سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟


در ابتدا باید از دانش مالی تعریفی داشته باشیم اما چون دانش مالی گسترده میباشد باید کارکرد های آن را مرور کنیم. به صورت مختصر دانش مالی واسطه گری وجوه میان متقاضیان و دارندگان به همراه پوشش ریسک می باشد. ساده ترین نوع واسطه گری بانک میباشد. هرچه دانش مالی کامل تر میشود ، ابزار مورد استفاده نیز دقیق تر و کامل تر میشوند. نظام مالی میتواند بر اساس کشور یا نهاد ها یا زیر بخش های مالی باشد. برای بررسی یک نظام مالی باید ابزار های مالی ، نهاد های مالی ، بازار های مالی ، نهاد های ناظر و قوانین و مقررات مورد مطالعه قرار بگیرند. حوزه های مالی به چهار قسمت سرمایه گذاری و تامین مالی ، مدیریت ریسک و بیمه ، نهاد ها و ابزار های مالی و مالی شرکتی تقسیم بندی میشود. سنتی ترین شکل نظام مالی واسطه گری وجوه میباشد. واسطه گری وجوه دنبال این است که منابع را از یک فرد یا جمعی به یک فرد یا جمع دیگر انتقال دهد. سرمایه گذاری و تامین مالی همین موضوع را دنبال میکند. این حوزه در ایران کاربرد زیادی دارد و اکثر فعالان اقتصادی در این حوزه فعالیت میکنند. حوزه ی مدیریت ریسک ، حوزه ای جدید میباشد. بازار کارش به اندازه ی سرمایه گذای و تامین مالی نیست. در ایران جای پیشرفت زیادی دارد. حوزه هایی که در سراسر دنیا وجود دارد که هنوز در ایران استفاده نشده است. تقسیم بندی دانش مالی بر اساس رفتار های مالی : افراد با اهداف مختلف از دانش مالی استفاده میکنند. این اهداف میتواند شخصی باشد ، برای شرکت باشد ، برای دولت باشد ، تصمیماتی با اثرات اجتماعی باشد و تصمیماتی خارج از قواعد متعارف باشد.
ارتباط این طبقه بندی با طبقه بندی گفته شده در این است که فردی که تصمیمات مالی شخصی میگیرد از ابزار های مختلف استفاده میکند یا باید با نهاد های ناظر آشنا باشد. پس این دو طبقه بندی در کنار یکدیگرهستند. تصمیمات مالی با اثرات اجتماعی حوزه ای جدید میباشد. خیریه ها جزء این حوزه میباشد. یعنی هم سودی برای شرکت دارد و هم سودی برای جامعه دارد. بعضی مواقع رفتار هایی دیده میشود که نمیتوان با قواعد مالی آن را تحلیل کرد. در این مواقع فرد یا شرکت یا دولت در حال استفاده از مالی رفتاری میباشد. در شرایط خاص امکان دارد که از قواعد موجود استفاده نشود. ابزار های سنتی سرمایه گذاری و تامین مالی مانند سهام ، اوراق بدهی ، تسهیلات و … در بازار وجود دارد اما برای سرمایه گذاری بعضی مواقع نیاز هست که از ابزار های جدید استفاده کرد. برای سرمایه گذاری باید یک سبد سرمایه گذاری ایجاد کرد. سبد سرمایه گذاری هرچه دقیق تر چیده شود میزان ریسک کاهش می یابد. یکی از حوزه های پردکاربرد در بازار سرمایه این است که کارایی بازار را بدست آوریم. اگر بازار کارا نباشد باید با سیاست گذاری های جدید بازار را کارا کنیم. تشخیص اینکه بازار حباب دارد یا نه ، حوزه ی بسیار جذابی میباشد و در سراسر دنیا قابل استفاده میباشد. این تشخیص به ما کمک میکند که از اثرات حباب جلوگیری کنیم و یا به نوعی خود را برای آن آماده کنیم. در بازار سرمایه انواع و اقسام قیمت گذاری داریم به همین علت این حوزه میتواند مفید و پر طرفداری باشد.حوزه ی ساختار زمانی نرخ بهره در زمان خرید و فروش به ما کمک میکند. به همین علت این حوزه بسیار کاربرد دارد. مدیریت ریسک و بیمه ریسک را میتوان در چند حوزه مورد بررسی قرار داد. اولین حوزه ، حوزه ی نهاد مالی میباشد.ریسک ها در نهاد های مالی بسته به جایی که امکان دارد رخ دهد به ریسک اعتباری ، بازاری ، نقدینگی و عملیاتی تقسیم میشود. بانک ها ، شرکت های تامین مالی ، بیمه و … جزء نهاد های مالی حساب میشوند و هر کدام ریسک های مخصوص به خودشان را دارند. به طور مثال امکان دارد فرد از بانک وام بگیرد اما پول را
برنگرداند یا در ریسک بازاری شاهد نوسان قیمت هستیم یعنی فرد با قیمت بالا میخرد و مجبور است باقیمت پایین بفروشد. بنابراین برای پوشش ریسک های مختلف ، مدل های مختلفی موجود میباشد. ریسک عملیاتی خیلی خطرناک میباشد و بعضی مواقع امکان دارد از اختیار آن حوزه ی مالی خارج شود. به همین دلیل دارای مدل های بسیار پیچیده میباشد. دومین حوزه ، حوزه ی ریسک در بازار سهام میباشد. ریسک بازار سهام و ریسک بازاری یکی میباشد اما به دلیل اهمیت ریسک بازار سهام ، به صورت جداگانه مطالعه میشود. در این حوزه میزان سود نسبت به ریسک مقایسهمیشود و در نهایت تصمیم گرفته میشود که آیا نسبت به ریسک موجود این سود خوب است یا نه. بحث بعدی در این حوزه ارزش در معرض خطر