گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری


گروه اقتصاد ناحیه 3 کرمانشاه

نقشه راه
نقشه راه این درس بر یادگیری راه‌ها و روش های سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و سرمایه متمرکز است. بنابراین در آن روش‌های سرمایه گذاری در بانک، بورس، خرید طلا، مسکن و. توضیح داده می‌شود.

طرح مسأله
پس انداز بایستی به روشی صورت بگیرد که ارزش پول در گذر زمان حفظ شود و شرایط به گونه‌ای پیش نرود که پس انداز افراد به دلیل وجود تورم و گران شدن اجناس بی اثر شود. بنابراین مسأله این درس این است که سرمایه گذاری شامل چه انواعی می‌شود و هر کدام از آنها در چه شرایطی مناسب است؟

تعیین اهداف و روش‌های سرمایه‌گذاری
برای سرمایه گذاری بایستی سه گام اساسی برداشته شود.
گام اول: تعیین اهداف سرمایه‌گذاری
گام دوم: تعیین روش سرمایه‌گذاری
گام سوم: پوشش ریسک سرمایه‌گذاری

گام اول: تعیین اهداف سرمایه گذاری
اهداف سرمایه‌گذاری سه نوع هستند:
1. اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت: زمان لازم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت، کمتر از دو ماه است. مانند پس انداز برای خرید کادوی روز مادر یا خرید یک تی شرت وزشی
2. اهداف سرمایه گذاری میان مدت: زمان لازم برای رسیدن به اهداف میان مدت مدت، بین دو ماه تا سه سال است. مانند پس انداز برای خرید دوچرخه یا کامپیوتر
3. اهداف سرمایه گذاری بلند مدت: زمان لازم برای رسیدن به اهداف بلند مدت مدت، بیشتر از سه سال است. مانند پس انداز برای خرید خانه یا ازدواج
نکته: پس انداز برای آینده به معنی از دست دادن فرصت خرج کردن در زمان حال است. به عبارت دیگر، پس انداز یک «هزینه فرصت» دارد و آن هم از دست دادن خرج کردن در زمان حال است.

گام دوم: تعیین روش سرمایه‌گذاری
انواع روش های سرمایه گذاری:
1. سپرده گذاری در بانک
2. خرید سهام
3. اوراق مشارکت
4. خرید طلا
در ادامه درس به توضیح و تشریح نکات مربوط به هر یک از این روش‌ها پرداخته می‌شود.
روش اول سرمایه‌گذاری: سپرده‌گذاری در بانک
این روش بر این اصل استوار است که بانک پول‌های مردم را جمع آوری و به نمایندگی از سپرده گذاران در طرح‌های سودآور اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند و سود را به سپرده‌ها اضافه می کند.
انواع سپرده بانکی:
به طور کلی سه نوع سپرده در بانک‌ها وجود دارد که مردم می‌توانند در قالب آنها سرمایه خود را به بانک بسپارند.
الف. سپرده‌های سود دار شامل 1. سپرده کوتاه مدت 2. سپرده بلند مدت
ب. سپرده بدون سود که سپرده قرض الحسنه نامیده می‌شود.
مقایسه دو نوع سپرده بانکی سود دار:

کوتاه مدت
بلند مدت
نرخ سود پرداختی توسط بانک
کمتر از بلند مدت
بیشتر از کوتاه مدت
تغییرات نرخ سود
با توجه به قوانین بانک هر زمانی ممکن است کم یا زیاد شود
تا پایان دوره تعیین شده ثابت و بدون تغییر است
واریز و برداشت به حساب
آزاد است و بانک به مانده موجودی در ماه سود می‌پردازد
امکان برداشت از حساب تا پایان دوره تعیین شده وجود ندارد و اگر فردی بخواهد برداشت نماید باید جریمه شود و بخشی از سود را بازگرداند
دوره زمانی
از یک ماه تا هر مقدار که سرمایه گذار بخواهد
حداقل شش ماه و معمولاً یکساله یا بیشتر

بررسی مزایا و معایب سپرده کوتاه مدت:

بررسی مزایا و معایب سپرده بلند مدت:

ب- سپرده قرض الحسنه:
برخی بانک ها به سپرده های پس انداز سودی نمی دهند؛ بلکه به ازای مدت زمان سپرده گذاری، برای مشتری امتیاز دریافت وام درنظر می گیرند. به طوری که مقدار وام و دورۀ بازپرداخت آن تابع مقدار سپرده و مدت زمان سپرده گذاری است؛ به این بانک ها، بانک های قرض الحسنه گفته می شود.

روش دوم سرمایه‌گذاری: خرید سهام
راه دوم سرمایه‌گذاری این است که به جای نمایندگی دادن به بانک‌ها برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی از طرف ما، خودمان مستقیماً سهام شرکت ها را خریداری و در سود و زیان آنها با دیگران سهیم شویم.
بازار سرمایه: خرید و فروش سهام شرکت‌ها، بازار سرمایه را شکل می‌دهد.
مزیت خرید سهام نسبت به سپرده گذاری در بانک: این روش منجر به حذف واسطه‌ای به نام بانک می‌شود و دسترسی تولید کننده به سرمایه را کم هزینه‌تر می‌نماید. بنابراین سودآوری سرمایه بیشتر خواهد بود.
ضعف خرید سهام نسبت به سپرده‌گذاری در بانک: سود دهی و میزان سود در این روش قطعی و از پیش تعیین شده نیست و بستگی به لیاقت مدیران شرکت دارد.
نکته 1: از آنجا که خرید سهام شرکت‌ها منجر به جمع شدن سرمایه‌های خرد می‌گردد، در نهایت با این کار سرمایه لازم برای تولید بیشتر و رشد اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
نکته 2: فرایند بازار سرمایه به گونه‌ای است که بایستی پس اندازهای نسبتاً بزرگتر برای میان مدت و بلند مدت وارد آن شوند نه پس اندازهای اندک برای کوتاه مدت.
فرایند تغییر قیمت سهام:
هر سهم دو نوع قیمت دارد. قیمت اولیه و قیمت ثانویه
قیمت اولیه: قیمتی است که شرکت پذیره نویسی برای بار اول می‌فروشد و بر روی برگه سهام درج می‌کند. نام دیگر این قیمت، قیمت اسمی است.
قیمت ثانویه: قیمتی که صاحب سهام در تالار بورس بر روی سهام خود برای فروش می‌گذارد و تابع سودی است که شرکت به سهام خود می‌دهد. یعنی اگر سود شرکت دائم در حال افزایش باشد قیمت سهام آن نیز افزایش می‌یابد چون آن سهام، سود ده است. بالعکس، اگر سود شرکتی رو به کاهش یا زیان ده باشد، قیمت سهام آن شرکت نیز کاهش می‌یابد. نام دیگر قیمت ثانویه، قیمت بازاری است.

روش سوم سرمایه‌گذاری: اوراق مشارکت
دولت و سازمان‌های رسمی برای راه اندازی یا توسعه یک طرح اقتصادی نیاز به سرمایه دارند. گاهی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود اقدام به فروش اوراق مشارکت می‌نمایند. اوراق در قبال مقدار سرمایه شما که در اختیار آنها قرار داده‌اید، به شما تحویل داده می‌شود و در پایان دوره تعیین شده، اصل و سود سرمایه توسط دولت به شما بازگردانده می‌شود.
مقایسه خرید سهام و اوراق مشارکت: سهام خریداری شده در بازار سرمایه قابل پس دادن و دریافت اصل سرمایه نیست. فقط می‌توان با قیمت روز آن را به دیگران فروخت. اما در اوراق مشارکت در پایان یک دوره مشخص اصل و سود پرداخت می‌گردد.

