشیدن شیوه عرفی براي رعایت نوبت است. در عین حال، رعایـت نوبـت یک پیامد اخلاقی است؛ و سازوکاري براي استفاده مشـترك، یعنـی یکـی از ابعـاد عـدالت توزیعی. به هم زدن صف در بافت امریکا و بریتانیا بیش از نقض یک عرف است. این کار، نقض قواعدي است که افـراد براي حفظ عدالت تدویـن کرده اند.

بر اساس بینش توریل، آنچه تئوري کلبرگ سـعی مـی کنـد تـا در یـک چـارچوب تحولی واحد تبیین کند، در حقیقت، مجموعه اي از تلاش هاي مرتبط با سن است کـه افـراد در سطوح مختلف تحول و براي هماهنگ سـاختن ادراکـات اجتمـاعی هنجـاري خـود در چندین قلمرو مختلف انجام می دهند. بنابراین، بر اساس تئـوري تحـولی، ناهمـاهنگی هـاي زیادي در قضاوت افراد در بافت هاي مختلف وجود دارد.

کارهـاي فعلـی در چـارچوب تئـوري قلمرویـی، درصـدد کـاوش چگـونگی ارتبـاط برداشت هاي کودك از قواعد اخلاقی و عرفی، با ادراك رو به رشد آنهـا از حقـوق و امـور ، است. این تحقیقات، بررسی می کند که کودکان چگونه برداشت هـاي خـود را از شخصی مفهوم استقلال و ارتباط آن با نظم اجتماعی، شکل می دهنـد. ایـن تـلاش هـا بـه تحقیقـات ثمربخشی آموزش الیوت نئو وی در مورد تعارض ـ نوجوانان والـدین، بـه همـراه تلویحـات مهمـی بـراي نقـش والدین در رشد سالم جوانان، منجر شده است.

كارول گيليگان و اخلاق مراقبت

یکی از انتقادات اساسی به کلبرگ از ناحیه کارول گیلیگان ، در کتاب آموزش الیوت نئو وی مشهورش یک صداي متفاوت: تئوري روانشناختی و رشد زنان 1982 )م)، مطـرح شـد. بنـا بـر نظـر وي، تئوري هاي کلبرگ ، سوگیري علیهه زنان دارد، چرا که تنها نمونه هاي مـذکر در تحقیقـات وي شرکت کرده اند.

گیلیگان با توجه به تجربه هـاي زنـان اظهـار داشـت کـه در زنـان اخـلاق مراقبت به جاي اخلاق عدالت و حقوق کلبرگ تسلط دارد. از نظـر او اخـلاق مراقبـت و مسئولیت بر پایه سیاست عدم خشونت قرار دارد، در حالی کهه اخلاق عدالت و حقـوق بـر برابري مبتنی است.

با یک نگاه متفاوت می توان گفت که ایـن دو گونـه اخـلاق، دو حکـم متفاوت ارائه می کنند:

1) حکم به نفی رفتار ناعادلانه (عدالت)

2) حکم به نفـی بـی اعتنـایی بـه افراد نیازمند

او این دو اخلاق را متمایز و به صورت بالقوه، مرتبط در نظر می گیرد.

گیلیگان در کارهاي اولیه خود تأکید کرد که تفاوت هاي جنسیتی با این دو جهت گیـري مرتبط است. اخلاق مراقبت بر ارتباط تأکید داشته و احتمالاً به میـزان بیشـتري در دختـران ظاهر می شود که شکل گیري هویت آنها مرهون روابط اولیه با مادر اسـت.

از سـوي دیگـر، اخلاق عدالت، در بافت هماهنگ ساختن تعاملات افراد مستقل ظاهر می شود. جهـت گیـري اخلاقی مبتنی بر عدالت در میان پسران شایع تر است، زیرا روابط دلبستگی آنها بـا مـادر، و شکل گیري هویت مردانه بعدي آنها ایجاب می کند که پسران از روابط اولیه خود جدا شـده و از مادر فاصله بگیرند. براي پسران، این جدایی، آگاهی آنها از تفـاوت در روابـط قـدرت بین خود و بزرگسالان را تشدید کرده و بدین ترتیب، موجب دلمشـغولی دربـاره نـابرابري می شود. اما دختران، به سبب دلبستگی پیوسته خود به مادران آگاهی چندانی در خصـوص از این نابرابري ها کسب نمی کنند ، از این رو، دلمشغولی کمتـري بـه عـدالت دارنـد.

