موانع سرمایه گذاری در افغانستان


بررسی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

توسعه روستایی یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای درحال‌توسعه است. پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی از قبیل فقر گسترده، بیکاری و مهاجرت موجب توجه به توسعه روستایی گردیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار افغانستان (1399)، از مجموع جمعیت این کشور حدود 4/23 میلیون نفر (71 درصد) در نواحی روستایی سکونت دارند. این در حالی است که نواحی روستایی با چالش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و محیط‌زیستی مواجه هستند. بنابراین، شناسایی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان پیش‌شرط تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و ارائه الگویی انعطاف‌پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. در همین راستا، این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل عمده‌ترین چالش‌های موجود در حوزه توسعه روستایی افغانستان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 60 نفر از کارشناسان مسائل توسعه روستایی و کشاورزی این کشور بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه و روش آن مصاحبه حضوری بود. برای تجزیه‌وتحلیل و توصیف داده‌ها موانع سرمایه گذاری در افغانستان علاوه بر آماره‌های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب چالش‌های اقتصادی، مانند کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری در روستاها، اجتماعی، نظیر پایین بودن مشارکت زنان در فعالیت‌های روستایی، محیط زیستی، از جمله بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، فیزیکی ـ‌ کالبدی، مانند ضعف یا فقدان شبکه شهری ‌ـ ‌روستایی و در نهایت مدیریتی، به‌ویژه غلبه نیروی کار غیرمتخصص در فعالیت‌های اقتصادی روستا، از جمله مؤثرترین چالش‌های توسعه روستاها در افغانستان هستند که تلاش در جهت رفع آن‌ها نقش قابل‌توجهی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی و در نتیجه ملی این کشور خواهد داشت.

دیدبان حقوق بشر: حمایت از معلومان در افغانستان به‌شدت کاهش یافته است

چندین سال جنگ و درگیری در افغانستان هزاران معلولین به جا گذاشته است

  • آدرس کپی شد
  • آدرس کپی شد

دیدبان حقوق‌ بشر اعلام کرد حمایت از افراد دارای معلولیت در 8 کشور جهان به‌شمول افغانستان به‌شدت کاهش یافته است.

دیده‌بان حقوق‌ بشر شنبه 23 میزان (مهر) یافته‌های تحقیق‌ خود در مورد ارایه خدمات به افراد دارای معلولیت و متاثران روانی ناشی از درگیری‌ها را منتشر کرد.

یافته‌های دیدبان حقوق‌ بشر نشان می‌دهد که در کشورهای مثل افغانستان، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، اتیوپی، غزه، عراق، سودان موانع سرمایه گذاری در افغانستان جنوبی و سوریه، معلولین و زنان در زمینه دسترسی به خدمات روان‌درمانی با موانع روبرو هستند.

بر بنیاد این گزارش، بیش از 4 دهه درگیری‌ مسلحانه در افغانستان جریان داشته و کمتر از 10 درصد آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ خدمات روان‌درمانی دریافت می‌کنند.

دیدیان حقوق بشر از دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه خواسته است گام‌های مشخص برای توسعه و سرمایه‌گذاری در حمایت روانی از افراد آسیب‌دیده از درگیری‌ها بردارند.

پیش از این نیز دیدبان به مناسبت روز جهانی سلامت روانی اعلام کرد به‌دلیل چندین سال جنگ‌، نیمی از مردم افغانستان به مشکلات روانی دچار شده‌اند.

این در حالی است که پس به قدرت رسیدن طالبان سیستم بهداشتی در این کشور به مشکل دچار شده و سازمان‌های بین‌المللی بارها در این رابطه ابراز نگرانی کرده‌اند.

خشونت همچنان به عنوان بزرگترین مانع برای رونق اقتصادی در افغانستان باقی مانده است

اقتصاد دانان می گویند، این جنگ پروژه های زیربنایی را نابود کرده است، انکشاف را متوقف کرده و فرصت ها برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی را ضایع کرده است.