میباشد. این حوزه بسیار پرکارد و جذاب میباشد و میتوان آنرا به راحتی مورد مطالعه قرار داد به دلیل اینکه در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. حوزه ی بعدی پوشش ریسک ، پوشش با ابزار های مشتقه میباشد و آخرین حوزه نیز ، پوشش ریسک به بیمه میباشد. کسانی که در این حوزه فعالیت با مدل های خاص این حوزه روبرو هستند چون مدل های ریاضی مخصوص به خود را دارد. نهاد ها و ابزار های مالی انواع نهاد مالی مانند بانک ، شرکت های تامین سرمایه ، انواع صندوق ها ، شرکت های سرمایه گذاری و سبدگردانی ، شرکت های فاکتورینگ و … بعضی نهاد ها هنوز وارد ایران نشدند. به طور مثال در سراسر دنیا دو شرکت بزرگ با هم ترکیب میشوند و یکمحصول بزرگ را ارائه میدهند. به طور مثال ترکیب شرکت های سونی و اریکسون که محصول تلفن سونی اریکسون را ارائه دادند و بعد از ارائه دادن هر کدام دوباره به حوزه ی فعالیت خود برگشتند و ادامه فعالیت دادند. انواع ابزار های مالی نوین مانند قرارداد های آتی ، معاوضه و اختیار. مفاهیم و استراتژی های یک موضوع مورد بحث است و قیمت گذاری نیز موضوع جداگانه ای است که باید به آن پرداخت. ابزار های مالی حوزه ای با جزئیات بالا میباشد. اگر به جزئیات آن گرداخته نشود ، کارایی خود را به صورت مطلوب ندارد. حوزه ی بعدی که در نهاد ها و ابزار های مالی مورد مطالعه و استفاده قرار میگیرد ، مهندسی مالی میباشد.مهدنسی مالی معمولا ترکیب ابزار ها و ایجاد ابزار های جدید میباشد. مالی شرکتی هر آنچه که شرکت نیاز به خدمات مالی دارد در این حوزه مورد بحث قرار میگیرد و شامل سرمایه گذاری منابع،تامین منابع ( اخد تسهیلات ، انتشار سهام یا اوراق) ، مدیریت نقدینگی و تدوین صورت های مالی و بودجهریزی میباشد. مالی رفتاری
هر آنچه که دانش مالی نمیتواند آن را تحلیل کند در این حوزه قرار میگیرد. این حوزه الگو های مخصوص به خود را دارد. بعضی رفتار ها ، رفتار شخصی میباشد به طور مثال بررسی میشود که فرد خاص به دلیل روحیاتی که دارد در این حوزه ها ورود پیدا میکند و فعالیت میکند. رفتار بعدی ، رفتار گله ای میباشد یعنی مردم نسبت به اتفاقی که افتاده با هم واکنش نشان میدهند. مثلا بعضی مواقع همه میدانند یک سهم ، سهم چندان مطلوبی نیست اما چون همه آن را میخرند ما هم آنرا میخریم. بعضی مواقع این اتفاق جواب میدهد و سود مطلوبی هم میدهد. البته نکته ی این تحلیل در این میباشد که کی ورود پیدا کنیم و کی خروج تا بیشترین سود را دریافت کنیم. رفتار بعدی ، رفتار احساسی میباشد. بعضی مواقع چون بازار در حال نزول میباشد همه ی سهم ها صف فروشمیشوند حتی سهم هایی که از لحاظ تحلیل بنیادی بسیار خوب میباشد و بسیار آینده دارد.رفتار ماندگار ، رفتاری است با تعصب یعنی فرد نسبت به اوضاع مختلف با تعصب برخورد میکند. به طور مثالفرد در گذشته ثروتمند و الان ورشکسته شده است اما همچنان به اندازه ی زمان ثروتمندی هزینه ی ماهیانهدارد. رفتار بعدی ، رفتار خویش محور است. بعضی مواقع هر کس هرچیزی میگوید به حرف آن ها گوش نمیدهیم چون احساس میکنیم که تحلیلی که داشته ایم بسیار مطلوب میباشد. بعضی رفتار ها ، رفتار های زمانی میباشد. به طور مثال اخر هفته بازار سهام منفی میشود و چون خریداران از این میترسند که امکان دارد هفته ی بعد اتفاقی رخ دهد که بازار منفی شود از الان سهم هایم را میفروشم. حتی برای ماه اول سال هم مردم رفتار خاص خود را دارند. سیر مطالعاتی:
برای آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت مالی کتاب های مدیریت مالی سی پارماسیون، تی سوبرامانیان و مدیریتسرمایه گذاری S.S.KAPTAN پیشنهاد میشود. در لایه ی بعدی برای مطالعه از کتاب هایی که با عنوان اکونومیک فاینَنشال هستند ، مطالعه شود. این کتاب ها ، کتاب هایی روان هستند و بُعد ریاضی قوی ای ندارند. برای دور سوم سیر مطالعاتی کتاب هایی که مطالعه میشود کتاب هایی است که از لحاظ کمی بازار را مورد مطالعه قرار میدهند. کتاب پیشنهادی برای این لایه Quantitative Financial Economics توسط Keith Cuthbertson , Dirk Nitzsche میباشد. این کتاب در سطح ارشد و دکتری است.بعد از تکمیل سیر مطالعاتی میتوان حوزه ی مورد علاقه را انتخاب کرد و به صورت تخصصی وارد آن شد و مطالعه کرد. برخی منابع مفید شامل جان هال برای مشتقات و Corporate Financial توسط فرانسیس کلاوس. برای حوزه ی مالی بیمه کتاب های نویسندگان شِلدون لین ، روسِی و تی سِی پیشنهاد میشود. بعد از انتخاب حوزه ی تخصصی باید روش را انتخاب کنیم و نسبت به این دو کتاب های مخصوص را بخوانیم. «پایان»