تحقیقـات نشان دادهاند، که استدلال اخلاق از خطوط جنسیتی متمایزي که گیلیگان در ابتـدا گـزارش کرده بود، تبعیت نمی کنند. شواهد فراوانی نشان می دهند که هر دو جنس مذکر و مؤنث بـر اساس عدالت و مراقبت، استدلال می کنند. در حالی که بحث از تفاوتهاي جنسیتی هنـوز حل نشده، کارهاي گیلیگان در آگاهی فزاینـده از اینکـه مراقبـت، مؤلفـه اساسـی اسـتدلال اخلاقی، است نقش اساسی داشته است.

بهترین مقالات میهن بلاکچین از نگاه کاربران در هفته گذشته (۳ مهر تا ۹ مهر)

مقالات

با شناخت بیشتر تکنولوژی بلاکچین و رونق ارزهای دیجیتال، توجه کاربران ایرانی نیز به آنها بیشتر شد و با نبود اطلاعات کافی به زبان فارسی در این زمینه در سال‌های قبل و لزوم حضور سایت‌های خبری در این زمینه سایت‌هایی اطلاع رسانی در زمینه کریپتو در ایران نیز به وجود آمدند. سایت میهن بلاکچین نیز یکی از این رسانه‌ها است. با توجه به اینکه میهن بلاکچین رسانه تخصصی بلاکچین و ارزهای دیجیتال هست؛ در طول هفته مطالب زیاد آموزش الیوت نئو وی با تنوع گسترده ای منتشر می شوند. از همین رو تصمیم گرفتیم انتهای هر هفته پربازدید ترین و بهترین مقالات میهن بلاکچین از نگاه کاربران را در قالب یک پست جمع آوری کنیم. در ادامه این مطلب مروری کوتاه خواهیم کرد بر گزیده مقالات از نگاه شما. در صورت تمایل میتوانید نسخه کامل مقاله را در لینک های انتهای همین مطلب پیدا کنید.

مقالات بر حسب بیشترین بازدید مرتب شده‌اند

۱. معرفی پنج کتاب برتر در ‌زمینه‌ی‌ تحلیل تکنیکال و ترید روزانه

کتاب تحلیل تکنیکال

در این مقاله به بررسی پنج کتاب برتر در زمینه تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود. اولین کتاب، کتاب تحلیل تکنیکال به روش‌های کندل استیک ژاپنی که توسط استیو نیسون نوشته شده است. این کتاب را می‌توان بهترین کتاب در این زمینه دانست که توضیحات آن بسیار مفید و قابل درک است. کتاب نیسون یکی از بی‌نقص‌ترین کتابها در زمینه ارائه مطالب فنی و تحلیل تکنیکال است. هم اکنون نسخه ترجمه شده آن به فارسی نیز براحتی قابل دسترس است.

دومین کتاب، کتاب مسترینگ ترید است که یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه ترید روزانه و swing trading است. نویسنده این کتاب جان اف. کارتر (John F. Carter) است. کتاب بعدی، کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی اثر جان جی مورفی (John J. Murphy) است که یکی از بهترین کتاب‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام‌ و فارکس، به حساب می‌آید. کتاب بعدی هم نوشته استیو نیسون است به نام فراتر از کندل استیک، که یکی از بهترین کتاب‌های آموزش ترید روزانه در فارکس و بازارهای معاملاتی دیگر است. در آخر می‌رسیم به کتاب اصول امواج الیوت اثر ای جی فراست (A.J. Frost) و رابرت آر. پریچر (Robert R. Prechter) که بهترین کتاب در مورد ترید با استفاده از اصول امواج الیوت است. سعی کنید قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، این کتاب‌ها را مطالعه کنید.

۲. آموزش گام به گام کسب درآمد با استیکینگ در کیف پول اتمیک!

استیکینگ Staking در کیف پول اتمیک

کیف پول اتمیک یک کیف پول چند ارزی است که از بیش از ۴۰ بلاک چین جداگانه و بیش از ۳۰۰ توکن سفارشی را پشتیبانی می‌کند. اخیرا امکان استیکینگ به این کیف پول اضافه شده است. استیکینگ یک فرایند کسب درآمد همانند سپرده‌گذاری است که شما با نگه‌داشتن ارزهای دیجیتال و قفل کردن آنها در یک پلتفرم می‌توانید سود کسب کنید. کیف پول اتمیک دارای امکاناتی مانند انتخاب ولیدیتور، انتخاب مقدار، خارج کردن کوین‌های خود در هر زمان و پشتیبانی زنده ۲۴ ساعته است.