گزارش از سلیمان

در تصویر دیده می شود که، یک زن بیجاشده داخلی به تاریخ ۱۴ ثور کمک رایگان را که در ماه مبارک رمضان در کمپ پناهندگان در حومه مزارشریف توزیع شده بود، روی شانه های خود حمل می کند. [فرشاد عصیان/ای اف پی]

در تصویر دیده می شود که، یک زن بیجاشده داخلی به تاریخ ۱۴ ثور کمک رایگان را که در ماه مبارک رمضان در کمپ پناهندگان در حومه مزارشریف توزیع شده بود، روی شانه های خود حمل می کند. [فرشاد عصیان/ای اف پی]

کابل -- تحلیلگران امور سرمایه گذاری و تجارت می گویند، افغانستان با ثروت منابع طبیعی و نیروی کاری فراوان، از ظرفیت اقتصادی زیادی برخوردار است، اما عاملین خشونت از رشد و انکشاف جلوگیری می کنند.

آذرخش حافظی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت، «افغانستان می توانست از برکت منابع طبیعی و قوه بشری خود به یکی از مرفه ترین و ثروتمندترین کشورها در منطقه تبدیل شود، اما این جنگ و عدم مؤفقیت در تأمین صلح برای رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان موانع ایجاد کرده است.»

وی گفت، «رشد اقتصادی هر کشور به صلح و امنیت متکی است و در عدم موجودیت آنها، تمام تلاش برای رشد اقتصادی می توانند موانع سرمایه گذاری در افغانستان شکست بخورند.»

حافظی گفت، «جامعه بین المللی، به ویژه ایالات متحده، پشتیبانی اقتصادی فراوان و سخاوتمندانه ای را فراهم کرد که راه را برای تجارت و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال زایی هموار کرد. اما جنگ و عاملین آن، افغان ها را از این فرصت طلایی محروم کرده، اقتصاد را نابود کرده و فقر و بیکاری را افزایش دادند، و کمک هایی که می توانست برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل مصرف شوند، به جای آن جنگ را تمویل کردند.»

وی گفت، «معادن، یکی از منابع درآمدی که می تواند اقتصاد را تقویت کرده و شغل ها را ایجاد کند، به دلیل جنگ بدون استفاده نشدند.»

حافظی بدون مشخص کردن تاریخ ها دو مثال را از ظرفیت از دست رفته ارائه کرد.

«مدتی پیش، یکی از سرمایه گذاران ما به ارزش صدها هزار دالر ایکسکاواتور ها را از آلمان خریداری کرد، و هنگامی که [کارمندانش] روی یکی از معادن در ولایت تخار به کار شروع کردند، شورشیان کار آنها را متوقف کردند و ایکسکاواتور ها را از کوه پرتاب کردند.»

وی گفت، «همینطور، در یک کارخانه جوس انار در پل چرخی [پارک صنعتی] کابل انفجار رخ داد و سرمایه گذاران صدها هزار دالر خساره کردند و صدها نفر کارگران شغل شان را از دست دادند.»

وی گفت، «این جنگ زندگی و سرمایه گذاری های کارآفرینان [افغان] را به خطر انداخته است و ۸۴۰۰ تجار و سرمایه گذاران را مجبور کرده است تا تجارت و عملیات اقتصادی خود را به ترکیه منتقل کنند و به ارزش میلیون ها دالر در آنجا سرمایه گذاری کنند. اگر جنگ نمی بود، آنها در کشور خود سرمایه گذاری می کردند و فعالیت می کردند و این به رشد اقتصادی و کاهش فقر کمک می کرد.»

حافظی موانع سرمایه گذارموانع سرمایه گذاری در افغانستان ی در افغانستان گفت، «این جنگ در رشد اقتصادی افغانستان و رونق افغان ها تأثیر قابل توجهی داشته است.»

جنگ رشد افغانستان را از حرکت درآورده است

عبدالبصیر عظیمی، معین سابق وزارت انرژی و آب گفت، «بر اساس گزارش بانک جهانی و یک سند چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، جنگ بزرگترین دلیل عدم رشد اقتصادی و انکشاف و افزایش بیکاری است.»