روش چهارم سرمایه‌گذاری: خرید طلا
در شرایطی که اقتصاد دچار شرایط تورم باشد، ارزش برخی کالاها مانند طلا حفظ می‌شود. بنابراین می‌توان با خرید طلا برای حفظ ارزش سرمایه اقدام نمود.
مزایای خرید طلا نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری
1. سرمایه و پول زیاد نیاز ندارد و هر مقدار سرمایه را می‌توان به طلا تبدیل کرد.
2. در هر زمانی قابل فروش و برگشت پول است.
معایب خرید طلا نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری
1. سود آن فقط از طریق تفاوت قیمت در زمان خرید با زمان فروش است و بر خلاف سهام، سود منظم سالیانه ندارد.
2. سرمایه گذاری مردم در خرید طلا سرمایه‌گذاری مولد نیست و موجب منجمد شدن سرمایه می‌شود که برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل می‌نماید.
نکته: تعریف سرمایه گذاری مولد: سرمایه گذاری های مولد سرمایه گذاری هایی اند که به ظرفیت تولیدی کشور با ایجاد کارخانجات و شرکت های جدید یا توسعۀ ظرفیت آنها کمک می کنند.
گام سوم: پوشش ریسک سرمایه‌گذاری
پوشش ریسک و خطر سرمایه‌گذاری از طریق بیمه انجام می‌گردد.
خطرپذیری پایه و اساس نیاز به تهیۀ بیمه است. خطرپذیری عبارت است از شانس وقوع یک خطر یا یک حادثه بد. خطر یا حادثه بد، به وضعیتی گفته می شود که شرایط ایجاد خسارت به اشخاص یا اموال را فراهم می‌آورد.
انواع نظام‌های بیمه:
1. نظام بیمه‌های اجتماعی
2. نظام بیمه‌های تعاونی
3. نظام بیمه‌های بازرگانی
هدف مشترک سه نظام بیمه:
ارتقای رفاه افراد و جامعه، حمایت از کسب و کارها در برابر حوادث غیرمترقبه و وضعیت های ناخوشایند و تثبیت نظام اقتصادی.
تعریف بیمه:
بیمه قراردادی است بین دو شخص که براساس آن یک طرف تحت عنوان بیمه گذار یا بیمه شده به طرف دیگر که بیمه گر نامیده می شود، حق بیمه پرداخت می کند و به ازای حق بیمۀ پرداخت شده، بیمه گر باید در صورت وقوع خطری که در قرارداد بیمه نوشته شده، خسارت بیمه گذار یا بیمه شده را پرداخت کند
بیمه روشی است برای انتقال خطرپذیری که در آن بیمه گذار یا بیمه شده، نگرانی ناشی از احتمال وقوع یک زیان بزرگ را با پرداخت حق بیمه معامله می کند. بیمه گر نیز با گردآوری حق بیمه ها، امکان جبران زیان هر بیمه شده را فراهم می نماید.

۷ اقدام که یک استارتاپ برای جذب سرمایه‌گذار باید انجام دهد!

جذب سرمایه‌گذار استارتاپ

استارتاپ­‌ها به دلیل آنکه اغلب از گروه­‌های کوچک و جوان تشکیل شده‌­اند، سرمایه چندانی در دست ندارند و برای تحقق ایده‌­های تجاری خود نیاز به جذب سرمایه دارند. اما همانطور که احتمالا حدس می‌­زنید، جذب سرمایه برای استارتاپ­‌ها اصلاً کار ساده­‌ای نیست چراکه ریسک سرمایه‌­گذاری بر روی کسب‌­وکارهای نوپا به راحتی توسط سرمایه‌­گذاران پذیرفته نمی‌­شود. به همین خاطر استارتاپ‌­ها باید تا حد ممکن فضایی را ایجاد کنند تا سرمایه‌­گذاران استارتاپ بتوانند به موفقیت ایده‌های تجاری آنها اعتماد داشته باشند. به بیان بهتر، راز اصلی جذب سرمایه، در جلب اعتماد سرمایه­‌گذار استارتاپ به روش درست آن نهفته است.
در این مطلب قصد داریم به برخی اقدامات ضروری استارتاپ­‌ها در راستای ایجاد اعتماد و جذب سرمایه اشاره کنیم. به همین منظور، در ابتدا به دو گام اولیه مهم درخصوص تدوین نقشه راه و قرارداد جامع سرمایه‌­گذاری استارتاپ اشاره می­‌کنیم؛ سپس روش‌های مختلف جذب سرمایه‌گذار را بررسی می‌­کنیم.

 • 1) گام اول؛ تشریح دقیق نقشه راه برای سرمایه‌گذار استارتاپ!
 • 2) گام دوم؛ وجود قراردادی دقیق برای جلب اعتماد سرمایه‌­گذار استارتاپ!
 • 3) بانک‌ها لزوماً سرمایه‌گذار استارتاپ خوبی نیستند!
 • گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری
 • 4) اعطای سهام ممتاز به سرمایه­‌گذار استارتاپ؛ یک روش مناسب جلب اعتماد!
 • 5) به ادغام یا شراکت هم فکر کنید!
 • 6) شتاب­‌دهنده‌­های استارتاپ را فراموش نکنید!
 • 7) قطره قطره جمع گردد؛ تامین مالی جمعی یک روش عالی!
 • 8) برای جلب سرمایه‌گذار استارتاپ خود نیاز به کمک دارید؟

گام اول؛ تشریح دقیق نقشه راه برای سرمایه‌گذار استارتاپ!

بسیاری از استارتاپ­‌ها تصور می­‌کنند به صِرفِ داشتن یک ایده جذاب، می­‌توانند جذب سرمایه را شروع کنند. درحالیکه اگر شما هم خود را به جای سرمایه‌­گذار استارتاپ بگذارید، تنها در صورتی به یک استارتاپ برای سرمایه­‌گذاری اعتماد می­‌کنید که علاوه بر ایده جذاب، کارکرد عملی و دورنمای واقع­‌بینانه و روشن آن را ملاحظه کنید. به همین خاطر داشتن یک نقشه کامل و جامع از پروژه استارتاپی و نمایش ابعاد مختلف آن برای جذب سرمایه به شدت ضروری است. برای تدوین چنین نقشه‌­ای باید از تخصص افراد مختلف استفاده کنید تا نقشه پروژه خود را از جهات فنی، اقتصادی، حقوقی و… بررسی کنید و سپس آن را به سرمایه‌­گذار عرضه کنید. همچنین اگر کسب­‌وکار شما قرار است با تولید محصول خاصی پیش برود، پیشنهاد می‌­شود تا ابتدا نمونه ابتدایی و مشابه آن را تولید کنید تا برای تاثیرگذاری بیشتر بر سرمایه‌­گذار بتوانید از آن نمونه استفاده کنید.

گام دوم؛ وجود قراردادی دقیق برای جلب اعتماد سرمایه‌­گذار استارتاپ!