مالی را از کجا شروع کنم؟

درسگفتاری از دکتر حسن کیائی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

بوسیله پیشگامان دنیای مالی به روز رسانی شده در مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0

دکتر حسن کیائی،عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ضمن حضور در مدرسه تابستانه مالی سال ۱۳۹۹ به ارائه ای درباره آشنایی با دانش مالی و سیرهای مطالعاتی پیشنهادی برای علاقمندان و دانشجویان این حوزه پرداختند که متن این سخنرانی جهت استفاده همراهان گرامی پیشگامان دنیای مالی منتشر می شود.

(توجه: این درسگفتار مطابق با محاوره استاد محترم پیاده سازی شده است.مخاطبین محترم میتوانند فایل جزوه مکتوب و فایل ارائه درس را از طریق بخش های مربوط در سایت دریافت نمایند)

تعریف دانش مالی

در ابتدا باید از دانش مالی تعریفی داشته باشیم اما چون دانش مالی گسترده میباشد باید کارکرد های آن را مرور کنیم. به صورت مختصر دانش مالی واسطه گری وجوه میان متقاضیان و دارندگان به همراه پوشش ریسک می باشد. ساده ترین نوع واسطه گری بانک میباشد. هرچه دانش مالی کامل تر میشود ، ابزار مورد استفاده نیز دقیق تر و کامل تر میشوند.

نظام مالی میتواند بر اساس کشور یا نهاد ها یا زیر بخش های مالی باشد. برای بررسی یک نظام مالی باید ابزار های مالی ، نهاد های مالی ، بازار های مالی ، نهاد های ناظر و قوانین و مقررات مورد مطالعه قرار بگیرند.

حوزه های مالی به چهار قسمت سرمایه گذاری و تامین مالی ، مدیریت ریسک و بیمه ، نهاد ها و ابزار های مالی و مالی شرکتی تقسیم بندی میشود.

سنتی ترین شکل نظام مالی واسطه گری وجوه میباشد. واسطه گری وجوه دنبال این است که منابع را از یک فرد یا جمعی به یک فرد یا جمع دیگر انتقال دهد. سرمایه گذاری و تامین مالی همین موضوع را دنبال میکند. این حوزه در ایران کاربرد زیادی دارد و اکثر فعالان اقتصادی در این حوزه فعالیت میکنند.

حوزه ی مدیریت ریسک ، حوزه ای جدید میباشد. بازار کارش به اندازه ی سرمایه گذای و تامین مالی نیست. در ایران جای پیشرفت زیادی دارد. حوزه هایی که در سراسر دنیا وجود دارد که هنوز در ایران استفاده نشده است.

تقسیم بندی دانش مالی بر اساس رفتار های مالی :

افراد با اهداف مختلف از دانش مالی استفاده میکنند. این اهداف میتواند شخصی باشد ، برای شرکت باشد ، برای دولت باشد ، تصمیماتی با اثرات اجتماعی باشد و تصمیماتی خارج از قواعد متعارف باشد.
ارتباط این طبقه بندی با طبقه بندی گفته شده در این است که فردی که تصمیمات مالی شخصی میگیرد از ابزار های مختلف استفاده میکند یا باید با نهاد های ناظر آشنا باشد. پس این دو طبقه بندی در کنار یکدیگرهستند. تصمیمات مالی با اثرات اجتماعی حوزه ای جدید میباشد. خیریه ها جزء این حوزه میباشد. یعنی هم سودی برای شرکت دارد و هم سودی برای جامعه دارد.

بعضی مواقع رفتار هایی دیده میشود که نمیتوان با قواعد مالی آن را تحلیل کرد. در این مواقع فرد یا شرکت یا دولت در حال استفاده از مالی رفتاری میباشد. در شرایط خاص امکان دارد که از قواعد موجود استفاده نشود.

ابزار های سنتی سرمایه گذاری و تامین مالی مانند سهام ، اوراق بدهی ، تسهیلات و … در بازار وجود دارد اما برای سرمایه گذاری بعضی مواقع نیاز هست که از ابزار های جدید استفاده کرد.

برای سرمایه گذاری باید یک سبد سرمایه گذاری ایجاد کرد. سبد سرمایه گذاری هرچه دقیق تر چیده شود میزان ریسک کاهش می یابد. یکی از حوزه های پردکاربرد در بازار سرمایه این است که کارایی بازار را بدست آوریم. اگر بازار کارا نباشد باید با سیاست گذاری های جدید بازار را کارا کنیم. تشخیص اینکه بازار حباب دارد یا نه ، حوزه ی بسیار جذابی میباشد و در سراسر دنیا قابل استفاده میباشد. این تشخیص به ما کمک میکند که از اثرات حباب جلوگیری کنیم و یا به نوعی خود را برای آن آماده کنیم.

در بازار سرمایه انواع و اقسام قیمت گذاری داریم به همین علت این حوزه میتواند مفید و پر طرفداری باشد.حوزه ی ساختار زمانی نرخ بهره در زمان خرید و فروش به ما کمک میکند. به همین علت این حوزه بسیار کاربرد دارد.

مدیریت ریسک و بیمه

ریسک را میتوان در چند حوزه مورد بررسی قرار داد. اولین حوزه ، حوزه ی نهاد مالی میباشد.ریسک ها در نهاد های مالی بسته به جایی که امکان دارد رخ دهد به ریسک اعتباری ، بازاری ، نقدینگی و عملیاتی تقسیم میشود. بانک ها ، شرکت های تامین مالی ، بیمه و … جزء نهاد های مالی حساب میشوند و هر کدام ریسک های مخصوص به خودشان را دارند. به طور مثال امکان دارد فرد از بانک وام بگیرد اما پول را
برنگرداند یا در ریسک بازاری شاهد نوسان قیمت هستیم یعنی فرد با قیمت بالا میخرد و مجبور است باقیمت پایین بفروشد. بنابراین برای پوشش ریسک های مختلف ، مدل های مختلفی موجود میباشد. ریسک عملیاتی خیلی خطرناک میباشد و بعضی مواقع امکان دارد از اختیار آن حوزه ی مالی خارج شود. به همین دلیل دارای مدل های بسیار پیچیده میباشد.

دومین حوزه ، حوزه ی ریسک در بازار سهام میباشد. ریسک بازار سهام و ریسک بازاری یکی میباشد اما به دلیل اهمیت ریسک بازار سهام ، به صورت جداگانه مطالعه میشود. در این حوزه میزان سود نسبت به ریسک مقایسهمیشود و در نهایت تصمیم گرفته میشود که آیا نسبت به ریسک موجود این سود خوب است یا نه.

بحث بعدی در این حوزه ارزش در معرض خطر میباشد. این حوزه بسیار پرکارد و جذاب میباشد و میتوان آنرا به راحتی مورد مطالعه قرار داد به دلیل اینکه در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته است.