وی گفت، «جنگ باعث شده است كه پروژه های انکشافی و اقتصادی متوقف شود. از آنجا که پروژه های اقتصادی و ساختمانی در اکثر مناطق کشور قابل تطبیق نیست، وضعیت معیشت مردم رشد نمی کند، و مشکلات اقتصادی و بیکاری در این مناطق به اندازه قابل توجهی افزایش یافته اند.»

وی گفت، «۲۰ سال گذشته فرصت بزرگی برای رشد در افغانستان ایجاد موانع سرمایه گذاری در افغانستان کرده و برای افغان ها ده ها میلیارد دالر کمک مالی برای انکشاف کشور و بهبود زندگی افغان ها فراهم شده بود، ده ها کشور و سازمان ها برای رشد افغانستان و افغان ها پروژه های چندساله را تطبیق کردند. اما متأسفانه، جنگ از این رشد مانع شد.»

عظیمی گفت، افغانستان از نظر اقتصادی موقعیت بسیار خوبی دارد زیرا می تواند آسیای جنوبی را به آسیای میانه وصل کند. افغانستان به عنوان یک دهلیز ترانزیتی بین دو منطقه، می تواند موانع سرمایه گذاری در افغانستان سالانه میلیون ها دالر درآمد داشته باشد.

وی گفت، «اما جنگ نگذاشت كه این اتفاق بیفتد؛ در عوض، ما میلیون ها دالر خسارات را متحمل شده ایم.»

سیدعظیم کبرزانی، عضو ولسی جرگه از ولایت هرات گفت، «افغانستان یکی از بهترین موقعیت ها برای تجارت و سرمایه گذاری خارجی را دارد.»

وی گفت، «گزارش ها نشان می دهد که، اگر هیچ ناآرامی در افغانستان وجود نمی داشت، تجاران خارجی در سکتورهای بسیاری به ویژه در استخراج معادن به ارزش میلیارد ها دالر سرمایه گذاری می کردند، که این امر می توانست افغانستان را از نظر اقتصادی خودکفا بسازد و بیکاری را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد.»

وی گفت، «افغانستان منابع طبیعی و آب فراوانی دارد. اگر ما جنگ نمی داشتیم، حکومت می توانست افغانستان را تنها با مدیریت آب، سعادتمند سازد.»

ظرفیت بزرگی که از دست رفت

کبرزانی گفت، «علاوه بر نابود کردن زیربناهای اقتصادی، جنگ مانع رشد و موفقیت افغان ها و افغانستان شده است.»

وی گفت، «حمایت جامعه جهانی از افغانستان فرصتی برای رشد اقتصادی، پیشرفت و رونق افغان ها ایجاد کرد، اما جنگ و عاملین آن این فرصت را از مردم دزدیدند و موانع بزرگی را برای خودکفایی افغان ها و رونق آنها ایجاد کردند.»

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله گفت، «جنگ زیربنا های اقتصادی افغانستان را خراب کرده است.»

وی گفت، «شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران در هر انفجار و حمله خسارات دیده اند. شاهراه ها ویران شده اند. از همه مهمتر، حکومت تمام توجه خود را برای مهارکردن جنگ و تأمین ثبات به خرج داده است.»

وی افزود، «اگر هیچ جنگی نمی بود، حکومت می توانست تمام انرژی خود را بالای ابتکاراتی مصرف کند که می توانند باعث رشد، کاهش فقر و بیکاری، رونق افغانستان و تغیر قابل توجهی در معیشت افغان ها شود.»

محمد عمر صافی، والی پیشین کندوز گفت، خط تحت کار لوله گاز طبیعی ترکمنستان – افغانستان – پاکستان - هند (تاپی) یک نمونه دیگری از فرصت های از دست رفته است.

وی گفت، «پروژه های بزرگ اقتصادی مانند تاپی، که برای افغانستان میلیون ها دالر درآمد [بالقوه] دارند، به دلیل جنگ تطبیق نشده اند.»