وجود یک قرارداد حقوقی دقیق برای جلب اعتماد سرمایه­‌گذار استارتاپ نکته‌­ای است که بسیاری از استارتاپ­‌ها به آن اهمیت نمی­‌دهند. فراموش نکنید که سرمایه‌­گذار استارتاپ برای آن که بتواند به شما اعتماد کند باید حقوق و تعهدات متقابل شما و سرمایه‌­گذار مشخص باشد. شما می‌­توانید در قالب یک قرارداد سرمایه‌گذاری کارشناسی شده، به سرمایه­‌گذار ثابت کنید که انتظارات شما از او معین و در چارچوب حقوقی است و همچنین حقوق سرمایه‌­گذار حفظ خواهد شد. پس اهمیت یک قرارداد جامع برای جلب اعتماد سرمایه­‌گذار را هرگز دست­‌کم نگیرید.
اکنون که با دو گام اساسی ابتدایی آشنا شده‌­اید، به سراغ روش‌های جذب سرمایه می‌­رویم.

بانک‌ها لزوماً سرمایه‌گذار استارتاپ خوبی نیستند!

ممکن است در نگاه اول، این راه از ساده‌­ترین راه­‌های جذب سرمایه باشد اما فراموش نکنید که دریافت وام‌­های بانکی، پرداخت اقساط منظم و احتمالاً سنگین آن را به دنبال دارد. جای تاکید دارد که استارتاپ­‌ها در آغاز کار خود، احتمال سوددهی اندکی دارند و همین موضوع می‌­تواند فشار پرداخت اقساط وام­‌های بانکی را دوچندان کند. به همین خاطر استفاده از این راه حل اگر با تحقیق و شناخت درست انجام نشود، عواقب بدی، تا حد شکست پروژه و بدهکاری­‌های کلان بانکی را در پی خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌­شود در ابتدای راه، از روش‌های دیگر جذب سرمایه استفاده کنید که در ادامه به آنها اشاره می‌­شود.

اعطای سهام ممتاز به سرمایه­‌گذار استارتاپ؛ یک روش مناسب جلب اعتماد!

اگر نخواهیم از بانک‌ها وام دریافت کنیم، احتمالاً چاره‌­ای جز جلب اسپانسر خصوصی و یافتن سرمایه­‌گذار استارتاپ نخواهیم داشت. اما همانطور که گفتیم سرمایه­‌گذاران خصوصی، نیاز به اطمینان خاطر برای تزریق سرمایه به پروژه شما دارند. برخی استارتاپ‌­ها برای آنکه سرمایه‌­گذاران را به سوی خود جلب کنند، به آن‌ها در ازای سرمایه­‌گذاری‌شان در شرکت خود سهام ممتاز اعطا می‌­کنند. به لحاظ حقوقی، به دلیل تفاوت سهام عادی و ممتاز، دارندگان سهام ممتاز، دارای امتیازات خاصی نسبت به سهامداران عادی هستند. مثلاً سهامداران ممتاز در دریافت سود سهام خود بر دیگر سهامداران اولویت دارند. همچنین در صورتی که یک کسب‌­وکار ورشکسته و یا منحل شود، سهامداران ممتاز دارای حق تقدم برای دریافت سرمایه خود از دارایی­‌های شرکت هستند.
چنین اقدامی سبب می­‌شود تا سرمایه‌­گذاران تا حد زیادی از بازگشت سرمایه اولیه خود مطمئن شوند و اعتماد آنها برای سرمایه­‌گذاری در استارتاپ شما بیش از پیش تقویت شود.

به ادغام یا شراکت هم فکر کنید!

برخی از استارتاپ­‌ها به دلیل آنکه در آغاز راه خود هستند، می­‌توانند با شرکت­‌ها و یا کسب­‌وکارهای مشابه خود وارد شراکت شوند و یا حتی فرایند ادغام را پی بگیرند. به این شکل که مثلا اگر استارتاپ تازه­‌کاری در خصوص آموزش آنلاین نیاز به سرمایه برای توسعه خود دارد، می­‌تواند با شرکت‌ها و استارتاپ‌­های مشابه علمی-آموزشی که در آن حیطه سابقه و تجربه دارند وارد شراکت شود تا هم از نام تجاری و شهرت آنها برای توسعه خود استفاده کند و هم نیاز به جذب سرمایه‌گذار استارتاپ را تا حد ممکن کم کند. البته شراکت و ادغام با سایر استارتاپ­‌ها موضوع حساسی است که نیازمند مذاکرات فراوان و توافقات پیچیده و دقیق مابین طرفین آن است و باید با آگاهی کامل در راه آن قدم گذاشت.

شتاب­‌دهنده‌­های استارتاپ را فراموش نکنید!

در سراسر دنیا، سازمان‌ها یا شرکت‌هایی تحت عنوان شتاب‌دهنده وجود دارند که به منظور تقویت کسب­‌وکارهای نوپا و استارتاپی فعالیت می‌­کنند و نقشی مشابه سرمایه‌گذار استارتاپ دارند. این سازمان‌ها زمانی که درخصوص موفقیت پروژه شما قانع شوند، فرصت­‌های مالی و غیرمالی مناسبی را برای کسب­‌وکار شما فراهم می­‌کنند و در ازای آن در سهام استارتاپ شما شریک می­‌شوند و یا امتیازات مالی دیگری دریافت می­‌کنند. برای این منظور، شما باید طرح دقیق پروژه خود را به همراه اطلاعات کامل از ابعاد مختلف آن (مانند طرحی که در گام اول همین مطلب ذکر شد) به سازمان‌های شتاب­‌دهنده ارائه دهید. اگر تیم تحقیقاتی این سازمان‌ها از موفقیت نسبی پروژه شما مطمئن باشد، می‌­تواند در قالب اعطای سرمایه، انتقال تجربه، در اختیار گذاشتن فضای کار و یا آموزش، پروژه شما را هدایت کند. البته همانطور که ذکر شد، شتاب­‌دهنده‌­ها با دریافت سهام در سود استارتاپ شما شریک خواهند بود و باید از صرفه اقتصادی چنین موضوعی مطمئن باشید.

قطره قطره جمع گردد؛ تامین مالی جمعی یک روش عالی!

برخی استارتاپ­‌ها در دنیا، برای تامین سرمایه خود به جای آنکه به دنبال یک یا دو سرمایه‌­گذار استارتاپ بزرگ با سرمایه کلان بگردند، ترجیح می­‌دهند سرمایه موردنیاز خود را از افراد بسیار بیشتری با مقادیر سرمایه‌­­ای کمتر جمع‌­آوری کنند. به این راه‌کار تامین مالی جمعی یا CrowdFunding گفته می­‌شود. در این حالت استارتاپ‌­ها از طریق ظرفیت­‌های شبکه­‌های اجتماعی و فضای مجازی، با ارائه طرح و نقشه دقیق استارتاپ خود و قابلیت­‌های بالقوه مفید آن برای مردم، افراد جامعه را ترغیب می‌­کنند تا با پرداخت مبالغ دلخواه خود، از استارتاپ آن‌ها حمایت کنند. برای انجام گرفتن بهتر این طرح، برخی وبسایت­‌ها وجود دارند که محل عرضه ایده­‌های استارتاپی و جمع­‌آوری کمک­‌های مردمی هستند که می­‌توان از ظرفیت آن‌ها برای تامین مالی جمعی استفاده کرد. تامین مالی جمعی در برخی موارد حتی سبب می‌­شود بیش از سرمایه موردنیاز استارتاپ جمع‌­آوری شود، بدون آنکه مسئله بازپرداخت کمک‌­ها یا سهیم شدن سرمایه­‌گذاران مطرح شود.