آپشن‌های استیکینگ در کیف پول اتمیک بسیار زیاد است و شما می‌توانید از کوین‌ها و توکن‌های متفاوتی برای استیکینگ استفاده کنید. از معروفترین آنها می‌توان به توکن ATOM کازمس، کوین XTZ تزوس، کوین TRX ترون، توکن ONT آنتولوژی، توکن نئو (NEO)، الگوراند (ALGO) و کوین VET وی چین اشاره کرد. و در آینده امکان استیکینگ کاردانو (ADA)، توکن ICON، توکن QTUM، توکن زیلیکا (ZIL) و پولکادوت (DOT) نیز به آن اضافه خواهد شد. برای آموزش و نحوه چگونگی کار با این کیف پول می‌توانید از طریق لینک زیر، مقاله آن را کاملا مطالعه کنید.

۳. معرفی توکن UNI و پلتفرم UniSwap ؛ یک صرافی برای همه افراد جهان!

پلتفرم Uniswap اتریوم قرارداد هوشمند erc20 استخر نقدینگی صرافی غیرمتمرکز کوین مارکت کپ کوین بیس

صرافی غیر متمرکز uniswap را می‌توان معروف‌ترین صرافی غیرمتمرکز دنیا دانست. Uniswap یک پروتکل مبتنی بر اتریوم برای معاملات توکن‌های ERC20 مناسب است. این صرافی توسط هیدن آدامز (Hayden Adams) در سال ۲۰۱۷ به وجود آمد. متاسفانه رود مپ مشخصی از این پلتفرم در دسترس نیست. تفاوت پلتفرم Uniswap با صرافی‌های دیگر در این است که به جای متصل کردن خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت توکن‌ها، از یک معادله ثابت x*y=k استفاده می‌کند.

در سپتامبر ۲۰۲۰ این پلتفرم توکن بومی خود به نام UNI را معرفی کرد. و به تمام کسانی که قبل از این تاریخ از این صرافی استفاده کرده بودند ۴۰۰ توکن برای پاداش اهدا کرد که در آن زمان چیزی معادل ۲۵۰۰ دلار بود. مقدار کل این توکن قرار است در حدود ۱ میلیارد باشد. در حال حاضر این توکن در رتبه ۳۶ وب سایت CoinMarketCap قرار دارد که با توجه به زمان تشکیل آن بسیار قابل توجه است. این توکن نقش حاکمیتی را در این پلتفرم ایفا خواهد کرد و به قرار است به عنوان پاداش برای فراهم‌کنندگان نقدینگی استخرهای Uniswap استفاده شود.

۴. ۳ دلیل مهم برای این که چرا باید بیت کوین داشته باشیم؟!

بیت کوین قیمت بیت کوین توسعه پذیری

در این مطلب به بررسی سه دلیل اینکه چرا باید مقداری بیت کوین هولد کنیم، خواهیم پرداخت. اولین دلیل آن قدرت فوق‌العاده بیت کوین برای احیا شدن نسبت به دیگر بازارهای مالی است. سیر صعودی که بیت کوین از زمان پیدایش آن تا به حال داشته است نوید یک سرمایه‌گذاری بسیار باارزش را می‌دهد. دومین دلیل را می‌توان توان بالای توسعه‌ پذیری بیت کوین دانست.

منظور از توسعه پذیری، داشتن قابلیت پاسخگویی به خواسته‌های در حال افزایش است و سهام حوزه فن‌آوری این ویژگی را دارند. همانطور که در قرن ۱۹ طلا نقش استخوان بندی سیستم مالی را بازی می‌کرد، امروزه نیز بیت کوین همین نقش را حوزه کریپتو دارد. سومین دلیل پیچیدگی و زمان‌بر بودن مفاهیم دیگر حوزه کریپتو مانند فضای دیفای است. تلاش برای پیگیری و درک کل بخش دیفای و همچنین نبض امور را در این حوزه در دست گرفتن، بسیار زمان‌بر است. پس در حال حاضر هولد کردن بیت کوین معقولانه‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد.

۵. آیا کسب درآمد با Yield Farming دیفای آسان است یا پیچیده؟!

دیفای yield farming کلاهبرداری کسب درآمد استخر نقدینگی

با سروصدای زیادی که فضای دیفای این‌ روزها در فضای کریپتو به راه انداخته، ما شاهد روش‌های جدیدی برای کسب درآمد در کریپتو بوده‌ایم. یکی از این روش‌ها Yield Farming است. اما آیا استفاده از این روش، کار آسانی است یا بسیار پیچیده؟ اولین بار ایده اجرای این روش از طریق پلتفرم کامپوند اجرا شد که در آن کاربران با قرار دادن دارایی در پلتفرم، توکن این پلتفرم را پاداش می‌گرفتند. اما آموزش الیوت نئو وی را‌ه‌های بدست آوردن سود از طریق کدامند؟