صافی گفت، «اگر صلح و امنیت وجود می داشت، کار روی این پروژه، بند های برق آبی و صدها تولیدات دیگر استخدام هزاران نفر افغان را شروع می کردند و شرایط اقتصادی [افغانستان] را بهبود می بخشیدند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

اگر به خشونت و جنگ افغانستان نقطه ای پایان گذاشته نشود، در یک دهه ای موانع سرمایه گذاری در افغانستان آینده یک بحران بزرگ اقتصادی دامن گیر افغانستان خواهد شد که در آن زمان نه امریکا و نه هم جامعه جهانی میتوان معضل افغانستان را حل خواهند کرد. همه بدبختی های افغانستان بخاطر فقر و گرسنگی بوده است. اگر مردم افغانستان زنده گی خوبی میداشت و از وضع اقتصادی خوبی برخوردار می بودند، زمینه کار برای مردم مساعد می بود، فکر نکنم که جوانان این کشور دست به اسلحه می زدند و جنگ می کردند. بناءً اگر جامعه جهانی در راس امریکا میخواهد جنگ چهل ساله افغانستان را پایان دهند، باید وضع اقتصادی مردم این کشور را بهتر بسازد، در غیر آن در این کشور امنیت آمدنی نیست و افغانستان برای کشور های منطقه به یک درد سر مبدل خواهد شد.

2 دیدگاه

طی بیست سال گذشته میلیارد ها دالر از سوی جامعه جهانی به افغانستان کمک گردید، اما همه پول توسط دزدان داخلی و خارجی حیف و میل گردید. من فکر می کنم که اگر این پول های کمک شده به مردم توزیع می گردید سر هر خانه افغان حد اقل صد هزار دالر امریکایی می رسید. پس وقتیکه هر خانه افغانستان صد هزار دالر سرمایه می داشت، خود بخود در جامعه فقر از بین می رفت و اقتصاد مردم بهتر می شد. اما جامعه جهانی این کار را نکرد. آنها قصدً مردم افغانستان را فقیر نگهداشتند، زیرا اگر مردم افغانستان سیر می شدند، باز جنگ نیابتی منطقه را کی به پیش می برد. اگر مردم افغانستان سرمایه دار می بودند، باز قربانی جنگ روسیه و امریکا کی می شدند. زیرا جنگ افغانستان جنگ بیرونی است که بالای مردم معصوم افغانستان تحمیل شده است. چهل سال می شود که مردم افغانستان بخاطر جنگ کشور های منطقه می سوزند. این کشور های منطقه موانع سرمایه گذاری در افغانستان از فقر و نادانی امردم افغانستان استفاده کرده و آنها را بین هم بجنگ انداخته اند.

2 دیدگاه

مقالات مرتبط

جنگ بی پایان طالبان ظرفیت اقتصادی افغانستان را چگونه فلج کرده است

جنگ بی پایان طالبان ظرفیت اقتصادی افغانستان را چگونه فلج کرده است

با وجود دستاوردهای اقتصادی حکومت در چند سال گذشته، جنگ مداوم و ناامنی ناشی از این گروه تقریباً همه رشد در کشور را از بین برده است.

زنان افغان در کابل نمایشگاه تجارتی را راه اندازی کردند تا ذهنیت های مردم را برای خرید تولیدات وطنی آماده بسازند

زنان افغان در کابل نمایشگاه تجارتی را راه اندازی کردند تا ذهنیت های مردم را برای خرید تولیدات وطنی آماده بسازند

زنانی که اجناس خود را به نمایش گذاشتند از افغان‌ها می‌خواهند که تولیدات وطنی را به عنوان راهی برای ترویج صنایع دستی زنان، حمایت از حقوق آنها و تحریک اقتصاد خریداری کنند.