برای جلب سرمایه‌گذار استارتاپ خود نیاز به کمک دارید؟

اگر هنوز در خصوص روش مناسب جذب سرمایه برای کسب‌وکار خود تردید دارید و یا نیاز به تنظیم قراردادی دقیق برای دریافت سرمایه­ دارید، می‌­توانید با خیالی آسوده برای جذب سرمایه‌گذار استارتاپ خود به تیم وینداد که متشکل از کارشناسان حقوق استارتاپ­‌ها و مشاوران قراردادهای سرمایه­‌گذاری است، اعتماد کنید.

نقشۀ راه کسب درآمد از فارکس

اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که می‌خواهید دست‌ به‌ کاری سودآور بزنید، می‌توانید وارد بازار فارکس شوید. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و بسیاری از افراد موفق، روزانه میلیون‌ها دلار در تجارت فارکس به دست می‌آورند.

اگرچه کاملاً درست است که معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی سودآور است؛ اما فعالیت در آن، دانش خود را می‌طلبد و شما اگر دانش مناسبی از بازار فارکس و نحوۀ استفاده از آن در ایران داشته باشید، می‌توانید سود بسیاری کسب کنید.

به دلیل اهمیت این موضوع، تیم کارنکن، نقشۀ راه کسب درآمد با فارکس را آماده کرده است که در آن راهنمای کامل از شروع فعالیت در بازار فارکس تا رسیدن به سود را، در شش گام مجزا، در اختیارتان قرار می‌دهد.

کسب درآمد با فارکس

گام اول: فارکس چیست؟

فارکس یا به عبارت دیگر Foreign Exchange Market یکی از انواع بازارهای مالی است که بیشترین نقدینگی و گردش سرمایه در بین بازارهای مالی را دارد.

امروزه بازارهای سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خودشان را دارند. بازار فارکس به عنوان یکی از جذاب‌ترین بازارها شناخته شده است که در آن همۀ مردم جهان می‌توانند حضور فعال داشته باشند.

به طور کلی، بازار فارکس بر اساس خرید و فروش ارز پایه‌گذاری شده است؛ یعنی شما در بازار، ارزی را بر اساس ارز دیگر می‌خرید یا می‌فروشید. در واقع، این بازار محل خرید و فروش ارزها بر اساس نسبت آن‌ها به یکدیگر است.

در لینک زیر، درمورد نمادهای فارکس، پلتفرم‌های معاملاتی، ساعات کاری و کلی مطالب جامع در مورد فارکس، صحبت شده است تا با اصطلاحات اولیه در بازار فاركس آشنا شوید.

با توجه به اینکه در ایران، ارز به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود و روند نوسانی این بازار به‌اندازه‌ای است که یک خرید و فروش ارز می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد، فارکس در ایران محبوبیت چند برابری دارد.

از طرف دیگر، تاریخچۀ فارکس در ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. نوشتۀ زیر به همۀ ابهامات و سوالات پیرامون فعالیت فارکس در ایران پاسخ می‌دهد.

گام دوم: چگونه فارکس را شروع کنیم؟

پس‌ از آشنایی کامل از بازار فارکس و برای آنکه بتوانید وارد بازار فارکس ایران شوید، در ابتدا باید یک بروکر یا همان کارگزار مناسب انتخاب کنید و حساب باز کنید.

از آنجایی‌ که کشور ما در تحریم‌های بی‌سابقه‌ای قرار دارد، اهمیت انتخاب بازار فارکس دو چندان می‌شود. اگر شما بروکر فارکس معتبری انتخاب نکنید، ممکن است که پول‌های شما بلوکه شود. بنابراین، توصیه می‌شود به لیست کارگزاری‌های فارکس در ایران و با ویژگی‌های یک بروکر خوب فارسی آشنا شوید و در نهایت یکی را انتخاب کنید.

پس از انتخاب بروکر مناسب، نوبت افتتاح حساب واقعی در فارکس است که شامل مراحل بسیار ساده‌ای است. در لینک زیر، این مراحل به تفضیل بررسی شده است.

گام سوم: آموزش ببینیم.

اگر بدون دانش و بدون آموزش وارد بازار فارکس شوید. پس از مدتی سرمایۀتان به صفر خواهید رسید و اصطلاحاً کال می‌شوید.

بنابراین، یکی از مهمترین اقدامات برای کسب درآمد از فارکس این است که آموزش ببینیم. برای آموزش فارکس می‌توانید به‌صورت حضوری یا غیرحضوری اقدام کنید. جهت آموزش حضوری آموزشگاه‌های معتبری، برای آموزش تحلیل بازارهای بین‌المللی و مالی در سطح کشور وجود دارد.

درصورتی‌که بخواهید آموزش غیرحضوری ببینید، دو مسیر وجود دارد: آموزش‌های ویدئویی و مطالعۀ کتاب.

آموزش غیرحضوری فارکس

آموزش‌های ویدئویی

همان‌طور که اشاره شد، معامله در بازار ارز یا معاملۀ فارکس، مهارت و دانش قابل توجهی را می‌طلبد. برای معامله‌گران مبتدی، چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، از مفاهیم اساسی گرفته تا استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و آشنایی با پلتفرم‌ها.

در این بین، ویدئوهای آموزشی مختلفی وجود دارند که می‌توانید برای یادگیری بازار فارکس استفاده کنید. تعدادی از آن‌ها در لینک زیر جمع‌آوری شده‌اند.

مطالعۀ کتاب

یکی دیگر از بهترین راه‌ها برای رشد و ارتقای دانش معامله‌گری در فارکس، مطالعۀ کتاب‌های تخصصی است. با گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری مطالعۀ کتاب، آمادگی شما برای معامله‌گری بیشتر می‌شود و در شرایط مختلف بهتر می‌توانید موقعیت خود را مدیریت کنید.

با مطالعۀ کتاب‌های آموزشی فارکس، برای حضوری فعال و هوشمندانه در این بازار آماده می‌شوید و می‌توانید سود بالایی در این بازار کسب کنید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی و پاره‌وقت با مطالعۀ کتاب‌هایی که در زیر آمده است، توانسته‌اند به یک معامله‌گر تمام‌وقت تبدیل شوند.

گام چهارم: با خطرات احتمالی بازار فارکس آشنا شویم.

تا اینجا از خوبی‌های این بازار گفتیم ولی باید آن‌سوی سکه را هم ببینیم تا بتوانیم تصمیم بهتری بگیریم.

یکی از مهمترین مسائلی که در مورد بازار فارکس وجود دارد، مسئلۀ ریسک است. شما باید بتوانید بین ریسک و سود، توازن خوبی برقرار کنید. به عبارت ساده‌تر «برقراری رابطه‌ای منطقی بین سود و ریسک» کارِ اصلی معامله‌گر یا سرمایه‌گذار است.

همچنین، در این بازار مسئله‌ای به نام اهرم معاملاتی وجود دارد. اهرم، ابزاری است که کارگزار آن را به شما می‌دهد و به‌ وسیلۀ آن، شما می‌توانید بیش از موجودی خود معامله کنید. شاید در ابتدا این موضوع برای شما جذاب باشد ولی باید بدانید که این کار ریسک شما را افزایش می‌دهد.

بنابراین، یکی از مهارت‌های مورد نیاز در هنگام تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق و سودآور فارکس، درک کامل خطرات آن و نحوۀ مدیریت آن‌ها است.