حوزه ی بعدی پوشش ریسک ، پوشش با ابزار های مشتقه میباشد و آخرین حوزه نیز ، پوشش ریسک به بیمه میباشد. کسانی که در این حوزه فعالیت با مدل های خاص این حوزه روبرو هستند چون مدل های ریاضی مخصوص به خود را دارد.

نهاد ها و ابزار های مالی

انواع نهاد مالی مانند بانک ، شرکت های تامین سرمایه ، انواع صندوق ها ، شرکت های سرمایه گذاری و سبدگردانی ، شرکت های فاکتورینگ و …

بعضی نهاد ها هنوز وارد ایران نشدند. به طور مثال در سراسر دنیا دو شرکت بزرگ با هم ترکیب میشوند و یکمحصول بزرگ را ارائه میدهند. به طور مثال ترکیب شرکت های سونی و اریکسون که محصول تلفن سونی اریکسون را ارائه دادند و بعد از ارائه دادن هر کدام دوباره به حوزه ی فعالیت خود برگشتند و ادامه فعالیت دادند.

انواع ابزار های مالی نوین مانند قرارداد های آتی ، معاوضه و اختیار. مفاهیم و استراتژی های یک موضوع مورد بحث است و قیمت گذاری نیز موضوع جداگانه ای است که باید به آن پرداخت. ابزار های مالی حوزه ای با جزئیات بالا میباشد. اگر به جزئیات آن گرداخته نشود ، کارایی خود را به صورت مطلوب ندارد.

حوزه ی بعدی که در نهاد ها و ابزار های مالی مورد مطالعه و استفاده قرار میگیرد ، مهندسی مالی میباشد.مهدنسی مالی معمولا ترکیب ابزار ها و ایجاد ابزار های جدید میباشد.

مالی شرکتی

هر آنچه که شرکت نیاز به خدمات مالی دارد در این حوزه مورد بحث قرار میگیرد و شامل سرمایه گذاری منابع،تامین منابع ( اخد تسهیلات ، انتشار سهام یا اوراق) ، مدیریت نقدینگی و تدوین صورت های مالی و بودجهریزی میباشد.

مالی رفتاری
هر آنچه که دانش مالی نمیتواند آن را تحلیل کند در این حوزه قرار میگیرد. این حوزه الگو های مخصوص به خود را دارد. بعضی رفتار ها ، رفتار شخصی میباشد به طور مثال بررسی میشود که فرد خاص به دلیل روحیاتی که دارد در این حوزه ها ورود پیدا میکند و فعالیت میکند.

رفتار بعدی ، رفتار گله ای میباشد یعنی مردم نسبت به اتفاقی که افتاده با هم واکنش نشان میدهند. مثلا بعضی مواقع همه میدانند یک سهم ، سهم چندان مطلوبی نیست اما چون همه آن را میخرند ما هم آنرا میخریم. بعضی مواقع این اتفاق جواب میدهد و سود مطلوبی هم میدهد. البته نکته ی این تحلیل در این میباشد که کی ورود پیدا کنیم و کی خروج تا بیشترین سود را دریافت کنیم.

رفتار بعدی ، رفتار احساسی میباشد. بعضی مواقع چون بازار در حال نزول میباشد همه ی سهم ها صف فروشمیشوند حتی سهم هایی که از لحاظ تحلیل بنیادی بسیار خوب میباشد و بسیار آینده دارد.رفتار ماندگار ، رفتاری است با تعصب یعنی فرد نسبت به اوضاع مختلف با تعصب برخورد میکند. به طور مثالفرد در گذشته ثروتمند و الان ورشکسته شده است اما همچنان به اندازه ی زمان ثروتمندی هزینه ی ماهیانهدارد.

رفتار بعدی ، رفتار خویش محور است. بعضی مواقع هر کس هرچیزی میگوید به حرف آن ها گوش نمیدهیم چون احساس میکنیم که تحلیلی که داشته ایم بسیار مطلوب میباشد.

بعضی رفتار ها ، رفتار های زمانی میباشد. به طور مثال اخر هفته بازار سهام منفی میشود و چون خریداران از این میترسند که امکان دارد هفته ی بعد اتفاقی رخ دهد که بازار منفی شود از الان سهم هایم را میفروشم. حتی برای ماه اول سال هم مردم رفتار خاص خود را دارند.

سیر مطالعاتی:
برای آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت مالی کتاب های مدیریت مالی سی پارماسیون، تی سوبرامانیان و مدیریتسرمایه گذاری S.S.KAPTAN پیشنهاد میشود. در لایه ی بعدی برای مطالعه از کتاب هایی که با عنوان اکونومیک فاینَنشال هستند ، مطالعه شود. این کتاب ها ، کتاب هایی روان هستند و بُعد ریاضی قوی ای ندارند.

برای دور سوم سیر مطالعاتی کتاب هایی که مطالعه میشود کتاب هایی است که از لحاظ کمی بازار را مورد مطالعه قرار میدهند. کتاب پیشنهادی برای این لایه Quantitative Financial Economics توسط Keith Cuthbertson , Dirk Nitzsche میباشد. این کتاب در سطح ارشد و دکتری است.بعد از تکمیل سیر مطالعاتی میتوان حوزه ی مورد علاقه را انتخاب کرد و به صورت تخصصی وارد آن شد و مطالعه کرد. برخی منابع مفید شامل جان هال برای مشتقات و Corporate Financial توسط فرانسیس کلاوس. برای حوزه ی مالی بیمه کتاب های نویسندگان شِلدون لین ، روسِی و تی سِی پیشنهاد میشود. بعد از انتخاب حوزه ی تخصصی باید روش را انتخاب کنیم و نسبت به این دو کتاب های مخصوص را بخوانیم.

«پایان»

سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟

برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!

default

برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!

سولات مهم در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه

 • چطور باید سرمایه خود را چند برابر کرد؟
 • سرمایه گذاری به یورو بهتر است یا به ریال؟
 • نحوه اقدام برای سرمایه سرمایه گذاری در خارج از کشور به چه صورت است؟
 • آیا این باور صحیح است که در هیچ جا مثل ایران نمی توان سرمایه گذاری کرد و کسب درآمد کرد؟

در بخش پرسش و پاسخ همگانی سایت های ملک پور این امکان فراهم شده است که شما تمام سوالات خود در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه بیان کرده و از تجربیات سایر عزیزان در مورد سرمایه گذاری در خارج از کشور بهرمند شوید.