افغانستان در دو دهه گذشته پیشرفت 'بی سابقه' ای نموده است

افغانستان در دو دهه گذشته پیشرفت 'بی سابقه' ای نموده است

یک نگاه به افغانستان در جریان دو دهه گذشته، پیشرفت های مهمی در سکتورهای اقتصادی، مخابراتی، زیربناها و تعلیم را نشان می دهد.

تازه ترین اخبار

یک زن جوان افغان کتابخانه ای را ساخته است که بر روی همه باز است

یک زن جوان افغان کتابخانه ای را ساخته است که بر روی همه باز است

گیتی فرح کتابخانه کتاب سرای اورانوس را در بدخشان تأسیس کرد تا جوانان و بزرگسالان، دختران و پسران را تشویق کند که اهمیت خواندن را بدانند.

باز شدن درها: رستوران مزارشریف زنان را تشویق می کند تا کار کنند و باهم غذا بخورند

باز شدن درها: رستوران مزارشریف زنان را تشویق می کند تا کار کنند و باهم غذا بخورند

یک معلم سابق مکتب گفت که او این رستوران را بمنظور آن افتتاح کرد تا نشان دهد که زنان می توانند توانمند شوند و به ساکنان محلی، به ویژه زنان دیگر خدمات ارائه دهند.

باشنده گان سرپل روی احیای مجدد منابع آبی کار می کنند

باشنده گان سرپل روی احیای مجدد منابع آبی کار می کنند

این پروژه نه ماهه که توسط برنامه جهانی غذا تمویل می شود، فرصت های کاری را برای ۳۰۰ باشنده سرپل ایجاد کرده است. آنها می گویند اکنون می توانند خانواده های خود را تغذیه کنند.

با نزدیک شدن زمستان، گرسنگی و فقر بر سر افغان ها موج می زند

با نزدیک شدن زمستان، گرسنگی و فقر بر سر افغان ها موج می زند

در حالیکه بسیاری از افغان ها به تلاش برای تغذیه خانواده های خود و یافتن کار قابل اعتماد ادامه می دهند، برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) در آستانه ماه های سرد زمستان کمک های حیاتی در افغانستان افزایش می دهد.

آیا اعتراضات ایرانیان بر ضد کشته شدن مهسا امینی به افغانستان سرایت خواهد کرد؟

نمایشگاه هنری هرات رویاهای دختران افغان را به نمایش گذاشت

نمایشگاه هنری هرات رویاهای دختران افغان را به نمایش گذاشت

هدف نقاشی های ۱۵ هنرمند زن در این نمایشگاه الهام بخشیدن به دختران و زنان است تا از رویاهای خود دست نکشند.

افغانستانی‌ها، مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی خراسان رضوی

سرمایه‌گذاران افغانستان در سال جاری نیز همچنان بیشترین سهم را در طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی خراسان رضوی به خود اختصاص داده‌اند.

افغانستانی‌ها، مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی خراسان رضوی

مهدی تقوایی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال ۵۱ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۵۰ میلیون دلار در استان مصوب شده که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن‌ها مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی است.

وی میزان طرح‌های مصوب سرمایه گذاری خارجی استان در سال گذشته را ۵۹ طرح به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار بیان کرد و افزود: طرح‌های مصوب سرمایه گذاری خارجی در سال جاری به لحاظ تعداد تقریبا معادل کل طرح‌های سرمایه گذاری خارجی مصوب سال گذشته بوده است.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به یکسان نبودن فرآیند‌های کاری در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین سه استان مرزی سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در خصوص مسایل مرزی و دیگر حوزه‌های اقتصادی مرتبط با افغانستان، با پیشنهاد معاون وزیر کشور مقرر شد که کمیته دائمی هماهنگی و همکاری مشترک سه استان یاد شده در خراسان رضوی ایجاد شود.