در نوشتۀ زیر، خطرات رایج بازار فارکس بررسی شده است که با شناخت بهتر، می‌توانید آن‌ها را در استراتژی‌ معاملاتی خود لحاظ کنید و برندۀ معاملات شوید.

گام پنجم: اطلاعاتی در خصوص میزان درآمد واقعی فارکس در ایران کسب کنیم.

اما گاهی سوالی که ممکن است ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران و کسانی که تاره وارد این بازار شده‌اند را درگیر کند، این است که درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ یا روش‌های کسب درآمد در فارکس به چه صورت است؟

به‌طورکلی می‌توان اشاره کرد که روش‌های کسب درآمد از فارکس عبارتند از:

 • کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت سهام و دارایی‌ها
 • کسب درآمد از طریق تریدهای میان‌مدت و بلندمدت بر روی جفت ارزها
 • کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهام و دارایی‌ها
 • کسب درآمد از طریق تریدهای میان‌مدت و بلندمدت بر روی جفت ارزها
 • کسب درآمد از طریق تریدهای روزانه و کوتاه‌مدت
 • کسب درآمد از طریق پلتفرم کپی‌تریدینگ اپوفارکس

نوشته‌های زیر، اطلاعات مفیدی در این مورد، در اختیارتان می‌گذارد.

گام ششم: مطالعه‌ای از زندگی افراد موفق در فارکس داشته باشیم.

افراد موفق در فارکس

افراد موفق در فارکس چه ویژگی‌هایی دارند؟

نوابغ فارکس چه کسانی هستند؟

بهترین معامله‌گران فارکس چگونه به این جایگاه رسیده‌اند؟

اگر می‌خواهید در این زمینه‌ بهترین باشید و در واقع بهترین راه موفقیت در فارکس را پیدا کنید، باید با عالی‌ترین و موفق‌ترین افراد آشنا شوید و از آن‌ها چیزهای زیادی را یاد بگیرید.

ما پیشنهاد می‌کنیم زندگینامه میلیونرهای فارکس را مطالعه کنید. افرادی از جمله:

 • جورج سوروس George Soros
 • اندرو کریگر Andrew Krieger
 • استنلی دراکن مایلر Stanley Druckenmiller

با مطالعۀ تجربۀ ثروتمندان فارکس متوجه خواهید شد که بهترین راه موفقیت در فارکس یادگیری مستمر، استراتژی صحیح و کنترل طمع است.

فارکس یا بورس

تا این قسمت از نوشته در مورد بازار فارکس صحبت کردیم و اشاره شد که برای معامله‌گری در بازار فارکس بهتر است شش گام مطرح شده در این نوشته را رعایت کنیم.

شاید سوالی که در اینجا مطرح شود، این باشد که فرق بین بورس و فارکس چیست؟ و کدامیک برای معامله‌گری بهتر است؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید تفاوت‌ها، مزایا و معایب هر کدام را شرح دهیم و سپس به این نتیجه برسیم که کدامیک برای چه کسانی بهتر است.

به طور خلاصه می‌توان اشاره کرد که بورس هم مانند فارکس جزء بازارهای مالی است و مکانیزم کلی آن، با فارکس کاملاً یکسان است. یعنی معامله‌گرانی قصد خرید دارند و در مقابل آن‌ها افرادی قصد فروش.

اما تفاوت خیلی زیادی نیز بین این دو بازار وجود دارد که مهمترین آن‌ها در نوشته زیر آمده است.

درصورتی‌که به سرمایه‌گذاری در بورس علاقه‌مندید و دوست دارید دربارۀ این حوزه نیز بیشتر بدانید، پیشنهاد ما به شما، مطالعۀ نقشۀ راه کسب درآمد از بورس است.

راهنمای گام به گام برای شروع یک کسب‌و‌کار

مطابق اعلام سازمان کسب وکارهای کوچک آمریکا، بیش از 28 میلیون کسب وکار کوچک در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری 99.7 درصد مشاغل کل آمریکا را تشکیل می‌دهند. هنگامی که شما برخی از متداول ترین دلایل شروع یک کسب وکار را در نظر می‌گیرید از جمله: داشتن یک ایده کسب وکاری منحصر به فرد، طراحی شغلی انعطاف پذیر در راستای رشد فردی، حرکت به سمت استقلال مالی، سرمایه گذاری بر روی خودتان و… جای تعجب نیست که کسب وکارهای کوچک را در هرجایی ببینید.
اما هر کسب وکار کوچکی در موقعیت موفقیت قرار نمی‌گیرد. در گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری حقیقت فقط دو سوم مشاغل به همراه اعضایشان برای حداقل دو سال زنده می‌مانند و حدود نیمی از این آمار نیز تا پنج سال زنده می‌‌مانند. پس هنگامی که تصمیم می‌گیرید شغل روزانه خود را رها کنید و صاحب کسب وکار شوید با یک چالش واقعی روبه رو خواهید شد. بنابراین در هنگام شروع کار خود، از دنبال کردن تمام مراحل لازم را که می تواند پایه و اساس موفقیت شما را رقم بزند اطمینان حاصل کنید. در این مقاله 10 مرحله که برای شروع یک کسب وکار موفق ضروری است، آورده شده است.


مرحله اول: تحقیقات انجام دهید.
به احتمال زیاد شما قبلا یک ایده کسب وکاری را تشخیص داده‌اید. حال وقت آن رسیده است که ایده‌تان را با چاشنی واقعیت تعدیل کنید. آیا ایده شما پتانسیل موفقیت را دارد؟ قبل از هر گونه اقدامی، شما باید از طریق فرایند اعتبارسنجی، اجرایی بودن ایده خود را بسنجید. برای اینکه یک کسب وکار کوچک موفق باشد بایستی یک مشکلی را حل کند یا نیازی را رفع کند و یا آنچه را که بازار نیاز دارد و می خواهد، ارائه دهد. چندین روش برای شناسایی نیاز وجود دارد که شامل تحقیق کردن، گروه تحقیقات متمرکز و آزمایش و خطاست.
هنگامی که به بررسی بازار می‌پردازید بایستی به سوالاتی پاسخ دهید. این سوالات شامل:
• آیا برای محصولات و خدمات پیش بینی شده شما، نیازی وجود دارد؟
• چه کسانی به آن نیاز دارند؟
• آیا شرکت‌های دیگری وجود دارند که هم اکنون محصولات و خدمات مشابهی ارائه دهند؟
• رقابت با آن‌ها به چه شکل است؟
• چگونه کسب وکار شما در بازار جایگاه خود را پیدا خواهد کرد؟

مرحله دوم: برنامه ریزی کنید.
شما به یک نقشه راه نیاز دارید تا ایده کسب وکاری خود را به واقعیت تبدیل کنید. یک طرح کسب وکار، برنامه‌ راهنمای کسب وکار شما را از مرحله استارت آپی و ایجاد کسب وکار تا رشد کسب وکار است. وجود طرح کسب وکار برای همه کسب وکارهای جدید امری ضروری است. خبر خوب اینکه طرح های کسب وکاری متفاوتی برای انواع کسب وکارهای مختلف، وجود دارد. اگر شما قصد دارید از یک سرمایه گذار یا یک موسسه مالی، حمایت مالی دریافت کنید، وجود یک طرح کسب وکاری سنتی ضروری است. به طورکلی؛ این نوع طرح کسب وکار، طولانی و کامل است و مجموعه مشترکی از بخش ها در این نوع طرح تعریف شده است که به هنگام اعتبارسنجی ایده مورد توجه سرمایه گذاران و بانک ها قرار می گیرد.
اگر به دنبال جذب حامی مالی نیستید، یک طرح کسب وکاری یک صفحه ای نیز می تواند تصویری شفاف از آنچه که می خواهید به آن دست یابید و چگونگی برنامه ریزی برای دست یابی به آن ارائه دهد.
نکته قابل توجه این است که شما می توانید برای یک کسب وکار مشغول به فعالیت نیز طرح کسب وکاری ایجاد کنید و به مرور زمان آن را بهبود بخشید. داشتن نوعی از برنامه بهتر از هیچ است.