انواع سرمایه گذاری در خارج از کشور

 • سرمایه گذاری های با ریسک بالا

سرمایه گذاری های با ریسک بالا برای افرادی هستند که قصد دارند هرچه سریع تر ثروتمند شوند و باید ریسک بسیار بالایی را بپذیرند. از مثال های این نوع سرمایه گذاری می توان به قمار در کازینو ها اشاره کرد که یا بنده هستید یا بازنده.

 • سرمایه گذاری های با ریسک متوسط

این نوع سرمایه گذاری ها مورد علاقه تجار می باشند و با ریسک کمتر می توان برای طبق اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه شرایط خوبی را برای خود رقم زد.

 • سرمایه گذاری های با ریسک کم

از سرمایه گذاری های این روش می توان به خرید ملک ها اشاره کرد. با توجه به اینکه قیمت ملک بسیار کم اتفاق می افتد که کاهش یابد ، سرمایه گذاری در خارج از کشور از طریق خرید ملک با ریسک کمتری همراه است.

در نظر داشته باشید که هیچ کار وجود ندارد که در آن ریسک وجود نداشته باشد، شما باید سرمایه گذاری در خارج از کشور در محلی انجام دهید که ریسک کردن برای آن منطقی باشد. سرمایه گذاری در فرنچایز و حق امتیاز ها از این قبلی هستند. همچنین با توجه به شرایط مناسب خرد ملک در خارج از کشور طبق اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه این روش نیز پیشنهاد می شود. در این شرایط بعضی دولت ها نیز حامی شما بوده و وام های با بهره کم به شما اهدا می کنند فقط شغل شما باید در جهت رشد اقتصاد کشور مقصد باشد. به طور کلی می توان گفت که درست است ریسک در این کارها وجود دارد اما با توجه به پشتوانه ای که برای آن ها وجود دارد نتایج خوبی در پی خواهند داشت.

 • واتس اپ
 • توییتر
 • تلگرام
 • فیسبوک
 • لیکداین
 • واتس اپ
 • توییتر
 • تلگرام
 • فیسبوک
 • لیکداین
 • واتس اپ
 • توییتر
 • تلگرام
 • فیسبوک
 • لیکداین

طبق اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه سرمایه گذاری به ریال بهتر است یا به یورو

شما اگر به اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه اگاه باشید خواهید فهمید که تفاوت بسیار زیاد بین سرمایه گذاری ریالی و سرمایه گذری یوروی وجود دارد. با یک محاسبه راحت می توان فهمید که اگر شما سودی که شما از یورو کسب می کنید اگر به ریال تبدیل شود بسیار بیشتر از سود ریالی است که بانک ها در اختیار شما قرار می دهند. مثلا اگر شما نرخ 10 تا 20 درصد سود را از طریق خرید ملک کسب کنید و آن را با سود بانک های ایران مقایسه کنید تفاوت بسیار زیادی بین آن ها وجود خواهد داشت.

اگر ایران را با کشورهای مانند اتریش ، آلمان ، هلند، سوئیس و کانادا مقایسه کنید خواهید فهمید که با توجه به نرخ کم تورم در این کشورها و مشخص بودن آن در سال های آینده که یکی از اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه امکان از دست رفتن سرمایه شما بسیار کم است و این گونه نیست که شما نگرانی در این مورد داشته باشید. در نظر داشته باشید که در کشورهای مانند مجارستان و ترکیه تورم به نسب دیگر کشورهای اروپایی بالاتر است. همچنین با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی بازار ارز در ایران ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاتر هم می رود اما در سایر کشورها با توجه به ثباتی که وجود دارد می توان برنامه ریزی بهتری داشت. به عنوان یک مثال قابل لمس می توان گفت که 5 درصد سود یوروی معادل 60 درصد سود ریالی است.

اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه در طرح قرمز سفید قرمز

در کشور اتریش این امکان وجود دارد که با سرمایه گذاری بیشتر از 100 هزار یورو برای اقامت این کشور اقدام کنید. اگر شما بین 200 تا 300 هزار یورو مثلا در بخش فرنچایز یا رستوران سرمایه گذاری کنید می توانید با طرح تجاری قوی اقامت دوساله این کشور را کسب کنید. همچینن امکان برای شما وجود دارد که به اتریش وارد شده و تمام شرایط را بررسی کنید و سپس برای سرمایه گذاری در اتریش اقدام کنید و در ادامه این امکان برای شما وجود دارد که بعد از 5 سال اقامت دائم اتریش را بدست بیاورید.

تفاوت قرمز سفید قرمز اتریش با سرمایه گذاری در سنت کیتس و سنت لوشا این است که سرمایه شما از بین نمی رود و این امکان برای شما وجود دارد با توجه به قوانین اتحادیه اروپا به صورت ازاده در این منطقه رفت و آمد کنید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که در سرمایه گذاری با ما شریک شوید ما تمام شرایط را فراهم میکنیم و شما زمانی سرمایه خود را وارد می کنید که طرح تجاری به هدف رسیده باشد.

در نظر داشته باشید که شرایط قرمز سفید قرمز در آلمان و هلند نیز فراهم است فقط شما باید بدانید که چگونه اقدام کنید و سرمایه خود را به دست چه کسانی بسپارید.

نگرش مردم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه

همواره در ایران این دید منفی نسبت به سرمایه گذاران وجود دارد که حتما از یک راه غیرقانونی سرمایه خود را کسب کرده اند و زندگی شخصی آن ها در قضاوت مردم نسب به سرمایه گذاری و کارآفرینی این افراد دخیل می شود. مهمترین نکته ای که در این مورد می توان ذکر کرد این است که سرمایه گذاران و کارافرینان باید به عنوان نوابغ یک کشور شناخته می شوند و همیشه باید مورد حمایت قرار بگیرند زیرا که باعث تولید اشتغال در سطح جامعه می شوند. در کشور های اروپای این قشر به شدت مورد حمایت قرار می گیرند. میزان مالیات کم که یکی از اصول اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه است برای این اشخاص در نظر گرفته می شود و به آن ها وام های بلند مدت با سود کم تعلق می گیرد.