تقوایی افزود: دبیرخانه این کمیته با هدف ایجاد هماهنگی و رفع مشکلات موجود و هم افزایی بیشتر در امور مربوط به افغانستان بویژه بررسی موانع و چالش‌ها در صدور روادید، تامین منابع مالی، ورود و خروج کامیون‌ها و نقل و انتقال ارز تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: این دبیرخانه به صورت گردشی و هر دو سال یکبار در یکی از این سه استان هم‌مرز با افغانستان دایر و فعال خواهد بود که در آغاز به مدت ۲ سال مسئولیت ایجاد کمیته و فعال سازی دبیرخانه به استانداری خراسان رضوی واگذار شده است که به زودی عملیاتی می‌شود.

خراسان رضوی ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و ۲ مرز دوغارون و شمتیغ، مرز‌های رسمی این استان با این کشور به شمار می‌روند و ۲ بازارچه دوغارون و خواف نیز در این مرز‌ها وجود دارد.

فرش قرمز برای سرمایه‌گذاری اقتصادی تاجران افغانستانی در خراسان رضوی

فرش قرمز برای سرمایه‌گذاری اقتصادی تاجران افغانستانی در خراسان رضوی

همایش اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی با حضور مسئولان و تاجران استانی و هیئت تجاری از افغانستان در مشهد برگزار شد.

طنین همتی|شهرآرانیوز؛ صبح پنج‌شنبه همایش اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی با حضور مسئولان و تاجران استانی و هیئت تجاری از افغانستان در شهرک صنعتی توس مشهد برگزار شد.

محمد احسانی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، در این همایش گفت: در راستای توسعه تجارت غیرنفتی در استان اتفاقات خوبی رقم خورده است. باتوجه‌به رسالت معاونت صنایع کوچک در استان برای حمایت از شرکت‌های صنعتی خرد، توانستیم برخی اعتبارات حمایتی و یارانه‌ای را در خراسان رضوی افزایش دهیم، به‌طوری‌که این اعتبارات از ابتدای سال نسبت به سال قبل پنج‌برابر افزایش یافت.

رشد چشمگیر اعتبارات حمایتی از شرکت‌های کوچک در استان

به‌گفته این مقام مسئول، باتوجه‌به برنامه‌ریزی انجام‌شده، این رشد حمایتی اکنون به هفده‌برابر اعتبارات سال گذشته در حوزه حمایتی صنایع کوچک چه در داخل شهرک‌های صنعتی و چه خارج از شهرک‌های صنعتی گسترش یافته موانع سرمایه گذاری در افغانستان است.

وی تأکید کرد: این حمایت شامل ثبت برند، بازدیدهای میدانی برای شناسایی بازار محصولات صادراتی، هزینه خرید دفتر، انبار، سردخانه در کشورهای هدف، خرید اسناد مناقصه، چاپ کاتالوگ به زبان انگلیسی، کمک‌هزینه تبلیغات شهری و رسانه‌ای، غرفه در نمایشگاه یا فراهم‌کردن حضور تاجران کشورهای همسایه در استان است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: در سال‌های گذشته میزان حمایتی که انجام می‌دادیم حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده است. امسال این حمایت‌ها را به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رساندیم که این اتفاق مثبتی برای واحدهای صنعتی است تا از این فرصت‌ها استفاده کنند.

تمرکز خراسان رضوی بر گسترش مبادلات تجاری با کشور افغانستان

محمد احسانی افزود: برای صادرات، ایران مرزهای گسترده‌ای با کشورهای همسایه دارد. ما در استان موظف شدیم تمرکزمان را بر اشتراک زبانی، فرهنگی و هم‌مرزی با کشور افغانستان بگذاریم و مراودات تجاری‌مان را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه بنا به اشتراکمان با کشور همسایه حفظ بازار این منطقه در اولویت است، افزرود: امیدواریم مشکلات داخلی افغانستان به‌زودی حل شود و به ثبات برسد. تضمین سرمایه‌گذاری تاجران افغانستانی در ایران به‌عهده دولت است؛ اما باتوجه‌به مشکلات داخلی افغانستان تضمین امنیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی در افغانستان سخت است که امیدواریم هرچه زودتر این شرایط فراهم شود.
به‌گفته احسانی، افغانستان در تولید کالاهای صنعتی در سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است، اما همچنان نیازمند تأمین مواد اولیه از ایران است و ما هم امیدواریم تعاملات با این کشور بیشتر شود. ما هم تضمین می‌کنیم در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی و خدمات فنی‌ومهندسی همه تلاشمان را بکنیم.