مرحله سوم: برای امور مالی برنامه ریزی کنید.
شروع یک کسب وکار کوچک به پول زیاد احتیاج ندارد، اما مقداری سرمایه اولیه و همچنین توانایی پوشش هزینه های جاری قبل از رسیدن به سوددهی ضروری است.
در یک صفحه گسترده به پیش بینی همه هزینه هایی که برای شروع یک کسب وکار ضروری است بپردازید و سپس آن ها را جمع بزنید که شامل: پروانه فعالیت و مجوزها، تجهیزات، هزینه های قانونی، بیمه، برندینگ، تحقیقات بازار، فهرست دارایی ها، علائم تجاری، رویدادهای افتتاحیه، اجاره ملک و… می باشد. همچنین می بایست برای حداقل 12 ماه کار، هزینه های اجاره، خدمات رفاهی، بازاریابی و تبلیغات، تولید، تدارکات، هزینه های مسافرتی، حقوق کارکنان، حقوق خود و… را نیز پیش بینی کنید.
ترکیب همه این اعداد، سرمایه اولیه مورد نیاز شماست.
روش های متفاوتی برای تامین بودجه کسب وکارهای کوچک وجود دارد:
• جذب سرمایه گذار
• وام
• گرنت
• سرمایه‌گذاران فرشته (Angel investors)
• سرمایه‌گذاری جمعی (Crowdfunding)
می توانید با استفاده از کمترین سرمایه، کسب وکار خود را راه اندازی کنید. همچنین ممکن است متوجه شوید ترکیبی از روش های فوق، بهترین نتیجه را برای کسب وکار شما حاصل می کند. با این وجود؛ هدف این است که گزینه های تامین بودجه خود را بررسی کنید و برنامه ای برای تامین بودجه خود تنظیم کنید.

مرحله چهارم: یک ساختار کسب وکاری انتخاب کنید.
کسب وکار شما می تواند یک شرکت با مالکیت شخصی، مشارکتی، یک شرکت با مسئولیت محدود یا یک شرکت سهامی باشد. هویت قانونی ای که برای کسب وکارتان انتخاب می کنید، بر نام کسب وکار شما، مسئولیت شما و نحوه پرداخت مالیات اثر می‌گذارد. ممکن است با گذشت زمان و با رشد و تغییر در کسب وکارتان، ساختار کسب وکار شما طی ارزیابی مجدد، تغییر کند.
باتوجه به پیچیدگی های کسب وکاری، از یک وکیل مشاوره بگیرید تا ساختار مناسبی برای کسب وکار خود انتخاب کنید.

مرحله پنجم: نام تجاری خود را انتخاب و ثبت کنید.
نام تجاری شما نقش مهمی در تمام ابعاد کسب وکار شما ایفا می کند، بنابراین یک نام خوب برگزینید. هنگامی که درحال بررسی گزینه‌های مورد نظر برای نام تجاری هستید، تمام معنای احتمالی آن را در نظر بگیرید، سپس نام مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از انتخاب نام تجاری، می بایست بررسی کنید که آیا در حال حاضر کسب وکاری با این نام وجود دارد یا خیر. و اگر وجود نداشت نام انتخاب شده را ثبت کنید.
فراموش نکنید که پس از ثبت نام تجاری، دامنه سایت خود را نیز ثبت کنید.

مرحله ششم: دریافت مجوزها
وقتی که فعالیت کسب وکار شما شروع می شود، باید بدانید تشریفات اداری بخشی از روند کار است. مجموعه متنوعی از مجوزها تعریف شده اند. نوع مجوزهای مورد نیاز شما با توجه به نوع فعالیت و محل استقرار کسب وکارتان معین می شود.
همچنین به عنوان صاحب یک کسب وکار باید درباره مجوزهای مرتبط با کسب وکارتان تحقیق کنید.

مرحله هفتم: سیستم حسابداری خود را تعریف کنید.
در صورت وجود سیستم های موثر، کسب وکارها موثرتر عمل خواهند کرد. یکی از مهمترین سیستم ‌ها برای کسب وکارهای کوچک، سیستم حسابداری است. سیستم حسابداری با هدف مدیریت بودجه، تعیین نرخ ها و قیمت ها،تشکیل پرونده های مالیاتی و… ایجاد می شود. می توانید خودتان سیستم حسابداری تان را تنظیم کنید یا یک حسابدار استخدام کنید.

مرحله هشتم: موقعیت مکانی کسب و کارتان را مشخص کنید.
مشخص کردن موقعیت مکانی تجارتتان بر عملکرد کسب وکار شما اثر می گذارد، خواه یک دفتر کاری در خانه خود داشته باشید، یا یک فضای اداری مشترک یا خصوصی.
شما باید درباره موقعیت مکانی، تجهیزات و کلیت فرایند راه اندازی کسب وکارتان فکر کنید و مطمئن شوید محل کسب وکار شما برای نوع فعالیتی که انجام می دهید مناسب است. همچنین می بایست درباره خرید یا اجاره فضای تجاری خود فکر کنید.

مرحله نهم: تیم خود را آماده کنید.
اگر می خواهید کارمندانی استخدام کنید، اکنون زمان شروع این فرایند است. از طراحی و تعریف صحیح موقعیت‌های کاری و مسئولیت‌های شغلی برای هر موقعیت کاری اطمینان حاصل کنید. اداره کل مرتبط با کسب وکارهای کوچک، راهنمای بسیاری خوبی برای صاحبان کسب وکاری است که اولین استخدام های خود را انجام می دهند. اگر به جای استخدام، برون سپاری فعالیت‌ها به پیمانکاران مستقل مورد توجه شماست، می بایست با کمک یک وکیل، توافق نامه پیمان کاران مستقل را تنظیم کنید.
در نهایت اگر می خواهید یک کسب وکار یک نفره (solopreneur) راه اندازی کنید، ممکن است به کارکنان و پیمانکاران نیاز نداشته باشید، اما باید بدانید به تیم پشتیبانی نیاز دارید. این تیم می تواند از یک منتور، مربی کسب وکار، یا حتی اعضای خانواده شما تشکیل شده باشد و در جاده پر پیچ و خم کسب وکارتان، به شما مشاوره، انگیزه و اطمینان ببخشند.