تفاوت های زیادی بین سرمایه گذاری در ایران و سرمایه گذاری در خارج از کشور وجود دارد، به عنوان مثال زمان اخذ مجوز برای کار و سرمایه گذاری در ایران شاید چند سال طول بکشید اما در کشوری مانند اتریش این کار در 2 الی 3 روز انجام می شود و این نشانگر حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی می باشد.

پیشنیازهای مهم و اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه

 • برای سرمایه گذاری در خارج از کشور شما باید ریسک های منطقی را قبول کنید و ترس های بی مورد را کنار بگذارید.
 • طرح تجاری قوی و برنامه ریزی درست و مشورت با وکیل مجرب قطعا نتایج خوبی را برای شما رقم خواهد زد.
 • طرح خلاقانه و ایده نو بسیار اثربخش است و مثال های فراوانی در این مورد وجود دارد که به نتایج مثبتی منجر شده است.
 • ایمان به هدف و تلاش بی وقفه و اصولی از مهمترین اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه می باشد، شما هیچ وقت نباید ناامید شوید. اگر شما به توانایی های خود ایمان داشته باشید قطعا موفق خواهید شد.
 • شناسایی محل و نوع و مقدار سرمایه گذاری نیز از مهمترین اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه می باشد. این هدف قطعا با در کشورهای حاصل می شود که امکانات فراوانی را برای سرمایه گذار فراهم می کنند سرمایه گذاری در آن ها با مالیات کم همراه می باشد.
 • اگر هدف شما افزایش سرمایه است می توان در ابتدا به اقامت فکر نکرد و فقط برای سود آوری بیشتر سرمایه گذاری کرد و بعد از چند سال برای اقامت اقدام کرد.

بهترین مقاصد برای سرمایه گذاری طبق اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه

برای سرمایه گذاری در خارج از کشور ما باید کشورها مناسب سرمایه گذاری و روش های سرمایه گذاری در خارج از کشور را بلد باشیم در ادامه تعدادی از آن ها را برای شما بیان می کنیم.

 • خرید ملک در اتریش و اجاره آن با سرمایه بین 100 تا 200 هزار یورو و سود 10 الی 20 درصد
 • ساخت و ساز در اتریش و آلمان با حمایت های دولتی و سود 15 الی 20 درصد
 • سرمایه گذاری در بخش سهام
 • سرمایه گذاری در رستوران های زنجیره ای ، برای مثال سرمایه گذاری در مک دونالد با سود 50 هزار یوروی ، این روش معمولا برای کسانی است که اقامت کشور مورد نظر را دارند اما شما می توانید با کسی که این امکان را دارد در امر سرمایه گذاری شریک شوید.
 • سرمایه گذاری در بعضی از ایالت های کانادا با 100 تا 200 هزار دلاری بدون هدر رفت سرمایه

نحوه دسترسی به اطلاعات اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه

مقالات و ویدیوهای رایگان فراوانی بر روی وب سایت های مختلف ملک پور در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه و همچنین نحوه سرمایه گذاری در خارج از کشور ارائه شده است که شما می توانید برای آگاهی از آن ها به طور مثال کلیدواژه سرمایه گذاری در اتریش را به همراه کلیدواژه ملک پور در گوگل سرچ کنید تا به بانک اطلاعاتی بزرگی در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟ و افزایش سرمایه دست یابید.

همچنین بخش پرسش و پاسخ همگانی در جهت به اشتراک گذشتن تجارب سرمایه گذاری در خارج از کشور و رفع ابهام در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه در اختیار شما قرار دارد تا با سرعت هرچه بیشتر اطلاعات خود را افزایش دهید.

امکان دیگری که برای شما وجود دارد به این نحو است که در ویدیو های تخصصی راهنمای گام به گام مسیر مهاجرت همه نکات و اصل اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه برای شما بیان شده است. همچنین ویدیو دیگری به نام در کجا سرمایه گذاری کنیم در دست تهیه است که به صورت کاملا تخصصی موضوع سرمایه گذاری در خارج از کشور را مورد بحث قرار داده است و تمام اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، این ویدیو به زودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا راه سرمایه گذاری در خارج از کشور برای شما هموارتر باشد.

نکات مهم سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟ در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه و پیشنهاد موسسه ملک پور به شما

شرایط به نحوی است که میزان ریسک شما تا حد زیادی کاهش یابد ما در ابتدا مبلغی از شما دریافت نمی کنیم، در ابتدا شما می توانید بدون سرمایه به اتریش سفر کنید و مراحل تایید شدن پلن تجاری که توسط ما ارائه می شود را مشاهده کنید، بعد از روشن شدن کلیه جوانب موضوع شما می توانید سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟ کرده و شراکت خود را با ما آغاز کنید. پیشرفت چشمگیر ما در سال های اخیر و اعتماد شما به ما ناشی از انجام کار صادقانه و نتایج مستندی است که در دسترس شما قرار دارد.

راه پیشرفت برای شما مشخص است، قطعا کسانی که که قصد سرمایه گذاری در خارج از کشور را دارند باید از مشاوره درست بهره ببرند، مشاوره های اسکایپ استاد ملک پور (دانشجوی دکترای رشته حقوق در دانشگاه ملی وین اتریش) که تجربه فراوانی در زمینه تجارت بین الملل دارند و با توجه به رشته تحصیل خو به اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه آگاه هستند قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در این امر خواهد کرد. در نظر داشته باشید که اگر مشاوره شما به عقد قرارداد با موسسه ملک پور ختم شود مبلغ مشاوره از مبلغ قرار داد کسر شده و عملا مشاوره برای شما رایگان خواهد بود.