شرایط برای اقامت و دریافت گواهی‌نامه تاجران افغانستانی در استان تسهیل شود

حقیقی، مدیر عامل بازرگانی و بازاریابی کیان‌گستر (مشاور تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان)، که سالیان سال است در بازار افغانستان فعالیت می‌کند، در این همایش اظهار کرد: ما اکنون دو نوع سرمایه‌گذاری در این حوزه داریم؛ یکی سرمایه‌گذاری تاجران افغانستانی در استان و دیگری سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تاجران ایرانی در افغانستان است.
مسئولان استانی و کشوری باید مدنظر داشته باشند تاجران افغانستانی که می‌خواهند در اینجا سرمایه‌گذاری کنند، حضور و سرمایه‌گذاری‌شان را در استان با اقامت کاری یا تجاری تسهیل کنند تا این سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق بیفتد.
به‌گفته وی، تاجران افغانستانی در خراسان رضوی از نظر دریافت گواهی‌نامه برای سرمایه‌گذاری و اقامت همچنان مشکل دارند. درحالی‌که باید برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید این شرایط تسهیل و فراهم شود. از استانداری خراسان رضوی درخواست می‌کنیم در جهت آسان‌سازی شرایط حضور این سرمایه‌گذاران جلسه‌ای برگزار کند.

سهم صفر درصدی ایران در سرمایه‌گذاری زبانی و فرهنگی در کشور همسایه

وی گفت: متأسفانه در این بیست سال از نظر سرمایه‌گذاری زبانی و فرهنگی در افغانستان صفر هستیم و این فرصت را کشورهای رقیب مثل ترکیه و هندوستان با احداث مدارس و سایر اقدامات فرهنگی و آموزشی از ما گرفته‌اند.
وی اذعان کرد: صادرکننده ما فقط دوست دارد صادرات کند، اما اگر این صادرات همراه با آموزش در منطقه هدف باشد، موفق‌تر خواهیم بود. متأسفانه ما هیچ اقدامی برای رقیب‌شناسی در منطقه نداشتیم. جذب سرمایه‌گذار باید با کارآفرینی همراه باشد. باید فرمت‌هایی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذار به سمت تولید سوق پیدا کند.
وی با بیان اینکه در این بیست سال هیچ رایزنی از کشور برای مبادلات تجاری گامی برنداشته است، گفت: بیست سال است در تعاملات این دو کشور کوتاهی رخ داده است. حضور کالای ایرانی در این کشور پهناور فقط در ۵ برند خلاصه و آن‌هم فقط در یک شهر از این کشور مثل هرات متمرکز شده است و در سایر شهرهای بزرگ این کشور از محصولات ما خبری نیست.

تجارت و صادرات ایران در افغانستان فقط به هرات خلاصه شده است

وی تأکید کرد: در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۲۰ میلیون دلار صادرات فنی‌ومهندسی به افغانستان داشتیم که متأسفانه به صفر رسیده است. همچنین بازار داروی افغانستان دست ما بوده است، اما اکنون ۷۰ درصد بازار دارو را از دست داده‌ایم که هر سال هم کمتر می‌شود؛ فقط به این دلیل که برای این بازار برنامه‌ای هدفمند نداشتیم.

سهم ناچیز صادرات ما به کشور همسایه

وی افزود: اگر موانع سرمایه گذاری در افغانستان به شهری در افغانستان به غیر از هرات مراجعه کنیم، یک سرمایه‌گذار ایرانی وجود ندارد. ما که سالیان سال است برای تسهیل و توسعه روابط تلاش کردیم، دلمان می‌سوزد. ما حدود ۳ میلیارد دلار صادرات به افغانستان داریم که به‌جرئت می‌توان گفت آن‌هم خریدهای تاجران افغانستانی از بازار ایران است.