مرحله دهم: به تبلیغ کسب وکارتان بپردازید.
پس از راه اندازی کسب وکارتان باید به جذب مشتری بپردازید. این کار را می‌توانید با نوشتن پیشنهادات فروش منحصربه فرد و ایجاد یک برنامه بازاریابی شروع کنید. سپس تا آن‌جایی که می‌توانید ایده های بازاریابی کسب وکارهای کوچک را بررسی کنید تا بتوانید به شیوه ای موثر کسب وکارتان را ارتقا دهید.
می توان گفت پس از به انجام رساندن مراحل گفته شده، اساسی ترین پایه های کسب وکاری را پوشش داده اید. به خاطر داشته باشید موفقیت یک شبه اتفاق نمی افتد. از طرحی که ایجاد کرده اید استفاده کنید تا به طور مداوم روی کسب وکار خود کار کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ نقشه راه تا حرفه ای شدن + ویدیو

چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ نقشه راه تا حرفه ای شدن + ویدیو

تریدر حرفه ای بر خلاف یک آماتور، از بازار کریپتو به عنوان شغل اول، کسب درآمد می کند اما بسیاری از افراد به آن به عنوان یک سرگرمی و درآمد جانبی نگاه می کنند.

روش های مختلفی برای حرفه ای شدن در ترید (trade) در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این روش ها به تنهایی قادر به تولید سود پیوسته و تبدیل یک تریدر آماتور به تریدر حرفه ای (trader) هستند.

در این مقاله قصد داریم در مورد بهترین روش و ابزار های مورد نیاز یک معامله گر حرفه ای صحبت کنیم. با آموزش و به کارگیری این روش و ابزار ها، قادر به کسب سود پیوسته و تبدیل آن به شغل اول خواهید بود.

تریدر حرفه ای (trader) چه کسی است؟

یک تریدر حرفه ای (معامله گر حرفه ای) شخصی است که در بازار کریپتو به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت است و آن را به چشم شغل اول خود می بیند. این افراد ممکن است برای خود، برای یک شرکت سرمایه گذاری یا به گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری به عنوان فریلنسر برای شخص یا اشخاص دیگری فعالیت کنند.

بسیاری از افراد ممکن است به قصد سرگرمی وارد این حوزه شده باشند؛ اما یک معامله گر حرفه ای تنها به قصد کسب سود یک معامله را باز می کند. کسب سود از بازار کریپتو نیز نیازمند کسب مهارت های متعددی است که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

معامله گران حرفه ای را می توان به شیوه دیگری نیز دسته بندی کرد:

 • تریدر روزانه: این افراد پوزیشن های معاملاتی خود را برای یک تا چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می دارند. به عبارتی، هدف آن ها سرمایه گذاری میان مدت تا بلند مدت است.
 • تریدر اسکالپ: این افراد در عرض چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندند. به عبارتی هدف ها آن ها نوسان گیری و استفاده از حرکات کوچک بازار است.

یک تریدر حرفه ای به چه ابزاری نیاز دارد؟

بازار ارز دیجیتال پر از سود و ریسک های فراوانی است. با کسب دانش کافی، مهارت و ابزار های مناسب، این ریسک سرمایه گذاری به حداقل می رسد. ابزار یک معامله گر (trader) باید تمام اطلاعات مورد نیاز مانند داده های کلان، داده های آنچین، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را در خود جای داده باشد. در ادامه تعدادی از این ابزار ها را معرفی می کنیم.

۱. کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com)

وب سایت کوین مارکت کپ یکی از مهم ترین و پر بازدید ترین وب سایت ها در دنیای کریپتو است. در این وب سایت قیمت توکن، ارزش بازار و حجم آن مشخص است. همچنین ICO ها و ایردراپ های جدید را می توانید پیدا کنید. بسیاری از افراد نیز از این وب سایت به عنوان یک مرجع خبری- تحلیلی استفاده می کنند.

با این حال، مهم ترین کاربرد این وب سایت را می توان در تحلیل بنیادی خلاصه کرد. در این وبسایت با مطالعه وایت پیپر، آپدیت های انجام شده، حجم کل توکن و توکن های در گردش، ارزش ذاتی آن رمز ارز را پیدا می کنید. بنابراین اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) را دارید؛ مطالعه و بررسی روزانه آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

۲. TradeSanta

وب سایت TradeSanta در زمینه ارائه بات های معامله گر خودکار عمل می کند. با توجه به رباتی که استفاده می کنید، به صورت خودکار معاملاتی را در صرافی مد نظر انجام می دهد. ربات های Trade Santa قابلیت نصب در صرافی های مختلفی را دارد. لیست صرافی ها را می توانید از همین وب سایت مشاهده کنید.

یکی از مزایای این وب سایت، قابلیت پرداخت اکانت های پریمیوم از طریق ارز دیجیتال است. بنابراین، کاربران ایرانی نیز به راحتی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

هشدار: استفاده از بات های معامله گر خودکار، حتی برای تریدر حرفه ای ( معامله گر حرفه ای) نیز ریسک های خاص خود را دارد. مشاهده شده که گاها در ریزش های شدید بازار، این ربات ها به خوبی عمل نمی کنند. بنابراین هرگز همزمان با تنش در بازار از این بات ها استفاده نکنید. همچنین حجم محدودی از سرمایه خود را با این روش معامله کنید.

تریدر چیست و چگونه یک تریدر حرفه ای شویم

تریدر چیست و چگونه یک تریدر حرفه ای شویم

۳. پلتفرم معاملاتی معتبر

عدم استفاده از صرافی معتبر، دارایی شما را در معرض خطر قرار می دهد. قطعا اتفاقاتی که برای کاربران ایرانی بایننس اتفاق افتاد را به خاطر دارید. پس از اعلام احراز هویت کاربران توسط بایننس، بسیاری از تریدر های آماتور، دارایی های خود را از دست دادند.

اگر قصد انجام معاملات اسپات را دارید، بهتر است از صرافی های معتبر ایرانی استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما صرافی روتیکس است. ما در روتیکس یک پلتفرم معاملاتی ایمن و کاربر پسند با حجم معاملاتی بالا را ارائه می دهیم. بنابراین دارایی شما در کیف پول های اختصاصی به صورت کاملا ایمن باقی می ماند.

جهت استفاده از خدمات ارائه شده، تنها کافی است که در عرض چند دقیقه به راحتی در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس ثبت نام نمایید.

۴. Cointelegraph و CryptoPanic

آگاهی در مورد داده های کلان و تاثیر آن بر بازار کریپتو، یکی دیگر از مواردی است که یک تریدر حرفه ای (trader) به آن نیاز دارد. وب سایت های کوین تلگراف و کریپتو پنیک این اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند. همچنین مقاله های مختلفی در آن ها وجود دارد که به درک بهتر جنبه های متفاوت بازار کریپتو کمک می کند.

یکی دیگر از آپشن های موجود در وبسایت کریپتو پنیک، امکان دسته بندی اخبار به شکل دلخواه است. بات هایی در این وب سایت تعبیه شده است که این امر را ممکن می کند. همچنین امکان مشاهده فیلم های آموزش و خبری مرتبط با بازار کریپتو نیز وجود دارد.

۵. کیف پول سخت افزاری

تریدر حرفه ای (pro trader) همواره بخشی از دارایی خود را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می دهد. بنابراین کیف پول سخت افزاری مناسب، می تواند امنیت دارایی او را تامین کند. از کیف پول های سخت افزاری معتبر در بازار می توان به کوول ولت، سیف پال، ترزور، الیپال و … اشاره کرد.

۶. چارت قیمت

تریدینگ ویو یکی از معروف ترین ابزارها در نمایش چارت قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم حاوی تعداد بسیار زیادی از اندیکاتور های پر کاربرد است. اکثر کاربران تمایل دارند که این چارت قیمتی در صرافی مد نظر خود ادغام شده تا معامله راحت تری را تجربه کنند.