سخن پایانی در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه

آگاهی از اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه ، نگرش و دید مثبت می تواند شما را به موفقیت برساند، ما آمادگی ارائه مشاوره و بیان کلیه اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه را برای شما عزیزان داریم، شما می توانید با مشاوران ما تماس گرفته و در زمان کوتاه شرایط خود را بررسی کنید. همچنین بخش دیدگاه ها و پرسش و پاسخ همگانی نیز در اختیار شما قرار دارد که نکته ای نا گفته ای در مورد اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه باقی نماند، امیدوار است که مقاله اصول سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و بهره کافی را از آن برده باشید.

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.

panel-mockup-mobile

ابزار حرفه‌ای معامله

با ابزار‌های حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.

کیف پول اختصاصی امن

ارز‌های دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.

پشتیبانی سریع

تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.

چرا تبدیل؟

چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟

احراز هویت سریع

با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.

کسب درآمد

با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.

حداقل فاصله خرید و فروش

ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.

بیشترین تنوع ارزی

در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.

همه جا در دسترس شما

با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارز‌های دیجیتال را تجربه کنید!

راهنمای گام به گام

راهنمای گام به گام

هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.

جستجو در سوالات

آکادمی تبدیل

آکادمی تبدیل

راهنمای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری

سوالات متداول

سوالات متداول

در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.

جستجو در راهنما

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال (cryptocurrency) درواقع یک نوع پول دیجیتال است که جایگزین ارزهای رایج محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربردهای مخصوص خود را دارد. ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز در بستر بلاکچین فعالیت می‌کنند و با پروتکل‌های رمزگذاری‌شده و امن طراحی شده‌اند. هدف از طراحی ارزهای دیجیتال در وهله اول افزایش امنیت و پیشگیری از کلاه‌برداری ارزی بود. یکی دیگر از اهداف ارزهای دیجیتال، سهولت بیشتر معاملات و حذف واسطه بین خریدار و فروشنده بوده است. امروزه انواع ارز دیجیتال وجود دارد که محبوب‌ترین آن‌ها به‌ترتیب بیت کوین، ریپل، اتریوم و لایت کوین هستند. لیست قیمت ارزهای دیجیتال را می‌توانید از اینجا ببینید. جالب است بدانید که محبوب‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. این ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزهای دیجیتال از محبوبیت بیشتری برخوردار است و همواره خرید بیت کوین ، طرفداران زیادی دارد.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی آنلاین است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌صورت آنلاین برای کاربران فراهم می‌کند؛ این بدان معنا است که صرافی ارزهای دیجیتال کاربران را قادر می‌سازد تا با پول خود ارز دیجیتال خریداری کنند یا ارزهای دیجیتال را به پول واقعی تبدیل کنند. نکته قابل توجه در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال آن است که تراکنش‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند؛ یعنی هر کاربر به‌طور مستقیم و بدون واسطه با سایر کاربران به معامله می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، اگر قصد دارید در دنیای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید با عضویت در صرافی‌ ارز دیجیتال تبدیل ، بدون نیاز به واسطه مشغول معامله شوید.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

صرافی ارز دیجیتال تبدیل، یک صرافی معتبر ایرانی است که به‌منظور حذف واسطه از معاملات، از شبکه همتا به همتا استفاده می‌کند. این صرافی با خدماتی که ارائه می‌کند توانسته پابه‌پای صرافی‌های پیشرفته روز دنیا پیش برود. قابلیت‌هایی که صرافی تبدیل برای کاربران خود فراهم کرده است، دست‌کمی از ویژگی‌های صرافی‌های مطرح دنیا ندارند. ازجمله ویژگی‌های صرافی تبدیل می‌توان به امنیت بالای‌ آن در معاملات و برداشت و واریز نامحدود اشاره کرد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران چگونه انجام می‌شود؟

با توجه به تحریم‌های متعددی که طی سال‌های اخیر بر ایران حاکم شده است، بازار ارز دیجیتال نیز در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. کاربران ایرانی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند، درنتیجه، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مشکلات رایج میان معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اما شما به راحتی می‌توانید پس از ثبت‌نام در یک صرافی ایرانی معتبر مانند تبدیل، معاملات ارز دیجیتال خود را آغاز کنید.

مزایای صرافی معتبر تبدیل

صرافی تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

احراز هویت سریع

پس از ثبت‌نام و گذراندن مراحل آسان و سریع احراز هویت در صرافی تبدیل، تنها چند کلیک تا معامله فاصله دارید!

کسب درآمد

یکی از مزایای صرافی تبدیل این است که علاوه‌بر انجام معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید از طریق دعوت دوستان خود به این صرافی درآمدزایی کنید.

حداقل فاصله خرید و فروش

صرافی تبدیل دارای ربات‌های بازارگردان است که با نظارت ۲۴ ساعته بر قیمت‌های جهانی، حداقل میزان فاصله خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کند.

تنوع بیش از ۲۰۰ ارز

صرافی ارز دیجیتال تبدیل امکان خرید و فروش بیش از ۲۰۰ ارز دیجیتال متنوع را فراهم کرده است؛ از بیت کوین، اتریوم، کاردانو و لایت کوین بگیرید تا دوج کوین، شیبا اینو و لونا کلاسیک و .

کارمزد مناسب با سطوح کارمزدی مختلف

میزان کارمزدی که هر کاربر در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌پردازد، به سطح کاربری بستگی دارد. برای مثال در سطح کاربری فیروزه، کارمزد ۰٫۴ است و در سطح کاربری الماس، کارمزد ۰٫۱۵ است. برای آشنایی بیشتر با انواع سطوح کاربری و کارمزدها در تبدیل، صفحه کارمزد تبدیل را بررسی کنید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

یکی دیگر از مزایای صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است. هر زمان که به مشکلی برخورد کردید یا سؤالی برایتان مطرح شد، می‌توانید با پشتیبانی صرافی تبدیل تماس بگیرید. تیم پشتیبانی تبدیل در هر شرایطی از طریق تماس تلفنی و چت آنلاین پشتیبان شما هستند و جهت استفاده از سایت راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل چقدر امن است؟

امنیت بالا، یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که هر صرافی ارز دیجیتال باید آن را برای کاربران خود فراهم کند. پیش از هرگونه اقدام برای آغاز فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید صرافی‌ای را انتخاب کنیم که امنیت بالای معاملات را تضمین کند، چراکه وجود بستری مطمئن و ایمن برای انجام معاملات در یک صرافی، خیال شما را از بابت فاش نشدن اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟ معاملات و سرمایه‌تان راحت می‌کند. صرافی ارز دیجیتال تبدیل از نظر حقوقی به ثبت رسیده و با موفقیت مجوز دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخذ کرده است. تبدیل از درگاه پرداخت قانونی و کد مالیاتی برخوردار است و زیر نظر نهادهایی مانند پلیس فتا فعالیت می‌کند. تیم امنیت تبدیل به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت سایت را بررسی می‌کند و از دارایی کاربرانشان به بهترین شکل مراقبت میکنند.

خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل باید مراحل ساده‌ای را پشت‌سر بگذارید. در ادامه به توضیح این مراحل می‌پردازیم.

مرحله اول، ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال ابتدا لازم است در وب‌سایت تبدیل ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت خود را پشت‌سر بگذارید.

مرحله دوم، واریز به‌صورت تومانی

پس از احراز هویت باید وارد کیف پول دیجیتال خود شوید و موجودی تومانی حسابتان را افزایش دهید. کافی است کیف پول را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ مدنظر و انتخاب کارت خود روی «واریز» کلیک کنید.

مرحله سوم، انتخاب بازار تتری یا تومانی

حالا موجودی تومانی حسابتان افزایش پیدا کرده است. قبل از آن‌که ارز دیجیتال موردنظرتان را خریداری کنید باید یکی از بازارهای پیش ‌رو را انتخاب کنید. کاربران در بازار تتری می‌توانند با استفاده از تتر، سایر ارز‌های دیجیتال را بخرند. همچنین در بازار تومانی می‌توانید چندین ارز دیجیتال را با تتر خریداری کنید.

مرحله چهارم، ثبت سفارش

پس از آن‌که بازار موردنظر را انتخاب کردید، صفحه‌ای برای شما نمایش داده می‌شود. در این صفحه پس از انتخاب گزینه خرید، به صفحه خرید بیتکوین منتقل می‌شوید. در این صفحه دو گزینه ثبت سفارش و سفارش آنی نمایان می‌شوند که هرکدام روش‌های مختلف خرید ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهند. ثبت سفارش اولین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، برای خرید قیمتی را تعیین کنید. سپس حجم موردنظر بیتکوین را وارد و روی گزینه «خرید» بزنید. سفارشتان به همین سادگی ثبت می‌شود.

خرید از طریق سفارش آنی

روش دیگری که برای خرید ارز دیجیتال با تومان وجود دارد، سفارش آنی است. با استفاده از این روش در لحظه خرید خود را انجام می‌دهید. این معامله با کم‌ترین قیمتی که فروشندگان ارائه کرده‌اند صورت می‌گیرد.

فروش ارز دیجیتال به صرافی تبدیل

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای فروش ارز دیجیتال در صرافی تبدیل نیز باید همین مراحل را بگذرانید، با این تفاوت که به‌جای گزینه خرید، باید روی گزینه فروش کلیک کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

هر صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای آن‌که معتبر شود، باید از یک‌سری ویژگی‌ها برخوردار باشد. صرافی ارز دیجیتال تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند زیر سایه ویژگی‌های امنیتی که این صرافی دارد، به‌آسانی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند. صرافی ایرانی تبدیل همچنین از ابزارهای حرفه‌ای مانند کیف پول اختصاصی و اپلیکیشن ارز دیجیتال تبدیل موبایل برخوردار است که فرآیند معامله را برای کاربران بسیار آسان‌تر می‌کند. در وب‌سایت تبدیل می‌توانید به بخش «راهنمای جامع مشتریان» مراجعه کنید. با استفاده از این بخش می‌توانید سؤالات متداول و پاسخ آن‌ها را مشاهده کرده و به راهنمای مخصوص هر بخش دسترسی داشته باشید. وب‌سایت صرافی تبدیل درزمینه ارز دیجیتال نیز آموزش‌های ویژه‌ای در اختیار کاربران قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که در پنل کاربری اختصاصی به داشبورد تحلیل سود و زیان هم دسترسی دارید. جالب است بدانید که صرافی تبدیل از قابلیت خرید آسان برخوردار است. خرید آسان درواقع به تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر مربوط می‌شود. بسیاری از صرافی‌های جهان این قابلیت را ندارند. صرافی تبدیل با استفاده از قابلیت خرید آسان ، امکان خرید ارزهای دیجیتال را با استفاده از تومان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟

بیمه عمر و تأمین آتیه

بیمه عمر و تأمین آتیه

دراین بیمه نامه بیمه گزاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.

مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو

دوره ی اصول موفقیت از ری دالیو موفقیت، تعاریف مختلفی دارد و به همان اندازه هم میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. بنا به معیارهای مختلفی از قبیل سبک زندگی، نگرش ها، تجربه ها و محیط، رسیدن به موفقیت میتواند برای هرفردی متفاوت باشد. به عنوان مثال ب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان

فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان

امروزه معامله گران و محققان حوزه ی بازارهای مالی با قطعیت به این نتیجه رسیده اند که روانشناسی معامله گری و کنترل احساسات راز موفقیت تریدرهاست . در دانشگاه های مطرح دنیا افراد بسیار زیادی در رده های علمی مختلف پیوسته در حال تحقیق و بررسی رفتار مع. بیشتر بدانید

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

دوره منتور شیپ پرایس اکشن به سبک ICT مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار پرایس اکشن در سبک آی سی تی (ICT) می باشد. مایکل سالها در مؤسسات مالی و بانک‌ ها فعالیت داشته و از تحلیل گران آنها بوده است. لذا توانسته رفتارهای این بانک‌ها و مؤ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

چرا مجموعه “تورم و معامله‌گری در فارکس” ؟ احتمالا طی دو سال گذشته، کلمه تورم را از زبان اعضای بانک مرکزی و تحلیلگران فارکس شنیده‌اید، در اوایل بحران کرونا تورم شدیدا افت کرد ولی دوسال پس از آن ینی 2021 و2022، به بالاترین میزان طی 50. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تورم، سیاست های پولی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.