علیرضا محمودی، مدیر عامل شرکت یاور تجارت خاورمیانه که در حوزه حمل و نقل بین المللی فعالیت می کند درباره فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان اظهار کرد : متاسفانه ایران علی رغم وجه اشتراک بالا و ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان، نتوانسته سهمی در زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و این سهم را کشورهایی مثل ترکیه و هندوستان از ما گرفتند .

وی گفت : متاسفانه برنامه بلندمدت و مدونی برای تعاملات گسترده با کشور همسایه در این بیست سال صورت نگرفته است . عدم امنیت در کشور افغانستان یکی دیگر از دلایلی بود که ایرانی ها نتوانستند در آنجا حضور داشته باشند و سرمایه گذاری کنند . ما باید برای ایجاد سرمایه گذاری فرهنگ سازی کنیم و باید روابط موثری با این کشور ، نه تنها در قالب همایش ها بلکه باید تحقیقات بازار به طور دقیق در این کشور انجام شود

برای سرمایه‌گذار اقتصادی افغانستان در خراسان‌رضوی، فرش قرمز پهن است

دکتر مهدی تقوایی، رئیس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در این همایش با بیان اینکه برای سرمایه‌گذار افغانستانی در استان، فرش قرمز پهن است، یادآور شد: تمرکز استان خراسان رضوی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی است و افغانستان به‌دلیل اشتراک فرهنگی، زبانی و مرزی برای ما مهم بوده است.
ما شرایطی را در استان فراهم کردیم که منافع بلندمدت به‌ویژه درباره کشور افغانستان در نظر گرفته شود و به سرمایه‌گذار فرصت یک‌ساله دادیم که برای طرح‌های سرمایه‌گذاری‌اش در استان برنامه‌ریزی کند.
ما اکنون ۱۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری را در استان شناسایی کرده‌ایم که متنوع است و همه حوزه‌ها را در بر می‌گیرد. انرژی‌ خورشیدی در اولویت طرح‌های سرمایه‌گذاری ماست، زیرا برق به‌دست‌آمده از آن می‌تواند برای صادرات به کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شود.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد جذب سرمایه‌گذاری ما در بخش صنعت است، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان خراسان رضوی به ارزش ۴۳ میلیون دلار به تصویب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد طرح ۱۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین ۱۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی برای تصویب به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی کشور فرستاده شده است که میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها ۱۷ میلیون دلار است.

او افزود: سرمایه‌گذاری‌های امسال از سوی سرمایه‌گذاران کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، هلند، کره‌جنوبی، هند، آلمان، روسیه و چین انجام شده است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری از نظر مبلغ در بخش صنعت و ۳۰ میلیون دلار بوده است. سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی با ۶.۹ میلیون دلار، حمل‌ونقل و ارتباطات با ۲.۳ میلیون دلار، خدمات با ۱.۸میلیون دلار و ساختمان با ۱.۱۵میلیون دلار به‌ترتیب در جایگاه‌های بعد قرار می‌گیرند.
به‌گفته تقوایی درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان به محدودیت‌های موجود در انتقال سرمایه به‌ویژه سرمایه نقدی سرمایه‌گذاران متأثر از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور اشاره کرد. همچنین بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی متمایل به سرمایه‌گذاری به‌دلیل ارتباطات با دیگر کشورها اکنون نمی‌توانند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری کنند که امیدواریم با رفع موانع شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و استان خراسان رضوی باشیم.

به‌گفته وی باتوجه‌به بسترهای آماده‌شده در استان به‌ویژه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آسان‌سازی صدور مجوزها و بهبود شرایط کسب‌وکار، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال رقم سرمایه‌گذاری خارجی استان به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
به‌گزارش شهرآرانیوز، معاون صنایع معادن ولایت هرات و رئیس اتاق پیشه‌وران و اصناف ولایت هرات با حضور در این همایش بر ‌آسان‌سازی سرمایه‌گذاری در دو کشور تأکید کردند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.