صرافی روتیکس یکی از معدود وب سایت های ایرانی است که چارت تریدینگ ویو را به شکلی کاملا روان در پلتفرم معاملاتی خود ادغام کرده است. بنابراین کاربران به راحتی قادر به انجام تحلیل تکنیکال و ایجاد پوزیشن معاملاتی به شکل همزمان هستند.

۷. وب سایت های تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، یکی دیگر از ارکانی است که هر تریدر حرفه ای قبل از انجام معامله (trad) آن را بررسی می کند. سایت های متعددی در این زمینه فعالیت می کنند. چند مورد از پر کاربرد ترین آن ها را بررسی می کنیم.

 • وب سایت Messari اخبار و اطلاعات متعددی در مورد بنیاد ارز های دیجیتال ارائه می دهد. در این پلتفرم قادر به مشاهده اطلاعات و اخبار مرتبط با هر توکنی هستید. بنابراین با دید بهتری می توانید وارد یک معامله شوید.
 • وب سایت Coinmarketcal رویداد و آپدیت های آتی ارز های دیجیتال را نشان می دهد. بنابراین دیگر نیازی نیست در بین انبوهی از اخبار به دنبال آپدیت جدید پروژه های مختلف باشید.

۸. Lunar crush

یکی از استراتژی های معاملاتی تریدر حرفه ای (pro trader)، بررسی توکن های ترند بازار است. وب سایت لونار کراش پلتفرمی است که تمامی لایک ها و اشتراک گذاری لینک های توکن های مختلف را رصد کرده به نمایش می گذارد. با استفاده از این روش توکن هایی که مورد علاقه عموم جامعه هستند را پیدا می کنید.

۹. CoinDance

اگر به دنبال وب سایتی جهت بررسی داده های آنچین بیت کوین هستید، وب سایت CoinDance بهترین گزینه برای شماست. داده های آنچین به یک تریدر حرفه ای (trader) کمک می کند تا سنتیمت موجود در بازار و محدوده های برگشت قیمت را بهتر تشخیص دهد. تمامی داده های مورد نیاز شما در این وب سایت در دسترس است.

نقشه راه تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای

تا این جا ابزار های مورد نیاز تریدر حرفه ای (trader) را بررسی کردیم. اکنون نوبت به بررسی نقشه راه این مسیر می رسد. اگر چه راه های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود دارد، اما در ادامه کامل ترین و پر کاربرد ترین آن را بررسی می کنیم.

آموزش رودمپ تریدری تا تریدر حرفه ای شدن

آموزش رودمپ تریدری تا تریدر حرفه ای شدن

قدم اول: آشنایی با مفاهیم ارز دیجیتال

مفاهیم مختلفی از جمله بلاک چین، اثبات کار، اثبات سهام، متاورس، ییلد فارمینگ و … در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این مفاهیم خود به یک حوزه سرمایه گذاری تبدیل شده است. بنابراین بدون آشنایی با این مفاهیم، سود منطقی و پیوسته ای را کسب نمی کنید.

قدم دوم: آشنایی با ابزار و پلتفرم های معامله

در بخش قبل در مورد ابزار های مورد نیاز یک تریدر حرفه ای (pro trader) صحبت کردیم. این ابزار ها، تنها بخش کوچکی از صد ها موارد موجود در سر تا سر دنیای اینترنت است.

تنها کافی است که روزانه حداقل یک بار این از این پلتفرم ها دیدن کنید. پس از مدتی ارتباط بین داده های آنچین، داده های کلان و اخبار موجود حول یک ارز دیجیتال و رشد آن در آینده را متوجه می شوید.

قدم سوم: آشنایی با چگونگی تحلیل بنیادی یک رمز ارز

شاید این بحث سخت‌ ترین قسمت در مسیر تبدیل شدن یک به تریدر حرفه ای (trader) باشد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، آموزش های رایگان اندکی در این مورد وجود دارد. با این حال، اگر توانایی تهیه دوره های تحلیل بنیادی و داده های کلان را داشته باشید، در این مسیر موفقیت بیشتری را کسب می کنید.

نقطه اشتراک تمام تحلیل های بنیادی، بررسی وایت پیپر توکن مربوط به یک پروژه است. بنابراین برای شروع کار می توانید جزئیات ارائه شده در این وایت پیپر ها را مطالعه کنید. وایت پیپر هر توکن در سایت Coinmarketcap در دسترس است.

قدم چهارم: یادگیری تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از وجه تمایز ترید حرفه ای با آماتور، تسلط بر تحلیل تکنیکال است. با یادگیری این مبحث می توانید یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کنید. این بخش از قسمت های مختلفی از جمله آشنایی با نحوه عملکرد اندیکاتور ها، الگو های قیمتی و تشخیص قدرت عرضه و تقاضا تشکیل شده است.

خوشبختانه آموزش های رایگان زیادی در شبکه های مختلف از جمله یوتیوب وجود دارد. با یادگیری این مبحث یک قدم تبدیل شدت به تریدر حرفه ای نزدیک تر می شوید.

قدم پنجم: یادگیری پرایس اکشن ( Price Action )

هر تریدر حرفه ای، پرایس اکشن را به عنوان بخش اساسی از استراتژی معاملاتی خود می شناسد. بسیاری از اوقات، این روش به تنهایی باعث کسب سود از بازار های مالی می شود. بنابراین یادگیری این مبحث بر هر تریدر حرفه ای واجب است.

پرایس اکشن به افراد کمک می کند تا نواحی ضعف و قدرت روند را به خوبی تشخیص دهند و در موقع مناسب به بازار وارد شده یا از آن خارج شوند.

قدم ششم: ایجاد یک استراتژی معاملاتی

پس از تهیه ابزار ها و اجرای مراحل قبل، نوبت تعیین استراتژی معاملاتی است. این بخش بین افراد مختلف بسیار متفاوت است. بعضی از افراد از ترکیبی از اندیکاتور ها و پرایس اکشن استفاده می کنند. در حالی که بعضی دیگر بیشتر به سرمایه گذاری بلند مدت و بررسی پروژه های ارزشمند علاقه دارند.

پس از تعیین استراتژی معاملاتی، باید ابتدا آن را در یک پلتفرم معاملاتی تست کنید. استراتژی معاملاتی قابل اعتماد، حداقل باید ۱۰۰ بار تست شده باشد. این کار را می توانید در وب سایت تریدینگ ویو انجام دهید.

قدم آخر: یادگیری روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه

بهترین استراتژی های معاملاتی نیز گاها با خطا همراه هستند. برای کسب بیش ترین سود و کمترین ضرر باید روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه را یاد بگیرید. مدیریت سرمایه به شما کمک می کند که به معاملاتی وارد شوید که بیش ترین سود را دارند. همچنین در صورت اشتباه، کم ترین ضرر را متحمل خواهید شد.

سخن پایانی

مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) بسیار طولانی است. مهارت و اطلاعات بسیار زیادی در این مسیر نیاز دارید. همچنین در این راه ممکن است ضرر های زیادی را متحمل شوید. با این حال ثبات در یادگیری، در نهایت شما را به این هدف می رساند.

در این مقاله ابزار های مورد نیاز را معرفی کردیم. همچنین در مورد نقشه راه کلی این مسیر صحبت کردیم. ما در تیم روتیکس علاوه بر ارائه پلتفرم معاملاتی مطمئن، قصد داریم تا با ارائه آموزش های لازم، کاربران خود را در این مسیر یاری کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.