اولین راه بازارهای پول هستند که از طریق قرض دادن توکن‌‌ها با بازارهای پول غیرمتمرکز مانند کامپوند، میکر (Maker) و آوه (Aave) از دارایی‌های فعلی خود سود کسب می‌کنید. دومین راه استخرهای نقدینگی هستند که با فراهم آوردن نقدینگی در آنها، می‌توانید سود بدست بیاورید. و در آخر طرح‌های تشویقی است که آسان‌ترین راه برای کسب درآمد است. البته اینکار دارای خطرات مخصوص به خود نیز است و نباید این نکته را نیز فراموش کرد. در کل این روش برای کسب درآمد دارای پیچیدگی‌ها مخصوص به خود است و برای همه مناسب نیست.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. اگر نظر یا انتقادی دارید که میتواند به بهبود مطالب به ما کمک کند، باعث افتخار است که آن را با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه همیشه در کنار ما هستید ممنونیم.

uport چیست؟

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

در سیستم های رمزنگاری کلید عمومی سنتی، کلیدهای عمومی نشانگر هویت یک فرد هستند. امکان پیگیری معاملاتی را که تا کنون در شبکه ی اتریوم انجام شده است ممکن است. دانستن این که چه کسی آن ها را ساخته است کمی سخت تر است. FBI با پرداخت پول های زیاد به شرکت های خصوصی از ان ها می خواهد این کار را برای آن ها انجام دهد. اما گزینه ی دیگری به نام uPort وجود دارد.

uPort یک راه برای ثبت هویت در بلاکچین اتریوم است. به این ترتیب کاربران می توانند هویت خود را مشخص کنند و اطلاعات خود را به روشنی به کاربران دیگر ارسال کنند.

در واقع uPort یک آدرس اترویم است. آدرسی که برای تعامل با کاربر نهایی نیاز دارید، آدرس اتریوم آن هاست که توسط uPort ساخته می شود.

uPort چگونه کار می کند؟

uPort از رمزنگاری اتریوم برای هدف متفاوتی استفاده می کند. بلاکچین ها بر اساس کلیدهای عمومی و خصوصی هستند. هر آموزش الیوت نئو وی کسی می تواند کلید عمومی را ببیند و از آن برای انجام معاملات استفاده کند. کلید خصوصی بیشتر شبیه به رمز عبوری است که فقط کاربر باید آن را بداند. کلید خصوصی برای امضای تراکنش ها استفاده می شود.

هر هویت عمومی uPort یک کلید عمومی است. هویت توسط یک کلید خصوصی یا رمز عبور که هیچ کس آن را نمی داند، محافظت می شود.

این سیستم سنتی مشکلاتی نیز دارد. اگر کلید خصوصی گم شود، هویت خود را از دست می دهید. قراردادهای هوشمند اتریوم راه حلی برای مسئله ی مدیریت کلید رمزنگاری را در اختیار ما قرار می دهد و زمینه را برای هویت های پایدار فراهم می کند.

هویت uPort یک قرارداد هوشمند ساده است که توسط یک قرارداد کنترل می شود که یک کلید بازیابی دارد. قرارداد کنترل کننده به نوبه خود توسط کلیدهای ذخیره شده ایمن در تلفن هوشمند شما کنترل می شود.

مزایا

در سال ۲۰۱۷ ، uPort با شهر زگ ، سوئیس ، همکاری کرد تا از مدیریت هویت خود برای خدمات دولتی استفاده کند.

در ماه نوامبر، نخستین ثبت نام رسمی شهروند شناسه در مقابل حضار زنده در دفاتر دولتی زگ انجام شد. شهروندان برای دسترسی به خدمات از کدهای QR استفاده می کنند و فقط باید یکبار هویت خود را با اسناد رسمی تأیید کنند. uPort برنامه ای را برای آغاز طرح های رای گیری غیر دولتی ، در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد.

امنیت: از رمزنگاری کلید عمومی و خصوصی برای محافظت از اطلاعات هویتی استفاده می کند.

شفافیت: با آدرس های شناسایی عمومی باعث می شود بلاکچین کمتر ناشناس شود.

چند وجهی: می توان از آن برای طیف گسترده ای از راه حل های هویت، از جمله زنجیره های تأمین استفاده کرد.

معایب

حریم خصوصی: اتصال هویت و انتقال پول می تواند به کنترل دولت بر شهروندان منجر شود.
کلید خصوصی: اگر شخصی کنترل کلید خصوصی کاربر را در دست گیرد، می تواند هویت او را بدزد.

آینده

دولت های سراسر جهان به دلیل تقلب یا اثرگذاری در انتخابات مورد انتقاد قرار گرفته اند. آوردن امنیت و شفافیت یک محفظه عمومی برای رأی دادن و سایر خدمات دولتی می تواند این بحث و جدال را پایان دهد.

انتقاد اصلی به بلاکچین در ناشناس بودن تراکنش هاست و در این راه، uPort در حال برطرف کردن موانع است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.